Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mondi SCP, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Mondi SCP, a.s.

 • Názov Mondi SCP, a.s.
 • IČO 31637051
 • DIČ 2020431116
 • IČ DPH SK2020431116 podľa §4
 • Sídlo Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
 • Dátum vzniku 1. októbra 1995, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 306/L
 • Základné imanie Podľa ORSR: 153 854 943 € / splatené 153 854 943 €
  Podľa účtovnej závierky: 153 855 000 €
 • Historický názov Mondi Business Paper SCP, a.s.
  (platné do 15. januára 2008 )
  Neusiedler SCP, a.s.
  (platné do 16. novembra 2004 )
  Severoslovenské celulózky a papierne a.s. v skratke: SCP a.s.
  (platné do 9. júna 2003 )
  Severoslovenské celulózky a papierne, a.s.
  (platné do 29. októbra 1996 )
 • Historické sídlo Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok
  (platné do 10. novembra 2009)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
výroba papiera a lepenky 2.10.1995
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva 2.10.1995
výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera 29.10.1996
prevádzkovanie dráhy, prevádzkovanie dopravy na dráhe a súvisiace činnosti vykonávané prevádzkovateľom dopravy na dráhe 20.5.1997
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla 30.5.2001
opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov 4.2.2002
veľkoobchod s drevom 4.2.2002
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) 4.2.2002
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) 4.2.2002
vedenie účtovníctva 4.2.2002
podnikateľské poradenstvo 4.2.2002
výkon činnosti stavebného dozoru 4.2.2002
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 4.2.2002
výroba celulózy 5.5.2005
ostatné služby inde neuvedené:
- zhotovovanie grafických návrhov
- odvod odpadových vôd
- prenájom hnuteľného majetku
- výkony internej telefónnej ústredne
- spisová služba a technická dokumentácia
11.7.2011
výroba a opravy elektromotorov 5.5.2005
činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov 5.5.2005
vzdelávanie dospelých a iné vzdelávanie inde neuvedené - odborné vzdelávanie a ďalší rozvoj zamestnancov 5.5.2005
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 5.5.2005
výroba iných výrobkov z papiera a lepenky - výroba baliaceho papiera 5.5.2005
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností 5.5.2005
veľkoobchod so zbytkovým materiálom. odpadom 5.5.2005
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 5.5.2005
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo 5.5.2005
bezpečnostno-technické služby 5.5.2005
výroba, úprava a rozvod vody 5.5.2005
spracovanie údajov 5.5.2005
veľkoobchod 6.1.2006
zámočníctvo 6.1.2006
inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov 6.1.2006
kovoobrábanie 6.1.2006
činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom 6.1.2006
prenájom výrobných technologických zariadení 6.1.2006
výroba a rozvod priemyselnej vody 6.1.2006
leasing spojený s financovaním 6.1.2006
faktoring 6.1.2006
prípravné práce pre stavbu 6.1.2006
zameriavanie porúch elektrických káblov 6.1.2006
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 6.1.2006
vodoinštalatérstvo 6.1.2006
chemická úprava vody 6.1.2006
mechanické a biologické čistenie odpadových vôd 6.1.2006
rozvod pitnej vody 6.1.2006
údržba kanalizačných systémov 6.1.2006
prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-I 6.1.2006
spracovanie kovového odpadu a šrotu 5.1.2007
neverejná cestná osobná doprava 5.1.2007
brúsenie a leštenie kovov 5.1.2007
montáž, servis, opravy technologických zariadení papierenského a chemického priemyslu 5.1.2007
výroba kovových konštrukcií a ich častí, nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu 5.1.2007
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu, E1.0 - zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov 5.1.2007
opravy čerpadiel a kompresorov 5.1.2007
opravy elektrickej požiarnej signalizácie 5.1.2007
projektovanie elektrických zariadení 5.1.2007
výroba, montáž, oprava a rekonštrukcia vyhradených zdvíhacích zariadení 5.1.2007
sprostredkovanie obchodu a služieb 5.1.2007
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce 5.1.2007
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody 5.1.2007
ostatné služby - bezmontážna diagnostika ložísk, bezdotykové meranie teplôt, vyvažovanie rotorov v bezdemontážnom stave, meranie hrúbok ultrazvukom, bezmontážna diagnostika odvádzačov kondenzátu, práce s autožeriavom, posúdenie technického stavu motorových vozidiel (okrem činnosti súdnych znalcov), montáž zariadení na pohon plynom 5.1.2007
oprava a údržba dráhových vozidiel okrem určených technických zariadení 5.1.2007
prenájom hnuteľných vecí 5.1.2007
plynárenstvo 17.1.2009
výroba píliarska, impregnácia dreva 7.10.2009
ťažba a úprava dreva po ťažbe dreva 7.10.2009
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie 10.11.2009
projektovanie jednoduchých a drobných stavieb 10.11.2009
priemyselný výskum a experimentálny vývoj (mimo zbraní, streliva, výbušnín a leteckej techniky) 13.1.2011
výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba 19.5.2011
vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce 19.8.2019
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 19.8.2019
výroba tovaru z papiera a lepenky 19.8.2019
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.9.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. jednorázovo §§ 172, 175 a prijatím stanov. Stary spis: Sa 932
2. Valné zhromaždenie, konané dňa 9.10.1996, schválilo zmenu stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 932
3. Na valnom zhromaždení konanom dňa 23. 12. 1996 bola schválená zmena stanov.
4. Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.6. 1998 bola schválená zmena stanov.
5. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 30.11.1998 bola schválená zmena stanov.
6. Na valnom zhromaždení dňa 8.11.1999 bola schválená zmena stanov.
7. Na valnom zhromaždení konanom dňa 5.5. 2000 bola schválená zmena stanov.
8. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 24.10. 2000 boli schválené nové stanovy.
9. Na Valnom zhromaždení dňa 9.11.2000 bola schválená zmena stanov.
Na Valnom zhromaždení dňa 21.2.2001 bola schválená zmena stanov.
10. Na valnom zhromaždení dňa 17.10.2001 bola schválená zmena stanov.
11. Na zasadnutí predstavenstva 10.4.2002 voľba predsedu predstavenstva.
12. Na zasadnutí dozornej rady 27.11.2002 voľba podpredsedu dozornej rady.
13. Na valnom zhromaždení dňa 9.4.2003 bolo prijaté rozhodnutie o zmene obchodného mena spoločnosti, zmene stanov o podmienenom zvýšení základného imania a vydaní prioritných dlhopisov.
14. Na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Mondi Business Paper SCP, a.s. konanom dňa 05.12.2005, sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Mondi Business Paper SCP, a.s., so sídlom Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok, IČO: 31 637 051 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Slovenská paroplynová spoločnosť, a.s., so sídlom Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok, IČO: 36 370 495 ako zrušenou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode jej obchodného imania na obchodnú spoločnosť Mondi Business Paper SCP, a.s..
Obchodná spoločnosť Mondi Business Paper SCP, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Slovenská paroplynová spoločnosť, a.s..
15. Na mimoriadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti PALETY, s.r.o. konanom dňa 30.09.2009 sa rozhodlo o zrušení obchodnej spoločnosti PALETY, s.r.o., so sídlom ul. Jána Jančeka 38, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 397 881 bez likvidácie ako zanikajúcej spoločnosti a jej následnom zlúčení s nástupníckou spoločnosťou Mondi SCP, a.s., so sídlom Bystrická cesta 13, 034 17 Ružomberok, IČO: 31 637 051, ktorá sa v dôsledku zlúčenia stáva jej právnym nástupcom a preberá všetky jej práva a povinnosti a má právo pokračovať v prevádzkovaní živnosti zanikajúcej spoločnosti.
16. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Mondi SCP, a.s. dňa 26.11.2012 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Mondi SCP, a.s. so sídlom Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok IČO: 31 637 051 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Mondi Packaging Ružomberok, a.s. so sídlom Tatranská cesta, 034 01 Ružomberok, IČO: 36 389 552 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti Mondi Packaging Ružomberok, a.s. na obchodnú spoločnosť Mondi SCP, a.s. Obchodná spoločnosť Mondi SCP, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Mondi Packaging Ružomberok, a.s.