Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mondi SCP, a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
779 228 000 € 716 497 000 € 684 117 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
511 499 000 € 472 274 000 € 483 658 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
473 000 € 539 000 € 485 000 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
473 000 € 539 000 € 485 000 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
435 658 000 € 396 280 000 € 408 300 000 €
013
A.II.2
Stavby
105 949 000 € 110 743 000 € 111 299 000 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
260 221 000 € 275 232 000 € 285 663 000 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
3 931 000 € 10 305 000 € 11 338 000 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
65 557 000 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
75 368 000 € 75 455 000 € 74 873 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
75 368 000 € 75 455 000 € 74 873 000 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
267 729 000 € 244 223 000 € 200 459 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
44 360 000 € 31 130 000 € 33 212 000 €
032
B.I.1
Materiál
20 725 000 € 13 103 000 € 16 491 000 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
11 748 000 € 7 362 000 € 7 647 000 €
034
B.I.3
Výrobky
11 887 000 € 10 434 000 € 9 028 000 €
036
B.I.5
Tovar
0 € 231 000 € 46 000 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
207 000 € 411 000 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
207 000 € 411 000 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
221 486 000 € 211 950 000 € 65 097 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
70 787 000 € 61 456 000 € 58 927 000 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
144 355 000 € 145 171 000 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 778 000 € 3 968 000 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 566 000 € 1 355 000 € 6 170 000 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 676 000 € 732 000 € 102 150 000 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
779 228 000 € 716 497 000 € 684 717 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
602 608 000 € 545 546 000 € 513 276 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
153 855 000 € 153 855 000 € 153 855 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
153 855 000 € 153 855 000 € 153 855 000 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
87 305 000 € 87 260 000 € 87 257 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
87 305 000 € 87 260 000 € 87 257 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
361 448 000 € 304 431 000 € 272 164 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
361 448 000 € 304 431 000 € 272 164 000 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
176 620 000 € 170 951 000 € 171 441 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
5 626 000 € 5 432 000 € 3 943 000 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
5 559 000 € 5 002 000 € 3 943 000 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
67 000 € 430 000 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
59 806 000 € 70 549 000 € 77 987 000 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
558 000 € 538 000 € 572 000 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
21 498 000 € 33 789 000 € 39 977 000 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
37 750 000 € 36 222 000 € 37 438 000 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
111 188 000 € 94 970 000 € 89 511 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
96 039 000 € 77 027 000 € 75 345 000 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 735 000 € 5 075 000 € 2 441 000 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
13 414 000 € 12 868 000 € 11 725 000 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
120
B.V.1
Bežné bankové úvery