Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mondi SCP, a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
538 444 000 € 517 843 000 € 524 555 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
532 600 000 € 516 718 000 € 523 337 000 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
5 844 000 € 1 125 000 € 1 218 000 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
363 935 000 € 363 414 000 € 354 174 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
307 597 000 € 287 844 000 € 275 634 000 €
10
B.2
Služby
56 338 000 € 75 570 000 € 78 540 000 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
174 509 000 € 154 429 000 € 170 381 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
34 065 000 € 31 041 000 € 28 857 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
24 372 000 € 21 718 000 € 20 831 000 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
8 724 000 € 7 789 000 € 7 091 000 €
16
C.4
Sociálne náklady
969 000 € 1 534 000 € 935 000 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
47 425 000 € 42 815 000 € 43 914 000 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
12 942 000 € 3 934 000 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
0 € 1 371 000 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
105 961 000 € 84 507 000 € 96 239 000 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
3 515 000 € 6 160 000 € 1 236 000 €
38
X.
Výnosové úroky
39 000 € 30 000 € 32 000 €
39
N
Nákladové úroky
533 000 € 716 000 € 152 000 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
8 000 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
537 000 € 13 000 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
2 492 000 € 5 461 000 € 1 116 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
108 453 000 € 89 968 000 € 97 355 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
20 710 000 € 17 701 000 € 13 151 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
19 000 000 € 18 919 000 € 16 478 000 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
1 710 000 € -1 218 000 € -3 327 000 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
87 743 000 € 72 267 000 € 84 204 000 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
108 453 000 € 89 968 000 € 97 355 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
87 743 000 € 72 267 000 € 84 204 000 €