Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
11 774 292€ 11 316 195€ 9 916 867€ 11 839 877€ 12 517 694€ 11 230 902€ 10 257 664€ 9 227 817€ 8 218 573€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
11 786 092 € 11 318 792 € 9 935 847 € 11 843 891 € 12 531 813 € 11 252 016 € 10 278 186 € 9 281 416 € 8 218 425 € 7 158 433 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
11 740 143€ 11 302 863€ 9 878 424€ 11 814 383€ 12 501 409€ 11 207 998€ 10 246 250€ 9 221 172€ 8 205 466€ 7 127 968€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
34 149€ 13 332€ 38 443€ 25 494€ 16 286€ 22 904€ 11 414€ 6 646€ 2 011€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
48€ 130€ 91€ 1€ 175€ 7 651€ 7 900€ 258€ 5 650€ 175€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
11 752€ 2 467€ 18 889€ 4 013€ 13 943€ 13 463€ 12 622€ 53 340€ 5 298€ 30 290€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
11 075 396 € 10 615 584 € 9 383 611 € 11 060 356 € 11 682 768 € 10 416 475 € 9 536 860 € 8 663 783 € 7 661 829 € 6 703 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 224 806€ 8 858 615€ 7 853 142€ 9 350 241€ 9 821 573€ 8 727 010€ 7 975 365€ 7 217 975€ 6 396 410€ 5 576 926€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
231 818€ 220 848€ 172 170€ 230 865€ 232 923€ 212 805€ 293 741€ 180 090€ 164 544€ 139 123€
13
C.
Opravné položky k zásobám
21 325€ 19 382€ 62 565€ 29 601€ 67 920€ 52 930€ -34 498€ 66 522€ 32 723€ 19 421€
14
D.
Služby
540 892€ 491 379€ 437 140€ 547 823€ 590 679€ 521 746€ 478 156€ 426 952€ 425 099€ 387 301€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
832 648 € 888 454 € 696 302 € 783 392 € 837 112 € 709 876 € 680 777 € 623 030 € 560 197 € 503 339 €
16
E.1.
Mzdové náklady
597 215€ 641 689€ 495 108€ 563 549€ 602 425€ 506 220€ 504 774€ 459 937€ 406 699€ 361 544€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
222 394€ 233 930€ 187 969€ 207 224€ 221 097€ 193 137€ 165 200€ 153 649€ 143 207€ 131 576€
19
E.4.
Sociálne náklady
13 039€ 12 835€ 13 225€ 12 619€ 13 590€ 10 519€ 10 803€ 9 444€ 10 291€ 10 219€
20
F.
Dane a poplatky
3 524€ 3 597€ 3 418€ 1 929€ 1 889€ 4 247€ 2 129€ 2 341€ 2 033€ 2 070€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
109 256€ 98 900€ 108 292€ 111 407€ 107 560€ 101 679€ 80 289€ 43 646€ 43 335€ 40 577€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
109 256€ 98 900€ 108 292€ 111 407€ 107 560€ 101 679€ 80 289€ 43 646€ 43 335€ 40 577€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 085€ 2 890€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
28 840€ 3 083€ 23 733€ -31 566€ -14 708€ 20 364€ 40 130€ 73 821€ 26 374€ 9 935€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
82 287€ 31 326€ 26 849€ 36 664€ 37 820€ 60 733€ 17 881€ 29 406€ 11 114€ 24 308€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
710 696 € 703 208 € 552 236 € 783 535 € 849 045 € 835 541 € 741 326 € 617 633 € 556 596 € 455 433 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 755 451 € 1 725 971 € 1 391 850 € 1 681 347 € 1 804 600 € 1 716 411 € 1 544 900 € 1 336 279 € 1 188 701 € 1 005 197 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 3 € 1 € 2 € 13 € 38 € 72 € 147 € 1 019 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
38 € 67 € 85 € 90 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
38€ 67€ 85€ 90€
42
XII.
Kurzové zisky
1€ 3€ 1€ 2€ 13€ 5€ 62€ 929€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 826 € 4 252 € 3 364 € 4 197 € 4 117 € 3 105 € 3 538 € 3 065 € 2 447 € 1 817 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
353€ 16€ 388€ 873€ 778€ 100€ 792€ 642€ 359€ 25€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 473€ 4 236€ 2 976€ 3 324€ 3 339€ 3 005€ 2 746€ 2 423€ 2 088€ 1 792€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-5 825 € -4 249 € -3 364 € -4 196 € -4 115 € -3 092 € -3 500 € -2 993 € -2 300 € -798 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
704 871 € 698 959 € 548 872 € 779 339 € 844 930 € 832 449 € 737 826 € 614 640 € 554 296 € 454 635 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
184 366 € 188 280 € 141 872 € 213 806 € 207 117 € 247 462 € 236 780 € 177 075 € 144 559 € 140 239 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
204 177€ 193 081€ 165 646€ 218 501€ 245 393€ 265 174€ 240 736€ 216 631€ 157 482€ 145 776€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-19 811€ -4 801€ -23 774€ -4 695€ -38 276€ -17 712€ -3 956€ -39 556€ -12 923€ -5 537€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
520 505 € 510 679 € 407 000 € 565 533 € 637 813 € 584 987 € 501 046 € 437 565 € 409 737 € 314 396 €