Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
12 288 267€ 11 774 292€ 11 316 195€ 9 916 867€ 11 839 877€ 12 517 694€ 11 230 902€ 10 257 664€ 9 227 817€ 8 218 573€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
12 316 027 € 11 786 092 € 11 318 792 € 9 935 847 € 11 843 891 € 12 531 813 € 11 252 016 € 10 278 186 € 9 281 416 € 8 218 425 € 7 158 433 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
12 263 742€ 11 740 143€ 11 302 863€ 9 878 424€ 11 814 383€ 12 501 409€ 11 207 998€ 10 246 250€ 9 221 172€ 8 205 466€ 7 127 968€
05
III.
Tržby z predaja služieb
24 525€ 34 149€ 13 332€ 38 443€ 25 494€ 16 286€ 22 904€ 11 414€ 6 646€ 2 011€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
423€ 48€ 130€ 91€ 1€ 175€ 7 651€ 7 900€ 258€ 5 650€ 175€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
27 337€ 11 752€ 2 467€ 18 889€ 4 013€ 13 943€ 13 463€ 12 622€ 53 340€ 5 298€ 30 290€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
11 815 579 € 11 075 396 € 10 615 584 € 9 383 611 € 11 060 356 € 11 682 768 € 10 416 475 € 9 536 860 € 8 663 783 € 7 661 829 € 6 703 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 722 939€ 9 224 806€ 8 858 615€ 7 853 142€ 9 350 241€ 9 821 573€ 8 727 010€ 7 975 365€ 7 217 975€ 6 396 410€ 5 576 926€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
255 784€ 231 818€ 220 848€ 172 170€ 230 865€ 232 923€ 212 805€ 293 741€ 180 090€ 164 544€ 139 123€
13
C.
Opravné položky k zásobám
55 375€ 21 325€ 19 382€ 62 565€ 29 601€ 67 920€ 52 930€ -34 498€ 66 522€ 32 723€ 19 421€
14
D.
Služby
565 701€ 540 892€ 491 379€ 437 140€ 547 823€ 590 679€ 521 746€ 478 156€ 426 952€ 425 099€ 387 301€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
985 130 € 832 648 € 888 454 € 696 302 € 783 392 € 837 112 € 709 876 € 680 777 € 623 030 € 560 197 € 503 339 €
16
E.1.
Mzdové náklady
712 122€ 597 215€ 641 689€ 495 108€ 563 549€ 602 425€ 506 220€ 504 774€ 459 937€ 406 699€ 361 544€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
260 301€ 222 394€ 233 930€ 187 969€ 207 224€ 221 097€ 193 137€ 165 200€ 153 649€ 143 207€ 131 576€
19
E.4.
Sociálne náklady
12 707€ 13 039€ 12 835€ 13 225€ 12 619€ 13 590€ 10 519€ 10 803€ 9 444€ 10 291€ 10 219€
20
F.
Dane a poplatky
5 027€ 3 524€ 3 597€ 3 418€ 1 929€ 1 889€ 4 247€ 2 129€ 2 341€ 2 033€ 2 070€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
141 613€ 109 256€ 98 900€ 108 292€ 111 407€ 107 560€ 101 679€ 80 289€ 43 646€ 43 335€ 40 577€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
141 613€ 109 256€ 98 900€ 108 292€ 111 407€ 107 560€ 101 679€ 80 289€ 43 646€ 43 335€ 40 577€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 085€ 2 890€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
43 033€ 28 840€ 3 083€ 23 733€ -31 566€ -14 708€ 20 364€ 40 130€ 73 821€ 26 374€ 9 935€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
40 977€ 82 287€ 31 326€ 26 849€ 36 664€ 37 820€ 60 733€ 17 881€ 29 406€ 11 114€ 24 308€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
500 448 € 710 696 € 703 208 € 552 236 € 783 535 € 849 045 € 835 541 € 741 326 € 617 633 € 556 596 € 455 433 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 688 468 € 1 755 451 € 1 725 971 € 1 391 850 € 1 681 347 € 1 804 600 € 1 716 411 € 1 544 900 € 1 336 279 € 1 188 701 € 1 005 197 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
23 € 1 € 3 € 1 € 2 € 13 € 38 € 72 € 147 € 1 019 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
38 € 67 € 85 € 90 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
38€ 67€ 85€ 90€
42
XII.
Kurzové zisky
23€ 1€ 3€ 1€ 2€ 13€ 5€ 62€ 929€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 586 € 5 826 € 4 252 € 3 364 € 4 197 € 4 117 € 3 105 € 3 538 € 3 065 € 2 447 € 1 817 €
52
O.
Kurzové straty
457€ 353€ 16€ 388€ 873€ 778€ 100€ 792€ 642€ 359€ 25€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 129€ 5 473€ 4 236€ 2 976€ 3 324€ 3 339€ 3 005€ 2 746€ 2 423€ 2 088€ 1 792€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 563 € -5 825 € -4 249 € -3 364 € -4 196 € -4 115 € -3 092 € -3 500 € -2 993 € -2 300 € -798 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
495 885 € 704 871 € 698 959 € 548 872 € 779 339 € 844 930 € 832 449 € 737 826 € 614 640 € 554 296 € 454 635 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
142 001 € 184 366 € 188 280 € 141 872 € 213 806 € 207 117 € 247 462 € 236 780 € 177 075 € 144 559 € 140 239 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
172 820€ 204 177€ 193 081€ 165 646€ 218 501€ 245 393€ 265 174€ 240 736€ 216 631€ 157 482€ 145 776€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-30 819€ -19 811€ -4 801€ -23 774€ -4 695€ -38 276€ -17 712€ -3 956€ -39 556€ -12 923€ -5 537€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
353 884 € 520 505 € 510 679 € 407 000 € 565 533 € 637 813 € 584 987 € 501 046 € 437 565 € 409 737 € 314 396 €