Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EduGo s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
42 287 € 30 808 € 38 091 € 29 110 € 9 204 € 12 784 € 7 076 € 50 519 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
13 976 € 7 037 € 10 940 € 5 885 € 2 436 € 5 646 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
13 976 € 7 037 € 10 940 € 5 885 € 2 436 € 5 646 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 976€ 7 037€ 10 940€ 3 777€ 2 436€ 5 646€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 108€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
28 311 € 23 771 € 27 151 € 23 225 € 9 204 € 12 784 € 4 640 € 44 346 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
158 € 4 € 85 € 2 € 34 821 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
34 060€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
4€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2€ 761€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
158€ 85€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
28 153 € 23 767 € 27 151 € 23 140 € 9 204 € 12 784 € 4 638 € 9 525 €
056
B.IV.1
Peniaze
28 153€ 23 767€ 27 151€ 23 140€ 9 204€ 12 784€ 3 801€ 24€
057
B.IV.2
Účty v bankách
837€ 9 501€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
527 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
527€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
42 287 € 30 808 € 38 091 € 29 110 € 9 204 € 12 784 € 7 076 € 50 519 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
24 256 € 20 963 € 21 534 € 14 022 € 8 098 € 11 325 € 6 148 € -54 126 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
911 € 911 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
911€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 489 € 489 € 489 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
489€ 489€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
13 660 € 14 230 € 6 719 € 795 € -1 891 € -60 245 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-60 245€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
3 293 € -570 € 7 512 € 5 924 € 795 € 5 177 € -1 891 € -1 009 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
18 031 € 9 845 € 16 557 € 15 088 € 1 106 € 1 459 € 928 € 104 645 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
300 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
300€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
11 551 € 8 380 € 7 000 € 10 000 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
6 480 € 1 465 € 3 063 € 5 088 € 806 € 1 459 € 928 € 104 645 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
178€ -11€ 3 202€ 117€ 68€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
4 148€ 326€ 326€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
884€ 1 149€ 589€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 270€ 327€ 2 474€ 1 560€ 480€ 1 459€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
811€ 104 577€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
6 494 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
6 494€