Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 758 386€ 284 230€ 62€ 5 560€ 226 228€ 37 695€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 545 261€ 233 690€ 81€ 4 324€ 218 767€ 37 370€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
213 125 € 50 540 € -19 € 1 236 € 7 461 € 325 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
4 595 353 € 5 312 173 € 3 633 979 € 2 935 668 € 5 293 957 € 7 403 394 € 4 539 814 € 4 655 818 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 840 920€ 4 649 206€ 3 305 364€ 2 351 678€ 7 952 962€ 1 358 424€ 4 454 725€ 3 468 590€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
2 754 433€ 662 967€ 328 615€ 509 236€ -4 071 717€ 6 044 970€ 85 089€ 1 187 228€
07
II.3
Aktivácia
74 754€ 1 412 712€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 283 958 € 3 322 353 € 1 752 069 € 1 845 388 € 3 828 825 € 5 623 876 € 2 960 270 € 3 315 343 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 065 085€ 2 545 314€ 955 307€ 583 997€ 2 436 735€ 4 745 789€ 1 244 261€ 2 410 002€
10
B.2
Služby
1 218 873€ 777 039€ 796 762€ 1 261 391€ 1 392 090€ 878 087€ 1 716 009€ 905 341€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 524 520 € 2 040 360 € 1 881 891 € 1 090 280 € 1 466 368 € 1 786 979 € 1 579 544 € 1 340 800 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 884 294 € 2 062 579 € 1 687 409 € 1 557 925 € 1 691 022 € 1 781 545 € 2 022 846 € 1 293 012 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 339 346€ 1 466 327€ 1 207 540€ 1 114 961€ 1 195 184€ 1 264 946€ 1 437 767€ 924 315€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
470 541€ 516 791€ 426 990€ 393 851€ 428 445€ 454 391€ 518 725€ 317 971€
16
C.4
Sociálne náklady
74 407€ 79 461€ 52 879€ 49 113€ 67 393€ 62 208€ 66 354€ 50 726€
17
D
Dane a poplatky
54 902€ 57 066€ 55 013€ 56 645€ 55 454€ 62 011€ 56 130€ 49 903€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
467 444€ 343 131€ 203 855€ 90 809€ 129 591€ 177 137€ 182 967€ 87 007€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
11 000€ 1 500€ 1 333€ 7 674€ 5 333€ 12 349€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-4 434€ 4 434€ 530€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
173 753€ 402 954€ 360 638€ 798 034€ 715 350€ 503 636€ 998 130€ 317 029€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
75 389€ 65 818€ 45 345€ 30 404€ 22 799€ 27 773€ 84 333€ 39 652€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
216 244 € -74 280 € 252 407 € 158 298 € 290 526 € 243 048 € 243 217 € 188 255 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
322 000 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
322 000€
38
X.
Výnosové úroky
295€ 1€ 5€ 7€ 50€ 157€
39
N
Nákladové úroky
140 866€ 137 819€ 131 479€ 106 032€ 169 702€ 124 898€ 44 726€ 68 406€
40
XI.
Kurzové zisky
2 345€ 5 196€ 14 601€ 4 023€ 13 233€ 12 609€ 4 790€ 7 142€
41
O
Kurzové straty
2 119€ 5 040€ 14 516€ 5 612€ 13 650€ 12 584€ 5 753€ 6 974€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3€ 1 973€ 29€ 8€ 15€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
57 762€ 63 675€ 53 011€ 39 714€ 96 869€ 111 124€ 62 605€ 12 835€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-198 399 € 122 930 € -184 376 € -147 326 € -266 968 € -235 990 € -108 244 € -80 916 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
17 845 € 48 650 € 68 031 € 10 972 € 23 558 € 7 058 € 134 973 € 107 339 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
11 366 € 11 575 € 60 887 € 10 514 € 11 133 € 5 403 € 35 573 € 21 186 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 140 247€ 20 258€ 5 546€ 35 671€ 20 826€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
11 366€ 11 575€ 58 007€ -129 733€ -9 125€ -143€ -98€ 360€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
6 479 € 37 075 € 7 144 € 458 € 12 425 € 1 655 € 99 400 € 86 153 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
17 845 € 48 650 € 68 031 € 10 972 € 23 558 € 7 058 € 134 973 € 107 339 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
6 479 € 37 075 € 7 144 € 458 € 12 425 € 1 655 € 99 400 € 86 153 €