Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

D.P. EKOPLAST, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
24 125 224 € 29 953 166 € 24 555 085 € 25 979 483 € 19 585 753 € 19 010 443 € 15 925 131 € 11 973 545 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
7 074 546 € 8 212 951 € 7 127 278 € 7 878 306 € 3 697 309 € 2 429 514 € 1 954 791 € 2 529 832 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
7 074 546 € 8 212 951 € 7 127 278 € 7 878 306 € 3 697 309 € 2 429 514 € 1 954 791 € 2 529 832 €
012
A.II.1
Pozemky
457 138€ 457 138€ 457 138€ 457 138€ 218 014€ 18 014€ 3 077€ 3 077€
013
A.II.2
Stavby
625 834€ 688 004€ 752 436€ 815 654€ 869 852€ 933 070€ 693 754€ 396 571€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 929 582€ 6 005 817€ 4 855 712€ 5 544 060€ 1 796 779€ 1 055 157€ 1 230 537€ 1 747 678€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
27 423€ 27 423€ 27 423€ 27 423€ 27 423€ 27 423€ 27 423€ 27 423€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 034 569€ 1 034 569€ 1 034 569€ 1 034 031€ 785 241€ 395 850€ 355 083€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
17 041 112 € 21 731 998 € 17 392 545 € 18 095 181 € 15 875 926 € 16 575 518 € 13 965 869 € 9 439 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
7 219 788 € 8 981 468 € 8 171 118 € 11 255 757 € 9 506 144 € 7 957 402 € 7 086 611 € 5 261 190 €
035
B.I.1
Materiál
6 537 919€ 8 313 300€ 7 017 249€ 10 372 223€ 9 212 690€ 5 256 037€ 3 586 611€ 2 761 190€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
160 617€ 209 756€ 373 279€ 239 786€ 284 796€ 2 700 000€ 3 500 000€ 2 500 000€
037
B.I.3
Výrobky
521 252€ 458 412€ 780 590€ 643 748€
039
B.I.5
Tovar
8 658€ 1 365€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
9 754 300 € 12 728 314 € 9 212 211 € 6 833 760 € 6 357 405 € 8 578 614 € 6 705 169 € 3 877 664 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
9 530 591 € 12 240 838 € 9 212 211 € 6 831 382 € 6 161 937 € 7 574 203 € 6 386 452 € 3 414 124 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
9 530 591€ 12 240 838€ 9 212 211€ 6 831 382€ 6 161 937€ 7 574 203€ 6 386 452€ 3 414 124€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
223 709€ 487 476€ 2 378€ 195 468€ 1 004 411€ 318 717€ 463 540€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
67 024 € 22 216 € 9 216 € 5 664 € 12 377 € 39 502 € 174 089 € 300 146 €
072
B.V.1.
Peniaze
29 797€ 16 200€ 438€ 4 655€ 12 103€ 34 956€ 140 841€ 296 983€
073
B.V.2.
Účty v bankách
37 227€ 6 016€ 8 778€ 1 009€ 274€ 4 546€ 33 248€ 3 163€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
9 566 € 8 217 € 35 262 € 5 996 € 12 518 € 5 411 € 4 471 € 4 713 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
9 566€ 8 217€ 35 262€ 5 996€ 12 518€ 5 411€ 4 471€ 4 713€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
24 125 224 € 29 953 166 € 24 555 085 € 25 979 483 € 19 585 753 € 19 010 443 € 15 925 131 € 11 973 545 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 347 256 € 5 156 978 € 4 844 369 € 6 436 193 € 2 276 286 € 2 007 741 € 1 752 517 € 1 522 808 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€ 331 939€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
2 153 158 € 2 153 158 € 2 025 935 € 3 880 010 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
2 153 158€ 2 153 158€ 2 025 935€ 3 880 010€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 660 156 € 2 479 190 € 2 216 941 € 1 937 043 € 1 668 498 € 1 404 764 € 1 183 565 € 949 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 660 156€ 2 479 190€ 2 216 941€ 1 937 043€ 1 668 498€ 1 404 764€ 1 183 565€ 949 000€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
194 699 € 185 387 € 262 250 € 279 897 € 268 545 € 263 734 € 229 709 € 234 565 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
18 777 968 € 24 796 188 € 19 710 716 € 19 543 290 € 17 309 467 € 17 002 702 € 14 172 614 € 10 450 737 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 472 897 € 2 000 182 € 1 537 399 € 1 077 753 € 1 225 758 € 491 160 € 877 690 € 1 343 796 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 400€ 3 646€ 11 705€ 8 839€ 5 696€ 3 990€ 918€ 7 585€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 470 497€ 1 996 536€ 1 525 694€ 1 068 914€ 1 220 062€ 487 170€ 876 772€ 1 336 211€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
3 094 945€ 50 500€ 116 500€ 182 500€ 248 500€ 314 166€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
11 408 529 € 15 339 417 € 12 408 628 € 12 239 206 € 9 609 956 € 10 095 515 € 7 167 301 € 3 904 839 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
11 326 587 € 15 259 011 € 12 122 569 € 12 177 188 € 9 530 930 € 10 021 968 € 7 124 586 € 3 866 527 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
11 326 587€ 15 259 011€ 12 122 569€ 12 177 188€ 9 530 930€ 10 021 968€ 7 124 586€ 3 866 527€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
38 689€ 45 773€ 41 500€ 35 450€ 37 992€ 28 438€ 24 896€ 22 675€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
24 517€ 28 498€ 25 703€ 22 113€ 25 215€ 17 256€ 15 539€ 13 873€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 499€ 6 075€ 218 796€ 4 395€ 15 759€ 27 853€ 2 280€ 1 764€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
14 237€ 60€ 60€ 60€ 60€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
42 672 € 86 277 € 93 880 € 67 203 € 57 922 € 35 997 € 27 852 € 19 243 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
42 672€ 86 277€ 93 880€ 67 203€ 57 922€ 35 997€ 27 852€ 19 243€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 758 925€ 6 684 912€ 5 554 309€ 5 976 628€ 6 167 331€ 6 065 864€ 6 099 771€ 5 182 859€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
634 900€