Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
301 336 € 336 204 € 297 997 € 272 697 € 281 728 € 376 166 € 404 759 € 458 829 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
197 748 € 207 609 € 217 470 € 227 330 € 238 234 € 247 857 € 255 491 € 267 153 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
197 748 € 207 609 € 217 470 € 227 330 € 238 234 € 247 857 € 255 491 € 267 153 €
012
A.II.1
Pozemky
196 460€ 206 321€ 3 451€ 3 451€ 3 451€ 3 451€
013
A.II.2
Stavby
212 732€ 222 592€ 232 452€ 242 314€ 252 175€ 262 036€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 288€ 1 288€ 1 287€ 1 287€ 2 331€ 2 092€ 3 316€ 5 117€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
103 588 € 128 595 € 79 757 € 44 884 € 42 690 € 127 328 € 148 417 € 190 477 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
161 € 67 € 80 € 88 € 122 € 141 € 185 € 232 €
032
B.I.1
Materiál
80€ 88€ 122€ 141€ 185€ 232€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
19 824 € 128 090 € 78 358 € 43 804 € 39 980 € 123 784 € 141 271 € 187 323 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
18 546€ 126 447€ 62 675€ 26 972€ 22 435€ 92 746€ 77 638€ 126 693€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
19 286€ 24 996€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
269€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 456€ 3 605€ 4 318€ 17 632€ 21 980€ 28 002€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 278€ 1 374€ 13 227€ 13 227€ 13 227€ 13 406€ 22 367€ 7 632€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
83 603 € 438 € 1 319 € 992 € 2 588 € 3 403 € 6 961 € 2 922 €
056
B.IV.1
Peniaze
83 603€ 438€ 773€ 211€ 229€ 443€ 2 356€ 533€
057
B.IV.2
Účty v bankách
546€ 781€ 2 359€ 2 960€ 4 605€ 2 389€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
770 € 483 € 804 € 981 € 851 € 1 199 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
770€ 483€ 804€ 981€ 851€ 1 199€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
301 336 € 336 204 € 297 997 € 272 697 € 281 728 € 376 166 € 404 759 € 458 829 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
125 317 € 123 086 € 85 531 € 14 334 € 19 292 € 62 558 € 127 056 € 127 047 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
25 500 € 25 500 € 25 500 € 140 000 € 140 000 € 140 000 € 140 000 € 140 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
25 500€ 140 000€ 140 000€ 140 000€ 140 000€ 140 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
143 173 € 143 173 € 79 900 € 33 338 € 33 338 € 33 338 € 29 887 € 29 887 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
79 900€ 33 338€ 33 338€ 33 338€ 29 887€ 29 887€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
49 363 € 59 195 € 59 195 € 59 195 € 59 195 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
9 832€ 9 832€ 9 832€ 9 832€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
49 363€ 49 363€ 49 363€ 49 363€ 49 363€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-45 588 € -19 869 € 334 € -203 409 € -168 687 € -102 026 € -102 265 € -52 139 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
334€ -203 409€ -168 687€ -102 026€ -102 265€ -52 139€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 232 € -25 718 € -20 203 € -4 958 € -44 554 € -67 949 € 239 € -49 896 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
176 019 € 213 118 € 208 857 € 252 939 € 259 252 € 313 444 € 277 703 € 331 769 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 017 € 2 738 € 2 069 € 3 238 € 1 923 € 3 893 € 3 663 € 3 962 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 017€ 2 738€ 2 069€ 3 238€ 1 923€ 3 893€ 3 663€ 3 962€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
83 € 52 € 67 € 40 € 32 € 104 € 67 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
67€ 40€ 32€ 104€ 67€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
149 977 € 133 901 € 128 797 € 143 480 € 132 893 € 138 297 € 121 218 € 193 064 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
27 059€ 101 861€ 114 154€ 79 329€ 70 655€ 127 664€ 113 750€ 176 839€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
94 947€ 12 351€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 462€ 52 862€ 50 461€ 462€ 462€ 2 277€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
7 106€ 9 642€ 4 176€ 8 569€ 7 281€ 4 101€ 4 217€ 9 796€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 240€ 1 501€ 785€ 2 404€ 2 307€ 3 391€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
20 865€ 10 047€ 5 710€ 1 161€ 3 590€ 3 420€ 358€ 520€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
55€ 58€ 121€ 246€ 124€ 241€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
22 942 € 76 427 € 77 924 € 106 181 € 124 404 € 171 150 € 152 755 € 134 743 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
48 114€ 34 400€ 48 800€ 63 200€ 77 600€ 92 000€ 120 800€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
22 942€ 28 313€ 43 524€ 57 381€ 61 204€ 93 550€ 60 755€ 13 943€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
3 609 € 5 424 € 3 184 € 164 € 13 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 609€ 5 424€ 3 184€ 164€ 13€