Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

R E G A, spol. s r.o. Košice

 • Vydaný 26.11.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 233 z roku 2012 3.12.2012
 • Úpadca R E G A, spol. s r.o. Košice
  IČO: 31671349
  Južná trieda 82
  040 01   Košice
Oznam

Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti bez likvidácie

Okresný súd Košice I v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti

R E G A, spol. s r.o. Košice, so sídlom Štefánikova 12/969, 040 01 Košice - Staré Mesto, IČO:

31 671 349, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sro, vo vložke

č. 2990/V súdom bez likvidácie, podľa ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa ust. § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie

o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí troch mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa ust. § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona

č. 487/2009 Z .z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 31CbR/16/2012
 • ICS 7112207993
 • Vydal JUDr. Július Tóth
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Lucia Buľková

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
3.12.2012
Rozhodnutie Zrušenie