Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť Kežmarok v konkurze

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
 1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
 2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
 3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
 4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
 • Obchodný vestník
 • Obchodný register
 • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 4K/7/2016
 • Spisová značka 4K/7/2016
 • Prvý a posledný záznam 17.2.2016 - 21.10.2019

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
21.10.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Kežmarok Prešovský
25.9.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Kežmarok Prešovský
18.1.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Gábor Száraz Kežmarok Prešovský
13.11.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Kežmarok Prešovský
18.5.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Gábor Száraz Kežmarok Prešovský
23.3.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Gábor Száraz Kežmarok Prešovský
15.12.2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Gábor Száraz Kežmarok Prešovský
12.12.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Kežmarok Prešovský
12.12.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Kežmarok Prešovský
30.11.2016
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Gábor Száraz Kežmarok Prešovský
9.11.2016
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Gábor Száraz Kežmarok Prešovský
9.11.2016
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Gábor Száraz Kežmarok Prešovský
19.10.2016
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Gábor Száraz Kežmarok Prešovský
19.10.2016
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Gábor Száraz Kežmarok Prešovský
30.8.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Gábor Száraz Kežmarok Prešovský
26.8.2016
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Gábor Száraz Kežmarok Prešovský
26.8.2016
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Gábor Száraz Kežmarok Prešovský
26.8.2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Gábor Száraz Kežmarok Prešovský
23.8.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Kežmarok Prešovský
26.4.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Kežmarok Prešovský
21.3.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Kežmarok Prešovský
21.3.2016
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Kežmarok Prešovský
9.3.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Kežmarok Prešovský
Konkurzné konanie č. 1K/32/2015
 • Spisová značka 1K/32/2015
 • Prvý a posledný záznam 5.5.2015 - 5.5.2015

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
5.5.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Kežmarok Prešovský