Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SEVOZA, spol. s r.o. Košice [zrušená]

 • Vydaný 11.5.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 99 z roku 2012 24.5.2012
 • Úpadca SEVOZA, spol. s r.o. Košice
  IČO: 31680941
  Pražská 2
  040 01   Košice
 • Navrhovatelia Okresný súd Košice I
  Pracovisko Tichá ul. č. 21
  04001 Košice
Oznam

Okresný súd Košice I v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti:

SEVOZA, spol. s r.o. Košice, so sídlom Pražská 2, Košice 040 01, IČO: 31 680 941, zapísanej

v obchodnom registri Okresného súdu Košice I v odd. Sro, vo vložke číslo 3810/V súdom bez likvidácie, podľa ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa ust. § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí troch mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa ust. § 68 ods. 10 zákona

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zákona č. 487/2009 Z .z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka 28CbR/43/2011
 • ICS 7111220313
 • Vydal JUDr. Andrej Radomský
 • Odoslal Mária Juhásová

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 17.7.2013
Výmaz 31.7.2013

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
24.5.2012
Rozhodnutie Zrušenie