Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 317 441 € 3 942 463 € 3 187 422 € 2 450 479 € 1 892 736 € 2 231 101 € 2 616 854 € 2 398 846 € 2 278 998 € 1 879 746 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 838 386 € 1 126 382 € 834 306 € 738 477 € 683 389 € 672 951 € 666 395 € 552 278 € 640 637 € 723 860 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
10 650 € 12 450 € 14 250 € 16 050 € 17 850 € 8 566 € 6 841 € 12 316 € 17 791 € 23 265 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
10 650€ 12 450€ 14 250€ 16 050€ 17 850€ 1 366€ 6 841€ 12 316€ 17 791€ 23 265€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
7 200€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 806 655 € 1 112 936 € 819 060 € 721 431 € 664 543 € 663 389 € 658 558 € 538 966 € 621 850 € 699 599 €
012
A.II.1
Pozemky
77 999€ 77 999€ 77 099€ 47 721€ 47 381€ 43 953€ 22 628€ 18 913€ 18 913€ 13 149€
013
A.II.2
Stavby
409 736€ 444 635€ 486 785€ 346 366€ 384 186€ 409 523€ 442 017€ 462 095€ 501 781€ 523 201€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
296 931€ 439 574€ 224 369€ 266 542€ 168 864€ 111 636€ 35 562€ 43 560€ 101 156€ 163 249€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 021 989€ 150 728€ 30 807€ 60 802€ 64 112€ 65 777€ 128 351€ 14 398€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
32 500€ 30 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
21 081 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
996€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
21 081€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€ 996€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 469 758 € 2 804 886 € 2 348 282 € 1 707 580 € 1 204 904 € 1 551 716 € 1 943 957 € 1 842 899 € 1 634 787 € 1 149 472 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
198 942 € 89 559 € 97 370 € 105 724 € 133 167 € 98 494 € 118 472 € 109 043 € 110 134 € 82 621 €
032
B.I.1
Materiál
20 320€ 26 314€ 14 771€ 15 382€ 14 053€ 7 872€ 7 915€ 14 390€ 2 217€ 1 096€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
74 187€ 3 709€ 6 787€ 7 566€ 25 134€ 22 422€ 26 443€ 22 814€ 31 357€
034
B.I.3
Výrobky
102 795€ 58 886€ 75 162€ 82 126€ 93 980€ 68 200€ 84 114€ 71 839€ 76 560€ 35 962€
035
B.I.4
Zvieratá
1 640€ 650€ 650€ 650€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
-12 303€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
8 115 € 7 159 € 8 271 € 10 702 € 17 040 € 1 644 € 5 500 € 5 172 € -28 221 € 1 115 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 172€ -29 336€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
8 115€ 7 159€ 8 271€ 10 702€ 17 040€ 1 644€ 5 500€ 1 115€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
231 381 € 1 252 913 € 311 608 € 332 396 € 200 398 € 313 124 € 177 692 € 145 817 € 234 756 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
208 252€ 182 967€ 299 964€ 327 170€ 198 840€ 197 861€ 161 276€ 145 223€ 226 931€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
20 844€ 1 066 914€ 10 628€ 3 803€ 113 822€ 6 900€ 96€ 7 207€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 285€ 3 032€ 1 016€ 1 423€ 1 558€ 1 441€ 9 516€ 498€ 618€ 1 294€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 031 320 € 1 455 255 € 1 931 033 € 1 258 758 € 854 299 € 1 138 454 € 1 642 293 € 1 582 867 € 1 318 118 € 834 920 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 731€ 2 650€ 7 126€ 3 850€ 4 194€ 4 921€ 1 480€ 4 006€ 3 527€ 2 059€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 029 589€ 1 452 605€ 1 923 907€ 1 254 908€ 850 105€ 1 133 533€ 1 640 813€ 1 578 861€ 1 314 591€ 832 861€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
9 297 € 11 195 € 4 834 € 4 422 € 4 443 € 6 434 € 6 502 € 3 669 € 3 574 € 6 414 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
167€ 13€ 31€ 14€ 171€ 135€ 56€ 50€ 6 114€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
9 297€ 11 028€ 4 575€ 4 391€ 4 429€ 6 263€ 3 697€ 3 613€ 3 524€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
246€ 300€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 670€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 317 441 € 3 942 463 € 3 187 422 € 2 450 479 € 1 892 736 € 2 231 101 € 2 616 854 € 2 398 846 € 2 278 998 € 1 879 746 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
946 570 € 880 830 € 863 956 € 799 749 € 729 783 € 880 411 € 861 308 € 783 859 € 696 110 € 529 213 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
118 735 € 118 735 € 118 735 € 118 735 € 118 735 € 118 735 € 118 735 € 118 735 € 118 735 € 118 735 €
069
A.I.1
Základné imanie
118 735€ 118 735€ 118 735€ 118 735€ 118 735€ 118 735€ 118 735€ 118 735€ 118 735€ 118 735€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
20 085 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
20 085€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
673 095 € 644 734 € 579 734 € 494 884 € 492 244 € 699 273 € 589 987 € 489 987 € 389 987 € 254 801 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
35 214€ 35 214€ 35 214€ 30 364€ 28 874€ 25 903€ 25 903€ 25 903€ 25 903€ 25 903€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
637 881€ 609 520€ 544 520€ 464 520€ 463 370€ 673 370€ 564 084€ 464 084€ 364 084€ 228 898€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
89 000 € 89 000 € 89 000 € 89 000 € 89 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
89 000€ 89 000€ 89 000€ 89 000€ 89 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
45 655 € 28 361 € 76 487 € 97 130 € 29 804 € 59 403 € 149 586 € 172 137 € 187 388 € 155 677 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 405 883 € 2 052 887 € 2 117 326 € 1 403 222 € 873 529 € 1 019 203 € 1 451 979 € 1 270 816 € 1 197 998 € 905 826 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 237 445 € 1 809 539 € 1 849 022 € 1 112 815 € 620 729 € 790 635 € 937 111 € 870 854 € 943 541 € 699 599 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
841 672€ 1 269 764€ 1 166 868€ 576 229€ 282 535€ 488 065€ 641 510€ 608 237€ 657 854€ 467 023€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
359 887€ 521 944€ 666 715€ 519 506€ 322 198€ 294 036€ 295 601€ 262 617€ 285 687€ 232 576€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
35 886€ 17 831€ 15 439€ 17 080€ 15 996€ 8 534€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
8 545 € 11 026 € 9 782 € 5 343 € 7 097 € 8 824 € 9 234 € 10 292 € 19 998 € 12 897 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
6 329€ 8 408€ 6 417€ 2 253€ 3 770€ 4 714€ 3 961€ 4 389€ 7 560€ 613€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
2 216€ 2 618€ 3 365€ 3 090€ 3 327€ 4 110€ 5 273€ 5 903€ 12 438€ 12 284€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
159 893 € 232 322 € 258 522 € 285 064 € 245 703 € 219 744 € 505 634 € 389 670 € 234 459 € 193 330 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
89 746€ 99 869€ 118 959€ 158 942€ 96 614€ 74 101€ 241 938€ 49 050€ 50 952€ 56 059€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
309€ 2 016€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
26 493€ 63 958€ 55 094€ 43 870€ 33 006€ 25 211€ 26 710€ 19 229€ 16 438€ 28 078€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
17 891€ 41 063€ 36 273€ 29 080€ 22 631€ 16 277€ 16 718€ 12 089€ 9 911€ 14 697€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
25 350€ 21 894€ 37 300€ 52 358€ 26 853€ 17 932€ 5 808€ 15 921€ 9 234€ 41 635€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
413€ 5 538€ 10 896€ 814€ 66 599€ 86 223€ 214 151€ 291 365€ 147 924€ 52 861€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
964 988 € 1 008 746 € 206 140 € 247 508 € 289 424 € 331 487 € 303 567 € 344 171 € 384 890 € 444 707 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
75€ 265€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
935 950€ 971 446€ 165 982€ 206 141€ 248 078€ 290 770€ 267 612€ 303 567€ 384 625€ 444 707€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
29 038€ 37 300€ 40 158€ 41 367€ 41 346€ 40 717€ 35 955€ 40 529€