Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 627 694 € 3 654 720 € 5 880 622 € 4 126 807 € 2 513 202 € 2 615 120 € 2 703 569 € 2 784 957 € 2 945 030 € 2 292 197 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 505 720€ 3 665 474€ 5 885 648€ 4 155 580€ 2 480 376€ 2 587 464€ 2 678 805€ 2 764 019€ 2 896 376€ 2 276 672€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
115 702€ -19 354€ -7 742€ -28 773€ 28 491€ -19 934€ 15 903€ -13 263€ 14 089€ -4 676€
07
II.3
Aktivácia
6 272€ 8 600€ 2 716€ 4 335€ 47 590€ 8 861€ 34 201€ 34 565€ 20 201€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 871 157 € 3 301 941 € 4 682 892 € 3 068 471 € 1 708 933 € 2 015 124 € 2 070 267 € 2 154 942 € 2 218 017 € 1 622 295 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
190 970€ 328 579€ 554 148€ 318 976€ 193 363€ 205 974€ 160 027€ 123 296€ 254 164€ 184 692€
10
B.2
Služby
1 680 187€ 2 973 362€ 4 128 744€ 2 749 495€ 1 515 570€ 1 809 150€ 1 910 240€ 2 031 646€ 1 963 853€ 1 437 603€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
756 537 € 352 779 € 1 197 730 € 1 058 336 € 804 269 € 599 996 € 633 302 € 630 015 € 727 013 € 669 902 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
789 828 € 1 086 730 € 998 271 € 795 769 € 684 142 € 525 953 € 358 234 € 323 616 € 294 839 € 330 171 €
13
C.1
Mzdové náklady
492 033€ 702 402€ 645 750€ 504 488€ 429 424€ 324 228€ 235 513€ 238 479€ 215 112€ 237 706€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
21 201€ 49 950€ 46 121€ 43 094€ 47 506€ 36 604€ 23 593€ 802€ 668€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
199 382€ 274 402€ 252 553€ 207 720€ 175 048€ 129 699€ 85 185€ 74 506€ 70 380€ 79 132€
16
C.4
Sociálne náklady
77 212€ 59 976€ 53 847€ 40 467€ 32 164€ 35 422€ 13 943€ 9 829€ 8 679€ 13 333€
17
D
Dane a poplatky
54 969€ 71 445€ 68 633€ 67 345€ 27 981€ 31 576€ 32 620€ 26 417€ 129 226€ 83 093€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
196 361€ 159 365€ 125 856€ 103 612€ 82 873€ 87 044€ 68 126€ 102 757€ 106 452€ 112 236€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
38 061€ 4 329€ 1 497€ 8 510€ 1 250€ 2 600€ 7€ 3€ 3 374€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
110€ 3 590€ 1 442€ 445€ 1 731€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-912€ 1 083€ 395€ -438€ 3 622€ 1 860€ 3 650€ 17 084€ 10 379€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
126 919€ 1 035 653€ 118 638€ 79 240€ 53 622€ 145 652€ 45 820€ 63 506€ 69 524€ 77 105€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-184 523€ 31 997€ 22 119€ 53 399€ 24 574€ 25 848€ 24 835€ 22 897€ 20 021€ 20 650€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
64 772 € 40 546 € 100 461 € 125 121 € 40 009 € 74 205 € 193 447 € 214 191 € 228 918 € 192 121 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
1 758 € 1 875 € 1 415 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
1 415€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
1 758€ 1 875€
38
X.
Výnosové úroky
1 444€ 1 853€ 784€ 2 752€ 1 812€ 6 552€ 4 928€ 5 334€ 3 682€ 1 185€
41
O
Kurzové straty
32€ 39€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 528€ 3 336€ 759€ 589€ 574€ 289€ 779€ 974€ 777€ 727€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-6 358 € -1 522 € 1 900 € 2 163 € 1 238 € 6 263 € 5 564 € 4 360 € 2 905 € 458 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
58 414 € 39 024 € 102 361 € 127 284 € 41 247 € 80 468 € 199 011 € 218 551 € 231 823 € 192 579 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
12 759 € 10 663 € 25 874 € 30 154 € 11 443 € 21 065 € 49 425 € 46 414 € 45 153 € 37 443 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
14 117€ 10 298€ 23 168€ 24 053€ 27 622€ 18 372€ 55 556€ 51 834€ 44 999€ 38 558€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-1 358€ 365€ 2 706€ 6 101€ -16 179€ 2 693€ -6 131€ -5 420€ 154€ -1 115€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
45 655 € 28 361 € 76 487 € 97 130 € 29 804 € 59 403 € 149 586 € 172 137 € 186 670 € 155 136 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
718€ 541€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
718 € 541 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
718 € 541 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
58 414 € 39 024 € 102 361 € 127 284 € 41 247 € 80 468 € 199 011 € 218 551 € 232 541 € 193 120 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
45 655 € 28 361 € 76 487 € 97 130 € 29 804 € 59 403 € 149 586 € 172 137 € 187 388 € 155 677 €