Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
9 722 560€ 9 726 823€ 9 861 696€ 9 766 249€ 9 685 947€ 10 384 909€ 9 507 848€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
10 068 660 € 9 971 458 € 9 861 010 € 9 832 989 € 9 961 472 € 10 598 565 € 9 669 870 € 12 589 951 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
197 640€ 235 914€ 214 024€ 3 107€ 117 539€ 21 984€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
8 496 806€ 9 012 763€ 9 276 339€ 9 144 982€ 8 993 269€ 9 713 460€ 8 847 624€ 11 275 429€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 028 114€ 478 146€ 371 333€ 621 267€ 689 571€ 553 910€ 638 240€ 467 194€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
216 804€ 132 762€ -71 958€ -74 250€ 111 563€ 35 982€ -133 780€ 27 669€
07
V.
Aktivácia
3 755€ 10 770€ 1 263€ 10 362€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
27 500€ 5 433€ 23 417€ 100 280€ 97 970€ 60 960€ 78 133€ 293 143€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
98 041€ 95 670€ 46 592€ 40 710€ 55 630€ 116 714€ 217 669€ 526 516€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
9 618 863 € 9 766 060 € 9 594 253 € 9 547 588 € 9 466 568 € 10 032 756 € 9 653 406 € 12 274 003 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
169 236€ 208 546€ 181 149€ 2 383€ 81 208€ 17 356€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 083 018€ 6 076 646€ 6 261 415€ 6 252 146€ 6 206 134€ 6 572 684€ 6 084 313€ 7 612 261€
13
C.
Opravné položky k zásobám
28 144€ 5 143€ 1 941€ 8 110€ 2 831€ 7 271€ 8 056€ -14 805€
14
D.
Služby
936 230€ 799 618€ 794 158€ 836 849€ 998 243€ 867 745€ 886 728€ 1 304 081€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 975 361 € 2 005 006 € 1 994 007 € 2 064 030 € 1 894 188 € 2 079 259 € 2 071 479 € 2 274 685 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 395 455€ 1 407 425€ 1 407 699€ 1 455 260€ 1 334 599€ 1 457 702€ 1 429 859€ 1 585 064€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
13 083€ 13 200€ 13 200€ 13 200€ 13 200€ 17 600€ 18 457€ 18 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
508 498€ 511 751€ 507 348€ 530 749€ 482 310€ 535 957€ 540 346€ 587 271€
19
E.4.
Sociálne náklady
58 325€ 72 630€ 65 760€ 64 821€ 64 079€ 68 000€ 82 817€ 84 350€
20
F.
Dane a poplatky
33 001€ 22 203€ 21 519€ 21 710€ 22 642€ 20 315€ 21 441€ 23 225€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
261 144€ 279 127€ 260 975€ 265 398€ 247 081€ 237 173€ 211 042€ 261 815€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
261 144€ 279 127€ 260 975€ 265 398€ 247 081€ 237 173€ 227 160€ 261 815€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-16 118€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
17 877€ 12 618€ 844€ 69 899€ 68 204€ 40 897€ 49 145€ 256 121€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
73 470€ 322 238€ 20 984€ 961€ -2 024€ -10 496€ 162 700€ 36 918€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
41 382€ 34 915€ 57 261€ 28 485€ 26 886€ 136 700€ 141 146€ 519 702€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
449 797 € 205 398 € 266 757 € 285 401 € 494 904 € 565 809 € 16 464 € 315 948 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 726 491 € 2 780 402 € 2 552 338 € 2 594 894 € 2 598 281 € 2 891 983 € 2 377 615 € 2 868 755 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
443 € 364 € 4 € 3 676 € 40 € 3 721 € 8 477 € 24 907 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
7 614 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
7 614€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
256 € 2 € 8 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
256€ 2€ 8€
42
XII.
Kurzové zisky
443€ 108€ 4€ 3 556€ 27€ 3 673€ 766€ 24 837€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
120€ 13€ 48€ 95€ 62€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
16 809 € 22 865 € 21 306 € 26 581 € 58 514 € 85 558 € 124 296 € 211 058 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
14 379 € 15 853 € 13 902 € 23 113 € 49 458 € 72 455 € 95 978 € 141 074 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
14 379€ 15 853€ 13 902€ 23 113€ 49 458€ 72 455€ 95 978€ 141 074€
52
O.
Kurzové straty
600€ 1 967€ 1 180€ 146€ 84€ 2 274€ 2 840€ 53 074€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 830€ 5 045€ 6 224€ 3 322€ 8 972€ 10 829€ 25 478€ 16 910€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-16 366 € -22 501 € -21 302 € -22 905 € -58 474 € -81 837 € -115 819 € -186 151 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
433 431 € 182 897 € 245 455 € 262 496 € 436 430 € 483 972 € -99 355 € 129 797 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
99 878 € 41 301 € 57 692 € 59 417 € 105 790 € 134 485 € 179 983 € 70 214 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
78 898€ 41 369€ 74 920€ 16 689€ 37 214€ 3 414€ 2 931€ 1€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
20 980€ -68€ -17 228€ 42 728€ 68 576€ 131 071€ 177 052€ 70 213€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
333 553 € 141 596 € 187 763 € 203 079 € 330 640 € 349 487 € -279 338 € 59 583 €