Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS, s.r.o. MICHALOVCE, v skratke: ICS, s.r.o. MICHALOVCE

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
 1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
 2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
 3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
 4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
 • Obchodný vestník
 • Obchodný register
 • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 31K/8/2018
 • Spisová značka 31K/8/2018
 • Prvý a posledný záznam 10.4.2018 - 1.7.2021

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
1.7.2021
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Michalovce Košický
4.6.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Michalovce Košický
24.5.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Michalovce Košický
5.5.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Michalovce Košický
15.10.2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Michalovce Košický
14.10.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Michalovce Košický
22.7.2020
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Michalovce Košický
3.6.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Michalovce Košický
15.5.2020
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Michalovce Košický
15.5.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Michalovce Košický
24.3.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Michalovce Košický
4.3.2020
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Michalovce Košický
18.2.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Michalovce Košický
20.1.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Michalovce Košický
7.1.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Michalovce Košický
29.11.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Michalovce Košický
18.11.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Michalovce Košický
18.11.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Michalovce Košický
25.10.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Michalovce Košický
7.10.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Michalovce Košický
6.9.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Michalovce Košický
8.8.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Michalovce Košický
8.8.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Michalovce Košický
12.7.2019
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Michalovce Košický
20.2.2019
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Michalovce Košický
14.1.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Michalovce Košický
28.12.2018
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Michalovce Košický
23.11.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Michalovce Košický
21.11.2018
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Michalovce Košický
16.11.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Michalovce Košický
9.11.2018
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Michalovce Košický
12.10.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Michalovce Košický
24.9.2018
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Michalovce Košický
18.9.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Michalovce Košický
17.7.2018
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Michalovce Košický
17.7.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Michalovce Košický
14.6.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Michalovce Košický
14.6.2018
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Michalovce Košický
4.6.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Michalovce Košický
2.5.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Michalovce Košický
Konkurzné konanie č. 32K/1/2017 [ukončené]
 • Spisová značka 32K/1/2017
 • Prvý a posledný záznam 9.1.2017 - 3.3.2017
 • Detekcia ukončenia: dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
2.3.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Michalovce Košický
2.3.2017
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Michalovce Košický
7.2.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Michalovce Košický
7.2.2017
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Michalovce Košický
30.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Michalovce Košický
Reštrukturalizačné konanie č. 30R/1/2012 [ukončené]
 • Spisová značka 30R/1/2012
 • Prvý a posledný záznam 26.7.2012 - 16.4.2013
 • Detekcia ukončenia: 16.4.2013ukončením reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
16.4.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I
20.2.2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Ivan Roháč Michalovce Košický
20.2.2013
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Ivan Roháč Michalovce Košický
4.10.2012
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Ivan Roháč Michalovce Košický
19.9.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ivan Roháč Michalovce Košický
17.9.2012
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ivan Roháč Michalovce Košický
3.9.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I
26.7.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I

Podania z Obchodného vestníka nezaradené ku konaniam

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
15.11.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ivan Roháč Michalovce Košický
15.11.2012
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Ivan Roháč Michalovce Košický