Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ASKONY export - import, s. r. o. Krompachy

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 111 329 € 1 192 560 € 1 236 123 € 1 051 304 € 1 421 484 € 1 383 458 € 1 343 344 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
471 336 € 517 875 € 544 523 € 490 388 € 520 551 € 453 267 € 484 508 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
471 336 € 517 875 € 544 523 € 490 388 € 520 551 € 453 267 € 484 508 €
012
A.II.1
Pozemky
164 583€ 164 583€ 164 583€ 164 583€ 164 583€ 164 583€ 164 583€
013
A.II.2
Stavby
272 796€ 293 971€ 315 146€ 233 851€ 250 238€ 265 106€ 291 954€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
22 957€ 48 321€ 53 794€ 80 954€ 91 526€ 6 604€ 10 997€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
11 000€ 11 000€ 11 000€ 11 000€ 14 204€ 16 974€ 16 974€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
638 849 € 673 194 € 690 376 € 560 034 € 899 757 € 929 203 € 857 299 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
400 239 € 497 124 € 455 812 € 333 492 € 623 860 € 549 241 € 515 988 €
035
B.I.1
Materiál
1 103€ 1 547€ 1 901€ 1 005€ 2 146€ 3 889€ 4 860€
039
B.I.5
Tovar
399 136€ 495 577€ 453 911€ 332 487€ 621 714€ 545 352€ 511 128€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
8 430 € 10 261 € 15 512 € 19 513 € 23 546 € 3 788 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
8 430€ 10 261€ 15 512€ 19 513€ 23 546€ 3 788€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
229 422 € 163 432 € 215 296 € 205 177 € 248 423 € 368 680 € 333 218 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
229 211 € 153 723 € 178 718 € 189 051 € 231 870 € 367 927 € 311 704 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
229 211€ 153 723€ 178 718€ 189 051€ 231 870€ 367 927€ 311 704€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
7 200€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
211€ 9 709€ 29 378€ 8 926€ 16 553€ 753€ 21 514€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
7 200€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
758 € 2 377 € 3 756 € 1 852 € 3 928 € 7 494 € 8 093 €
072
B.V.1.
Peniaze
605€ 2 355€ 3 740€ 1 834€ 2 859€ 7 339€ 8 002€
073
B.V.2.
Účty v bankách
153€ 22€ 16€ 18€ 1 069€ 155€ 91€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
1 144 € 1 491 € 1 224 € 882 € 1 176 € 988 € 1 537 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
85€ 107€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 144€ 1 491€ 1 224€ 797€ 1 176€ 881€ 1 537€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 111 329 € 1 192 560 € 1 236 123 € 1 051 304 € 1 421 484 € 1 383 458 € 1 343 344 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
16 397 € 80 160 € 91 181 € 58 355 € 101 070 € 27 106 € 111 542 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
41 439€ 41 439€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
17 455 € 17 455 € 17 455 € 17 455 € 17 455 € 17 455 € 17 455 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
17 455€ 17 455€ 17 455€ 17 455€ 17 455€ 17 455€ 17 455€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
19 840 € 19 840 € 42 282 € 42 282 €
092
A.V.2
Ostatné fondy
19 840€ 19 840€ 42 282€ 42 282€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
56 065 € 42 086 € 34 260 € 57 135 € 3 726 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
56 065€ 42 086€ 34 260€ 57 135€ 3 726€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-63 763 € 13 979 € 32 826 € -42 715 € 57 135 € -84 436 € 3 726 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 082 958 € 1 098 431 € 1 128 978 € 974 990 € 1 299 827 € 1 332 828 € 1 203 100 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
291 216 € 292 269 € 295 467 € 350 783 € 378 695 € 365 974 € 368 548 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
290 000€ 290 000€ 290 000€ 340 000€ 363 500€ 363 500€ 363 500€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 216€ 2 269€ 2 923€ 3 366€ 3 120€ 2 474€ 1 963€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
2 544€ 7 417€ 12 075€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
3 085€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
3 672 € 3 176 € 2 243 € 2 319 € 1 566 € 3 462 € 2 824 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
3 672€ 3 176€ 2 243€ 2 319€ 1 566€ 3 462€ 2 824€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
199 703 € 229 877 € 351 299 € 229 065 € 433 118 € 381 847 € 297 778 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
161 969 € 201 547 € 270 838 € 199 048 € 367 928 € 340 183 € 248 222 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
161 969€ 201 547€ 270 838€ 199 048€ 367 928€ 340 183€ 248 222€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 172€ 51 658€ 1 658€ 34 688€ 17 922€ 26 158€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
14 094€ 14 650€ 13 595€ 12 463€ 8 735€ 11 385€ 13 732€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 898€ 8 806€ 8 372€ 7 274€ 7 056€ 9 174€ 7 949€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
11 570€ 2 330€ 1 964€ 3 964€ 10 258€ 3 183€ 1 717€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 544€ 4 872€ 4 658€ 4 453€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 000 € 3 000 € 3 388 € 3 536 € 17 243 € 3 000 € 5 053 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
388€ 2 536€ 7 547€ 2 000€ 4 053€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 000€ 3 000€ 3 000€ 1 000€ 9 696€ 1 000€ 1 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
585 367€ 570 109€ 476 581€ 389 287€ 469 205€ 578 545€ 528 897€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
11 974 € 13 969 € 15 964 € 17 959 € 20 587 € 23 524 € 28 702 €
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
9 979€ 11 974€ 13 969€ 15 964€ 17 959€ 20 408€ 23 524€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 995€ 1 995€ 1 995€ 1 995€ 2 628€ 3 116€ 5 178€