Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ASKONY export - import, s. r. o. Krompachy

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 625 996€ 2 325 031€ 3 388 113€ 2 757 921€ 2 126 674€ 3 166 140€ 2 546 862€ 2 774 520€ 3 281 638€ 3 723 455€ 3 848 964€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 210 071€ 1 929 439€ 2 892 338€ 2 318 662€ 1 792 680€ 2 669 461€ 2 187 898€ 2 351 151€ 2 915 567€ 3 144 586€ 3 264 678€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
415 925 € 395 592 € 495 775 € 439 259 € 333 994 € 496 679 € 358 964 € 423 369 € 366 071 € 578 869 € 584 286 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
124 293 € 117 520 € 117 452 € 95 918 € 87 438 € 122 002 € 108 548 € 110 852 € 135 731 € 141 590 € 114 197 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
123 548€ 109 388€ 106 478€ 85 371€ 80 101€ 109 525€ 94 137€ 94 862€ 109 166€ 104 450€ 80 016€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
745€ 8 132€ 10 974€ 10 547€ 7 337€ 12 477€ 14 411€ 15 990€ 26 565€ 37 140€ 34 181€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
174 667 € 147 565 € 196 479 € 146 894 € 152 861 € 197 302 € 183 957 € 183 616 € 196 539 € 331 514 € 230 973 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
53 397€ 68 500€ 87 537€ 67 726€ 62 101€ 73 312€ 82 153€ 84 257€ 99 858€ 137 926€ 88 657€
10
B.2
Služby
121 270€ 81 478€ 113 816€ 97 848€ 84 605€ 104 936€ 102 441€ 99 343€ 96 681€ 193 588€ 142 316€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
365 551 € 365 547 € 416 748 € 388 283 € 268 571 € 421 379 € 283 555 € 350 605 € 305 263 € 388 945 € 467 510 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
303 130 € 347 366 € 310 233 € 269 586 € 209 479 € 291 389 € 275 904 € 267 669 € 272 756 € 302 270 € 264 687 €
13
C.1
Mzdové náklady
219 879€ 251 561€ 222 796€ 195 497€ 150 019€ 205 011€ 194 479€ 191 545€ 197 128€ 218 523€ 190 039€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
74 257€ 84 773€ 76 566€ 64 993€ 49 621€ 72 783€ 67 569€ 65 867€ 65 423€ 73 181€ 64 744€
16
C.4
Sociálne náklady
8 994€ 11 032€ 10 871€ 9 096€ 9 839€ 13 595€ 13 856€ 10 257€ 10 205€ 10 566€ 9 904€
17
D
Dane a poplatky
6 791€ 8 605€ 8 852€ 8 948€ 8 010€ 10 174€ 8 503€ 8 192€ 10 176€ 7 541€ 7 931€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
31 759€ 46 540€ 52 952€ 47 102€ 54 751€ 32 696€ 31 241€ 37 531€ 44 459€ 49 925€ 62 448€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 000€ 833€ 1 755€ 3 817€ 75€ 89€ 250€ 300€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
68€ 67€ 111€ 111€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
442€ 309€ 4 813€ 10 134€ -18 962€ 30 512€ -10 087€ -623€ 6 350€ -10 854€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
13 309€ 1 996€ 4 498€ 7 319€ 8 229€ 18 388€ 11 367€ 12 008€ 20 313€ 17 065€ 21 110€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 661€ 5 191€ 5 652€ 4 500€ 4 303€ 32 373€ 9 964€ 10 064€ 4 566€ 7 742€ 3€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
34 519 € -39 768 € 43 248 € 60 653 € -9 877 € 93 784 € -57 452 € 49 208 € -5 780 € 32 432 € 164 705 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
5€ 13€
39
N
Nákladové úroky
11 063€ 19 813€ 20 719€ 20 503€ 24 192€ 28 420€ 30 838€ 35 527€ 35 027€ 29 314€ 17 675€
40
XI.
Kurzové zisky
1 519€ 122€ 31€ 72€ 164€ 555€ 900€ 554€ 226€ 131€ 60€
41
O
Kurzové straty
5 770€ 184€ 441€ 294€ 118€ 251€ 435€ 1 709€ 2 757€ 1 951€ 1 244€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
248€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 717€ 2 289€ 2 889€ 3 101€ 4 659€ 2 507€ 3 485€ 5 704€ 4 526€ 4 299€ 9 822€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-19 031 € -22 164 € -24 018 € -23 826 € -28 805 € -30 623 € -33 858 € -42 386 € -42 084 € -35 180 € -28 668 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
15 488 € -61 932 € 19 230 € 36 827 € -38 682 € 63 161 € -91 310 € 6 822 € -47 864 € -2 748 € 136 037 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 831 € 5 251 € 4 001 € 4 033 € 6 026 € -6 874 € 3 096 € 2 636 € -7 584 € 12 714 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
8 955€ 97€ -7 107€ 8 156€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
1 831€ 5 251€ 4 001€ 4 033€ -2 929€ -6 874€ 3 096€ 2 539€ -477€ 4 558€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
15 488 € -63 763 € 13 979 € 32 826 € -42 715 € 57 135 € -84 436 € 3 726 € -50 500 € 4 836 € 123 323 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
428€
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
428 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
428 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
15 488 € -61 932 € 19 230 € 36 827 € -38 682 € 63 161 € -91 310 € 6 822 € -47 864 € -2 748 € 136 465 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
15 488 € -63 763 € 13 979 € 32 826 € -42 715 € 57 135 € -84 436 € 3 726 € -50 500 € 4 836 € 123 751 €