Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ASKONY export - import, s. r. o. Krompachy

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 325 031€ 3 388 113€ 2 757 921€ 2 126 674€ 3 166 140€ 2 546 862€ 2 774 520€ 3 281 638€ 3 723 455€ 3 848 964€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 929 439€ 2 892 338€ 2 318 662€ 1 792 680€ 2 669 461€ 2 187 898€ 2 351 151€ 2 915 567€ 3 144 586€ 3 264 678€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
395 592 € 495 775 € 439 259 € 333 994 € 496 679 € 358 964 € 423 369 € 366 071 € 578 869 € 584 286 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
117 520 € 117 452 € 95 918 € 87 438 € 122 002 € 108 548 € 110 852 € 135 731 € 141 590 € 114 197 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
109 388€ 106 478€ 85 371€ 80 101€ 109 525€ 94 137€ 94 862€ 109 166€ 104 450€ 80 016€
07
II.3
Aktivácia
8 132€ 10 974€ 10 547€ 7 337€ 12 477€ 14 411€ 15 990€ 26 565€ 37 140€ 34 181€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
147 565 € 196 479 € 146 894 € 152 861 € 197 302 € 183 957 € 183 616 € 196 539 € 331 514 € 230 973 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
68 500€ 87 537€ 67 726€ 62 101€ 73 312€ 82 153€ 84 257€ 99 858€ 137 926€ 88 657€
10
B.2
Služby
81 478€ 113 816€ 97 848€ 84 605€ 104 936€ 102 441€ 99 343€ 96 681€ 193 588€ 142 316€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
365 547 € 416 748 € 388 283 € 268 571 € 421 379 € 283 555 € 350 605 € 305 263 € 388 945 € 467 510 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
347 366 € 310 233 € 269 586 € 209 479 € 291 389 € 275 904 € 267 669 € 272 756 € 302 270 € 264 687 €
13
C.1
Mzdové náklady
251 561€ 222 796€ 195 497€ 150 019€ 205 011€ 194 479€ 191 545€ 197 128€ 218 523€ 190 039€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
84 773€ 76 566€ 64 993€ 49 621€ 72 783€ 67 569€ 65 867€ 65 423€ 73 181€ 64 744€
16
C.4
Sociálne náklady
11 032€ 10 871€ 9 096€ 9 839€ 13 595€ 13 856€ 10 257€ 10 205€ 10 566€ 9 904€
17
D
Dane a poplatky
8 605€ 8 852€ 8 948€ 8 010€ 10 174€ 8 503€ 8 192€ 10 176€ 7 541€ 7 931€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
46 540€ 52 952€ 47 102€ 54 751€ 32 696€ 31 241€ 37 531€ 44 459€ 49 925€ 62 448€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
833€ 1 755€ 3 817€ 75€ 89€ 250€ 300€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
68€ 67€ 111€ 111€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
442€ 309€ 4 813€ 10 134€ -18 962€ 30 512€ -10 087€ -623€ 6 350€ -10 854€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 996€ 4 498€ 7 319€ 8 229€ 18 388€ 11 367€ 12 008€ 20 313€ 17 065€ 21 110€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 191€ 5 652€ 4 500€ 4 303€ 32 373€ 9 964€ 10 064€ 4 566€ 7 742€ 3€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-39 768 € 43 248 € 60 653 € -9 877 € 93 784 € -57 452 € 49 208 € -5 780 € 32 432 € 164 705 €
38
X.
Výnosové úroky
5€ 13€
39
N
Nákladové úroky
19 813€ 20 719€ 20 503€ 24 192€ 28 420€ 30 838€ 35 527€ 35 027€ 29 314€ 17 675€
40
XI.
Kurzové zisky
122€ 31€ 72€ 164€ 555€ 900€ 554€ 226€ 131€ 60€
41
O
Kurzové straty
184€ 441€ 294€ 118€ 251€ 435€ 1 709€ 2 757€ 1 951€ 1 244€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
248€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 289€ 2 889€ 3 101€ 4 659€ 2 507€ 3 485€ 5 704€ 4 526€ 4 299€ 9 822€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-22 164 € -24 018 € -23 826 € -28 805 € -30 623 € -33 858 € -42 386 € -42 084 € -35 180 € -28 668 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-61 932 € 19 230 € 36 827 € -38 682 € 63 161 € -91 310 € 6 822 € -47 864 € -2 748 € 136 037 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 831 € 5 251 € 4 001 € 4 033 € 6 026 € -6 874 € 3 096 € 2 636 € -7 584 € 12 714 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
8 955€ 97€ -7 107€ 8 156€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
1 831€ 5 251€ 4 001€ 4 033€ -2 929€ -6 874€ 3 096€ 2 539€ -477€ 4 558€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-63 763 € 13 979 € 32 826 € -42 715 € 57 135 € -84 436 € 3 726 € -50 500 € 4 836 € 123 323 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
428€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
428 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
428 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-61 932 € 19 230 € 36 827 € -38 682 € 63 161 € -91 310 € 6 822 € -47 864 € -2 748 € 136 465 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-63 763 € 13 979 € 32 826 € -42 715 € 57 135 € -84 436 € 3 726 € -50 500 € 4 836 € 123 751 €