Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
704 109 € 1 105 886 € 1 388 703 € 654 021 € 397 671 € 937 819 € 464 485 € 572 229 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
225 947 € 198 828 € 200 808 € 207 786 € 231 323 € 225 058 € 278 957 € 214 748 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
225 947 € 198 828 € 200 808 € 207 786 € 231 323 € 225 058 € 278 957 € 214 748 €
012
A.II.1
Pozemky
78 774€ 78 774€ 78 774€ 78 774€ 78 774€ 80 482€ 76 016€ 76 016€
013
A.II.2
Stavby
31 077€ 34 963€ 38 080€ 41 964€ 45 850€ 49 695€ 53 341€ 59 327€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
103 940€ 85 091€ 83 954€ 87 048€ 106 699€ 94 881€ 149 600€ 79 405€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
12 156€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
473 996 € 905 001 € 1 187 319 € 445 379 € 162 373 € 710 957 € 182 147 € 357 228 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
14 361 € 33 790 € 6 148 € 9 739 € 17 364 € 32 737 € 18 728 € 20 706 €
032
B.I.1
Materiál
14 361€ 33 790€ 5 593€ 9 184€ 16 809€ 32 182€ 18 173€ 20 151€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
555€ 555€ 555€ 555€ 555€ 555€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
63 079 € 69 415 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
16 316€ 6 482€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
44 612€ 62 379€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
2 151€ 554€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
237 298 € 700 971 € 993 105 € 350 840 € 97 496 € 600 193 € 103 768 € 286 109 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
207 444€ 679 127€ 885 598€ 253 275€ 97 361€ 576 673€ 90 332€ 269 184€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
73 954€ 51 635€ 18 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
29 182€ 21 174€ 25 114€ 25 534€ 5 289€ 13 436€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
672€ 670€ 8 439€ 20 396€ 135€ 231€ 16 925€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
159 258 € 100 825 € 188 066 € 84 800 € 47 513 € 78 027 € 59 651 € 50 413 €
056
B.IV.1
Peniaze
157 737€ 98 958€ 185 239€ 84 250€ 42 954€ 75 974€ 59 651€ 50 413€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 521€ 1 867€ 2 827€ 550€ 4 559€ 2 053€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
4 166 € 2 057 € 576 € 856 € 3 975 € 1 804 € 3 381 € 253 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
43€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 123€ 2 057€ 576€ 856€ 3 516€ 1 567€ 3 381€ 253€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
459€ 237€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
704 109 € 1 105 886 € 1 388 703 € 654 021 € 397 671 € 937 819 € 464 485 € 572 229 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
222 028 € 214 374 € 214 553 € 159 502 € 148 466 € 164 085 € 159 639 € 105 908 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
9 892 € 9 892 € 9 892 € 9 892 € 9 892 € 9 892 € 9 892 € 9 892 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
9 892€ 9 892€ 9 892€ 9 892€ 9 892€ 9 892€ 9 892€ 9 892€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
849 € 849 € 849 € 849 € 849 € 849 € 849 € 849 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
849€ 849€ 849€ 849€ 849€ 849€ 849€ 849€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
196 994 € 142 728 € 142 121 € 131 086 € 119 346 € 132 259 € 87 829 € 71 806 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
196 994€ 142 728€ 142 121€ 131 086€ 119 346€ 132 259€ 87 829€ 71 806€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
7 654 € 54 266 € 55 052 € 11 036 € 11 740 € 14 446 € 54 430 € 16 722 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
482 081 € 891 512 € 1 164 838 € 484 588 € 239 943 € 763 711 € 294 598 € 457 419 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 718 € 3 421 € 8 109 € 585 € 1 864 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 218€ 921€ 8 109€ 585€ 1 864€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 500€ 2 500€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
944 € 1 550 € 21 595 € 31 732 € 736 € 713 € 801 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
115€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
829€ 1 121€ 1 166€ 849€ 736€ 713€ 801€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
20 429€ 30 883€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
429€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
141 788 € 589 536 € 847 795 € 201 055 € 117 101 € 605 694 € 76 410 € 145 677 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
123 828€ 554 454€ 842 810€ 195 135€ 64 584€ 599 634€ 70 257€ 124 232€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
418€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
10 435€ 10 497€ 2€ 2€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 429€ 6 456€ 4 890€ 5 395€ 5 574€ 6 020€ 6 111€ 5 353€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 096€ 8 634€ 35€ 5 973€ 15 599€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
9 495€ 95€ 490€ 40 970€ 40€ 40€ 73€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
335 631 € 297 005 € 287 339 € 251 216 € 120 242 € 157 304 € 217 387 € 311 742 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
41 625€ 23 428€ 26 451€ 8 596€ 119 903€ 150 496€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
294 006€ 273 577€ 260 888€ 242 620€ 120 242€ 157 304€ 97 484€ 161 246€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 € 0 € 9 312 € 9 931 € 9 262 € 10 023 € 10 248 € 8 902 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
9 312€ 9 931€ 9 262€ 10 023€ 10 248€ 8 902€