Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

U. S. Steel Košice - Labortest, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 993 356 € 5 277 681 € 5 110 999 € 4 964 515 € 5 057 950 € 5 134 934 € 4 852 942 € 4 963 687 € 5 761 474 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 064 098 € 2 104 500 € 1 778 455 € 1 929 779 € 2 102 636 € 2 314 623 € 2 481 741 € 2 695 735 € 2 991 927 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
18 733 € 8 122 € 0 € 0 €
005
A.I.2
Software
18 733 € 8 122 € 0 € 0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 044 591 € 2 096 378 € 1 778 455 € 1 929 779 € 2 102 636 € 2 314 623 € 2 481 741 € 2 695 735 € 2 991 927 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
711 309 € 746 890 € 782 469 € 818 050 € 853 629 € 889 210 € 924 790 € 960 380 € 995 972 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 179 718 € 1 188 000 € 834 498 € 950 241 € 1 087 519 € 1 214 486 € 1 386 244 € 1 564 648 € 1 819 537 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
153 564 € 161 488 € 161 488 € 161 488 € 161 488 € 166 047 € 170 707 € 170 707 € 171 223 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
44 880 € 5 195 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
774 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
774 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 915 695 € 3 159 484 € 3 321 434 € 3 023 642 € 2 944 178 € 2 802 255 € 2 370 147 € 2 248 224 € 2 753 513 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 691 € 5 631 € 2 287 € 2 709 € 4 349 € 5 963 € 7 676 € 12 384 € 7 789 €
032
B.I.1
Materiál
2 691 € 5 631 € 2 287 € 2 709 € 4 349 € 5 963 € 7 676 € 12 384 € 7 789 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
164 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0 € 164 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 852 837 € 3 101 100 € 3 169 172 € 2 836 755 € 2 928 768 € 2 723 556 € 2 333 794 € 2 183 061 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
588 058 € 541 209 € 477 739 € 423 520 € 528 515 € 502 734 € 419 009 € 416 988 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 252 746 € 2 489 144 € 2 670 215 € 2 396 360 € 2 196 792 € 1 893 697 € 1 720 790 € 2 148 740 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
2 350 932 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
9 398 € 66 538 € 14 681 € 13 346 € 45 513 € 17 286 € 16 251 € 42 162 € 10 704 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 635 € 4 209 € 6 537 € 3 529 € 3 808 € 6 744 € 4 837 € 3 121 € 9 273 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
60 167 € 52 753 € 149 975 € 184 178 € 11 061 € 72 736 € 28 677 € 52 615 € 50 406 €
056
B.IV.1
Peniaze
272 € 382 € 284 € 157 € 85 € 259 € 496 € 223 € 434 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
59 895 € 52 371 € 149 691 € 184 021 € 10 976 € 72 477 € 28 181 € 52 392 € 49 972 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
13 563 € 13 697 € 11 110 € 11 094 € 11 136 € 18 056 € 1 054 € 19 728 € 16 034 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
13 563 € 13 697 € 11 110 € 11 094 € 11 136 € 18 056 € 765 € 19 515 € 16 034 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0 € 289 € 213 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 993 356 € 5 277 681 € 5 110 999 € 4 964 515 € 5 057 950 € 5 134 934 € 4 852 942 € 4 963 687 € 5 761 474 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
4 077 179 € 4 059 461 € 4 194 160 € 4 216 825 € 4 185 086 € 4 239 703 € 4 016 165 € 4 170 813 € 4 778 350 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
3 012 847 € 3 012 847 € 3 012 847 € 3 012 847 € 3 012 847 € 3 012 847 € 3 012 847 € 3 012 847 € 3 012 847 €
069
A.I.1
Základné imanie
3 012 847 € 3 012 847 € 3 012 847 € 3 012 847 € 3 012 847 € 3 012 847 € 3 012 847 € 3 012 847 € 3 012 847 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
275 110 € 275 110 € 275 110 € 275 110 € 275 110 € 275 110 € 275 110 € 275 110 € 275 110 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
275 110 € 275 110 € 275 110 € 275 110 € 275 110 € 275 110 € 275 110 € 275 110 € 275 110 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
213 455 € 203 955 € 186 905 € 167 755 € 149 285 € 126 965 € 115 235 € 94 755 € 67 035 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
213 455 € 203 955 € 186 905 € 167 755 € 149 285 € 126 965 € 115 235 € 94 755 € 67 035 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
378 516 € 378 516 € 378 516 € 378 516 € 378 516 € 378 516 € 378 516 € 378 516 € 868 976 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
378 516 € 378 516 € 378 516 € 378 516 € 378 516 € 378 516 € 378 516 € 378 516 € 868 976 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
197 251 € 189 033 € 340 782 € 382 597 € 369 328 € 446 265 € 234 457 € 409 585 € 554 382 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
916 177 € 1 218 220 € 916 839 € 744 487 € 870 273 € 895 231 € 834 458 € 789 943 € 980 706 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
41 205 € 23 295 € 61 471 € 18 179 € 43 925 € 20 453 € 18 707 € 15 985 € 25 056 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 654 € 7 179 € 9 970 € 5 876 € 6 314 € 7 160 € 7 531 € 15 018 € 12 210 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
37 551 € 16 116 € 51 501 € 12 303 € 37 611 € 13 293 € 11 176 € 967 € 12 846 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
282 522 € 263 950 € 249 626 € 273 024 € 276 908 € 286 523 € 338 398 € 305 969 € 309 548 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
48 927 € 40 230 € 31 371 € 27 831 € 21 813 € 12 945 € 13 108 € 10 379 € 16 828 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
233 595 € 223 720 € 218 255 € 245 193 € 255 095 € 273 578 € 325 290 € 295 590 € 292 720 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
592 450 € 930 975 € 605 742 € 453 284 € 549 440 € 588 255 € 477 353 € 467 989 € 646 102 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
202 464 € 553 231 € 256 566 € 131 321 € 199 662 € 226 679 € 169 988 € 152 824 € 222 652 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
5 758 € 2 629 € 2 609 € 4 549 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
205 840 € 198 320 € 183 396 € 168 901 € 187 753 € 160 662 € 160 237 € 168 325 € 157 519 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
143 776 € 138 162 € 128 067 € 117 685 € 121 229 € 112 451 € 111 188 € 110 478 € 107 143 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
36 262 € 34 366 € 31 109 € 27 211 € 33 438 € 77 844 € 26 653 € 27 439 € 143 802 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
4 108 € 6 896 € 6 604 € 8 166 € 7 358 € 4 861 € 6 658 € 6 314 € 10 437 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
3 203 € 2 591 € 2 319 € 2 931 € 2 418 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 203 € 2 591 € 2 319 € 2 931 € 2 418 €