Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

U. S. Steel Košice - Labortest, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
6 346 352 € 5 861 479 € 5 705 726 € 5 792 198 € 5 742 606 € 5 769 229 € 5 519 308 € 5 618 176 € 5 794 188 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
6 346 352 € 5 861 479 € 5 705 726 € 5 792 198 € 5 742 606 € 5 769 229 € 5 519 308 € 5 618 176 € 5 794 188 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 042 177 € 935 114 € 932 264 € 1 039 833 € 1 006 745 € 999 480 € 964 815 € 1 020 955 € 984 486 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
522 530 € 483 312 € 484 810 € 505 333 € 493 988 € 493 567 € 507 792 € 517 861 € 494 186 €
10
B.2
Služby
519 647 € 451 802 € 447 454 € 534 500 € 512 757 € 505 913 € 457 023 € 503 094 € 490 300 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
5 304 175 € 4 926 365 € 4 773 462 € 4 752 365 € 4 735 861 € 4 769 749 € 4 554 493 € 4 597 221 € 4 809 702 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
4 851 509 € 4 480 725 € 4 133 054 € 3 998 713 € 3 966 681 € 3 837 374 € 3 796 539 € 3 724 675 € 3 732 066 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 451 042 € 3 166 046 € 2 937 212 € 2 821 386 € 2 802 989 € 2 691 050 € 2 676 666 € 2 611 114 € 2 627 643 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 209 041 € 1 121 372 € 1 025 938 € 997 718 € 984 186 € 952 436 € 929 643 € 920 640 € 914 970 €
16
C.4
Sociálne náklady
191 426 € 193 307 € 169 904 € 179 609 € 179 506 € 193 888 € 190 230 € 192 921 € 189 453 €
17
D
Dane a poplatky
13 816 € 14 997 € 13 851 € 14 270 € 14 196 € 14 339 € 12 376 € 11 489 € 15 332 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
227 057 € 245 397 € 252 951 € 293 090 € 321 229 € 394 843 € 418 316 € 404 590 € 404 555 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
140 € 1 509 € 1 531 € 786 € 1 325 € 10 356 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 049 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-360 € -360 € -360 € -330 € -300 € -270 € 74 € 2 208 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
-105 € 6 755 € 56 € 760 € 1 616 € 3 416 € 45 € 1 555 € 1 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 152 € 4 397 € 2 262 € 2 857 € 4 310 € 2 941 € 2 726 € 2 751 € 2 079 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
207 036 € 189 473 € 373 291 € 445 311 € 432 686 € 525 245 € 324 507 € 455 271 € 653 463 €
38
X.
Výnosové úroky
49 854 € 56 722 € 58 406 € 54 361 € 50 721 € 46 051 € 42 562 € 57 468 € 36 717 €
40
XI.
Kurzové zisky
125 € 4 € 10 € 9 € 21 € 231 € 187 € 76 €
41
O
Kurzové straty
606 € 233 € 275 € 1 139 € 436 € 448 € 778 € 507 € 402 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
6 € 34 € 35 € 37 € 38 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 169 € 1 161 € 1 175 € 1 447 € 1 318 € 1 277 € 1 414 € 1 238 € 955 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
48 079 € 55 453 € 56 966 € 51 785 € 49 010 € 44 382 € 40 601 € 55 947 € 35 474 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
255 115 € 244 926 € 430 257 € 497 096 € 481 696 € 569 627 € 365 108 € 511 218 € 688 937 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
57 864 € 55 893 € 89 475 € 114 499 € 112 368 € 123 362 € 130 651 € 101 633 € 134 555 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
47 989 € 50 428 € 116 412 € 124 401 € 130 851 € 175 074 € 100 952 € 98 763 € 127 952 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
9 875 € 5 465 € -26 937 € -9 902 € -18 483 € -51 712 € 29 699 € 2 870 € 6 603 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
197 251 € 189 033 € 340 782 € 382 597 € 369 328 € 446 265 € 234 457 € 409 585 € 554 382 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
255 115 € 244 926 € 430 257 € 497 096 € 481 696 € 569 627 € 365 108 € 511 218 € 688 937 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
197 251 € 189 033 € 340 782 € 382 597 € 369 328 € 446 265 € 234 457 € 409 585 € 554 382 €