Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

U. S. Steel Košice - Labortest, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
6 396 206 € 5 918 201 € 5 764 132 € 5 793 327 €
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
6 346 387 € 5 869 743 € 5 707 313 € 5 793 744 € 5 745 547 € 5 783 001 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
6 346 352 € 5 861 479 € 5 705 726 € 5 792 198 € 5 742 606 € 5 769 229 €
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
140 € 1 509 € 1 531 € 786 € 1 325 € 10 356 €
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
-105 € 6 755 € 56 € 760 € 1 616 € 3 416 €
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
6 139 351 € 5 680 270 € 5 334 022 € 5 348 433 € 5 312 861 € 5 257 756 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
522 530 € 483 312 € 484 810 € 505 333 € 493 988 € 493 567 €
14
D.
Služby
519 647 € 451 802 € 447 454 € 534 500 € 512 757 € 505 913 €
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
4 851 509 € 4 480 725 € 4 133 054 € 3 998 713 € 3 966 681 € 3 837 374 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 451 042 € 3 166 046 € 2 937 212 € 2 821 386 € 2 802 989 € 2 691 050 €
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 209 041 € 1 121 372 € 1 025 938 € 997 718 € 984 186 € 952 436 €
19
E.4.
Sociálne náklady
191 426 € 193 307 € 169 904 € 179 609 € 179 506 € 193 888 €
20
F.
Dane a poplatky
13 816 € 14 997 € 13 851 € 14 270 € 14 196 € 14 339 €
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
227 057 € 245 397 € 252 951 € 293 090 € 321 229 € 394 843 €
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
227 057 € 245 397 € 252 951 € 293 090 € 321 229 € 403 892 €
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-9 049 €
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 049 €
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-360 € -360 € -360 € -330 € -300 € -270 €
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 152 € 4 397 € 2 262 € 2 857 € 4 310 € 2 941 €
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
207 036 € 189 473 € 373 291 € 445 311 € 432 686 € 525 245 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
5 304 175 € 4 926 365 € 4 773 462 € 4 752 365 € 4 735 861 € 4 769 749 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
49 854 € 56 847 € 58 416 € 54 371 € 50 764 € 46 107 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
49 854 € 56 722 € 58 406 € 54 361 € 50 721 € 46 051 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
49 854 € 56 722 € 58 406 € 54 361 € 50 721 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
46 051 €
42
XII.
Kurzové zisky
125 € 4 € 10 € 9 € 21 €
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
6 € 34 € 35 €
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 775 € 1 394 € 1 450 € 2 586 € 1 754 € 1 725 €
52
O.
Kurzové straty
606 € 233 € 275 € 1 139 € 436 € 448 €
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 169 € 1 161 € 1 175 € 1 447 € 1 318 € 1 277 €
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
48 079 € 55 453 € 56 966 € 51 785 € 49 010 € 44 382 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
255 115 € 244 926 € 430 257 € 497 096 € 481 696 € 569 627 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
57 864 € 55 893 € 89 475 € 114 499 € 112 368 € 123 362 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
47 989 € 50 428 € 116 412 € 124 401 € 130 851 € 175 074 €
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
9 875 € 5 465 € -26 937 € -9 902 € -18 483 € -51 712 €
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
197 251 € 189 033 € 340 782 € 382 597 € 369 328 € 446 265 €