Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 2004
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
01.01.2004
31.12.2004
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
142 391 301 € 98 073 841 € 103 053 043 € 110 908 853 € 118 531 902 € 98 247 009 € 97 459 295 € 94 730 799 € 42 803 203 € 28 086 588 € 31 896 259 € 34 606 959 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
85 662 935 € 89 455 875 € 96 763 266 € 104 004 688 € 104 765 620 € 93 633 550 € 92 869 750 € 56 748 697 € 38 545 323 € 22 596 809 € 24 941 760 € 26 817 016 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
188 788 € 96 012 € 130 698 € 122 641 € 127 296 € 120 083 € 128 330 € 131 099 € 136 090 € 4 609 € 9 103 € 18 410 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
6 096€ 9 522€ 17 331€ 22 755€ 20 712€ 5 811€ 8 350€ 4 411€ 2 694€ 4 609€ 9 103€ 16 358€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
79 792€ 86 490€ 93 188€ 99 886€ 106 584€ 113 282€ 119 980€ 126 688€ 133 396€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 52€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
102 900€ 0€ 20 179€ 0€ 0€ 990€ 2 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
85 474 147 € 89 359 863 € 96 632 568 € 103 882 047 € 104 638 324 € 93 513 467 € 92 741 420 € 56 617 598 € 38 409 233 € 22 592 200 € 24 932 657 € 26 798 606 €
012
A.II.1
Pozemky
7 006 712€ 7 006 712€ 7 006 712€ 7 006 712€ 7 085 078€ 7 085 078€ 2 044 610€ 2 044 610€ 52 943€ 52 943€ 28 827€ 28 827€
013
A.II.2
Stavby
7 374 753€ 8 185 424€ 8 942 878€ 9 620 234€ 10 348 644€ 11 056 781€ 8 995 421€ 9 655 862€ 12 728 153€ 13 527 052€ 14 274 809€ 15 086 195€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
541 784€ 217 986€ 125 335€ 125 136€ 159 402€ 121 096€ 217 807€ 283 472€ 479 340€ 684 830€ 963 644€ 1 526 488€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
69 383 236€ 72 787 583€ 79 306 396€ 85 887 059€ 85 247 138€ 73 489 800€ 75 978 025€ 43 948 287€ 6 514 851€ 7 657 533€ 9 260 006€ 9 853 138€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 119 035€ 1 162 158€ 1 251 247€ 1 242 906€ 1 798 062€ 1 760 712€ 1 725 557€ 685 367€ 18 591 196€ 489 842€ 405 371€ 303 958€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
48 627€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 780 000€ 42 750€ 180 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
56 642 081 € 8 502 446 € 6 131 193 € 6 859 179 € 13 741 169 € 4 534 418 € 4 530 011 € 37 925 542 € 4 196 826 € 5 456 261 € 6 921 815 € 7 751 496 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
1 646 657 € 1 331 265 € 1 326 145 € 1 353 466 € 1 373 802 € 1 119 730 € 966 539 € 1 186 038 € 1 380 361 € 1 404 379 € 1 292 103 € 1 370 656 €
032
B.I.1
Materiál
1 626 802€ 1 320 298€ 1 316 390€ 1 350 333€ 1 364 080€ 1 111 578€ 951 535€ 1 159 134€ 1 303 350€ 1 396 066€ 1 283 720€ 1 361 996€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
19 855€ 10 967€ 9 755€ 3 133€ 9 722€ 8 152€ 15 004€ 26 904€ 77 011€ 8 313€ 8 383€ 8 660€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
2 058 854 € 1 823 099 € 1 582 097 € 1 478 533 € 0 € 0 € 327 256 € 295 096 € 937 371 € 756 596 € 557 834 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 058 854€ 1 823 099€ 1 582 097€ 1 478 533€ 0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 327 256€ 295 096€ 937 371€ 756 596€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
52 748 192 € 5 104 835 € 2 976 764 € 3 947 392 € 11 400 567 € 2 442 175 € 2 558 094 € 35 538 603 € 2 373 717 € 2 979 977 € 2 533 849 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 082 080€ 1 022 544€ 1 266 389€ 1 188 050€ 1 298 358€ 1 129 887€ 1 019 705€ 1 021 825€ 927 149€ 807 197€ 839 835€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
51 390 686€ 3 879 872€ 1 461 935€ 2 545 436€ 8 869 320€ 0€ 109 427€ 33 037 200€ 16 081€ 22 578€ 21 421€ 49 051€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
275 426€ 202 419€ 248 440€ 213 906€ 1 232 889€ 1 312 288€ 1 428 962€ 1 479 578€ 1 430 487€ 2 150 202€ 1 672 593€ 1 808 527€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
188 378 € 243 247 € 246 187 € 79 788 € 966 800 € 972 513 € 1 005 378 € 873 645 € 147 652 € 134 534 € 2 339 267 € 3 161 024 €
056
B.IV.1
Peniaze
54 631€ 22 354€ 30 062€ 31 296€ 21 318€ 18 741€ 22 044€ 21 195€ 20 015€ 38 459€ 21 903€ 15 800€
057
B.IV.2
Účty v bankách
133 747€ 220 893€ 216 125€ 48 492€ 945 482€ 953 772€ 983 334€ 852 450€ 127 637€ 96 075€ 2 317 364€ 3 145 224€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
86 285 € 115 520 € 158 584 € 44 986 € 25 113 € 79 041 € 59 534 € 56 560 € 61 054 € 33 518 € 38 447 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
22 553€ 43 635€ 38 887€ 27 050€ 22 641€ 64 856€ 56 724€ 35 940€ 47 816€ 31 652€ 29 249€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
63 732€ 71 885€ 119 697€ 17 936€ 2 472€ 14 185€ 2 810€ 20 620€ 13 238€ 1 866€ 9 198€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
142 391 301 € 98 073 841 € 103 053 043 € 110 908 853 € 118 531 902 € 98 247 009 € 97 459 295 € 94 730 799 € 42 803 203 € 28 086 588 € 31 896 259 € 34 606 959 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
4 239 204 € 4 165 724 € 4 298 940 € 4 569 049 € 4 710 163 € 5 610 869 € -553 950 € 1 727 579 € 3 944 082 € 4 198 662 € 4 583 327 € 7 756 363 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
7 908 740 € 7 908 740 € 7 908 740 € 7 908 740 € 7 908 740 € 7 908 740 € 33 190 € 33 190 € 33 190 € 33 190 € 33 190 € 33 190 €
069
A.I.1
Základné imanie
7 908 740€ 7 908 740€ 7 908 740€ 7 908 740€ 7 908 740€ 7 908 740€ 33 190€ 33 190€ 33 190€ 33 190€ 33 190€ 33 190€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 19 979 503 € 19 979 503 € 19 979 503 € 19 979 503 € 19 979 503 € 19 979 503 € 19 979 503 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 979 503€ 19 979 503€ 19 979 503€ 19 979 503€ 19 979 503€ 19 979 503€ 19 979 503€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
4 € 4 € 4 € 4 € 4 € 4 € 4 € 4 € 4 € 4 € 4 € 4 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
4€ 4€ 4€ 4€ 4€ 4€ 4€ 4€ 4€ 4€ 4€ 4€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-3 743 020 € -3 609 804 € -3 339 695 € -3 198 581 € -2 297 875 € -20 462 303 € -18 192 756 € -16 004 441 € -16 088 240 € -15 296 181 € -14 035 205 € -12 050 773 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 176 561€ 1 054 144€ 961 782€ 877 983€ 701 156€ 215 208€ 215 208€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 743 020€ -3 609 804€ -3 339 695€ -3 198 581€ -2 297 875€ -21 638 864€ -19 246 900€ -16 966 223€ -16 966 223€ -15 997 337€ -14 250 413€ -12 265 981€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
73 480 € -133 216 € -270 109 € -141 114 € -900 706 € -1 815 075 € -2 373 891 € -2 280 677 € 19 625 € -517 854 € -1 394 165 € -205 561 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
29 832 100 € 29 311 601 € 30 312 928 € 34 793 649 € 40 300 178 € 40 886 868 € 43 669 332 € 48 078 183 € 30 374 307 € 13 689 185 € 15 778 665 € 13 609 976 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
2 722 214 € 2 563 649 € 2 362 861 € 2 616 237 € 2 506 200 € 2 235 454 € 1 800 767 € 1 800 142 € 1 729 411 € 1 442 417 € 3 934 349 € 2 422 971 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
127 143€ 78 557€ 122 056€ 79 490€ 83 821€ 43 205€ 54 047€ 62 176€ 30 832€ 35 810€ 27 339€ 60 125€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
2 166 194€ 2 156 945€ 2 001 011€ 2 327 541€ 2 373 545€ 2 173 466€ 1 717 650€ 1 707 578€ 1 697 273€ 1 396 610€ 3 168 078€ 2 136 511€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
428 877€ 328 147€ 239 794€ 209 206€ 48 834€ 18 783€ 29 070€ 30 388€ 1 306€ 9 997€ 738 932€ 226 335€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
1 788 484 € 2 221 202 € 2 437 761 € 2 154 877 € 2 880 019 € 2 389 526 € 1 399 253 € 762 336 € 104 093 € 2 078 076 € 1 723 755 € 1 608 810 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
39 662€ 64 478€ 92 247€ 60 509€ 0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
55 449€ 89 779€ 76 133€ 67 506€ 34 291€ 48 167€ 41 844€ 18 054€ 3 850€ 6 600€ 116€ 576€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
13 975€ 26 624€ 9 221€ 0€ 0€ 0€ 2 495€ 17 778€ 43 053€ 47 515€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 679 398€ 2 040 321€ 2 260 160€ 2 026 862€ 2 845 728€ 2 341 359€ 1 357 409€ 741 787€ 82 465€ 2 028 423€ 1 676 124€ 1 608 234€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
5 085 966 € 4 758 587 € 4 754 505 € 5 091 573 € 5 633 333 € 4 739 578 € 6 528 915 € 10 227 759 € 21 570 481 € 4 547 657 € 3 798 097 € 3 504 091 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 230 814€ 1 955 438€ 2 447 663€ 3 131 485€ 3 822 883€ 3 076 491€ 2 108 990€ 7 515 189€ 3 572 781€ 3 006 074€ 2 214 717€ 1 880 011€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
59 391€ 49 527€ 78 880€ 111 179€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 033 768€ 1 054 078€ 1 004 632€ 852 390€ 797 960€ 733 858€ 716 136€ 732 414€ 772 930€ 736 517€ 729 005€ 745 512€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
720 777€ 702 137€ 682 241€ 596 005€ 552 534€ 501 146€ 490 215€ 625 108€ 521 461€ 483 707€ 504 865€ 503 239€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
491 268€ 402 978€ 244 515€ 152 500€ 138 622€ 171 539€ 126 160€ 147 393€ 115 239€ 126 404€ 101 374€ 91 639€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
609 339€ 643 956€ 375 454€ 359 193€ 321 334€ 256 544€ 3 087 414€ 1 207 655€ 16 528 679€ 145 428€ 169 256€ 172 511€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
20 235 436 € 19 768 163 € 20 757 801 € 24 930 962 € 29 280 626 € 31 522 310 € 33 940 397 € 35 287 946 € 6 970 322 € 5 621 035 € 6 322 464 € 6 074 104 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
11 963 295€ 12 306 825€ 14 062 755€ 17 503 675€ 18 571 135€ 23 163 223€ 27 472 344€ 29 616 889€ 4 769 385€ 3 603 218€ 4 515 289€ 4 223 702€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
8 272 141€ 7 461 338€ 6 695 046€ 7 427 287€ 10 709 491€ 8 359 087€ 6 468 053€ 5 671 057€ 2 200 937€ 2 017 817€ 1 807 175€ 1 850 402€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
108 319 997 € 64 596 516 € 68 441 175 € 71 546 155 € 73 521 561 € 51 749 272 € 54 343 913 € 44 925 037 € 8 484 814 € 10 198 741 € 11 534 267 € 13 240 620 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
55 165€ 1 122€ 4 791€ 4 304€ 8 191€ 8 982€ 7 938€ 7 831€ 2 255€ 40 381€ 6 702€ 7 813€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
104 242 395€ 60 654 956€ 64 255 706€ 71 200 394€ 73 168 281€ 51 393 618€ 54 011 726€ 44 563 178€ 8 125 385€ 9 615 284€ 11 179 351€ 12 871 465€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
4 022 437€ 3 940 438€ 4 180 678€ 341 457€ 345 089€ 346 672€ 324 249€ 354 028€ 357 174€ 543 076€ 348 214€ 361 342€