Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

K´ Food Distribution s.r.o.; skrátený názov: KFD s.r.o.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 2R/2/2019
  • Spisová značka 2R/2/2019
  • Prvý a posledný záznam 14.5.2019 - 3.7.2020

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
3.7.2020
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu LEGATOs Recovery k.s. Prešov Prešovský
1.7.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
26.6.2020
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu LEGATOs Recovery k.s. Prešov Prešovský
24.6.2020
Výmaz poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu LEGATOs Recovery k.s. Prešov Prešovský
24.6.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LEGATOs Recovery k.s. Prešov Prešovský
28.5.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LEGATOs Recovery k.s. Prešov Prešovský
18.5.2020
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu LEGATOs Recovery k.s. Prešov Prešovský
12.5.2020
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu LEGATOs Recovery k.s. Prešov Prešovský
28.4.2020
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu LEGATOs Recovery k. s. Prešov Prešovský
27.4.2020
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu LEGATOs Recovery k.s. Prešov Prešovský
24.4.2020
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu LEGATOs Recovery k.s. Prešov Prešovský
22.4.2020
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu LEGATOs Recovery k.s. Prešov Prešovský
4.3.2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu LEGATOs Recovery k.s. Prešov Prešovský
4.3.2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu LEGATOs Recovery k.s. Prešov Prešovský
4.3.2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu LEGATOs Recovery k.s. Prešov Prešovský
21.2.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
23.1.2020
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Stanislav Oravec Prešov Prešovský
30.12.2019
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Stanislav Oravec Prešov Prešovský
30.12.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Stanislav Oravec Prešov Prešovský
2.12.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Stanislav Oravec Prešov Prešovský
7.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Krajský súd v Košiciach Prešov Prešovský
6.9.2019
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Stanislav Oravec Prešov Prešovský
6.9.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Stanislav Oravec Prešov Prešovský
4.9.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
28.8.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
22.8.2019
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Stanislav Oravec Prešov Prešovský
8.8.2019
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
30.7.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
12.7.2019
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Stanislav Oravec Prešov Prešovský
2.7.2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Stanislav Oravec Prešov Prešovský
14.6.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský
27.5.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Prešov Prešovský