Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Domäsko s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
134 012 335€ 88 332 567€ 107 617 316€ 114 210 364€ 86 206 901€ 68 345 431€ 50 397 117€ 25 448 200€ 11 807 089€ 8 213 107€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
146 940 374 € 93 245 062 € 112 970 546 € 135 918 410 € 86 794 762 € 68 608 284 € 50 508 636 € 25 485 659 € 12 049 146 € 8 278 482 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
65 000 223€ 42 878 189€ 56 479 220€ 85 542 007€ 84 401 502€ 67 156 427€ 49 693 327€ 25 184 906€ 11 807 089€ 8 209 829€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
67 351 730€ 44 127 471€ 49 592 380€ 27 159 483€ 153 349€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 660 382€ 1 326 908€ 1 545 717€ 1 508 875€ 1 805 399€ 1 189 004€ 703 790€ 109 945€ 3 278€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 391 956€ -399 172€ -465 588€ 2 523 864€ -35 314€ 35 314€
07
V.
Aktivácia
177 264€ 331 048€ 45 697€ 12 409€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
690 777€ 779 985€ 1 985 778€ 1 126 454€ 165 584€ 135 059€ 110€ 16 988€ 28 753€ 22 837€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 668 042€ 4 200 633€ 3 787 342€ 18 045 318€ 422 277€ 127 794€ 111 409€ 55 785€ 177 990€ 42 538€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
142 407 594 € 92 783 273 € 111 662 812 € 135 567 206 € 85 973 273 € 67 576 487 € 49 785 519 € 24 734 369 € 11 912 703 € 8 860 885 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
56 811 810€ 30 045 648€ 48 337 746€ 77 471 835€ 77 733 841€ 60 762 581€ 43 848 534€ 19 565 990€ 8 852 603€ 6 032 799€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
47 056 597€ 34 060 710€ 34 094 301€ 19 693 535€ 684 670€ 662 317€ 583 223€ 670 093€ 340 370€ 318 398€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
23 329 033€ 19 953 247€ 19 723 621€ 13 010 894€ 1 724 018€ 2 554 236€ 2 364 241€ 2 140 590€ 1 139 549€ 1 175 304€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
6 912 735 € 5 935 182 € 5 146 234 € 4 525 586 € 3 432 067 € 2 282 683 € 1 998 135 € 1 876 275 € 1 308 405 € 1 244 580 €
16
E.1.
Mzdové náklady
4 804 652€ 4 178 325€ 3 651 324€ 3 212 148€ 2 420 029€ 1 624 241€ 1 428 742€ 1 324 662€ 900 067€ 864 878€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 691 012€ 1 456 388€ 1 273 271€ 1 119 036€ 831 860€ 543 529€ 476 153€ 457 835€ 316 289€ 300 959€
19
E.4.
Sociálne náklady
417 071€ 300 469€ 221 639€ 194 402€ 180 178€ 114 913€ 93 240€ 93 778€ 92 049€ 78 743€
20
F.
Dane a poplatky
175 737€ 166 997€ 109 482€ 73 523€ 75 470€ 21 249€ 21 326€ 19 616€ 15 382€ 15 276€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 397 502€ 1 413 222€ 1 492 841€ 1 885 614€ 1 655 634€ 1 118 694€ 852 000€ 395 190€ 25 588€ 40 588€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 397 502€ 1 413 222€ 1 492 841€ 1 885 614€ 1 655 634€ 1 118 694€ 852 000€ 395 190€ 151 181€ 97 457€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-125 593€ -56 869€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
712 165€ 909 976€ 1 942 817€ 1 116 339€ 159 319€ 23 482€ 11 469€ 15 107€ 2 730€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-5 543€ -26 374€ 22 198€ 15 090€ 38 874€ 4 671€ -3 590€ 2 805€ 20 129€ -8 412€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 017 558€ 324 665€ 793 572€ 17 774 790€ 469 380€ 146 574€ 121 650€ 52 341€ 195 570€ 39 622€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 532 780 € 461 789 € 1 307 734 € 351 204 € 821 489 € 1 031 797 € 723 117 € 751 290 € 136 443 € -582 403 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
8 384 115 € 4 204 839 € 5 041 758 € 6 570 374 € 6 064 372 € 4 366 297 € 3 601 119 € 3 036 213 € 1 509 881 € 686 606 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
42 155 € 28 353 € 3 904 € 2 534 € 4 541 € 3 262 € 39 € 19 € -1 243 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
42 155 € 28 353 € 3 904 € 2 534 € 4 448 € 23 € 39 € 19 € 7 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42 155€ 28 353€ 3 904€ 2 534€ 4 448€ 23€ 39€ 19€ 7€
42
XII.
Kurzové zisky
2€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
93€ 3 237€ -1 250€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
202 784 € 162 688 € 245 828 € 182 579 € 114 334 € 84 249 € 75 951 € 63 024 € 42 248 € 35 670 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
58 019 € 43 932 € 141 094 € 110 570 € 54 746 € 13 290 € 5 414 € 5 843 € 11 € 331 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 303€ 110 982€ 83 396€ 32 170€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
58 019€ 42 629€ 30 112€ 27 174€ 22 576€ 13 290€ 5 414€ 5 843€ 11€ 331€
52
O.
Kurzové straty
1€ 1€ 1€ 11€ 3€ 1€ 5€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
144 764€ 118 755€ 104 734€ 72 009€ 59 587€ 70 948€ 70 534€ 57 181€ 42 236€ 35 334€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-160 629 € -134 335 € -241 924 € -182 579 € -111 800 € -79 708 € -72 689 € -62 985 € -42 229 € -36 913 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 372 151 € 327 454 € 1 065 810 € 168 625 € 709 689 € 952 089 € 650 428 € 688 305 € 94 214 € -619 316 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
702 859 € 113 500 € 238 168 € 70 445 € 202 715 € 204 915 € 146 462 € -164 125 € 2 883 € 1 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
747 996€ 97 160€ 241 605€ 92 129€ 208 080€ 120 763€ 54 070€ 65 506€ 2 883€ 1€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-45 137€ 16 340€ -3 437€ -21 684€ -5 365€ 84 152€ 92 392€ -229 631€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 669 292 € 213 954 € 827 642 € 98 180 € 506 974 € 747 174 € 503 966 € 852 430 € 91 331 € -619 317 €