Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
895 529€ 347 388€ 349 509€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 677 582 € 2 260 283 € 916 501 € 361 426 € 361 947 € 314 289 € 251 959 € 343 625 € 607 815 € 438 782 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
5 867€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 666 272€ 2 198 269€ 892 529€ 347 388€ 343 642€ 310 093€ 248 360€ 339 223€ 604 791€ 431 853€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
7 499€ 22 014€ 3 267€ 12 497€ 2 787€ 2 871€ 1 923€ 3 042€ 3 024€ 6 929€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 811€ 40 000€ 20 705€ 1 541€ 9 651€ 1 325€ 1 676€ 1 360€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 721 315 € 2 451 764 € 1 014 019 € 336 281 € 314 157 € 325 652 € 242 055 € 290 869 € 613 274 € 300 650 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
415 133€ 464 405€ 232 338€ 52 587€ 58 506€ 45 813€ 45 034€ 47 887€ 30 803€ 56 774€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
497 140€ 1 140 553€ 261 990€ 162 528€ 181 947€ 205 070€ 123 331€ 155 071€ 491 917€ 194 471€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
695 911 € 797 708 € 491 982 € 77 787 € 33 689 € 31 404 € 28 615 € 17 846 € 14 667 € 8 186 €
16
E.1.
Mzdové náklady
494 492€ 572 438€ 350 805€ 56 018€ 9 668€ 8 231€ 6 122€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15 945€ 15 915€ 15 720€ 13 648€ 11 124€ 6 295€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
170 460€ 195 918€ 119 962€ 18 873€ 7 960€ 7 142€ 6 718€ 4 300€ 3 441€ 1 891€
19
E.4.
Sociálne náklady
30 959€ 29 352€ 21 215€ 2 896€ 116€ 116€ 55€ -102€ 102€
20
F.
Dane a poplatky
6 272€ 5 905€ 4 862€ 6 659€ 5 522€ 5 224€ 5 345€ 6 361€ 6 480€ 5 461€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
89 124€ 20 123€ 8 107€ 16 173€ 26 971€ 25 169€ 26 534€ 48 860€ 64 283€ 31 183€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
89 124€ 20 123€ 8 107€ 16 173€ 26 971€ 25 169€ 26 534€ 48 860€ 64 283€ 31 183€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 967€ 10 491€ 2 268€ 8 645€ 7 030€ 2 513€ 1 677€ 3 203€ 2 319€ 4 167€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
15 768€ 12 579€ 12 472€ 11 902€ 492€ 10 459€ 11 519€ 11 641€ 2 805€ 408€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-43 733 € -191 481 € -97 518 € 25 145 € 47 790 € -11 363 € 9 904 € 52 756 € -5 459 € 138 132 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
753 999 € 593 311 € 398 201 € 132 273 € 109 056 € 59 210 € 79 995 € 136 265 € 82 071 € 180 608 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 € 17 € 21 € 17 € 17 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
17 € 21 € 17 € 17 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
17€ 21€ 17€ 17€
42
XII.
Kurzové zisky
4€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
10 435 € 2 870 € 379 € 254 € 12 081 € 1 470 € 1 771 € 2 483 € 14 319 € 11 881 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
9 413 € 1 950 € 6 € 595 € 1 546 € 2 271 € 2 938 € 987 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
9 413€ 1 950€ 6€ 595€ 1 546€ 2 271€ 2 938€ 987€
52
O.
Kurzové straty
132€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 022€ 920€ 379€ 254€ 12 075€ 743€ 225€ 212€ 11 381€ 10 894€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-10 435 € -2 870 € -379 € -254 € -12 081 € -1 466 € -1 754 € -2 462 € -14 302 € -11 864 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-54 168 € -194 351 € -97 897 € 24 891 € 35 709 € -12 829 € 8 150 € 50 294 € -19 761 € 126 268 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
5 101 € 6 539 € 960 € 2 318 € 10 263 € -2 951 € 28 567 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
5 101€ 6 539€ 960€ 2 007€ 15 164€ 2 883€ 26 428€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
311€ -4 901€ -5 834€ 2 139€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-54 168 € -194 351 € -97 897 € 19 790 € 29 170 € -13 789 € 5 832 € 40 031 € -16 810 € 97 701 €