Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
97 398 172€ 105 795 203€ 89 625 500€ 86 911 446€ 90 709 773€ 93 687 659€ 95 646 516€ 93 776 837€ 92 585 411€ 91 523 238€ 96 730 370€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
108 518 462 € 127 214 777 € 100 920 810 € 95 367 493 € 97 288 879 € 111 777 067 € 107 383 606 € 106 511 751 € 109 306 162 € 102 404 912 € 107 381 015 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
327 651€ 365 460€ 321 428€ 300 233€ 336 526€ 358 006€ 391 397€ 387 907€ 361 115€ 445 847€ 477 464€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
96 587 929€ 104 703 827€ 88 943 386€ 86 321 083€ 90 028 419€ 92 933 218€ 94 609 486€ 93 077 390€ 90 946 958€ 90 898 366€ 96 165 733€
05
III.
Tržby z predaja služieb
482 592€ 725 916€ 360 686€ 290 130€ 344 828€ 396 435€ 645 633€ 311 540€ 1 277 338€ 179 025€ 87 173€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-3 466 222€ 1 928 227€ 1 233 409€ 1 191 824€ -1 743 662€ 2 868 621€ 1 704 093€ 649 914€ 613 593€ -1 149 187€ -1 960 196€
07
V.
Aktivácia
3 830 902€ 4 174 824€ 3 936 343€ 3 829 814€ 3 593 463€ 3 615 028€ 3 426 777€ 3 654 997€ 3 841 844€ 3 489 781€ 3 184 028€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
403 752€ 1 311 682€ 2 062 471€ 588 152€ 988 362€ 7 254 964€ 1 287 228€ 1 016 835€ 275 535€ 798 508€ 156 849€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 351 858€ 14 004 841€ 4 063 087€ 2 846 257€ 3 740 943€ 4 350 795€ 5 318 992€ 7 413 168€ 11 989 779€ 7 742 572€ 9 269 964€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
105 951 564 € 126 423 975 € 102 740 566 € 93 932 793 € 96 816 182 € 110 051 370 € 105 828 610 € 104 607 566 € 106 779 195 € 99 268 063 € 103 670 285 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
330 660€ 332 311€ 283 981€ 310 146€ 293 056€ 329 433€ 372 526€ 376 403€ 345 888€ 401 048€ 411 941€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
63 486 952€ 80 840 166€ 66 933 179€ 60 443 943€ 62 003 073€ 67 911 739€ 68 317 446€ 65 715 009€ 64 669 362€ 62 112 565€ 65 683 436€
13
C.
Opravné položky k zásobám
28 571€ 69 333€ 10 450€ 10 845€ 25 175€ 49 471€ 6 265€ 35 282€ 0€
14
D.
Služby
10 185 605€ 9 143 800€ 8 546 361€ 8 308 783€ 8 645 570€ 8 651 744€ 8 995 111€ 8 985 388€ 9 000 823€ 7 246 474€ 7 820 019€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
17 318 947 € 17 343 583 € 16 463 192 € 17 172 328 € 16 933 280 € 17 247 903 € 17 070 993 € 16 978 597 € 15 998 260 € 15 595 954 € 15 384 491 €
16
E.1.
Mzdové náklady
11 523 647€ 11 943 225€ 11 437 399€ 12 005 425€ 11 665 352€ 12 034 322€ 11 888 763€ 11 784 267€ 11 183 491€ 10 904 231€ 10 711 202€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
5 600€ 4 530€ 4 360€ 8 440€ 13 140€ 58 970€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 245 380€ 4 298 206€ 4 144 471€ 4 305 038€ 4 235 522€ 4 333 869€ 4 327 368€ 4 256 537€ 4 022 069€ 3 863 012€ 3 717 039€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 544 320€ 1 102 152€ 881 322€ 861 865€ 1 032 406€ 875 182€ 850 502€ 929 353€ 792 700€ 815 571€ 897 280€
20
F.
Dane a poplatky
67 997€ 61 853€ 86 179€ 56 250€ 57 328€ 47 923€ 51 948€ 43 822€ 41 608€ 39 090€ 37 409€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 107 718€ 4 065 980€ 4 657 685€ 4 707 935€ 4 604 246€ 4 582 208€ 4 502 793€ 4 351 510€ 4 944 435€ 5 302 639€ 4 981 065€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 107 718€ 4 065 980€ 4 657 685€ 4 707 935€ 4 604 246€ 4 582 208€ 4 502 793€ 4 351 510€ 4 944 435€ 5 302 639€ 4 981 065€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
381 401€ 1 288 033€ 2 047 179€ 569 579€ 964 043€ 7 240 420€ 1 259 032€ 1 035 927€ 269 944€ 881 814€ 159 259€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
62 199€ -3 257€ 1 801€ -41€ 108 349€ -518€ -20 506€ 821 823€ -307 819€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 981 514€ 13 348 249€ 3 722 810€ 2 297 753€ 3 303 335€ 4 029 196€ 5 125 237€ 7 071 957€ 11 523 116€ 6 831 374€ 9 500 484€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 566 898 € 790 802 € -1 819 756 € 1 434 700 € 472 697 € 1 725 697 € 1 554 996 € 1 904 185 € 2 526 967 € 3 136 849 € 3 710 730 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
23 731 064 € 21 581 977 € 19 031 731 € 22 800 879 € 21 607 425 € 23 267 547 € 23 067 128 € 22 955 477 € 23 018 510 € 24 068 463 € 24 038 806 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
31 194 € 62 801 € 100 961 € 131 942 € 49 852 € 121 606 € 401 354 € 549 048 € 397 187 € 441 644 € 312 921 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
25 109€ 22 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
31 684 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
31 684€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
30 785 € 40 600 € 5 244 € 5 261 € 874 € 4 € 2 482 € 1 147 € 70 € 34 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
30 785€ 40 600€ 5 244€ 5 261€ 874€ 4€ 2 482€ 1 147€ 70€ 34€
42
XII.
Kurzové zisky
409€ 22 201€ 65 487€ 69 888€ 27 380€ 23 062€ 156 780€ 4 532€ 57 178€ 7 572€ 28 010€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
30 230€ 21 598€ 98 544€ 244 570€ 542 034€ 316 827€ 434 002€ 284 877€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
35€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 764 622 € 751 976 € 434 187 € 544 442 € 455 258 € 536 246 € 943 797 € 541 830 € 1 016 199 € 757 408 € 914 890 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
28 678€ 20 000€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 480 321 € 633 375 € 371 287 € 346 850 € 358 445 € 300 357 € 299 115 € 343 731 € 440 124 € 583 495 € 611 402 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 480 321€ 633 375€ 371 287€ 346 850€ 358 445€ 300 357€ 299 115€ 343 731€ 440 124€ 583 495€ 611 402€
52
O.
Kurzové straty
391€ 10 046€ 6 790€ 115 299€ 31 187€ 80 570€ 20 247€ 17 307€ 20 942€ 38 969€ 126 156€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
11 055€ 101 065€ 571 204€ 118 118€ 464 233€ 59 928€ 104 396€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
283 910€ 108 555€ 56 110€ 53 615€ 54 571€ 54 254€ 53 231€ 62 674€ 70 900€ 75 016€ 72 936€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 733 428 € -689 175 € -333 226 € -412 500 € -405 406 € -414 640 € -542 443 € 7 218 € -619 012 € -315 764 € -601 969 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
833 470 € 101 627 € -2 152 982 € 1 022 200 € 67 291 € 1 311 057 € 1 012 553 € 1 911 403 € 1 907 955 € 2 821 085 € 3 108 761 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
227 128 € -19 256 € -442 753 € 253 584 € 54 625 € 375 688 € 287 179 € 315 707 € 436 248 € 633 127 € 647 718 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
103 554€ 1 041€ 167 166€ 6 722€ 305 423€ 326 676€ 235 601€ 284 592€ 402 536€ 45 503€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
123 574€ -20 297€ -442 753€ 86 418€ 47 903€ 70 265€ -39 497€ 80 106€ 151 656€ 230 591€ 602 215€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
606 342 € 120 883 € -1 710 229 € 768 616 € 12 666 € 935 369 € 725 374 € 1 595 696 € 1 471 707 € 2 187 958 € 2 461 043 €