Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ILD SK, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
01.10.2012
30.09.2013
01.10.2011
30.09.2012
01.10.2011
30.09.2012
01.10.2010
30.09.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 766 959 € 5 302 925 € 2 745 889 € 2 249 430 € 8 915 629 € 2 343 721 € 7 319 000 € 1 826 973 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
587 677 € 577 224 € 513 304 € 519 506 € 474 568 € 468 929 € 480 740 € 465 060 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
33 707 € 0 € 0 € 583 € 7 162 € 0 € 0 € 0 €
005
A.I.2
Software
33 707 € 0 € 0 € 583 € 7 162 € 0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
553 970 € 577 224 € 513 304 € 518 923 € 467 406 € 468 929 € 480 740 € 465 060 €
012
A.II.1
Pozemky
300 878 € 300 878 € 301 739 € 301 738 € 301 738 € 301 739 € 301 739 € 301 739 €
013
A.II.2
Stavby
199 829 € 93 457 € 101 139 € 108 820 € 116 502 € 124 183 € 131 864 € 139 546 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
53 263 € 71 427 € 50 220 € 54 046 € 19 902 € 32 807 € 32 137 € 23 775 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0 € 0 € 0 € 0 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
111 462 € 60 206 € 54 319 € 29 264 € 10 200 € 15 000 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 134 959 € 4 719 396 € 2 220 447 € 1 729 924 € 8 440 862 € 1 865 124 € 6 816 636 € 1 352 647 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
185 978 € 1 575 € 9 181 € 497 € 167 € 963 € 3 429 € 147 439 €
032
B.I.1
Materiál
1 575 € 9 181 € 497 € 167 € 3 260 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
794 € 147 270 €
036
B.I.5
Tovar
169 € 169 € 169 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
185 978 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
17 699 € 2 502 € 17 545 € 191 773 € 23 606 € 586 219 € 629 354 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0 € 0 € 21 310 € 629 354 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
175 000 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
564 909 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
17 699 € 2 502 € 17 545 € 16 773 € 23 606 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 513 835 € 4 355 271 € 2 187 852 € 1 531 944 € 8 409 798 € 1 271 457 € 6 103 150 € 1 202 862 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
509 428 € 2 798 963 € 1 728 947 € 1 295 571 € 7 688 750 € 1 175 540 € 5 987 186 € 642 308 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
223 030 € 1 514 820 € 370 577 € 5 173 € 439 280 € 92 168 € 110 861 € 34 349 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
130 058 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
714 243 € 31 € 338 310 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
21 909 € 32 294 € 3 025 € 68 759 € 275 570 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
45 225 € 9 194 € 85 272 € 32 383 € 6 198 € 3 749 € 5 103 € 187 895 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
417 447 € 360 048 € 5 869 € 5 710 € 7 291 € 6 485 € 80 703 € 2 346 €
056
B.IV.1
Peniaze
10 878 € 1 558 € 2 418 € 5 088 € 2 477 € 5 094 € 11 611 € 1 922 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
406 569 € 358 490 € 3 451 € 622 € 4 814 € 1 391 € 69 092 € 424 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
44 323 € 6 305 € 12 138 € 199 € 9 668 € 21 624 € 9 266 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
447 € 7 399 € 199 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 699 € 9 668 € 1 276 € 1 315 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
43 876 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
6 305 € 1 040 € 20 348 € 7 951 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 766 959 € 5 302 925 € 2 745 889 € 2 249 430 € 8 915 629 € 2 343 721 € 7 319 000 € 1 826 973 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
850 269 € 1 655 879 € 1 298 855 € 1 285 698 € 1 226 979 € 254 312 € 147 200 € 709 935 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
10 291 € 10 291 € 10 291 € 10 291 € 10 291 € 10 291 € 10 291 € 10 291 €
069
A.I.1
Základné imanie
10 291 € 10 291 € 10 291 € 10 291 € 10 291 € 10 291 € 10 291 € 10 291 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 029 € 1 029 € 1 029 € 1 029 € 1 029 € 1 029 € 1 029 € 1 029 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 029 € 1 029 € 1 029 € 1 029 € 1 029 € 1 029 € 1 029 € 1 029 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
355 949 € 1 287 536 € 1 274 377 € 1 215 658 € 242 992 € 135 881 € 48 534 € 652 150 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
355 949 € 1 287 536 € 1 274 377 € 1 215 658 € 242 992 € 135 881 € 48 534 € 652 150 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
483 000 € 357 023 € 13 158 € 58 720 € 972 667 € 107 111 € 87 346 € 46 465 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 916 690 € 2 973 580 € 1 447 034 € 963 732 € 7 688 448 € 2 088 953 € 7 171 515 € 1 115 084 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
86 046 € 21 367 € 92 205 € 94 496 € 129 285 € 20 869 € 18 788 € 7 536 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
20 869 € 18 788 € 7 536 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
21 919 € 21 367 € 16 782 € 16 172 € 18 035 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
60 127 € 0 € 75 423 € 85 320 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
4 000 € 78 324 € 25 930 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
27 493 € 28 846 € 13 749 € 8 268 € 131 686 € 800 827 € 548 904 € 7 331 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0 € 0 € 0 € 0 € 564 909 € 361 059 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
97 066 € 228 896 € 180 745 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
10 992 € 9 854 € 9 053 € 8 268 € 7 167 € 6 634 € 5 549 € 4 759 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
16 501 € 18 992 € 4 696 € 27 453 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
388 € 1 551 € 2 572 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 631 801 € 1 383 738 € 608 220 € 585 139 € 7 139 161 € 1 181 074 € 6 143 895 € 791 589 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 522 860 € 1 263 846 € 546 668 € 560 681 € 6 737 819 € 1 010 493 € 6 000 488 € 493 352 €
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
48 458 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
94 413 € 19 018 € 2 550 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
53 054 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
16 274 € 17 169 € 83 000 € 214 909 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
20 769 € 19 787 € 18 089 € 15 352 € 33 596 € 13 264 € 14 153 € 8 775 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
11 594 € 11 279 € 8 425 € 7 537 € 20 589 € 7 999 € 7 102 € 5 017 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
66 611 € 77 459 € 32 520 € 1 566 € 277 747 € 36 672 € 19 888 € 18 528 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
9 967 € 11 367 € 2 518 € 3 € 82 € 1 064 € 246 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
171 350 € 1 539 629 € 732 860 € 275 829 € 288 316 € 86 183 € 459 928 € 308 628 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
6 680 € 6 727 € 26 385 € 41 346 € 82 734 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
171 350 € 1 532 949 € 726 133 € 249 444 € 288 316 € 86 183 € 418 582 € 225 894 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
673 466 € 0 € 202 € 456 € 285 € 1 954 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
673 466 € 229 € 1 886 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
202 € 456 € 56 € 68 €