Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ILD SK, spol. s r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
01.10.2012
30.09.2013
01.10.2011
30.09.2012
01.10.2011
30.09.2012
01.10.2010
30.09.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
251 655 € 90 423 € 36 274 € 77 092 € 153 802 € 85 595 € 80 439 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
204 668 € 58 592 € 24 227 € 62 814 € 144 886 € 70 281 € 63 410 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
46 987 € 31 831 € 12 047 € 14 278 € 8 916 € 15 314 € 17 029 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
5 524 499 € 1 807 540 € 1 541 069 € 9 703 288 € 4 136 549 € 14 999 429 € 1 480 402 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
5 524 499 € 1 807 540 € 1 541 069 € 9 700 368 € 4 136 549 € 15 146 699 € 1 348 432 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-147 270 € 131 970 €
07
II.3
Aktivácia
2 920 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
4 681 625 € 1 488 490 € 1 205 148 € 7 915 935 € 3 724 520 € 14 612 145 € 1 246 279 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 062 967 € 733 653 € 647 886 € 5 982 784 € 1 065 971 € 2 303 215 € 829 088 €
10
B.2
Služby
2 618 658 € 754 837 € 557 262 € 1 933 151 € 2 658 549 € 12 308 930 € 417 191 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
889 861 € 350 881 € 347 968 € 1 801 631 € 420 945 € 402 598 € 251 152 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
348 456 € 286 372 € 271 531 € 330 099 € 250 325 € 232 227 € 168 873 €
13
C.1
Mzdové náklady
244 601 € 203 749 € 194 564 € 236 932 € 179 467 € 166 609 € 121 042 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
6 000 € 3 655 € 1 980 € 1 980 € 1 980 € 1 980 € 1 980 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
87 174 € 72 143 € 68 590 € 82 776 € 63 818 € 58 606 € 41 684 €
16
C.4
Sociálne náklady
10 681 € 6 825 € 6 397 € 8 411 € 5 060 € 5 032 € 4 167 €
17
D
Dane a poplatky
4 103 € 3 823 € 5 137 € 2 763 € 3 790 € 3 550 € 2 533 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
33 923 € 32 004 € 40 396 € 27 165 € 28 052 € 28 958 € 23 731 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
34 411 € 3 507 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 078 € 159 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
17 256 € 7 846 € 35 416 € 15 000 € 180 € 6 288 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 581 036 € 1 096 053 € 84 587 € 291 118 € 36 969 € 91 112 € 23 693 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 590 157 € 1 066 966 € -10 735 € 398 958 € 11 528 € 115 678 € 10 138 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
505 335 € 49 923 € 90 810 € 1 318 764 € 164 039 € 113 297 € 66 630 €
38
X.
Výnosové úroky
1 800 € 4 957 € 5 633 € 173 € 1 245 € 4 849 € 14 785 €
39
N
Nákladové úroky
29 977 € 12 742 € 5 533 € 42 104 € 14 787 € 14 567 € 12 387 €
40
XI.
Kurzové zisky
130 € 293 € 472 € 340 894 € 253 363 € 37 730 € 4 285 €
41
O
Kurzové straty
207 € 2 487 € 412 € 344 348 € 260 680 € 17 985 € 8 192 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
21 056 € 17 868 € 12 700 € 16 810 € 3 351 € 4 342 € 4 295 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-49 310 € -27 847 € -12 540 € -62 195 € -24 210 € 5 685 € -5 804 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
456 025 € 22 076 € 78 270 € 1 256 569 € 139 829 € 118 982 € 60 826 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
99 002 € 8 918 € 19 550 € 283 902 € 32 718 € 31 636 € 14 361 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
83 959 € 9 690 € 12 717 € 307 896 € 33 880 € 32 656 € 14 759 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
15 043 € -772 € 6 833 € -23 994 € -1 162 € -1 020 € -398 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
357 023 € 13 158 € 58 720 € 972 667 € 107 111 € 87 346 € 46 465 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
456 025 € 22 076 € 78 270 € 1 256 569 € 139 829 € 118 982 € 60 826 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
357 023 € 13 158 € 58 720 € 972 667 € 107 111 € 87 346 € 46 465 €