Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ILD SK, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
01.10.2012
30.09.2013
01.10.2011
30.09.2012
01.10.2011
30.09.2012
01.10.2010
30.09.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
162 923€ 251 655€ 90 423€ 36 274€ 77 092€ 153 802€ 85 595€ 80 439€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
129 900€ 204 668€ 58 592€ 24 227€ 62 814€ 144 886€ 70 281€ 63 410€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
33 023 € 46 987 € 31 831 € 12 047 € 14 278 € 8 916 € 15 314 € 17 029 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
12 148 172 € 5 524 499 € 1 807 540 € 1 541 069 € 9 703 288 € 4 136 549 € 14 999 429 € 1 480 402 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
12 148 172€ 5 524 499€ 1 807 540€ 1 541 069€ 9 700 368€ 4 136 549€ 15 146 699€ 1 348 432€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-147 270€ 131 970€
07
II.3
Aktivácia
2 920€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
11 051 384 € 4 681 625 € 1 488 490 € 1 205 148 € 7 915 935 € 3 724 520 € 14 612 145 € 1 246 279 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 992 543€ 2 062 967€ 733 653€ 647 886€ 5 982 784€ 1 065 971€ 2 303 215€ 829 088€
10
B.2
Služby
5 058 841€ 2 618 658€ 754 837€ 557 262€ 1 933 151€ 2 658 549€ 12 308 930€ 417 191€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 129 811 € 889 861 € 350 881 € 347 968 € 1 801 631 € 420 945 € 402 598 € 251 152 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
354 346 € 348 456 € 286 372 € 271 531 € 330 099 € 250 325 € 232 227 € 168 873 €
13
C.1
Mzdové náklady
249 701€ 244 601€ 203 749€ 194 564€ 236 932€ 179 467€ 166 609€ 121 042€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
6 000€ 6 000€ 3 655€ 1 980€ 1 980€ 1 980€ 1 980€ 1 980€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
88 639€ 87 174€ 72 143€ 68 590€ 82 776€ 63 818€ 58 606€ 41 684€
16
C.4
Sociálne náklady
10 006€ 10 681€ 6 825€ 6 397€ 8 411€ 5 060€ 5 032€ 4 167€
17
D
Dane a poplatky
3 868€ 4 103€ 3 823€ 5 137€ 2 763€ 3 790€ 3 550€ 2 533€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
52 391€ 33 923€ 32 004€ 40 396€ 27 165€ 28 052€ 28 958€ 23 731€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
6 065€ 34 411€ 3 507€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 275€ 6 078€ 159€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-42 016€ 17 256€ 7 846€ 35 416€ 15 000€ 180€ 6 288€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 745 660€ 1 581 036€ 1 096 053€ 84 587€ 291 118€ 36 969€ 91 112€ 23 693€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 840 120€ 1 590 157€ 1 066 966€ -10 735€ 398 958€ 11 528€ 115 678€ 10 138€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
663 552 € 505 335 € 49 923 € 90 810 € 1 318 764 € 164 039 € 113 297 € 66 630 €
38
X.
Výnosové úroky
16 714€ 1 800€ 4 957€ 5 633€ 173€ 1 245€ 4 849€ 14 785€
39
N
Nákladové úroky
18 589€ 29 977€ 12 742€ 5 533€ 42 104€ 14 787€ 14 567€ 12 387€
40
XI.
Kurzové zisky
260€ 130€ 293€ 472€ 340 894€ 253 363€ 37 730€ 4 285€
41
O
Kurzové straty
190€ 207€ 2 487€ 412€ 344 348€ 260 680€ 17 985€ 8 192€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
46 163€ 21 056€ 17 868€ 12 700€ 16 810€ 3 351€ 4 342€ 4 295€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-47 968 € -49 310 € -27 847 € -12 540 € -62 195 € -24 210 € 5 685 € -5 804 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
615 584 € 456 025 € 22 076 € 78 270 € 1 256 569 € 139 829 € 118 982 € 60 826 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
132 584 € 99 002 € 8 918 € 19 550 € 283 902 € 32 718 € 31 636 € 14 361 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
147 781€ 83 959€ 9 690€ 12 717€ 307 896€ 33 880€ 32 656€ 14 759€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-15 197€ 15 043€ -772€ 6 833€ -23 994€ -1 162€ -1 020€ -398€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
483 000 € 357 023 € 13 158 € 58 720 € 972 667 € 107 111 € 87 346 € 46 465 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
615 584 € 456 025 € 22 076 € 78 270 € 1 256 569 € 139 829 € 118 982 € 60 826 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
483 000 € 357 023 € 13 158 € 58 720 € 972 667 € 107 111 € 87 346 € 46 465 €