Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BPC TRADE. s.r.o. [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti BPC TRADE. s.r.o. [zrušená]

 • Názov BPC TRADE. s.r.o. [zrušená]
 • IČO 31731350
 • DIČ 2020482750
 • IČ DPH Firma odobratá zo zoznamu platcov dph dňa streda, 4. februára 2015
 • Sídlo Krivá 21/995, 040 01 Košice
 • Dátum vzniku 26. júla 1996, Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 8201/V
 • Základné imanie Podľa účtovnej závierky: 6 639 €
 • Historické sídlo Krivá 23, 040 01 Košice
  (platné do 21. augusta 2007)
  Krivá 23, 040 13 Košice
  (platné do 11. októbra 2006)
  Dopravná 2, 040 13 Košice
  (platné do 3. júla 2000)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 28.januára 2015
 • Dôvod výmazu dobrovoľný výmaz
 • Právny nástupca [Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia] M.I.Residence, s.r.o. [44414765]
  Krivá 21/995, 040 01 Košice
Štatutári
platné do výmazu zo dňa 28.1.2015
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Daniela Polláková Konateľ Sputniková 3/1469, 040 12 Košice 1. apríla 2008
Ing. Mikuláš Sill Konateľ Slnečnicová 27/381, 044 20 Malá Ida 15. apríla 2013
Spoločníci
platné do výmazu zo dňa 28.1.2015
Osoba Funkcia Podiel Adresa Obdobie
Daniela Polláková Spoločník N/A Sputniková 3/1469, 040 12 Košice
Ing. Mikuláš Sill Spoločník N/A Slnečnicová 27/381, 044 20 Malá Ida
Predmety podnikania
Názov Vznik
prenájom motorových vozidiel 26.7.1996
prenájom a leasing hnuteľných vecí a tovaru: strojov, prístrojov, nástrojov a zariadení dopravného, drevoobrábacieho, kovoobrábacieho, priemyselného, stavebného, potravinárskeho, poľnohospodárskeho, kancelárskeho, textilného, chemického charakteru, výpočtovej a kancelárskej techniky vrátane príslušenstva a náhradných dielov, priemyselného a spotrebného tovaru, baliacich, skladovacích, nakladacích, demolačných strojov a zariadení, motorových vozidiel bez obsluhujúceho personálu 26.7.1996
sprostredkovateľská činnosť 26.7.1996
reklamná, propagačná a inzertná činnosť 26.7.1996
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania (mimo ekonomického, organizačného a účtovného poradenstva) 26.7.1996
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok 3.7.2000
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 27.5.2005
faktoring a forfaiting 27.5.2005
finančný a operatívny leasing 27.5.2005
vedenie účtovníctva 27.5.2005
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov 27.5.2005
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností 27.5.2005
dopravné stavby
(prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb)
15.4.2013
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo 21.8.2007
autorizovaný stavebný inžinier:
vyhotovovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a na poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcii pozemných stavieb:
- vypracúva odborné posudky a odhady
- vykonáva odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní
15.4.2013
autorizovaný architekt:
a/ vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov
b/ vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovanie stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok
c/ spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
d/ vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného a autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru
e/ grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie
f/ poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľnosti, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb
g/ vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
15.4.2013
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.7.1996 podľa zák. č. 513/91 Zb.
Zahraničný kapitál: 20 % Bosna a Hercegovina
2. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.12.1997.
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.7.1998 podľa z. č. 11/98 Z.z.
3. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.3.2000.
4. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 17.12.2002.
História zmien a podania
 • 2015
 • 13.3. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R891512
  • Zápisnica z MVZ
  • Zápisnica z MVZ 2
  • Notárska zápisnica č. N 5/2015, Nz 415/2015, NCRls 425/2015 - Zmluva o zlúčení
 • 30.1. 2015
  Výmaz číslo R873207
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zrušenie základného imania 6 800 € (splatené 6 800 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • prenájom motorových vozidiel
   • prenájom a leasing hnuteľných vecí a tovaru: strojov, prístrojov, nástrojov a zariadení dopravného, drevoobrábacieho, kovoobrábacieho, priemyselného, stavebného, potravinárskeho, poľnohospodárskeho, kancelárskeho, textilného, chemického charakteru, výpočtovej a kancelárskej techniky vrátane príslušenstva a náhradných dielov, priemyselného a spotrebného tovaru, baliacich, skladovacích, nakladacích, demolačných strojov a zariadení, motorových vozidiel bez obsluhujúceho personálu
   • sprostredkovateľská činnosť
   • reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   • poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania (mimo ekonomického, organizačného a účtovného poradenstva)
   • staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   • faktoring a forfaiting
   • finančný a operatívny leasing
   • vedenie účtovníctva
   • činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
   • dopravné stavby (prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb)
   • inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
   • autorizovaný stavebný inžinier: vyhotovovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a na poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcii pozemných stavieb: - vypracúva odborné posudky a odhady - vykonáva odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní
   • autorizovaný architekt: a/ vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov b/ vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovanie stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok c/ spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie d/ vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného a autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru e/ grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie f/ poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľnosti, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb g/ vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
 • 2013
 • 6.8. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R583161
  • Vyhlásenie správcu vkladu
  • Dodatok č. 1/2013 k SZ
  • Spoločenská zmluva /úplné znenie/
  • Zápisnica MVZ 01/04/2013
  • Súhlas s vymenovaním do funkcie konateľa a podpisový vzor - Ing. Mikuláš Sill v.r.
  • Vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad
 • 17.5. 2013
  Zmena zápisu číslo R524764
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 6 800 € (splatené 6 800 €) z hodnoty 6 639 € (splatené 6 639 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
   pôvodne
   Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • dopravné stavby (prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb)
   • autorizovaný stavebný inžinier: vyhotovovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a na poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcii pozemných stavieb: - vypracúva odborné posudky a odhady - vykonáva odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní
   • autorizovaný architekt: a/ vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov b/ vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovanie stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok c/ spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie d/ vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného a autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru e/ grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie f/ poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľnosti, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb g/ vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
   Zrušené predmety
   • dopravné stavby (prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb)
   • autorizovaný stavebný inžinier: vyhotovovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a na poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcii pozemných stavieb: - vypracúva odborné posudky a odhady - vykonáva odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní
   • autorizovaný architekt: a/ vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov b/ vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovanie stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok c/ spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie d/ vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného a autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru e/ grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie f/ poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľnosti, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb g/ vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
 • 18.3. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R474643
  • Účtovná závierka 2009
  • Účtovná závierka 2010
  • Účtovná závierka 2011
 • 2009
 • 20.11. 2009
  Zmena zápisu
 • 2008
 • 30.9. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • autorizovaný stavebný inžinier: vyhotovovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a na poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcii pozemných stavieb: - vypracúva odborné posudky a odhady - vykonáva odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní
  • autorizovaný architekt: a/ vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov b/ vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovanie stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok c/ spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie d/ vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného a autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru e/ grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie f/ poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľnosti, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb g/ vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní

 • 1.5. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2007
 • 21.8. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Krivá 21/995, 040 01 Košice z Krivá 23, 040 01 Košice
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
   Zrušené predmety
   • veľkoobchod s chemickými výrobkami
   • maloobchod a veľkoobchod s drevom, drevenými výrobkami a polovýrobkami, stavebným materiálom, železiarenským tovarom, inštalačným, kurenárskym, klimatizačným, sanitačným materiálom a zariadeniami, nábytkom, svietidlami, bytovými doplnkami, výrobkami z plastov, skla, porcelánu, úžitkovej a ľudovej keramiky, textilom, odevami, obuvou, módnymi doplnkami, umelými kvetmi, kožou, koženkou, kožušinami, kusovým, metrovým a bytovým textilom, suvenírmi, pamiatkovými predmetmi (mimo starožitností), spotrebnou elektronikou, elektroprístrojmi pre domácnosť vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov, potrebami pre domácnosť, osobnými a nákladnými motorovými vozidlami a náhradnými dielmi, čistiacimi, pracími a hygienickými prostriedkami (mimo jedov a žieravín), bižutériou, kozmetikou, parfumériou, galantérnym tovarom, papierenským tovarom, knihami, novinami, časopismi, hračkami, hodinkami, fotomateriálom, fotoaparátmi, videokamerami, fototechnikou, optickým tovarom, športovými, písacími, rybárskymi a záhradkárskymi potrebami, kancelárskymi potrebami, výpočtovou a kancelárskou technikou, vrátane jej príslušenstva, palivom, pohonnými hmotami, mazadlami, ropnými produktami, rudami, kovmi, kovovými rudami, hutným materiálom, výrobkami a polovýrobkami, plechmi, poľnohospodárskymi produktami, potravinami, mrazenými potravinami, polotovarmi, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, tabakovými výrobkami, koreninami, stavebnými, priemyselnými, poľnohospodárskymi, textilnými, obrábacími, dopravnými strojmi pre priemysel, obchod, dopravu, lodnú plavbu vrátane príslušenstva
 • 2006
 • 11.10. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Krivá 23, 040 01 Košice z Krivá 23, 040 13 Košice
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • dopravné stavby (prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb)
   Zrušené predmety
   • činnosti v oblasti nehnuteľností-nákup, predaj, prenájom a správa nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom, prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
 • 2005
 • 27.5. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  • faktoring a forfaiting
  • finančný a operatívny leasing
  • vedenie účtovníctva
  • činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

 • 2003
 • 23.6. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 6 639 € (splatené 6 639 €) z hodnoty 6 639 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
   pôvodne
   Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 17.12.2002.
 • 2000
 • 3.7. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Krivá 23, 040 13 Košice z Dopravná 2, 040 13 Košice
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.3.2000.
 • 1999
 • 21.5. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1997
 • 7.2. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
   pôvodne
   Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
 • 1996
 • 26.7. 1996
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy BPC TRADE. s.r.o.
  • novú adresu firmy Dopravná 2, 040 13 Košice
  • nové základne imanie 3 319 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prenájom motorových vozidiel
   • veľkoobchod s chemickými výrobkami
   • prenájom a leasing hnuteľných vecí a tovaru: strojov, prístrojov, nástrojov a zariadení dopravného, drevoobrábacieho, kovoobrábacieho, priemyselného, stavebného, potravinárskeho, poľnohospodárskeho, kancelárskeho, textilného, chemického charakteru, výpočtovej a kancelárskej techniky vrátane príslušenstva a náhradných dielov, priemyselného a spotrebného tovaru, baliacich, skladovacích, nakladacích, demolačných strojov a zariadení, motorových vozidiel bez obsluhujúceho personálu
   • maloobchod a veľkoobchod s drevom, drevenými výrobkami a polovýrobkami, stavebným materiálom, železiarenským tovarom, inštalačným, kurenárskym, klimatizačným, sanitačným materiálom a zariadeniami, nábytkom, svietidlami, bytovými doplnkami, výrobkami z plastov, skla, porcelánu, úžitkovej a ľudovej keramiky, textilom, odevami, obuvou, módnymi doplnkami, umelými kvetmi, kožou, koženkou, kožušinami, kusovým, metrovým a bytovým textilom, suvenírmi, pamiatkovými predmetmi (mimo starožitností), spotrebnou elektronikou, elektroprístrojmi pre domácnosť vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov, potrebami pre domácnosť, osobnými a nákladnými motorovými vozidlami a náhradnými dielmi, čistiacimi, pracími a hygienickými prostriedkami (mimo jedov a žieravín), bižutériou, kozmetikou, parfumériou, galantérnym tovarom, papierenským tovarom, knihami, novinami, časopismi, hračkami, hodinkami, fotomateriálom, fotoaparátmi, videokamerami, fototechnikou, optickým tovarom, športovými, písacími, rybárskymi a záhradkárskymi potrebami, kancelárskymi potrebami, výpočtovou a kancelárskou technikou, vrátane jej príslušenstva, palivom, pohonnými hmotami, mazadlami, ropnými produktami, rudami, kovmi, kovovými rudami, hutným materiálom, výrobkami a polovýrobkami, plechmi, poľnohospodárskymi produktami, potravinami, mrazenými potravinami, polotovarmi, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, tabakovými výrobkami, koreninami, stavebnými, priemyselnými, poľnohospodárskymi, textilnými, obrábacími, dopravnými strojmi pre priemysel, obchod, dopravu, lodnú plavbu vrátane príslušenstva
   • sprostredkovateľská činnosť
   • činnosti v oblasti nehnuteľností-nákup, predaj, prenájom a správa nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom, prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
   • reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   • poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania (mimo ekonomického, organizačného a účtovného poradenstva)
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.7.1996 podľa zák. č. 513/91 Zb. Zahraničný kapitál: 20 % Bosna a Hercegovina