Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BPC TRADE. s.r.o. [zrušená]

2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
868 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
765 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
103 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
-98 577 € 16 006 € 792 267 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
63 623 € 16 006 € 635 387 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-162 200 € 156 880 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
44 457 € 60 292 € 363 834 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
7 537 € 17 798 € 64 265 €
10
B.2
Služby
36 920 € 42 494 € 299 569 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-143 034 € -44 286 € 428 536 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
16 420 € 63 647 € 57 303 €
13
C.1
Mzdové náklady
11 838 € 45 723 € 41 944 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
4 374 € 15 580 € 12 145 €
16
C.4
Sociálne náklady
208 € 2 344 € 3 214 €
17
D
Dane a poplatky
1 354 € 2 201 € 1 558 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
11 248 € 26 155 € 38 899 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
15 106 € 17 164 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
18 987 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
41 400 € -356 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
382 € 28 776 € 805 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
29 530 € 29 321 € 6 213 €
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-227 498 € -136 834 € 323 901 €
38
X.
Výnosové úroky
1 765 €
39
N
Nákladové úroky
5 € 17 795 € 10 735 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 883 € 4 644 € 9 865 €
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 888 € -20 674 € -20 600 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-229 386 € -157 508 € 303 301 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-2 517 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-2 517 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-229 386 € -157 508 € 305 818 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-229 386 € -157 508 € 303 301 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-229 386 € -157 508 € 305 818 €