Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ŠK karate Ekonóm Bratislava

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Športový klub karate Ekonóm Bratislava, Bratislava'
za rok 2010

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
Medzinárodné sústredenie karate detí a mládeže - Mošovce 38 737,44 € honoráre, cestovné náhrady, ubytovanie, strava, ostatné
Svetový pohár - Okinawa 5 878,39 € doprava, ubytovanie, strava, ostatné
Spolu 44 615,83 €
Výrok auditora

Podľa môjho stanoviska, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Športového klubu karate Ekonóm Bratislava k 31.12.2011 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.