Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou Trnková 1, 851 10 Bratislava - Jarovce

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
89 788 € 302 331 € 295 792 € 298 872 € 290 239 € 277 255 € 67 150 € 35 577 € 17 727 € 21 555 € 23 215 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
0 € 229 075 € 230 074 € 231 320 € 232 648 € 229 311 € 1 391 € 464 € 774 € 1 083 € 1 392 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
0 € 229 075 € 230 074 € 231 320 € 232 648 € 229 311 € 1 391 € 464 € 774 € 1 083 € 1 392 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
0 € 228 404 € 228 404 € 228 404 € 228 404 € 228 404 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
0 € 671 € 1 670 € 2 915 € 4 244 € 907 € 1 391 € 464 € 774 € 1 083 € 1 392 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
89 788 € 73 256 € 65 718 € 53 614 € 57 591 € 47 944 € 65 759 € 35 113 € 16 953 € 20 472 € 21 241 €
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
4 270 € 6 017 € 5 339 € 2 636 € 2 654 € 1 560 € 1 371 € 1 528 € 1 287 € 1 662 € 2 948 €
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
4 270 € 6 017 € 5 339 € 2 636 € 2 654 € 1 560 € 1 371 € 1 528 € 1 287 € 1 662 € 2 948 €
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11 530 € 20 328 € 7 548 € 0 € 0 € 14 €
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 14 €
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11 530 € 20 328 € 7 548 € 0 € 0 € 0 €
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 551 €
049
B.III.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 91 €
052
4.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 460 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
3 255 € 85 € 310 € 0 € 10 362 € 0 € 205 € 0 € 0 € 0 € 637 €
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 135 €
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 176 €
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
3 255 € 85 € 310 € 0 € 10 362 € 0 € 205 € 0 € 0 € 0 € 326 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
82 263 € 67 154 € 60 069 € 50 978 € 44 576 € 34 854 € 43 855 € 26 037 € 15 666 € 18 810 € 17 091 €
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
75 895 € 67 154 € 60 069 € 50 978 € 44 576 € 34 854 € 43 840 € 26 037 € 15 666 € 18 767 € 16 895 €
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet
(222))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 43 € 24 €
091
6.
Príjmový rozpočtový účet
(223))
6 368 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 15 € 0 € 0 € 0 € 163 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
0 € 0 € 0 € 13 939 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 582 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
0 € 0 € 0 € 13 939 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 582 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
89 788 € 302 331 € 295 792 € 298 872 € 290 239 € 277 255 € 67 150 € 35 577 € 17 727 € 21 555 € 23 215 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
0 € 0 € 0 € 0 € -1 484 € -7 644 € -6 159 € -412 € -21 259 € -14 632 € -6 142 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
0 € 0 € 0 € 0 € -1 484 € -7 644 € -6 159 € -412 € -21 259 € -14 632 € -6 142 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
0 € 0 € 0 € 0 € -1 484 € -6 159 € -412 € -412 € -14 632 € -6 132 € -6 132 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -1 484 € -5 747 € 0 € -6 627 € -8 500 € -10 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
89 788 € 73 926 € 67 388 € 70 468 € 63 320 € 56 494 € 65 807 € 35 989 € 38 986 € 36 187 € 29 113 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11 530 € 12 826 € 7 548 € 5 128 € 3 043 € 0 €
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11 530 € 12 826 € 7 548 € 5 128 € 3 043 € 0 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
3 253 € 671 € 1 670 € 2 915 € 15 034 € 907 € 1 391 € 464 € 773 € 1 168 € 1 392 €
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
0 € 0 € 0 € 0 € 10 790 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
3 253 € 671 € 1 670 € 2 915 € 4 244 € 907 € 1 391 € 464 € 773 € 1 168 € 1 392 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
3 674 € 3 883 € 2 287 € 1 555 € 2 574 € 1 776 € 876 € 1 182 € 601 € 337 € 1 749 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
3 674 € 3 883 € 2 287 € 1 555 € 2 574 € 1 776 € 876 € 1 182 € 601 € 337 € 1 749 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
82 861 € 69 372 € 63 431 € 65 997 € 45 712 € 42 281 € 50 714 € 26 795 € 32 484 € 31 639 € 25 972 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
0 € 0 € 273 € 13 939 € 0 € 5 846 € 0 € 338 € 298 € 1 466 € 3 226 €
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
10 633 € 12 055 € 12 891 € 9 142 € 5 812 € 7 515 € 6 241 € 1 559 € 2 317 € 2 306 € 0 €
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 026 € 0 € 0 € 0 € 0 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
914 € 1 393 € 705 € 0 € 0 € 999 € 520 € 600 € 682 € 2 582 € 12 152 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
37 667 € 30 584 € 27 904 € 28 813 € 29 699 € 16 009 € 16 613 € 14 214 € 14 067 € 14 028 € 1 480 €
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
28 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
23 753 € 20 208 € 17 484 € 11 356 € 10 200 € 9 980 € 10 165 € 8 458 € 8 734 € 8 520 € 7 461 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
5 818 € 5 132 € 4 175 € 0 € 0 € 1 789 € 1 851 € 1 626 € 1 334 € 1 285 € 1 653 €
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou
(371AÚ))
4 048 € 0 € 0 € 2 748 € 0 € 144 € 9 298 € 0 € 0 € 0 € 0 €
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5 052 € 1 452 € 0 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
0 € 228 404 € 228 404 € 228 404 € 228 404 € 228 404 € 7 502 € 0 € 0 € 0 € 244 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
0 € 228 404 € 228 404 € 228 404 € 228 404 € 228 404 € 7 502 € 0 € 0 € 0 € 244 €