Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola v Lozorne, Staničná 631

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
177 129€ 150 672€ 166 795€ 141 858€ 135 559€ 130 957€ 127 958€ 109 805€ 152 708€ 104 951€ 110 509€ 100 213€
02
501
Spotreba materiálu
153 949€ 122 442€ 140 788€ 114 035€ 107 859€ 99 943€ 96 266€ 83 872€ 124 696€ 75 553€ 82 571€ 72 862€
03
502
Spotreba energie
23 180€ 28 230€ 26 007€ 27 824€ 27 700€ 31 014€ 31 691€ 25 933€ 28 012€ 27 025€ 24 753€ 26 422€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 373€ 3 185€ 929€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
1 905€ 3 492€ 288€ 290€ 2 107€ 2 617€ 1 475€ 5 082€ 37 155€ 1 185€ 750€ 19 154€
07
511
Opravy a udržiavanie
0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ 0€ 0€ 36 903€ 0€ 24€ 3 685€
08
512
Cestovné
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 174€ 2 387€ 4€ 0€ 6€ 133€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€
10
518
Ostatné služby
1 905€ 3 492€ 288€ 290€ 2 099€ 2 617€ 300€ 2 694€ 248€ 1 185€ 700€ 15 336€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
671 472€ 581 866€ 528 091€ 460 642€ 406 472€ 358 637€ 332 027€ 309 591€ 308 592€ 298 237€ 281 918€ 262 198€
12
521
Mzdové náklady
492 972€ 420 624€ 379 407€ 331 629€ 294 923€ 261 131€ 240 633€ 225 243€ 225 161€ 218 889€ 208 745€ 192 823€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
162 375€ 145 757€ 131 059€ 115 254€ 102 864€ 91 172€ 85 352€ 78 723€ 77 394€ 74 685€ 70 154€ 66 321€
15
527
Zákonné sociálne náklady
6 541€ 6 699€ 8 530€ 5 110€ 3 444€ 3 260€ 3 062€ 2 828€ 2 307€ 1 862€ 1 711€ 1 627€
16
528
Ostatné sociálne náklady
9 584€ 8 786€ 9 094€ 8 649€ 5 241€ 3 075€ 2 980€ 2 797€ 3 730€ 2 801€ 1 308€ 1 427€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
545€ 648€ 648€ 638€ 231€ 1 179€ 2 444€ 764€ 1 496€ 1 472€ 2 922€ 2 954€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
545€ 648€ 648€ 638€ 231€ 1 179€ 2 444€ 764€ 1 490€ 1 472€ 2 922€ 2 954€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
5 618€ 7 099€ 7 099€ 17 731€ 14 708€ 13 472€ 20 354€ 70 032€ 17 351€ 16 406€ 18 767€ 23 833€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 618€ 7 099€ 7 099€ 17 731€ 14 708€ 13 472€ 13 498€ 13 067€ 12 981€ 13 878€ 15 134€ 19 385€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 855€ 56 966€ 4 370€ 2 528€ 3 633€ 4 448€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 448€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 855€ 4 223€ 4 370€ 2 528€ 3 633€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 52 742€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
2 888€ 2 290€ 3 596€ 4 328€ 3 520€ 3 826€ 3 292€ 551€ 520€ 495€ 399€ 398€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 888€ 2 290€ 3 596€ 4 328€ 3 520€ 3 826€ 3 292€ 551€ 520€ 495€ 399€ 398€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
39 907€ 86 835€ 27 514€ 25 791€ 24 789€ 20 658€ 16 674€ 15 953€ 15 332€ 19 823€ 18 285€ 14 174€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 889€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
39 907€ 86 835€ 27 514€ 25 791€ 23 900€ 20 658€ 16 674€ 15 953€ 15 332€ 19 823€ 18 285€ 14 174€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
899 463€ 832 902€ 734 030€ 651 278€ 587 386€ 531 347€ 504 223€ 511 778€ 533 154€ 442 569€ 433 550€ 422 924€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
95 156€ 157 490€ 106 340€ 88 107€ 89 085€ 76 779€ 66 394€ 65 015€ 61 004€ 62 755€ 61 672€ 54 073€
67
602
Tržby z predaja služieb
95 156€ 157 490€ 106 340€ 88 107€ 89 085€ 76 779€ 66 394€ 65 015€ 61 004€ 62 755€ 61 672€ 54 073€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
0€ 262€ 1 310€ 1 156€ 0€ 0€ 0€ 1 346€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
0€ 262€ 1 310€ 1 156€ 0€ 0€ 0€ 1 346€ 0€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 855€ 4 223€ 54 835€ 2 528€ 3 633€ 4 457€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 855€ 4 223€ 54 835€ 2 528€ 3 633€ 4 457€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 528€ 3 633€ 3 299€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 855€ 4 223€ 4 370€ 0€ 0€ 1 158€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50 466€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14€ 33€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14€ 33€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
816 831€ 669 656€ 621 982€ 557 360€ 497 301€ 449 835€ 430 137€ 391 207€ 468 085€ 373 931€ 367 919€ 346 977€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
210 521€ 139 130€ 141 025€ 120 753€ 119 692€ 97 731€ 97 509€ 81 257€ 155 886€ 75 908€ 72 890€ 64 131€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
5 618€ 7 099€ 7 099€ 9 177€ 3 849€ 2 613€ 2 639€ 2 207€ 2 121€ 2 121€ 2 121€ 2 656€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
600 692€ 523 427€ 473 858€ 418 876€ 362 901€ 338 632€ 319 129€ 296 884€ 299 219€ 284 145€ 279 895€ 263 493€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 8 554€ 10 859€ 10 859€ 10 859€ 10 859€ 10 859€ 11 757€ 13 013€ 16 697€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
911 987€ 827 408€ 729 632€ 646 623€ 586 387€ 533 469€ 500 754€ 512 403€ 531 617€ 440 319€ 434 062€ 401 083€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
12 523€ -5 494€ -4 398€ -4 655€ -999€ 2 123€ -3 469€ 625€ -1 537€ -2 250€ 512€ -21 841€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 1€ 3€ 6€ 3€ 3€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
12 523€ -5 494€ -4 398€ -4 655€ -1 000€ 2 122€ -3 470€ 622€ -1 543€ -2 253€ 509€ -21 841€