Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná a materská škola pri zdravotníckom zariadení Antolská 11 85107 Bratislava 5 [zrušená]

2009 2008
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
0€ 14 968€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
0€ 14 968€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
0€ 14 968€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
0€ 14 968€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
0€ 14 968€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
0€ -1 977€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
0€ -1 977€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-1 977€ -873€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
1 977€ -1 104€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
0€ 16 443€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0€ 1 946€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 1 946€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
0€ 271€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
0€ 271€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
0€ 14 226€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 473€
163
12.
Zamestnanci
(331))
0€ 7 649€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
0€ 4 973€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
0€ 1 130€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
0€ 503€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 32€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
0€ 471€