Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná a materská škola pri zdravotníckom zariadení Antolská 11 85107 Bratislava 5 [zrušená]

2009 2008
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
2 385€ 7 668€
02
501
Spotreba materiálu
2 385€ 7 668€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
2 011€ 3 548€
07
511
Opravy a udržiavanie
104€ 76€
08
512
Cestovné
87€ 130€
10
518
Ostatné služby
1 821€ 3 342€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
120 788€ 184 530€
12
521
Mzdové náklady
86 462€ 133 539€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
28 892€ 45 732€
15
527
Zákonné sociálne náklady
5 435€ 5 259€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
0€ 7€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 7€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
0€ 2 001€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 56€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0€ 1 946€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 1 946€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
2€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
0€ 4 072€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 4 072€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
125 186€ 201 826€
Výnosy
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
0€ 4 072€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
0€ 4 072€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
1 946€ 873€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
1 946€ 873€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 873€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 946€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách
(r. 115 až r. 123)
125 218€ 195 777€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
124 747€ 191 650€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 56€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
471€ 4 072€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
127 164€ 200 722€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
1 977€ -1 104€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
1 977€ -1 104€