Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum pre deti a rodiny Malacky

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
112 467€ 78 575€ 72 797€ 73 962€ 63 495€ 81 270€ 82 344€ 82 673€ 89 213€ 98 851€ 90 123€ 110 694€ 111 412€
02
501
Spotreba materiálu
96 874€ 59 711€ 58 742€ 60 794€ 47 277€ 65 083€ 61 827€ 64 584€ 64 918€ 60 240€ 61 855€ 75 021€ 84 237€
03
502
Spotreba energie
15 592€ 18 864€ 14 054€ 13 168€ 16 218€ 16 188€ 20 516€ 18 089€ 24 295€ 38 611€ 28 268€ 35 673€ 27 175€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
40 926€ 39 851€ 33 168€ 33 412€ 25 468€ 20 385€ 15 437€ 19 985€ 15 404€ 14 719€ 12 689€ 35 688€ 20 470€
07
511
Opravy a udržiavanie
11 942€ 13 150€ 16 678€ 19 492€ 11 664€ 6 894€ 3 141€ 9 508€ 2 978€ 3 543€ 2 669€ 44€ 20€
08
512
Cestovné
2 079€ 3 894€ 3 073€ 2 974€ 2 039€ 2 563€ 2 022€ 1 128€ 852€ 634€ 170€ 988€ 351€
09
513
Náklady na reprezentáciu
100€ 106€ 65€ 84€ 52€ 20€ 74€ 70€ 88€ 100€ 98€ 0€ 89€
10
518
Ostatné služby
26 805€ 22 700€ 13 352€ 10 862€ 11 713€ 10 908€ 10 200€ 9 280€ 11 487€ 10 441€ 9 751€ 34 656€ 20 010€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 000 248€ 831 634€ 631 633€ 611 976€ 548 709€ 504 413€ 477 282€ 470 406€ 437 855€ 441 715€ 442 673€ 439 002€ 405 318€
12
521
Mzdové náklady
723 769€ 597 157€ 454 207€ 439 680€ 394 752€ 363 355€ 343 536€ 335 575€ 314 502€ 318 929€ 319 914€ 320 100€ 298 419€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
249 511€ 206 492€ 156 206€ 151 367€ 135 257€ 125 036€ 118 439€ 116 041€ 108 653€ 110 877€ 109 386€ 109 187€ 101 877€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
3 216€ 2 545€ 1 724€ 1 877€ 1 974€ 1 697€ 252€ 246€ 246€ 309€ 279€ 315€ 830€
15
527
Zákonné sociálne náklady
23 751€ 25 439€ 19 496€ 19 052€ 16 726€ 14 325€ 15 055€ 18 544€ 14 455€ 11 600€ 13 094€ 9 400€ 4 193€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 359€ 1 027€ 1 183€ 750€ 786€ 771€ 681€ 1 294€ 1 045€ 217€ 686€ 39€ 2 686€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
107€ 107€ 107€ 107€ 107€ 107€ 107€ 107€ 104€ 104€ 104€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 252€ 920€ 1 077€ 643€ 680€ 664€ 575€ 1 187€ 940€ 112€ 581€ 39€ 2 686€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
62 549€ 85 893€ 57 384€ 63 079€ 62 326€ 129 351€ 38 426€ 32 525€ 147 862€ 37 765€ 34 854€ 10 252€ 9 425€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 833€ 113 518€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
104€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
101€ 0€ 7€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
60€ 60€ 160€ 905€ 877€ 0€ 773€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
13 284€ 24 930€ 5 830€ 13 687€ 96 487€ 0€ 5 479€ 1 229€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
49 265€ 60 963€ 57 384€ 57 189€ 48 640€ 32 759€ 31 432€ 32 365€ 33 439€ 31 402€ 33 625€ 9 479€ 9 425€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
14 295€ 21 713€ 20 155€ 21 697€ 18 819€ 15 858€ 28 804€ 54 188€ 95 532€ 86 188€ 92 427€ 121 589€ 52 126€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 295€ 14 269€ 14 280€ 16 463€ 16 651€ 15 019€ 14 237€ 12 171€ 45 969€ 44 785€ 37 061€ 64 907€ 20 048€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
7 444€ 5 875€ 5 234€ 2 168€ 839€ 14 567€ 42 018€ 49 563€ 41 404€ 55 366€ 56 682€ 32 078€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
31 072€ 32 509€ 26 813€ 32 300€ 32 122€ 19 771€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
7 444€ 5 875€ 5 234€ 2 168€ 839€ 14 567€ 10 946€ 17 054€ 14 590€ 23 067€ 24 560€ 12 307€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 638€ 1 601€ 1 654€ 1 553€ 1 486€ 1 515€ 1 078€ 815€ 1 118€ 1 739€ 2 062€ 51€ 25€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 638€ 1 601€ 1 654€ 1 553€ 1 486€ 1 515€ 1 078€ 815€ 1 118€ 1 739€ 2 062€ 51€ 25€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
-4 321€ -17 116€ 14 724€ 11 423€ 9 520€ 28 278€ 18 327€ 17 862€ 35 713€ 14 348€ 5 313€ 42 204€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
4 276€ 4 450€ 7 106€ 9 442€ 10 900€ 14 758€ 5 020€ 4 611€ 12 057€ 4 780€ 4 305€ 27 933€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
-8 597€ -21 566€ 7 618€ 1 981€ -1 379€ 13 520€ 13 308€ 13 251€ 23 656€ 9 568€ 1 008€ 14 271€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 229 160€ 1 043 176€ 832 698€ 817 853€ 730 610€ 781 840€ 662 379€ 679 748€ 823 741€ 695 543€ 680 826€ 759 520€ 601 461€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
1 702€ 1 854€ 1 832€ 2 114€ 2 360€ 2 024€ 1 023€ 1 210€ 3 564€ 23 956€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
1 702€ 1 854€ 1 832€ 2 114€ 2 360€ 2 024€ 1 023€ 1 210€ 3 564€ 23 956€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
4 008€ 6 054€ 20 610€ 20 590€ 24 095€ 26 132€ 64 772€ 17 557€ 374 008€ 19 652€ 22 067€ 28 142€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
202€ 50 400€ 347 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
104€ 0€ 0€ 0€ 550€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
4 003€ 6 054€ 20 610€ 20 590€ 24 095€ 25 825€ 14 372€ 17 557€ 27 008€ 19 652€ 22 067€ 27 592€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
4 475€ 9 184€ 195€ 88 095€ 32 074€ 32 509€ 27 448€ 39 194€ 32 122€ 19 966€ 19 771€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
4 475€ 9 184€ 195€ 88 095€ 32 074€ 32 509€ 27 448€ 39 194€ 32 122€ 19 966€ 19 771€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
31 072€ 32 509€ 26 813€ 32 300€ 32 122€ 19 966€ 19 771€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
4 475€ 9 184€ 195€ 88 095€ 1 002€ 635€ 6 894€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
1 220 273€ 1 008 294€ 805 275€ 788 488€ 697 561€ 650 062€ 624 803€ 618 239€ 737 226€ 629 107€ 621 819€ 644 528€ 613 685€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
1 202 318€ 997 671€ 792 503€ 778 461€ 683 476€ 637 502€ 607 270€ 608 418€ 572 693€ 582 952€ 583 589€ 579 621€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
6 564€ 6 516€ 6 516€ 8 747€ 8 987€ 7 908€ 14 900€ 6 126€ 157 915€ 43 213€ 35 489€ 63 855€ 71 385€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
5 596€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 630€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 539 116€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
5 025€ 3 314€ 5 452€ 524€ 4 394€ 4 405€ 2 476€ 3 494€ 5 047€ 1 370€ 1 169€ 0€ 97€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
771€ 793€ 804€ 756€ 704€ 247€ 156€ 201€ 1 572€ 1 572€ 1 572€ 1 052€ 1 457€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 228 756€ 1 023 531€ 825 885€ 810 975€ 723 511€ 766 120€ 723 763€ 670 664€ 1 140 706€ 688 975€ 677 218€ 696 201€ 657 412€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-404€ -19 644€ -6 813€ -6 877€ -7 100€ -15 720€ 61 384€ -9 083€ 316 965€ -6 568€ -3 608€ -63 319€ 55 950€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-404€ -19 644€ -6 813€ -6 877€ -7 100€ -15 720€ 61 384€ -9 083€ 316 965€ -6 568€ -3 608€ -63 319€ 55 950€