Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Centrum pre deti a rodiny Malacky

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
112 467€ 78 575€ 72 797€ 73 962€ 63 495€ 81 270€ 82 344€ 82 673€ 89 213€ 98 851€ 90 123€ 110 694€ 111 412€
02
501
Spotreba materiálu
96 874€ 59 711€ 58 742€ 60 794€ 47 277€ 65 083€ 61 827€ 64 584€ 64 918€ 60 240€ 61 855€ 75 021€ 84 237€
03
502
Spotreba energie
15 592€ 18 864€ 14 054€ 13 168€ 16 218€ 16 188€ 20 516€ 18 089€ 24 295€ 38 611€ 28 268€ 35 673€ 27 175€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
40 926€ 39 851€ 33 168€ 33 412€ 25 468€ 20 385€ 15 437€ 19 985€ 15 404€ 14 719€ 12 689€ 35 688€ 20 470€
07
511
Opravy a udržiavanie
11 942€ 13 150€ 16 678€ 19 492€ 11 664€ 6 894€ 3 141€ 9 508€ 2 978€ 3 543€ 2 669€ 44€ 20€
08
512
Cestovné
2 079€ 3 894€ 3 073€ 2 974€ 2 039€ 2 563€ 2 022€ 1 128€ 852€ 634€ 170€ 988€ 351€
09
513
Náklady na reprezentáciu
100€ 106€ 65€ 84€ 52€ 20€ 74€ 70€ 88€ 100€ 98€ 0€ 89€
10
518
Ostatné služby
26 805€ 22 700€ 13 352€ 10 862€ 11 713€ 10 908€ 10 200€ 9 280€ 11 487€ 10 441€ 9 751€ 34 656€ 20 010€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 000 248€ 831 634€ 631 633€ 611 976€ 548 709€ 504 413€ 477 282€ 470 406€ 437 855€ 441 715€ 442 673€ 439 002€ 405 318€
12
521
Mzdové náklady
723 769€ 597 157€ 454 207€ 439 680€ 394 752€ 363 355€ 343 536€ 335 575€ 314 502€ 318 929€ 319 914€ 320 100€ 298 419€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
249 511€ 206 492€ 156 206€ 151 367€ 135 257€ 125 036€ 118 439€ 116 041€ 108 653€ 110 877€ 109 386€ 109 187€ 101 877€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
3 216€ 2 545€ 1 724€ 1 877€ 1 974€ 1 697€ 252€ 246€ 246€ 309€ 279€ 315€ 830€
15
527
Zákonné sociálne náklady
23 751€ 25 439€ 19 496€ 19 052€ 16 726€ 14 325€ 15 055€ 18 544€ 14 455€ 11 600€ 13 094€ 9 400€ 4 193€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 359€ 1 027€ 1 183€ 750€ 786€ 771€ 681€ 1 294€ 1 045€ 217€ 686€ 39€ 2 686€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
107€ 107€ 107€ 107€ 107€ 107€ 107€ 107€ 104€ 104€ 104€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 252€ 920€ 1 077€ 643€ 680€ 664€ 575€ 1 187€ 940€ 112€ 581€ 39€ 2 686€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
62 549€ 85 893€ 57 384€ 63 079€ 62 326€ 129 351€ 38 426€ 32 525€ 147 862€ 37 765€ 34 854€ 10 252€ 9 425€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 833€ 113 518€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
104€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
101€ 0€ 7€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
60€ 60€ 160€ 905€ 877€ 0€ 773€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
13 284€ 24 930€ 5 830€ 13 687€ 96 487€ 0€ 5 479€ 1 229€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
49 265€ 60 963€ 57 384€ 57 189€ 48 640€ 32 759€ 31 432€ 32 365€ 33 439€ 31 402€ 33 625€ 9 479€ 9 425€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
14 295€ 21 713€ 20 155€ 21 697€ 18 819€ 15 858€ 28 804€ 54 188€ 95 532€ 86 188€ 92 427€ 121 589€ 52 126€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 295€ 14 269€ 14 280€ 16 463€ 16 651€ 15 019€ 14 237€ 12 171€ 45 969€ 44 785€ 37 061€ 64 907€ 20 048€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
7 444€ 5 875€ 5 234€ 2 168€ 839€ 14 567€ 42 018€ 49 563€ 41 404€ 55 366€ 56 682€ 32 078€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
31 072€ 32 509€ 26 813€ 32 300€ 32 122€ 19 771€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
7 444€ 5 875€ 5 234€ 2 168€ 839€ 14 567€ 10 946€ 17 054€ 14 590€ 23 067€ 24 560€ 12 307€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 638€ 1 601€ 1 654€ 1 553€ 1 486€ 1 515€ 1 078€ 815€ 1 118€ 1 739€ 2 062€ 51€ 25€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 638€ 1 601€ 1 654€ 1 553€ 1 486€ 1 515€ 1 078€ 815€ 1 118€ 1 739€ 2 062€ 51€ 25€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
-4 321€ -17 116€ 14 724€ 11 423€ 9 520€ 28 278€ 18 327€ 17 862€ 35 713€ 14 348€ 5 313€ 42 204€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
4 276€ 4 450€ 7 106€ 9 442€ 10 900€ 14 758€ 5 020€ 4 611€ 12 057€ 4 780€ 4 305€ 27 933€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
-8 597€ -21 566€ 7 618€ 1 981€ -1 379€ 13 520€ 13 308€ 13 251€ 23 656€ 9 568€ 1 008€ 14 271€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 229 160€ 1 043 176€ 832 698€ 817 853€ 730 610€ 781 840€ 662 379€ 679 748€ 823 741€ 695 543€ 680 826€ 759 520€ 601 461€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
1 702€ 1 854€ 1 832€ 2 114€ 2 360€ 2 024€ 1 023€ 1 210€ 3 564€ 23 956€
67
602
Tržby z predaja služieb
1 702€ 1 854€ 1 832€ 2 114€ 2 360€ 2 024€ 1 023€ 1 210€ 3 564€ 23 956€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
4 008€ 6 054€ 20 610€ 20 590€ 24 095€ 26 132€ 64 772€ 17 557€ 374 008€ 19 652€ 22 067€ 28 142€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
202€ 50 400€ 347 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
104€ 0€ 0€ 0€ 550€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
4 003€ 6 054€ 20 610€ 20 590€ 24 095€ 25 825€ 14 372€ 17 557€ 27 008€ 19 652€ 22 067€ 27 592€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
4 475€ 9 184€ 195€ 88 095€ 32 074€ 32 509€ 27 448€ 39 194€ 32 122€ 19 966€ 19 771€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
4 475€ 9 184€ 195€ 88 095€ 32 074€ 32 509€ 27 448€ 39 194€ 32 122€ 19 966€ 19 771€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
31 072€ 32 509€ 26 813€ 32 300€ 32 122€ 19 966€ 19 771€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
4 475€ 9 184€ 195€ 88 095€ 1 002€ 635€ 6 894€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
1 220 273€ 1 008 294€ 805 275€ 788 488€ 697 561€ 650 062€ 624 803€ 618 239€ 737 226€ 629 107€ 621 819€ 644 528€ 613 685€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
1 202 318€ 997 671€ 792 503€ 778 461€ 683 476€ 637 502€ 607 270€ 608 418€ 572 693€ 582 952€ 583 589€ 579 621€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
6 564€ 6 516€ 6 516€ 8 747€ 8 987€ 7 908€ 14 900€ 6 126€ 157 915€ 43 213€ 35 489€ 63 855€ 71 385€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
5 596€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 630€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 539 116€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
5 025€ 3 314€ 5 452€ 524€ 4 394€ 4 405€ 2 476€ 3 494€ 5 047€ 1 370€ 1 169€ 0€ 97€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
771€ 793€ 804€ 756€ 704€ 247€ 156€ 201€ 1 572€ 1 572€ 1 572€ 1 052€ 1 457€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 228 756€ 1 023 531€ 825 885€ 810 975€ 723 511€ 766 120€ 723 763€ 670 664€ 1 140 706€ 688 975€ 677 218€ 696 201€ 657 412€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-404€ -19 644€ -6 813€ -6 877€ -7 100€ -15 720€ 61 384€ -9 083€ 316 965€ -6 568€ -3 608€ -63 319€ 55 950€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-404€ -19 644€ -6 813€ -6 877€ -7 100€ -15 720€ 61 384€ -9 083€ 316 965€ -6 568€ -3 608€ -63 319€ 55 950€