Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Pontis, Bratislava'
za rok 2016

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
e) podpora vzdelávania 1 800 € ACC18_06: AJ Ty v IT - Na workshopoch sa viac ako 150 dievčat oboznámilo s programovacím jazykom Scratch, dievčatá si vytvorili vlastný produkt - hru, animáciu alebo príbeh.
e) podpora vzdelávania 1 800 € ACC18_14: Future Generation Europe, o.z. - Grant bol použitý na mentoringové a tréningové podujatia pre 17 účastníčok projektu, vďaka ktorým mohli rozvinúť svoje podnikateľské zručnosti - ako vypracovať biznis plán, na čo myslieť pri budovaní podnikania, ako svoj nápad odprezentovať potencionálnym
e) podpora vzdelávania 618,29 € ACC18_16: Grant bol použitý na náklady pre 15 žiakov zo znevýhodneného prostredia na "pretestovanie" (prípravu) prijímacích skúšok na bilingválne gymnázium.
b) podpora a rozvoj športu 983 € ADI_PP_01: Vstúpte, n.o. - Vďaka projektu sa mohli klienti centra Vstúpte, n.o. integrovať do širšej spoločnosti, spoznať nový kút Slovenska a dozvedieť sa o ňom niečo, prekonávať svoje limity v samostatnosti, upevniť svoje fyzické zdravie turistikou a zažiť pekné dni so svojimi ka
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 983 € ADI_PP_02: ProMEMO, o.z. - Prínosom projektu bolo zvýšiť povedomie o dôležitosti zdravia kognitívnych funkcií a zvýšenie propagácie Alzheimerovej choroby.
e) podpora vzdelávania 982 € ADI_PP_03: NAUČME SA UČIŤ o.z. - Prínosom projektu bolo rozšírenie špeciálno-pedagogickej diagnostikx u detí, zakúpili sa edukačné a rehabilitačné pomôcky pre deti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 228,87 € ADI_PP_04: Promethea - Prínosom projektu bolo zakúpenie 10 ks zvlhčovačov a 10 sád pre zabezpečenie optimálnych klimatických podmienok.
e) podpora vzdelávania 800 € ADI_ZGP_01: Základná škola s materskou školou sv. Uršule - Vďaka projektu škola zvýšila svoju kapacitu a môže tak v budúcnosti prijať viac detí, ktoré bude vychovávať v katolíckom duchu a viesť ich k rodinným a ľudským hodnotám.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 800 € ADI_ZGP_02: Obec Paňa - Vďaka podpore z nadačného fondu Adient bola zrekonštruovaná kuchyňa s jedálňou pre materskú školu v Pani. Kvalitatívne bol sme zlepšený interiér a odstránené nedostatky stanovené hygienou.
e) podpora vzdelávania 1 000 € ADI_ZGP_03: Občianske združenie rodičov pri MŠ Šafárikova 11, Trenčín - Prínosom projektu bolo skrášlenie a skvalitnenie exteriéru v ktorom sa hrajú deti v materskej škole, vďaka čomu sa zlepšilo životné prostredie na dvore.
e) podpora vzdelávania 500 € ADI_ZGP_04: Centrum vzdelávania, aktivity, kreativity - Postredníctvom neformálneho vzdelávania a tvorivých dielní sa navzájom vzdelávali zamestnanci DSS Slatinka a dobrovoľníci Adient Slovakia o ochrane ŽP
b) podpora a rozvoj športu 800 € ADI_ZGP_05: Materská škola - Prínosom projektu bolo, že deti hravou formou prezetovali nadobudnuté vedomosti a poznatky pod dozorom pedagógov, pričom sa zabávali a hrali.
b) podpora a rozvoj športu 500 € ADI_ZGP_06: ZŠ Ulica Vajanského 2844/47 - Vďaka projektu bolo dobudované detské ihrisko slúžiace pre žiakov školy, činnosť ŠKD, ale zároveň slúžiace aj miestnej komunite žijúcej v okolí školy.
e) podpora vzdelávania 800 € ADI_ZGP_07: ZS s MS - Deti prostredníctvom edukačného programu získali aktívne počúvanie s porozumením, navštívili bábkové divadlo a následne zdramatizovali rozprávku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € ADI_ZGP_08: A-megan,n.o. - Vďaka projektu mohla organizácia A-megan,n.o. zakúpiť stroj na výrobu magnetiek, ktorý rozvíja pracovné zručnosti u ľudí so zdravotným postihnutím.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € ADI_ZGP_09: IN Network Slovakia, n.o. - Nákup hračiek na podporu motoriky a zručností detí do 3 rokov a u detí s poruchou autistického spektra, rovnako aj čističky vzduchu, čo prispelo k zlepšeniu kvality pobytu v klube.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € ADI_ZGP_10: Občianske združenie OZ HIPOŠKO - Vďaka projektu mohla byť poskytnutá hipoterapia viacerým detičkám, ktoré ju potrebujú. Efektami takejto liečby sú okrem iného úprava a stabilizácia emočného stavu, či zvyšovanie miery motivácie k prekonávaniu sa.
e) podpora vzdelávania 799,7 € ADI_ZGP_11: Občianske združenie Bublina - Prínosom projektu bolo naučiť deti ako postupovať pri autonehode, mali kurz jogy, športové aktivity, naučili sa viac o separovaný.
b) podpora a rozvoj športu 800 € ADI_ZGP_12: ŠPORTOVÝ KLUB ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH HANDBIKE TEAM SLOVAKIA - Prínosom projektu bolo finančne podporiť kúpu tandemového bicykla, ktorý poslúži na lepšiu prípravu na preteky.
e) podpora vzdelávania 1 000 € ADI_ZGP_13: Mesto Lučenec - Mesto Lučenec zhotovilo náučnú tabuľu ,,pexeso" a drevenú tabuľu ,,spájanie hláv zvierat" pre detí zo ZŠ a MŠ a širokú verejnosť na spoznávanie flóry a fauny miestneho parku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 800 € ADI_ZGP_14: Depaul Slovensko, n.o. - Cieľom projektu bolo podporiť zabezpečenie nepretržitej prevádzky nízkoprahovej nocľahárne, ktorá je otvorená pre ľudí, ktorí žijú dlhodobo na ulici alebo sú pod vplyvom omamných látok, nocľaháreň poskytuje základné existenčné potreby.
b) podpora a rozvoj športu 800 € ADI_ZGP_15: OBČIANSKE ZDRUŽENIE ESTONÁČIK - Prínosom projektu bol nákup potrebného materiálu na renováciu hracích prvkov a lavičiek, vďaka čomu sa zmodernizoval areál MŠ.
b) podpora a rozvoj športu 800 € ADI_ZGP_16: SDM DOMINO - Prínosom projektu bolo zabezpečiť deťom dresy, aby nadobudli klubovú príslušnosť a poct hrdosti.
b) podpora a rozvoj športu 800 € ADI_ZGP_17: Športovo-výchovná telocvičňa Kuchyňa - Vybavenie telocvične na ZŠ Kuchyňa, ktoré tak prispeje k rozšíreniu športových možností najmä pre deti a mládež.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € ADI_ZGP_18: PAVLO n.o. - Vďaka projektu bola vyčistená a zrevitalizovaná gymnastická telocvičňa.
e) podpora vzdelávania 700 € ADI_ZGP_19: IN-NOVA - Prínosom projektu bolo získanie 3D tlačiarne, ktorá už počas skladania a samotnej kalibrácie poslúžila študentom na získanie poznatkov. Budú ju využívať na ďalšie vzdelávanie a tlač 3D modelov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € ADI_ZGP_20: CPR Trencin o.z. - Prínosom projektu bola montáž pódia, ktoré slúži na zlepšenie kultúrneho života v záhrade CPR Trenčín.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € ADI_ZGP_21: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Soblahov - Prínosom projektu bolo obnovenie futbalového ihriska, zasadenie trávy, úprava pieskoviska aby mali kde deti tráviť aktívne svoj čas.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 000 € ADI_ZGP_22: Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n.o. - Prínosom projektu bolo prostredníctvom finančnej pomoci rekonštruovať priestor pre terapeutické kone v centre Lesana, opravilo sa oplotenie aby spĺňalo bezpečnostné parametre.
b) podpora a rozvoj športu 500 € ADI_ZGP_23: Materská škola - Nové pieskovisko v areáli našej MŠ, kde sa deti hrajú. Rovnako aj chodník zdravia pomohol deťom rozvíjať stabilitu a rovnováhu.
b) podpora a rozvoj športu 500 € ADI_ZGP_24: Občianské združenie Mýtňanček - Zatienenie detského ihriska pri MŠ Mýtna, a deti tak môžu tráviť viac času na čerstvom vzduchu aj v letných mesiacoch.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 300 € ADI_ZGP_25: Mýtovci, o.z. - Zrealizovanie výstavy - zakúpenie maliarskych stojanov, tlač fotografií, letákov a plagátov. Výstavu za dva mesiace jej trvania navštívilo cca 420 návštevníkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € ADI_ZGP_26: Pro Technik STU - Prínosom projektu bolo nahratie a vytvorenie CD s adaptáciou sloveských ľudových piesní, konal sa aj koncert, CD sa prezentovalo v zahraničí.
e) podpora vzdelávania 700 € ADI_ZGP_27: NÁŠ ŠTVORLÍSTOK - Prínosom projektu bolo podporiť organizáciu pracovných brigád, kde sa upravil dvor pre deti, rovnako sa zakúpil detský nábytok do interiéru a športové materiál.
e) podpora vzdelávania 1 803 € ADI_ZGP_28: OMD v SR-Agentúra osobnej asistencie Žilina - Prínosom projektu bolo zrealizovanie individuálne a skupinové psychologické konzultácie pre členov, ich rodiny a os. asistentv pre zvýšenie kvality života osôb s ŤZP. &tématikou stretnutí bol tréning komunikačných zručostí a asertivita.
e) podpora vzdelávania 600 € ADI_ZGP_29: Obec Figa - Prínosom projektu bola stavba altánku ore deti MŠ a ZŠ pre zlepšenie vyučovacieho procesu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 803 € ADI_ZGP_30: Náruč - Pomoc deťom v kríze - Prínosom projektu bola revitalizácia detského krízového centra, zlepšili sa hygienické podmienky, prerobili sa nevyužité priestory na ubytovanie pre klientov.
b) podpora a rozvoj športu 800 € ADI_ZGP_31: Výchova srdcom, o.z. - Prínosom projektu bolo vytvoriť zručnosti budujúceho vonkajšieho priestoru pre deti z detského klubu, prostriedky slúžili na nákup materiálu k hracím prvkom.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € ADI_ZGP_32: Základná škola s mterskou školou Kalinovo - V rámci projektu boli financie použité na zakúpenie športového materiálu pre mladých stolných tenistov a futbalistov, ako aj na interaktívnu tabuľu pre žiakov učiacich sa cudzí jazyk. Prispeli tak k modernizácii učebne a skvalitneniu vzdelávacieho procesu
b) podpora a rozvoj športu 400 € ADI_ZGP_33: Obec Veľké Dravce - Prínosom projektu bolo zakúpeie športvých doplnkov v MS, aby sa zvýšila pohybová aktivita u detí.
e) podpora vzdelávania 800 € ADI_ZGP_34: ZŠ Matky Alexie - Cieľom projektu bolo kúpiť dataprojektory do školy na skvalitnenie vzdelávacieho procesu pre žiakov a aj uľahčenie vzdelávanie ore nich.
b) podpora a rozvoj športu 300 € ADI_ZGP_35: JASIV, občianske združenie - Prínosom projektu bolo podporenie súťaže, čo predstavuje spojenie inovatívnej formy vzdelávania s pohybom a pobytom detí v prírode. Deti sa vzdelávali o bezpečnosti cestnej premávky.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 7 358 € ADIPP17_002: Stimul o.z. - Zorganizovanie environmentálneho dňa pre rodiny a deti z okolia Košťannad Turcom a integrovanie detí z detských domovov z okolia a profesionálnych rodín.
b) podpora a rozvoj športu 9 898,62 € AR18_001: Mesto Komárno - Mesto Komárno vybudovalo jedno z prvých inkluzívnych ihrísk na Slovensku. Ihrisko obsahuje hojdačky a hracie prvky, ktoré sú vhodné aj pre zdravotne hendikepované deti, čím sa podporila inklúzia na sídlisku.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € AXA18_01: Adam Kocka - Študent zdokonalil svoje zručnosti pri natáčaní a režírovaní dokumentárneho filmu. Vďaka grantu si dokúpil vybavenie potrebné na natáčanie.
h) veda a výskum 1 400 € AXA18_02: Gabriel Paľko - Grantista sa vďaka projektu zúčastnil stáže v CERNe. Cieľom bolo získať rozšírené poznatky o jadrovej fyzike a neskôr uskutočniť vývin kremíkových polovodičových detektorov a ich testovanie alpha zdrojom.
h) veda a výskum 802 € AXA18_03: Ján Motešický - Študentka skúmala zvýšenie účinku fotodynamickej terapie využívanej na liečbu zhubných ochorení. Vďaka grantu overila teoretické poznatky v praxi realizáciou experimentov na bunkovej úrovni. Výsledky tiež odprezentovala na EU Contest for Young Scientists
h) veda a výskum 1 500 € AXA18_04: Iveta Pánska - Grantistka skúmala množstvo E250 obsiahnuté v nakúpených výrobkoch. E250 následne aplikovala do piatich vzoriek ľudskej krvi a pomocou krvinkového analyzátora porovnávala krvný obraz pred a po aplikácií NaNO2. Podaril sa jej dokázať škodlivý dopad NaNO2 n
h) veda a výskum 2 599 € AXA18_05: Matej Bartoš - Študent postavili vysoko výkonný počítač, vďaka ktorému analyzoval rozsiahly objem dát v chemickom priemysle. Výsledky svojho výskumu prezentoval vďaka grantu aj na konferenciách a zdokonalil sa tak v prezentovaní aj v anglickom jazyku.
h) veda a výskum 2 012 € AXA18_06: Oliver Kudzia - Grantista napredoval vo vedeckej kariére, skonštruoval vďaka grantu robota a zúčastnil sa medzinárodnej súťaže RoboRave 2018.
h) veda a výskum 1 458,5 € AXA18_07: Ivana Marko - Študentka vďaka grantu porovnávala účinnosť aktívneho uhlia a prírodného zeolitu pri odstraňovaní bromičnanov z pitnej vody. Prostriedky grantu použila na materiál pre analýzu, experimentálnu skúšku a publikáciu.
h) veda a výskum 1 530 € AXA18_08: Pavol Pecho - Študent vďaka grantu navrhol a vytvoril experimentálnu aparatúru určenú k vibrodiagnostike leteckého palivového čerpadla. Dosiahnuté výsledky prezentoval v katedrovom a fakultnom časopise a študentom leteckého odboru Žilinskej univerzity.
h) veda a výskum 2 864 € AXA18_09: Ing. Michal Mičjan - Študent sa venoval meraniu organických poľom riadených tranzistorov s cieľom znižovania kontaktného odporu. Grant použil na nákup laboratórneho materiálu, ako aj na pokrytie nákladov spojených s prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách.
h) veda a výskum 1 439 € AXA18_10: Eva Marková - Študentka skúmala multimodálne adsorbenty. Vďaka grantu si kúpila materiál a pomôcky pre experimenty. Výsledky prezentovala na dvoch medzinárodných konferenciách.
h) veda a výskum 2 339,29 € AXA18_11: Bc. Jakub Lenner - Študent vďaka grantu pokračoval s projektom GrowBox System Alpha. V prvom prototype sa podarilo vypestovať dve generácie rastlín bez zásahu človeka. Vďaka grantu tvoril druhý prototyp.
h) veda a výskum 2 441,44 € AXA18_12: Filip Korim - Študent v experimentálnej časti projektu hodnotil vplyv maceračných médií na kvalitu osteologických preparátov. Zároveň sledoval a testoval fixačné média pri fixácii a príprave suchých anatomických preparátov a zistil signifikantné rozdiely v kvalite výsl
h) veda a výskum 865 € AXA18_13: Lukáš Kamenský - Študent sa vďaka grantu zúčastnil medzinárodnej súťaže v Istanbule. So svojou prácou sa dostal medzi 10 najlepších zahraničných stredoškolských prác z chémie. Prostriedky využil aj na kúpu laboratórnej techniky, vďaka ktorej mohla byť práca hlbšie spraco
h) veda a výskum 413,34 € AXA18_14: Peter Škripko - Študent navrhol vďaka grantu ekologickú a zdraviu neškodlivú náhradu opaľovacích prípravkov na báze prírodných látok. Vykonal chemické a fyzikálne rozbory produktu a zúčastnil sa medzinárodnej súťaže Vernadského kongres v Moskve.
h) veda a výskum 367,5 € AXA18_18: Martin Macko - Študent sa vďaka grantu pripravil na robotickú súťaž First LEGO League. Podarilo sa mu vymyslieť prevodovku z LEGA, vďaka ktorej môže využívať viac mechanických výstupov ako počet motorov.
h) veda a výskum 57,71 € AXA18_20: Jana Čorňáková - Študentka rozbehla vlastný výskum na gliómových bunkách. Výsledky prezentovala a konzultovala s vedcami a rovesníkmi zo Slovenska na Súťaži mladých onkológov, na konferencii SAV ako aj v zahraničí na Expo Sciences Europe. Skúsenosti vo vedeckej práci tiež
e) podpora vzdelávania 2 465 € BK_PP_01: Stredná odborná škola technická Hlohovec (Ing. Oľga Kropelová) - Prínosom projektu bolo finančne podporiť modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom zakúpenia 5 cvičných panelov.
b) podpora a rozvoj športu 1 137,11 € BK_PP_02: Národné tréningové centrum práce SK, n.o. - Vďaka financiám z projektu sa podarilo renovovať 20 bicyklov, ktoré budú použité v systéme bikesharingu v Prešove.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Dell18_02: SRRZ - Rodičovské združenie pri ZŠ 1. - 4.ročník - Združenie vďaka grantu kúpilo záhradné tabule, vonkajšie stoly, stoličky, basketbalový kôš a začalo s renováciou náterov na dopravnom ihrisku. Prispelo tak k vzdelávaniu a výchove detí v prírodnom prostredí školského dvora na čerstvom vzduchu.
e) podpora vzdelávania 1 000 € Dell18_03: Rodičovské združenie pri Materskej škole v Bernolákove - Rodičovské združenie pri Materskej škole v Bernolákove vybudovalo priestor pre edukačnú činnosť detí v prírode. Posilnilo tak budovanie vzťahu dieťa - príroda. Deti budú môcť pestovať plodiny na vyvýšených záhonoch a v novej oddychovej zóne sa budú môcť u
e) podpora vzdelávania 1 000 € Dell18_04: Slovenská rada rodičovských združení – Rodičovské združenie pri Materskej škole - Združenie vďaka grantu kúpilo hudobné nástroje a zdokonaľovalo rozvíjanie hudobno-sluchových schopností detí. Deti si zdokonaľujú citlivosť pre intenzitu, farbu tónu, sluchovo-motorické schopnosti, a rytmické cítenie, taktiež oblasť pohybovej reakcie na h
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 500 € Dell18_05: OZ Svet je krásne miesto pre život - Združenie vďaka grantu zasadilo štyri lipy, vybudovalo chodník a dve pieskoviská. Stromy budú prispievať k vytvoreniu tieňa na školskom dvore. Na akcii spolupracovali aj dobrovoľníci z radov rodičov detí školy.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € Dell18_06: o.z. svätého Jozefa - O.z. svätého Jozefa uskutočnilo letný pobyt pre seniorov v núdzi, ktorých motivovali dennými prechádzkami k pohybu a aktívnemu životnému štýlu. Na projekte spolupracovali aj s 25 dobrovoľníkmi, ktorí prešli školeniami, ako pracovať so seniormi.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Dell18_07: Oz Francesco - Združenie poskytlo možnosť dvoch víkendových seminárov pre rómsku mládež, ktorá má perspektívu byť nápomocná pri výchove mladších detí a tak byť dobrovoľníckou činnosťou efektívnejšie zapojená do rozvoja miestnej rómskej komunity. Semináre prispeli k prav
e) podpora vzdelávania 1 000 € Dell18_08: Materské centrum Budatko, o.z - Organizácia vzdelávala deti v oblasti dopravnej výchovy. Využili pritom prenosné dopravné značky a semafory, prenosnú križovatku a kolobežky, ktoré zakúpili vďaka grantu. Počas akcií učili deti, ako sa správne správať v reálnej premávke, rešpektovať ostat
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Dell18_09: Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy - Vďaka projektu boli ošetrení štyria roční psy a zakúpených 22 vriec krmiva, ktoré zabezpečí pre tieto šteňatá a psy zdravý vývoj a v konečnom dôsledku prínos pre nevidiaceho človeka v podobe zdravého vodiaceho psa.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Dell18_1: Klub Detskej Nádeje - Združenie vďaka grantu zorganizovalo tábor pre deti s kardiologickým ochorením. Do organizácie zapojilo 13 dobrovoľníkov, ktorí pripravili športové aj vzdelávacie aktivity.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 000 € Dell18_10: Aliancia združení na ochranu zvierat - Cieľom združenia bolo nájsť domov psom a mačkám, ktoré sa útulkom nedarí umiestniť alebo si ich ešte nikto nevšimol. Počas roka 2018 zorganizovali tri adopčné podujatia a našli nové domovy 54 opusteným psíkom. V rámci tohto eventu tiež ocenili odvážne čin
e) podpora vzdelávania 2 000 € Dell18_11: Ružová stužka, n.f. - Združenie vďaka grantu rozšírilo vzdelávanie žien o rizikách onkologických chorôb na ďalšie dve pracoviská. Prostriedky boli použité na tlač vzdelávacích materiálov, ktoré sa počas vzdelávania odovzdávajú účastníčkam.
e) podpora vzdelávania 407,7 € Dell18_12: Dss-MOST, n.o. - Vďaka projektu v terapeuticko-kreatívnej dielni sa združeniu podarilo zlepšiť a uchopiť tvorivé zručnosti klientov v invalidnom dôchodku v dôsledku závažnej duševnej poruchy. Klienti si tiež precvičili si svoje komunikačné, sociálne a tvorivé zručnosti.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 19 440 € DM17_01: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica - V rámci projektu bol zrealizovaný výsev kvetinových lúk na 3 miestach, výsadba jedlého záhona, osadenie kompostovísk, vermikompostoviska, 3 hmyzích hotelov a mobiliáru na sedenie v parku.
e) podpora vzdelávania 14 691,25 € DM17_22: Projekt sa primárne venoval podpore mäkkých zručností učiteľov, čiže motivácií žiakov a študentov, napríklad aj podpore zdravého stravovania a iným environmentálnym záležitostiam.
b) podpora a rozvoj športu 800 € DM17_23: Spojená škola internátna - Vďaka projektu sa podarilo nakúpiť športové náčinie pre žiakov so sluchovým postihnutím a zlepšiť tak ich zapojenie do školských aktivít.
e) podpora vzdelávania 4 000 € DM17_28: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica - V rámci projektu boli podporené aktivity na zvýšenie povedomia a vzdelávania v oblasti včelárčenia. Nadviazala sa spolupráca s TU vo ZV v rámci spoločných vzdelávacích projektov.
e) podpora vzdelávania 369,93 € DM18_03: CEEV Živica - Prínosom projektu bolo naplňanie environmentálnych aktivít na zíženie ekostôp škôl- navštevovali sa školy, vznikla nová metodická príručka, prebehli kurzy pre učiteľov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 30 000 € DZ2018/402: Ultrazvukový prístroj MyLabSix - Z prostriedkov Nadačného fondu Mobis bol zakúpený ultrazvukový prístroj MyLabSix pre Ústrednú vojenskú nemocnicu SNP Ružomberok.
e) podpora vzdelávania 10 353,87 € EMB17_003: Uni2010, o.z. - Program rozvoja podnikavosti stredoškolákov v spišskom regióne. Zámerom projektu je naučiť mladých ľudí 3 základné rozbiehačské zručnosti – ako rozpoznať biznis nápad, premyslieť biznis model a otestovať potenciál nápadu za málo času a peňazí.
e) podpora vzdelávania 3 000 € EMB18_004: Uni2010 - Jesenný camp pre absolventov inkubačného programi iNOVEum. Camp pozostáva z dvoch dní - 24.10 návšteva konferencie Future Now a 25.10 finálové prezentácie a ukončenie 2. ročníka iNOVEum.
e) podpora vzdelávania 1 546,13 € EMB18_005: Uni2010 - Hľadáme šikovných stredoškolákov, ktorí prichádzajú s unikátnymi nápadmi na zlepšenie kvality života. Študentov učíme, ako na bežné problémy pozerať podnikateľskou optikou. Cieľom programu je rozvoj individuálneho, inovatívneho a kritického myslenia mladých ľudí. V neposlednom rade program podporuje šance budúcich podnikateľov na ich uplatnenie v lokálnej ekonomike, a bráni odchodu šikovných mladých ľudí zo Spiša a zo Slovenska. Pedagógom ako ambasádorom projektov program prináša profesionálny rozvoj a školám prestíž „inovatívnej školy“.
b) podpora a rozvoj športu 4 187,8 € EMB18_006: Inštitút hokejových štúdií - Vďaka projektu bolo nakúpené vybavenie žiakov základnými pomôckami - helmami s mriežkou a rukavicami, a môže tak trénovať viac detí z okolia Levoče.
e) podpora vzdelávania 182,05 € EMB18_01: Ladislav Dzurilla - Vďaka projektu si študenti strednej školy mohli vyskúšať "rozbehnúť" svoj vlastný podnikateľský nápad - Chargechess - edícia šachovej hry so zberateľským zameraním.
e) podpora vzdelávania 250 € EMB18_03: Silvia Ogurčáková - Vďaka projektu mohli študentky zo Spišskej Novej Vsi rozbehnúť svoj prvý podnikateľský nápad - doručovaciu službu, pracovať na ňom a zúčastniť sa finále programu Inoveum v roku 2018.
e) podpora vzdelávania 205,61 € EMB18_04: Ing. Erich Chovan - Vďaka projektu sa podarilo rozbehnúť úvodnú fázu študentského nápadu - výroby fľaše na vodu obohatenú o kyslík.
e) podpora vzdelávania 229,19 € EMB18_06: Slávka Vannel - Vďaka projektu sa podarilo rozbehnúť úvodnú fázu študentského projektu - návrh bezpečnostnej peňaženky pre ženy.
e) podpora vzdelávania 250 € EMB18_07: Vlasta Pechová - Vďaka projektu sa podarilo v úvodnej fáze rozbehnúť študentský nápad na aplikáciu "robota", ktorý behá po internete a hľadá najvýhodnejšie ceny oblečenia, ktoré človek zadá.
b) podpora a rozvoj športu 10 000 € EMB18_08: Inštitút hokejových štúdií - Vďaka projektu sa zvýšil počet malých hokejistov a boli zrealizované viaceré aktivity klubu pre deti z Levoče a okolia. Zhruba 200 detí sa naučilo korčuľovať.
e) podpora vzdelávania 74,97 € EMB18_09: Michaela Marcinová - Vďaka projektu sa podarilo rozbehnúť úvodnú fázu študentského podnikateľského nápadu - vytvorenie aplikácie, ktorá bude prepojená s náramkami určená pre detské centrá a individuálne osoby.
e) podpora vzdelávania 189,34 € EMB18_10: Henrieta Rerková - Vďaka projektu sa podarilo rozbehnúť úvodnú fázu študentského nápadu - herný virtuálny klub, ktorého súčasťou sú pravidelné týždňové online turnaje a následne veľké offline turnaje so sprievodnými akciami.
b) podpora a rozvoj športu 10 000 € EMB18_12: Volejbalový klub Spišská Nová Ves, o.z. - Vďaka podpore sa zlepšila úroveň tréningových a zápasových prejavov detí a mládeže vo volejbale a zároveň im bolo poskytnuté nové, kvalitné materiálové vybavenie.
e) podpora vzdelávania 2 600 € EMB18_13: Viktória Raffajová - Vďaka projektu sa pracovalo na podorbnom pláne na 3D vyobrazení tzv. člnostanu, ako víťazovi 1. ročníka programu Inoveum, s podporou firmy Embraco.
e) podpora vzdelávania 2 000 € EMB18_14: Henrieta Rerková - Vďaka grantu mohli študenti pokračovať vo svojom podnikateľskom nápade - zrealizovať online platformu a súťaž pre hráčov videohier spojenú s predajom prístupu.
e) podpora vzdelávania 2 500 € EMB18_15: Michaela Marcinová - Vďaka grantu mali študenti možnosť pokračovať vo svojom podnikateľskom projekte - výrobe aplikácie prepojenej s náramkami, ktoré je určená pre detské centrá a individuálne osoby.
e) podpora vzdelávania 582,55 € EMB18_16: Ladislav Dzurilla - ChargeChess je vhodný pre široké publikum a to aj pre zberateľov, milovníkov spoločenských hier, military (vojenských) nadšencov, obchody. Odlišujeme sa v kreativite, originalite a poctivej ručnej práci.
e) podpora vzdelávania 2 000 € EMB18_17: Ing. Erich Chovan - Vďaka podpore tohto projektu skupina študentov zrealizovala prvé podnikateľské kroky v inkubačnom programe Inoveum, a vytvorila prototyp fľaše na vodu obohatenú kyslíkom s názvom Wo2ter.
e) podpora vzdelávania 1 500 € EMB18_18: Silvia Ogurčáková - V priebehu projektu sa študentky zoznámili so svetom podnikania vďaka programu Inoveum a vyskúšali si rozbehnúť vlastný biznis - donáškovú službu MM delivery.
b) podpora a rozvoj športu 6 508,8 € EMB18_19: GoStar, o.z. - Vďaka projektu mohol športový klub zabezpečiť materiálne a technické prostriedky a zlepšiť kvalitu vzdelávania v rámci tréningového procesu.
e) podpora vzdelávania 2 750 € EMB18_20: Andrea Lengvarská - Prínosom projektu bolo šíriť povedomie o znečistení životného prostredia plastmi, prostredníctvom projektu sa vyrobili bavlnené vrecká so slovenskými motívmi.
e) podpora vzdelávania 296,01 € EMB18_21: Angélique Vannel - Vďaka projektu sa podarilo rozbehnúť druhú fázu študentského projektu - návrh bezpečnostnej peňaženky pre ženy.
h) veda a výskum 3 900 € FpTS16_04: Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, INEKO - INEKO dohliadalo na veľké projekty v doprave, pripravilo 6 analytických článkov, 10 blogov, 200 mediálnych výstupov, interaktívnu mapu zobrazujúcu kľúčové parametre plánovaných úsekov diaľnic a rýchlociest, ktorú navštívilo od spustenia viac ako 15000 ľud
f) ochrana ľudských práv 4 500 € FPTR17_01: Projekt vytvoril priestor na networking predstaviteľov samospráv v obciach nitrianskeho regiónu a vytipovanie poslancov a aktivistov k pokračujúcej spolupráci pri spoločných aktivitách regiónu. Zrealizovalo sa niekoľko podujatí aj pre širokú verejnosť
h) veda a výskum 2 211,4 € FPTS17_02: Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, INEKO - Prostridky boli použité na analytický projekt, ktorý poukázal na širokú priepasť medzi diaľničnými sľubmi a realitou. Organizácia vysvetlila, že kampaň za oslabenie dlhovej brzdy iba prekrýva iné dôvody meškania diaľnic (predražovanie, zlé riadenie, prest
f) ochrana ľudských práv 19 000 € FPTS18_02: VIA IURIS - Via Iuris predsatvovala nštitúciám polície a súdom riešenia na zvýšenie ich nezávislosti od politických vplyvov. Rozprúdila sa široká odborná debata o výbere nových ústavných sudcov, ktorý bude v januári 2019. Decízorom, médiám a verejnosti sa zdôrazňoval
f) ochrana ľudských práv 7 500 € FPTS18_03: Transparency International Slovensko - Boli monitorované 4 kľúčové oblasti- súdnictvo, infozákon, verejné obstarávanie a volebná kampaň (komunálne voľby). V súdnictve sa presadzoval princíp otvorenej justície sprístupňovaním analýz o efektivite a kvalite práce sudcov a rodinných väzbách a dopa
e) podpora vzdelávania 12 388,6 € FPTS18_06: Dobrý úradník - Dobrý úradník sa aktívne zapájal do odborných diskusií, či už prostredníctvom médii, diskusiami na vysokých školách a univerzitách, či aktívnym podieľaním sa na príprave Etického kódexu pripravovaného Radou pre štátnu službu. Boli zrealizované 4 webináre
e) podpora vzdelávania 1 000 € HWL17_02: Slovenská technická univerzita v Bratislave, pracovisko Stavebná fakulta STU - Projekt slúžil na nákup regulátora Eagle spolu s jedným snímačom teploty a s napájacím zdrojom ako demonštračný prístroj pre overenie funkčnosti obvodov pre riadenie a reguláciu výroby a dodávky tepla na Stavebnej fakulte STU. V rámci vyučovacieho procesu
b) podpora a rozvoj športu 100 € HWL17_03: Občianske združenie Milan Štefánik - Grant bol použití na krytie časti nákladov na organizáciu 8. ročníka benefičného podujatia Osmidiv pre mentálne a zdravotne postihnuté deti, ktorého cieľom je integrácia detí do spoločnosti, šírenie povedomia a búranie bariér medzi handicapovými a zdravým
e) podpora vzdelávania 1 597,72 € HWL18_01: Slovenská technická univerzita v Bratislave, pracovisko Stavebná fakulta STU - Z projektu bolo realizované praktické vzdelávanie a príprava na zamestnanie pre 50 študentov Stavebnej fakulty STU.
b) podpora a rozvoj športu 222,26 € HWL18_02: Občianske združenie Milan Štefánik - Prostreidky boli použité na spolufinancovanie benefičného podujatia Osmidiv - dňa pre mentálne a zdravotne postihnuté deti, ktorý sa uskutočnil v nedeľu 23. septembra 2018.
e) podpora vzdelávania 7 000 € JC18_01: Nadácia Cvernovka - Projekt "Dajme šancu" Nadácie Cvernovka umožnil piatim sociálne znevýhodneným ľudom priamo a desiatim nepriamo naštartovať zásadnú zmenu životného štýlu. Financie boli použité na honoráre a na sociálne poradenstvo, ktoré je kľúčové pre úspešnú integráciu
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 000 € JC18_02: PLAMIENOK n.o. - 57 detí po strate blízkeho vďaka táboru Čarovná záhrada organizácie Plamienok malo možnosť poznávať čarovný svet záhrad a absolvovať tak potrebný terapeutický proces.
e) podpora vzdelávania 25 000 € JC18_03: Nadácia pre deti Slovenska - Projekt NDS Život mladých pod kontrolou priniesol zmysluplné vzdelávanie pracovníkov a detí detských domovov v oblasti sociálno-finančnej gramotnosti v 8 detských domovoch na území celého Slovenska, 247 detí a mladých dospelých DeD sa oboznámilo so základ
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 680 € JCZGP18_2: Janka Š.- pacientke sa vďaka návšteve kúpeľov výrazne zlepšil zdravotný stav.
e) podpora vzdelávania 12 000 € KO18_001: Nadácia pre deti Slovenska - Nadácia pre deti Slovenska vďaka podpore zrealizovala workshopy prostredníctvom ktorých sa im podarilo motivovať 30 organizácií, ktoré organizujú projekty v téme životných zručností a športovania.
e) podpora vzdelávania 1 386,05 € KO18_002: Detský domov "Svetluška" - Detský domov Svetluška si vďaka projektu zariadil terapeuticko - vzdelávaciu miestnosť, ktorú deti využijú na učenie sa aj na relax.
b) podpora a rozvoj športu 1 386,05 € KO18_003: Neinvestičný fond Dráčik, n. f. - Detský domov v Prešove si vďaka projektu zakúpil špeciálne rehabilitačné pomôcky pre viacnásobne postihnuté deti, ktoré sú pravidelne rehabilitované.
e) podpora vzdelávania 1 386 € KO18_004: Centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie - Centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie zrekonštruovalo čakáreň, v ktorej detičky nájdu aj didaktické hračky.
e) podpora vzdelávania 1 386,15 € KO18_005: DeD Studienka - Vďaka projektu sa profesionálni rodičia z detského domova Studienka zúčastnili vzdelávacieho pobytu, kde mali možnosť supervízií aj terapie.
e) podpora vzdelávania 1 386 € KO18_006: Detský domov Sečovce - Vďaka projektu Cesta správnym smerom sa deti v detskom domove v Sečovciach môžu vzdelávať v oblasti otázkach ľudských práv i v prehlbovaní vedomostí o aktuálnych nástrahách v ich okolí týkajúcich sa sexuality, závislostí a zdravia.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 386,05 € KO18_007: Detské centrum Slovensko - Vďaka projektu Detské centrum Slovensko podporilo svoje profesionálne rodiny prostredníctvom pomôcok potrebných pre starostlivosť o detičky ako sú monitory dychu či elektropestúnky.
e) podpora vzdelávania 1 386,05 € KO18_008: Spojená škola - Spojená škola Gyulu Szaboa si vďaka projektu doplnila komponentny do multisenzoricej miestnosti Snoezelen, ktorá sa využíva pri rôznych terapiách zdravotne znevýhodnených žiakov školy.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 300 € LEN18_01: Združenie za práva zvierat, o.z. - V rámci projektu boli zakúpené pevné prepravné klietky na prevoz odchytených a zachránených zvierat, vďaka čomu sa zredukuje problém túlavých zvierat a zníži riziko šírenia chorôb.
e) podpora vzdelávania 5 000 € MBF18_02: Transparency International Slovensko - Vďaka podpore mohla TIS v projekte Za etickú a efektívnu štátnu správu vytvoriť záchrannú sieť vyše 700 firiem, ktoré zlepšia šancu na zamestnanie úradníkom, ktorí nahlásia korupciu, vytvorili vzdelávacie materiály a uskutočnili prvý úradnícky festival. V
f) ochrana ľudských práv 2 000 € MBF18_04: Aliancia fair-play - Vďaka podpore mohla Aliancia Fair-play vyšetrovať a analyzovať procesy a podala tak 11 podnetov na kontroly, podnetov na trestné stíhania, sťažností, odvolaní, rozkladov. Počas trvania projektu Biela vrana zahájila organizáciu udeľovania ocenenia pre rok
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 346,6 € MBF18_06: Depaul Slovensko - Vďaka finančnému grantu a práci takmer 50 dobrovoľníkov sa podarilo realizovať rekonštrukčné práce (výmena okien, nové prístrešky, maľovanie, nový nábytok,...), ktoré zvýšia bezpečnosť, zlepšia zázemie nocľahárne aj jej exteriéru a tiež znížia energetickú
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 979,95 € MBFVD18_02: Občianske združenie Odyseus - V rámci projektu Bez strechy k službám mohol OZ Odyseus pomôcť takmer 400 ľuďom užívajúcim drogy/pracujúcim v sexbiznise, z toho odhadom približne 150 ľuďom bez domova, a sprostredkovať im informácie pre riešenie ich situácie. S klientmi bolo na základe s
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 902,35 € MBFVD18_03: RESOTY - Resocializačná komunita Antona Srholca - Resoty vďaka grantu mohli zbezpečniť prostredie pre 40 klientov a vybaviť novú kontaktnú elektroinštaláciu, vypínače, lampy.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € MBFVD18_04: KRESŤANIA V MESTE - Vďaka podpore mohla organizácia Kresťania v meste v priebehu vyše 6 mesiacov vydať ľuďom bez domova v Bratislave 2130 litrov výdatnej polievky počas 71 výdajov stravy priamo v teréne. Na jednom výdaji obslúžili 60-100 ľudí bez domova, ktorí mohli byť ošet
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 117,7 € MBFVD18_05: Občianske združenie Prima - Vďaka podpore OZ Prima každý mesiac sprostredkovalo poradenstvo a asistenciu minimálne 50 klientom (v niektorých mesiacoch bolo klientov aj viac (najmä február a marec). Klientov sme okrem priameho poradenstva a asistencie informovali aj prostredníctvom l
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € MO18_01: Športový klub Valčianska dolina - Prínosom projektu bolo zlepšiť deťom techniku lyžovania, aby sa vedeli lepšie pripraviť na preteky Slovenského pohára.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € MO18_02: Občianske združenie Asanka klub - Prostriedky grantu volipoužité na kostýmové vybavenie pre mažoretky súboru Asanka klub na nadchádzajúcu súťažnú sezónu.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € MO18_03: ŠK Gbeľany - Prínosom projektu bolo zakúpenie tréningových pomôcok aby sa zlepšil celý tréningový proces.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € MO18_04: OŠK NEDEDZA - Udelený grant prispel k rozšíreniu a vylepšeniu materiálneho vybavenia mládežníckych futbalových družstiev v obci Nededza.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € MO18_05: Preles - Grant bol použitý na výdavky spojené s organizáciou populárneho športového podujatia Žilinské blatíčko, ktoré tento rok zaujalo 500 pretekárov v 3 kategóriách a k tomu asi 70 detí v dvoch detských behoch.
b) podpora a rozvoj športu 1 998 € MO18_06: Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku - Prostriedky z grantu boli použité na zakúpenie vybavenia pre pohybové aktivity detí, čo má pozitívny prínos pri práci dobrovoľníkov s deťmi.
e) podpora vzdelávania 1 774,09 € MO18_07: Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline - Prínosom projektu bolo vybudovanie knižnicu psychoedukačne orientovaných kníh, ktoré sú hospitalizovaným pacientom k dispozícii. Rovnako sa zabezpečili aj sady terapeutických kariet, hier, aj hudobné nástroje na vypĺňanie času.
e) podpora vzdelávania 2 000 € MO18_08: Dobrovoľný hasičský zbor Moškovec - Prínosom projektu bolo vytvorenie multifunkčnej školiacej miestnosti.
e) podpora vzdelávania 2 000 € MO18_09: Obec Gbeľany - Prínosom projektu bolo oboznámiť deti pravidlami v cestnej premávke, priblížila sa im práca aj záchranárov a deti pracovali aj s digitalnými pomôckami aby si rozvíjali digitálnu gramotnosť.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € MO18_10: HOKEJBALOVÝ KLUB HBC POVAŽSKÁ BYSTRICA - Prínosom projektu bolo podporiť deti, ktoré nemajú financie na nákup výstroje na hokej.
e) podpora vzdelávania 2 000 € MO18_12: Základná škola s materskou školou - Finančné prostriedky grantu prispeli k zlepšeniu podmienok pre vyučovanie nakúpením vybavenia pre dve triedy základnej školy.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € MO18_13: Mažoretky EDIT Staškov - Prínosom projektu bolo zabezpečiť účasť na svetovom mažoretkovskom šampionáte, kde úspešne reprezentovali a získali 3 tituly.
e) podpora vzdelávania 2 000 € MO18_14: Základná škola s materskou školou Čierne-Vyšný koniec - Grant bol použitý na rozvoj knižničného fondu školy v Čiernom-Vyšný koniec, čím prispel k rozvoju komunikačných zručností a rozšíreniu možností trávenia voľného času miestnych žiakov.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € MO18_15: BIKEZA TEAM - Grant bol použitý na zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia cyklistického klubu.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € MO18_16: Olympijský klub Turiec - Na školskom dvore bola pre deti ZŠ a MŠ z prostriedkov grantu vytvorená stabilná prekážková dráha, vďaka ktorej budú môcť rozvíjať svoje pohybové zručnosti na nových herných prvkoch.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € MO18_17: ZŠ s MŠ Liesek - Celkovým prínosom bolo vybudovanie športovo-oddychovej časti v záhrade, kde deti trávia svoj voľný čas.
b) podpora a rozvoj športu 1 970 € MO18_18: Atletický odiel Sparta - Grant bol použitý na zlepšenie materiálneho vybavenia a tréningových podmienok Atletického odielu Sparta.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 937,5 € MO18_19: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Višňové - Prínosom projektu bolo zvýšiť kvalitu speváckeho zboru, prostredníctvom teambuildingu, nácvikov piesní, plánovanie poločných aktivít a akcií.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € MO18_20: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Fačkov - Príspevok bol použitý na výmenu dverí na budove farského úradu Fačkov, čo prispelo k zlepšeniu bezpečnostných a tepelno-izolačných vlastností budovy.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € MO18_21: ZŠ Hany Zelinovej Vrútky - Prínosom projektu bolo kúpenie workoutovej preliezačky s dopadovou plochou, aby sa mali kde deti venovať pohybovým aktivitám.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € MO18_22: Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou J. V. Dolinského - Finančné prostriedky boli použité na nákup herných prvkov novovybudovaného ihriska pre 140 detí materskej školy.
b) podpora a rozvoj športu 1 990 € MO18_23: ZŠ Čierne - Ústredie - Prínosom projektu bolo podporiť pohybové aktivity detí- futbal, pohybové hry, ale zakúpené stroje používalí aj zamestnanci školy.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € MO18_24: SPOSA KNM - Vďaka projektu boli zakúpené materiál na výrobu komunikačných osobných pasov a špeciálne komunikačné perá, ktoré slúžia na zlepšenie komunikácie deťom trpiacim autizmom.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € MO18_25: FK Prípravka Rudina - Prostriedky grantu boli použité na materiálne zabezpečenie futbalovej prípravky Rudina, ktorej sa zúčastňuje približne 40 detí z obce.
e) podpora vzdelávania 2 000 € MO18_26: Občianské združenie Zdravko - Finančné prostriedky z grantu boli použité na výrobu a montáž obrúb pieskovísk, ktoré sú súčasťou školského dvora materskej školy.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € MO18_27: Obecný úrad Porúbka - Prínosom projektu bolo vytvoriť relaxačnú zónu pre deti, kde sa hrali aj vzdelávali aj počas leta.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € MO18_28: Spojená škola Belá - Prostriedky grantu boli použité na zakúpenie 20 ks reprezentačných súprav pre žiakov reprezentujúcich školu vo futbale.
b) podpora a rozvoj športu 1 958 € MO18_29: OZ Láska k tancu - Prínosom projektu bola podpora voľnočasových aktiviít u detí, absolvovanie tanečného sústredenia, nacvičenie choreografiii, vytvorenie kostýmov a tanečné vystúpenia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € MO18_30: OZ Lackovci - Z projektu bola zrealizovaná zahraničná reprezentatívna cesta a teambuilding kolektívu súboru Lackovci.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € MO18_32: TJ SOKOL Žilina - Prínosom projektu bol nákup kajakárskeho trenažéra pre skvalitnenie tréningov detí.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € MO18_33: TJ JEDNOTA Bánová, o.z. - Grant bol použitý na zakúpenie dresov pre mladých futbalistov klubu v Bánovej.
e) podpora vzdelávania 1 958 € MO18_34: Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. - Grant bol použitý na projekt, ktorého cieľom bolo šíriť medzi predškolákmi osvetu o nedostatkoch v držaní tela, ich držanie tela zlepšiť a naučiť ich ako správne sedieť.
e) podpora vzdelávania 1 950 € MO18_35: Súkromná základná umelecká škola - Prínosom projektu bolo zatraktívniť vyučovanie v tanečnom a výtvarnom odbore- zakúpili sa pomôcky na tvorenie, tanečný zbor bol finančne podporený novým oblečením.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € MO18_36: OZ Kompostujme - Prínosom projektu bolo šírenie povedomia a vzdelávania o separovaní a kompostovaní, zrealizovali sa 2 workshopy, 3 prednášky, grant sa využil na vytvorenie interaktívnej webovej stránky.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € MO18_37: Turčianske šachové centrum Martin - Prínosom projektu bolo podporiť šachové krúžky na školách, zvýšiť rozhodcovskú kvalifikáciu a zabezpečiť účasť na medzinárodnom turnaji.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € MO18_38: CK BIKING Raková - Prínosom projektu bolo vytvoriť športovisko, skrášliť prostredie a rozšíriť možnosti spoločenského a športového vyžitia v obci.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € MO18_39: Materská škola - Z prostriedkov grantu bola zakúpená lanová pyramída, ktorá prispela k rozvoju pohybových zručností detí predškolského veku.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € MO18_41: NsP Považská Bystrica - Prínosom projektu bolo zakúpenie mobilných vozíkov do JIS novorodeneckého oddelenia v nemocnici, ktoré nahradili nevyhovujúvi starý inventár.
e) podpora vzdelávania 2 000 € MO18_42: Obec Fačkov - Grant bol použitý na nákup a inštaláciu komponentov počítačovej učebne, čo prinieslo zlepšenie prístupu učiteľov ku žiakom v triede, lepšiu komunikáciu a riadenie práce.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € MO18_43: Obecný futbalový klub Kotrčiná Lúčka - Prínosom projektu bolo vylepšenie materiálno-technického vybavenia klubu prostredníctvom nákupu športového vybavenia.
b) podpora a rozvoj športu 2 410 € NP_LEN18_03: Vybavenie centra - Senzorické pomôcky (penová stavebnica) pre rozvoj pohybových schopností a fitness stroje pre klientov Krízového centra Repuls.
b) podpora a rozvoj športu 1 277,83 € NP17_03: Zámerom projektu bolo vybudovať športovisko pre deti a aktívne tak pracovať na tom, aby sa deti zapájali do rôznych športových aktivít.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € NP17_04: OZ Brána do života - Krízové stredisko DOM - Vďaka podpore sa podarilo zrealizovať projekt Terénka pre klientov krízového centra Brána do života - DOM za cieľom podporiť osobnostný, morálny a sociálny rozvoj klientov krízového strediska.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 5 000 € NPPP18_01: IPčko - Zabezpečenie online poradenstva pre mladých v krízovej situácii.
e) podpora vzdelávania 5 863,82 € PSA17_7: OZ Záleží nám - Cieľom projektu bolo zabezpečiť mladým dospelým ľudom z detského domova vodičský preukaz ako príležitosť lepšieho vstupu do samostatného života, pretože pre deti z detských domovov je to často z finančného hľadiska náročné si preukaz zabezpečiť.
e) podpora vzdelávania 10 636 € PSA18_1: Slovenská technická univerzita v Bratislave, organizačná zložka: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - Prínosom projektu bolo šírenie povedomia o svete vedy a techniky prostredníctvom hrami, cvičeniami, súťažami, exkurzie.
e) podpora vzdelávania 500 € PSA18_2: o.z. Semafór pri SPŠ dopravná Trnava - V rámci projektu bol zakúpený elektromotor a jeho dimenzovanie, vďaka ktorému študenti uspeli v súťaži Shell eco marathón v európskom finále elektromobilov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € PSA18_3: DOBRETA - V rámci projektu sa divadelný súbor Dobreta zúčastnil letného divadelného festivalu vo Francúzsku, kde predstavili svoju divadelnú hru Smrť v ružovom.
e) podpora vzdelávania 500,18 € PSA18_4: Slovenská spoločnosť údržby - V rámci projektu bola zorganizovaná konferencia Maintenance - automotive 2018 v Nitre, kde sa vymieňali skúseností špičkovej údržby a kontakty v automobilovom priemysle na Slovensku
e) podpora vzdelávania 1 400 € PWC17_05: Konsulting Klub Bratislava (Consulting Club Bratislava) - Grant bol použitý na vzdelávacie aktivity pre mladých ľudí - 2 veľké konferencie a 1 menšiu udalosť na témy emočná inteligencia či účel života & práce, ktorých sa zúčastnilo viac ako 200 účastníkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 400 € PWC17_06: Raná starostlivosť, n.o. - Prostriedky grantu boli použité na zorganizovanie workshopov pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 400 € PWC17_07: DISK Trnava - Prostriedky boli použité na čiastočné krytie nákladov na vytvorenie novej inscenácie súboru DISK.
b) podpora a rozvoj športu 1 400 € PWC17_08: RIVA Sports Nitra - Grant bol použitý na realizáciu športovej aktivity pre verejnosť - pretekov minikár v obci Nové Sady, ktorých sa zúčastnilo približne 40 súťažiacich.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 400 € PWC17_09: HoryZonty, občianske združenie - Grant bol použitý ako príspevok na organizáciu filmového festivalu HoryZonty s environmentálnou tematikou, ktorého sa zúčastnilo 4453 návštevníkov.
b) podpora a rozvoj športu 1 400 € PWC17_10: Občianske združenie Barlička - Grant bol použitý na vybudovanie kbalitného vonkajšieho ihriska na hru boccia, ktoré bude slúžiť na tréningy 40 mladých ľudí s telesným postihnutím.
e) podpora vzdelávania 1 400 € PWC17_11: OZ Stará jedáleň - na sídlisku Krasňany v Rači vzniklo unikátne miesto pre mladých ľudí založené na nízkoprahových princípoch (teda dostupné pre všetkých). Stará jedáleň bude poskytovať bezpečný a otvorený priestor na trávenie voľného času predovšetkým pre staršie deti a mládež. V centre bude zohľadnená výnimočnosť mladých ľudí, ktorí často nenavštevujú žiadne krúžky a nie sú súčasťou štruktúrovaných aktivít.
e) podpora vzdelávania 1 400 € PWC17_12: OZ VERITAS - 01_E žiakov základných škôl cez zhudobnenie učiva s témou vybrané slová - predstavenie si tento rok pozrelo 1000 žiakov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 400 € PWC17_13: socialDATA, o.z. - Prínosom projektu bolo podporiť akciu na podporu ľudí s hendikepom.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 100 € PWC17_14: Deťom s rakovinou n.o. - Projektu umožnilzabezpečiť odborníkov na fyzioterapiu, ktorízačali aktívne cvičiť a budú sa venovať cca 100 deťom ročne na týždennej báze.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 100 € PWC17_15: Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR - Vďaka grantu sa Organizácii muskulárnych dystrofikov podarilo zorganizovať florbalové tréningy, Turnaj belasého motýľa, zakúpiť a potrebné športové náradie
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 100 € PWC17_16: ÁNO PRE ŽIVOT n.o. - Výnimočnosť projektu spočíva v tom, že znevýhodnení ľudia sa na kurzoch naučia novým zručnostiam a remeslám. Veľkonočný trh bude pre nich možnosťou predať svoje výrobky a privyrobiť si. Všetky tieto nové skúsenosti budú pre nich motiváciou k aktívnemu prístupu v riešení svojej sociálnej situácie.
e) podpora vzdelávania 1 100 € PWC17_17: Prístav nádeje, o.z. - Prostredníctvom vzdelávacieho kurzu POSUŇ SA sme pomohli zvýšiť zamestnateľnosť 59 osobám so zdravotným znevýhodnením, ako aj osobám znevýhodneným na trhu práce, ktorí mali ambíciu zlepšovať sa pod vedením kouča.
b) podpora a rozvoj športu 1 100 € PWC17_18: Základná škola - Grant bol použitý na nákup cvičebných pomôcok, čo prispelo k zlepšeniu výučby telesnej výchovy na základnej škole.
b) podpora a rozvoj športu 1 100 € PWC17_19: Športový klub RAJA - Grant umožnil vytvoriť podmienky pre rozvoj moderného päťboja v obci Raja príspevkom na nákup šermiarskych pomôcok.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 100 € PWC17_20: "Integrácia detí a mládeže" - Poskytnuté prostriedky boli použité na osobnú asistenciu (asistent učiteľa) integrovanej žiačky SZŠ s mentálnym a zdravotným znevýhodnením na začlenenie do bežnej základnej školy.
e) podpora vzdelávania 1 100 € PWC17_21: Hospic Harmonia o.z - Projekt pracuje na zvyšovaní finačnej gramotnosti 200 dlhodobo nezamestnaných klientov na východnom Slovensku.
b) podpora a rozvoj športu 1 100 € PWC17_22: Asociácia Divadelná Nitra - Z grantu boli podporené pravidelné workshopy pre zrakovo postihnuté deti v Klube Darujem ti tulipán a zrevitalizovaný Záhon pre nevidiacich pred ZŠI pre zrakovo postihnutých.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 903,25 € PWC18_01: Grant bol použitý na zabezpečenie prevádzky nízkoprahového denného a integračného centra DOMEC a poskytol tak širokú paletu pomoci viac ako 200 ľuďom bez domova.
e) podpora vzdelávania 660,58 € PWC18_02: Občianske združenie "Pre našu školu" - Z grantových prostriedkov bol zakúpený dataprojektor do triedy 1. stupňa základnej školy pre zdravotne znevýhodnených žiakov.
e) podpora vzdelávania 4 800 € PXL17_2: Vĺčatá.sk - Združenie vďaka grantu uskutočnilo na školách prednášky o vzdelávacích videohrách a spôsoboch, ako ich zahrnúť do vzdelávania žiakov. Publikovalo tiež recenzie vzdelávacích videohier a články na tému vzdelávania určené primárne pre rodičov a učiteľov.
e) podpora vzdelávania 2 000 € SEEO18_001: OBEC BEŠA - V rámci projektu boli v MŠ vymenené okná, dvere a svietidlá, vďaka čomu sa zlepšil vzhľad budovy a jej interiéru, a výmena tiež prispeje k zníženiu spotreby energie.
e) podpora vzdelávania 1 000 € SEEO18_002: ZŠ s MŠ Trakovice - Vďaka projektu boli v škole vymenené zastaralé neónové svietidlá za nové úsporné LED svietidlá, čím sa zvýšila bezpečnosť, svetelná pohoda, a taktiež úspora elektrickej energie.
b) podpora a rozvoj športu 1 070,02 € SEEO18_003: Základná škola kardinála Alexandra Rudnaya - V rámci projektu boli vymenené staré reflektory a nahradené novým LED osvetlením v telocvični, ktoré bude slúžiť žiakom a širokej verejnosti, pričom sa zníži spotreba energie.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € SEEO18_004: Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou - Vďaka projektu sa podarilo znížiť spotrebu elektrickej energie potrebnej na osvetlenie školy, a tým prispieť aj k ochrane životného prostredia.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 999 € SEEO18_005: Cirkevná spojená škola, org. zložka CZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Vranov nad Topľou - Projekt prispel k zníženiu spotreby energie, a tým aj k ochrane životného prostredia. Staré počítače v učebni boli nahradené novými, tým sa znížilo aj jej prehrievanie.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € SEEO18_006: Základná škola s materskou školou Nitrica - Vďaka podpore ZŠ MŠ v Nitrici spolu uskutočnilí demontáž, recykláciu, montáž 56 ks svietidiel v 4 triedach vďaka čomu pozitívne vplývajú na životné prostredie nižšou spotrebou energii.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € SEEO18_007: Obec Neverice - Prínosom projektu bola výmena svetiel za úsporné, vďaka čomu sa zvyšila kvalita prostredia pre deti v škôlke.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € SEEO18_008: Základná škola - Prínosom projektu bola výmena starých neónových svietidiel za úsporné led osvetlenie v škole.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € SEEO18_009: Obec Trebatice - V rámci projektu boli zmodernizované vnútorné priestory ZŠ Trebatice výmenou zastaralého osvetlenia v budove za úsporné LED osvetlenie.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € SEEO18_010: Mesto Michalovce - Vďaka projektu boli v škôlke nainštalované nové úsporné LED trubice do neónových svietidiel, vďaka ktorým sa zníži spotreba energie a zvýši sa bezpečnosť.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € SEEO18_011: Obec Vinodol - Prínosom projektu bola výmena kotla v materskej škole, vďaka čomu by sa mal zabezpečiť chod v škole a ušetriť náklady škole za zemný plyn keďže je nový.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € SEEO18_012: Mesto Trebišov - V rámci projektu bolo na MŠ Hviezdoslavova vymenených 80 ks radiátorových ventilov, čo prispelo k zníženiu energetickej náročnosti budovy, a tiež komfortu detí a zamestnancov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 7 200 € SEEPZ18_01: Proti prúdu (občianske združenie) - Vďaka unikátnej distribúcií tejto sociálnej rozprávky, cez ľudí bez domova - predajcov Nota bene, kniha pomôže pokryť náklady na elementárne životné potreby a denným kontaktom na výdajni poskytnúť poradenstvo 350 predajcom v 19 mestách Slovenska. Kniha má
c) poskytovanie sociálnej pomoci 8 000 € SEEPZ18_02: Depaul Slovensko, n.o. - Do projektu Program Integrácie pre ľudí bez domova Depaul Slovensko sa zapojilo 45 ľudí, z ktorých 36 ľudí opakovane, ktorí realizovali aktivity zamerané na rozvoj pracovných zručností.
e) podpora vzdelávania 2 000 € SEEPZ18_03: Arcidiecézna charita Košice - Arcidiecézna charita Košice vďaka podpore zorganizovala tvorivé dielne pre 50 klientov - ľudí bez domova v útulku a nocľahárni Charitného domu sv. Alžbety, vďaka čomu sa podporili ich zručnosti a sebarealizácia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € SEEPZ18_04: Občianske združenie Prima - OZ Prima vďaka podporenému projektu S energiou k sociálnej integrácii pomohlo 152 ľuďom, ktorým bolo poskytnuté sociálne poradenstvo, a možnosť nadobudnutia dokladov využilo spolu 15 klientov.
e) podpora vzdelávania 2 000 € SEEPZ18_05: TEKLA, o.z. - Vďaka projektu Záhrada nielen pre seba o.z. Tekla, mohlo 12 klientov pravidelným výcvikom si trénovať a upevňovať svoje zručnosti staraním sa o záhradu a okolie zariadenia.
e) podpora vzdelávania 2 000 € SEEPZ18_06: Trnavská arcidiecézna charita - Vďaka projektu INTEGRA mohla Trnavská arcidiecézna charita podporiť 4 klientov, ktorí si osvojili pracovné zručnosti, získali stratené návyky, naučili sa finančnej gramotnosti, stretli sa s uznaním od verejnosti a naučili sa kriticky rozmýšľať hlavne vďa
e) podpora vzdelávania 6 000 € SEEPZ18_07: Divadlo bez domova - Projekt Energia 2018 umožnil 12 hercom a herečkám Divadla bez domova (ľudia bez domova, tel. postihnutí, ľudia s ps. diagnózou) nacvičiť a odohrať 3 predstavenia a pracovník divadla sa mohol zúčastniť na dramaterapeutickom tréningu "Cesta Hrdinu".
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 800 € SEPG18_01: Nezisková organizácia Projekt DOM.ov - Nezisková organizácia Projekt DOM.ov vďaka projektu Stavať si sám a legálne, podporil rodiny z materializovaných rómskych rodín vo výstavbe 18 domov, a podporil 45 klientov pri príprave, vďaka čomu získajú prístup k bývaniu, zvýšia sa ich zručnosti a zvýš
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 7 000 € SEPG18_02: Klub priateľov Slovenskej národnej galérie - Prínosom projektu bol nový pohľad na súčasnú Slovenskú fotografiu, k výstave vyšiel katalóg, prebehli výchovno-vzdelávacie podujatia pre verejnosť.
e) podpora vzdelávania 4 000 € SEPG18_03: AMAVET - Prínosom projektu bolo podporiť žiakov aby sa zapájali do vedátorských projektov a prezentovali svoje prezentácie a exponáty pred členmi odbornej komisie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € SEPG18_04: Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) - Celkovým prínosom projektu bolo opäť podporiť dostupnosť kultúry pre širokú verejnosť vrátane marginalizovaných skupín, a hlavne zapojenie detí z marginalizovaných skupín.
h) veda a výskum 2 000 € SEPG18_05: Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) - Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity vďaka materiálu hradenému z grantu mohla pripraviť popularizačné a vzdelávacie aktivity spojené so simulovanými vesmírnymi misiami, ktorých sa zúčastnilo vyše 30 SOSA členov a desiatky študentov a ľudí z verejno
e) podpora vzdelávania 2 500 € SEPG18_06: TUR - Vďaka podpore mohol MFF Ekotopfilm Envirofilm Tour 2018 v jednotlivých mestách podporiť propagáciu a zvýšiť tak návštevnosť, v priemere sa zúčastnilo 700 -1000 detí na mesto v rámci Junior festivalu a desiatky až stovky ľudí v poobedných hodinách vďaka čo
g) ochrana a tvorba životného prostredia 393,8 € SEZP18_01: Súkromná materská škola Slniečko, n.o. - Súkromná materská škola Slniečko vytvorila vďaka Našemu Mestu novú bylinkovú záhradu, ktorá skrášli okolie materskej školy.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 350 € SEZP18_02: OZ FAIN - Prínosom projektu bolo skrášliť životné prostredie pre členov OZ FAIN aj prostredníctvom práce dobrovoľníkov.
b) podpora a rozvoj športu 400 € SEZP18_03: Mesto Zlaté Moravce - Mesto Zlaté Moravce vysadilo nové stromy, namaľovali preliezku a odstránili nebezpečné pieskovisko na ihrisku pre spádovú obôasť Chyzovce kde sa nachádza okolo 2000 ľudí. Nové stromy vytvoria tieň a budú tak chrániť deti pred slniečkom.
e) podpora vzdelávania 200 € SEZP18_04: Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa - Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa vďaka Nášmu mestu mohla odstrániť starú PVC podlahu a natrieť nanovo radiátori. Tieto zmeny budú mať dopad na 90 detí, 8 učiteľov a 180 rodičov. Vo vynovených priestoroch sa budú môcť uskutočniť kultúrne podujatia šk
c) poskytovanie sociálnej pomoci 300 € SEZP18_05: Autis - Autis zrealizoval vďaka projektu Naše Mesto brigádu, kde sa podarilo pripraviť drevo na kúrenie na celú zimu pre fungovanie organizácie. Tiež sa podarilo vyčistiť priestory, ktoré navštevuje 20 detí s autizmom, vďaka čomu sa tam budú môcť lepšie cítiť.
b) podpora a rozvoj športu 400 € SEZP18_06: Obec Zemianske Kostoľany - Obec Zemianske Kostoľany vďaka projektu Malé dopravné ihrisko, mohla zrenovovať drevenú šmykľavkovú vežu, lavičky a pieskovisko. Táto zmena bude mať dopad na 80 detí zo základnej a materskej školy, 40 rodičov a 10 dôchodcov. Vďaka tomuto projektu sa zlepš
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 400 € SEZP18_07: Cieľom projektu je vylepšenie a skrášlenie prostredia detského a mládežníckeho klubu, kde sa stretávajú deti, mládež i celé rodiny z rôznych sociálnych skupín, vykonávajú spoločné aktivity, hry, súťaže, spoločenské podujatia, nácviky dramatických i hudobných predstavení.
e) podpora vzdelávania 400 € SEZP18_08: Združenie rodičov "Pre radosť našich detí" pri Materskej škole Vojany - Združenie rodičov "Pre radosť našich detí" pri Materskej škole Vojany zrealizoval skrášlenie a opravenie priestorov škôlky pre 30 detí, ktoré ju navštevujú. Vďaka oprave preleizok budú mať deti bezpečnejšie prostredie na hranie.
b) podpora a rozvoj športu 1 350 € SEZP18_09: Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava - V rámci projektu sa dievčatá predškolského a školského veku zapojili do pravidelného hrania basketbalu a v dňoch 12. až 19.08. sa zúčastnili športového sústredenia v Klačne.
b) podpora a rozvoj športu 1 350 € SEZP18_10: Obec Dolné Srnie - V rámci projektu sa v oddychovej a kultúrnej zóne centra obce uskutočnila súťaž vo varení gulášu a športové popoludnie pre deti. Zakúpila sa tiež pružinová hojdačka pre deti.
b) podpora a rozvoj športu 400 € SEZP18_11: Združenie aktivít voľného času Relax - Energetik - V rámci programu Naše Mesto 2018, 19 účastníkov zrealizovalo výmenu časti oplotenia areálu rekreačnej chaty, ktorá slúži nielen zamestnancom firmy a ich rodinám, ale aj iným záujemcom o pobyt v prírode. Pridelené finančné prostriedky boli použité na nákup
e) podpora vzdelávania 1 250 € SEZP18_12: Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice - Prínosom projektu bola premena školského parku na výukový priestor, kde sa vysadila zeleň a pridali lavičky na sedenie.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 350 € SEZP18_13: Materské centrum Lipka - Prínosom projektu bolo spríjemnenie prostredia MŠ a vytvorenie zážitkovo-vzdelávacej záhrady, kde sa deti naučia veľa a je to aj ich predpríprava.
e) podpora vzdelávania 200 € SEZP18_14: ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves - ZŠ a MŠ Diviacka Nová Ves vytvorila čitateľský kútik pre 65 detí navšetvujúcich materskú školu, aby podporili čítanie u detí.
b) podpora a rozvoj športu 1 150 € SEZP18_15: LA-VI-NA - V rámci projektu bola vytvorená klubovňa pre deti aj pre dospelých, ktorá má slúžiť ako príjemné miesto pre budovanie komunity miestnych obyvateľov v Záriečí.
e) podpora vzdelávania 1 343 € SEZP18_16: Základná škola s materskou školou Bystričany - V rámci projektu bola vytvorená okrasná relaxačná záhrada v areáli základnej školy. Projekt bol pozitívne prijatý žiakmi a zamestnancami školy aj miestnou verejnosťou.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 250 € SEZP18_17: Svetielko nádeje - V rámci projektu bol zviditeľnený širokej verejnosti detský mobilný hospic pre deti s onkologickým ochorením. Taktiež boli preplatené niektoré lieky malým pacientom.
b) podpora a rozvoj športu 1 350 € SEZP18_18: Základná škola - V rámci projektu sa na ZŠ sfunkčnilo a skrášlilo átrium, vytvorilo sa maľované ihrisko a dokončila sa rekreačno-pohybová zóna, kde sa vysadila zeleň, osadili lavičky a odpadkový kôš.
e) podpora vzdelávania 1 351,2 € SEZP18_19: Občianské združenie Zvedavé chrobáčiky - V rámci projektu bol v areáli školy vybudovaný záhradný altánok slúžiaci na edukáciu, kultúrne podujatia a stretávanie. Taktiež bola vytvorená zeleninovo-ovocno-bylinková záhradka.
e) podpora vzdelávania 400 € SEZP18_20: Mesto Prievidza - Vďaka projektu bude mať okolo 16 000 obyvateľov prístup k vynovenému parku. Bolo urobených 5 prednášok pre žiakov, a pridaných 27 malých informačných tabúľ k 27 novým stromom.
b) podpora a rozvoj športu 1 250 € SEZP18_21: Slovenská rada RZ pri Základnej škole Dr. Milana Hodžu - Slovenská rada RZ pri Základnej škole Dr. Milana Hodžu vďaka podpore vybudovala ihrisko s dvoma hracími prvkami a piatimi lavičkami, ktoré spestria prostredie pre 100 detí ročne.
e) podpora vzdelávania 1 350 € SEZP18_22: Obec Slepčany - Prínosom projektu bolo obnovenie školskej jedálne, kde sa vymenili stoly, stoličky, zakúpili sa skrinky.
e) podpora vzdelávania 1 150 € SEZP18_23: ZRPŠ pri ZŠ Na dolinách - ZRPŠ pri ZŠ Na dolinách vďaka podpore prispelo k zatraktívneniu nevyužívaného školského átria, ktoré po výsadbe a zakúpení exteriérového nábytku slúži na teoretické aj praktické vyučovanie viacerých predmetov pre 180 žiakov školy ročne a je využívané 20 h
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 400 € SEZP18_24: Občianske združenie Vĺčik - Občianske združenie Vĺčik spolu so zamestnancami SE spoločne vymenili poškodené lavice pri ohnisku, vyčistili okolie ohniska a vyrobili informačné tabule k vojenským bunkrom. Ovplyvní to približne 1000 ľudí ročne. Tento projekt pomôže zvýšiť turizmus a at
e) podpora vzdelávania 1 350 € SEZP18_25: SRRZ - RZ pri Zakladnej škole s materskou školou - V rámci projektu boli zrekonštruované vstupné priestory MŠ v Červeníku. Bola natiahnutá nová omietka a sadrokartón, nové osvetlenie, a tiež vymaľovanie celých priestorov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 248,01 € SEZP18_26: Zoologická záhrada Bratislava - Vďaka dobrovoľníckemu dňu Naše mesto a následnému projektu Môj domček v Zoologickej záhrade Bratislava sa podarilo zlepšiť prostredie a 3 výbehy pre 44 zvierat.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 600 € SPD18_86,101,102,104,108,111, ADI_001: Srdce pre deti - rehabilitačné pobyty, terapie, financovanie zdravotných pomôcok a nábytku pre zlepšenie zdravia a bezpečné prostredie
e) podpora vzdelávania 1 000 € ST16_058: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica - Cieľom projektu bolo podporiť 20 učiteľov zo Slovenska, ktorí sa zúčastnili letnej školy a workshopu Rešpektujúcej komunikácie.
e) podpora vzdelávania 2 000 € ST16_060: Nezisková organizácia Voices - Cieľom projektu bolo možnosť lepšie spoznať ďalších vzdelaných ľudí a ich prácu súvisiacu s dôležitými témami spoločenského a občianskeho života.
e) podpora vzdelávania 100 € ST17_002: Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica - Zámerom projektu bolo vybudovať pocitový chodník, ktorý je zložený z rôznych prírodných materiálov, čo poskytuje priestor na vzdelávanie, terapiu či relax.
b) podpora a rozvoj športu 100 € ST17_003: FBC Slovan Rimavská Sobota - Zámerom projektu bolo zrenovovať priestory umývárky, šatne či chodby florbalového klubu, na základe čoho sa zvýšil počet podujatí organizovaných športovým klubom ako aj sa zároveň stihli vybudovať potrebné hygienické zariadenia.
e) podpora vzdelávania 99 € ST17_005: Miesto v dome o.z. - Projekt bol zameraný na zmysluplné vyplnenie voľného času detí formou aktivít, výletov, či získaním praktických zručností ako napr. narábanie s financiami a manuálnych schopností.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 100 € ST17_006: Spoločenstvo Tolkiena, združenie fantastiky - Zámerom projektu bolo zorganizovať už jedenásty ročník festivalu SlavCon 2017, ktorý je určený fanúšikom literatúry, filmu, seriálov, hier, histórie a výtvarného umenia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 100 € ST17_007: Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach - Projekt bol zameraný na zvýšenie povedomia o živote ťažko zdravotne postihnutých. Projekt im umožnil natáčať videá a zlepšiť tak komunikačné zručnosti, odstrániť predsudky voči ŤZP a napomôcť viac sa aktivizovať v spoločnosti.
b) podpora a rozvoj športu 100 € ST17_008: Viac ako Vzdelanie, o.z. - V rámci projektu bola vybudovaná work-out zóna, ktorá má slúžiť všetkým generáciám, ktoré dostanú chuť na trochu čerstvého vzduchu a pohybu, namiesto toho aby siahli po cigaretách, či iných návykových látkach.
b) podpora a rozvoj športu 95,5 € ST17_009: Základná škola s materskou školou Podkonice - Zámerom projektu bolo zvýšiť záujem detí o športové aktivity, zveľadiť priestory školského dvora a zefektívniť hodiny telesnej výchovy.
b) podpora a rozvoj športu 100 € ST17_010: ZŠ kpt. J. Nálepku - Zámerom projektu bolo využiť finančné prostriedky na vybavenie úpolovej telocvične, ktorú okrem žiakov využívajú aj mieste športové kluby.
e) podpora vzdelávania 100 € ST17_012: DHZ Vranie - Zámerom projektu bolo skvalitniť tréningovú prípravu a zvýšiť tak záujem hlavne mladých ľudí o prácu a činnosť dobrovoľného hasičského zboru.
b) podpora a rozvoj športu 100 € ST17_018: Mesto Banská Bystrica - Projekt bol zameraný na sprístupnenie a zväčšenie dvora materskej školy a jeho doplnenie o herné súpravy pre deti pomocou brigád rodičov.
e) podpora vzdelávania 59,25 € ST17_019: "Dúhový strom" - Zámerom projektu bolo za pomoci rodičovských brigád vybudovať pocitový - zdravotný chodník z prírodných materiálov a využiť tak priestory školského dvora na trávenie času v prírode.
e) podpora vzdelávania 100 € ST17_020: Včelia oáza - Zámerom projektu bolo zvýšiť záujem a podporiť rozvoj vedomostí detí o opeľovačoch a o včelárstve. Vďaka pripraveným aktivitám sa deti oboznámili hravou formou o živote včiel.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 100 € ST17_021: Obec Miklušovce - Zámerom projektu bolo zorganizovať pre verejnosť v obci Miklušovce "Deň tradícií", ktorého cieľom je aktivizácia občanov na verejnom živote, ako aj priblíženie tradícií a kultúrnych zvykov na Slovensku.
b) podpora a rozvoj športu 83,7 € ST17_025: Základná škola - Zámerom projektu bolo preškoliť deti druhého stupňa ZŠ z dopravnej výchovy, aby mohli bezpečne cestovať do školy na bicykli. Zároveň boli zrekonštruované stojany na bicykle, aby mali žiaci pri príchode do školy kam odložiť svoje bicykle.
e) podpora vzdelávania 50 € ST17_026: ZS s MS Hargašova - Zámerom projektu bolo zapojiť deti z MŠ a hendikepované deti do rôznych aktivít a úloh, poukázať na rozdiely, ktoré sa medzi deťmi nachádzajú a zároveň však dokázať, že keď necháme priestor tolerancií a empatií, akýkoľvek hendikep nie je prekážkou.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 50 € ST17_030: SME SPOLU - Zámerom projektu bola podpora komunitného centra ukrajinskej komunity žijúcej na Slovensku, ktoré sa pravidelnou výučbou ukrajinského jazyka či inými aktivitami snaží podporiť národné povedomie detí a mládeže.
e) podpora vzdelávania 50 € ST17_032: Základná škola - Zámerom projektu bolo uskutočniť niekoľko besied s rodičmi, ktorí predstavili svoje povolania deťom, ktoré neskôr pomocou didaktickej stavebnice vyjadrili, ako si dané povolanie osvojili.
e) podpora vzdelávania 70 € ST17_033: Materská škola Hamuliakovo - V rámci projektu bolo zrealizovaných niekoľko prednášok týkajúcich sa zdravej životosprávy, správnej starostlivosti o zúbky, či zdravej výchovy detí v predškolskom veku.
b) podpora a rozvoj športu 90 € ST17_034: Matka a dieťa Turca, o.z. - Zámerom projektu bolo zakúpiť novú športovú výbavu a zrekonštruovať priestor záhrady DDS, aby sa tak skvalitnil prístup k zdravotnej starostlivosti o klientov a priestor záhrady sa mohol využiť na športové vyžitie.
e) podpora vzdelávania 1 008 € ST17_035: Eduplex občianske združenie - V rámci interaktívno-vzdelávacích workshopov pre deti, sa zvýšilo povedomie o nepočujúcich, deti sa zapojili do aktivít, ktoré spájajú svet počujúcich a nepočujúcim a ukázali, s čím prichádzajú do kontaktu takto znevýhodnení ľudia.
e) podpora vzdelávania 372 € ST17_039: Od emócií k poznaniu,n.o.-EDUMA - Cieľom projektu bolo zlepšiť možnosti využívania inovácií vo vzdelávaní, motivovať prostredníctvom workshopov, ktorých sa zúčastnili- učitelia, sociálni pracovníci, ale i žiaci a zamestnanci firemného sektora.
e) podpora vzdelávania 300 € ST17_041: Slovenské centrum fundraisingu - Zámerom projektu bolo zorganizovať 2 kľúčové vzdelávacie podujatia na posilnenie fundraisingových kapacít a zlepšenie porozumenia fundraisingu na Slovensku, ale aj v Čechách.
b) podpora a rozvoj športu 250 € ST17_042: Materská škola sv. Vincenta de Paul - Zámerom projektu bolo zabezpečiť dopadové plochy na detskom ihrisku, aby sa na ňom mohli odteraz deti hrať bez rizika vážneho úrazu.
e) podpora vzdelávania 500 € ST17_043: OZ Vagus - Vďaka projektu sa vytvorila tréningová skupina ľudí bez domova, s cieľom ľahšieho uplatenia v procese socializácie, prípravy na pracovnú pozíciu, osobnostný rozvoj, ale aj pre zvýšenie povedomia u ľudí.
b) podpora a rozvoj športu 700 € ST17_044: Nadácia Novohradská - V rámci projektu boli financie využité na vybudovanie športového areálu školy, ktorý bude služiť na športové, ale aj kultúrne účely a podujatia.
e) podpora vzdelávania 3 000 € ST17_045: Stopka n.o. - Práca na na sprístupnení smartfónov pre nevidiacich a slabozrakých, napríklad športová aplikácia, prístup do knižníc, rozpoznávanie hlasu alebo predmetov. Posledná verzia COrvusu rovnako pomáha aj seniorom, pre ktorých to
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 180 € ST17_046: Združenie na záchranu Lietavského hradu - Za pomoci dobrovoľníkov a horolezcov sa podarilo v rámci projektu vyčistiť múry paláca a kaplnky Lietavského hradu, posilniť vzťahy v komunite prostredníctvom spoločnej práce a v neposlednom rade, viac sprístupniť pamiatku verejnosti.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 150 € ST17_047: Združenie na záchranu hradu Revište - Zámerom projektu bolo zakonzervovať murivo interiéru horného hradu, ale aj zorganizovať osvetové podujatia pre laickú verejnosť,mládež a deti.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 120 € ST17_048: Prievidzský Parostrojný Spolok o.z. - V rámci projektu sa demontovali bočné vodné vane z parného rušňa a dala sa vyrobiť novú vodná vaňa.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 180 € ST17_051: o.z. Dubova Colonorum - V rámci projektu bolo zorganizovaných niekoľko brigádnicko-dobrovoľníckych táborov, v rámci ktorých prebehli konzervačné práce na kostolíku sv. Kozmu a Damiána.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 100 € ST17_052: Združenie na záchranu hradu Šášov - V rámci realizácie projektu sa nakúpil materiál a náradie potrebné pri reštauračných prácach a brigádach, ktorým cieľom bola majmä stabilizácia múrov pamiatky a jej sprístupnenie návštevníkom, ako aj zapojenie čo najväčšieho počtu dobrovoľníkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 180 € ST17_053: CASTRUM GHYMES - Zámerom projektu bola rekonštrukcia hospodárskej budovy horného hradu v rámci dobrovoľníckych brigád za záchranu NKP hradu Gýmeš.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 180 € ST17_054: KLÁŠTORISKO, občianske združenie - Zámerom projektu bolo zaistiť technické zabezpečenie a prekryť ohrozené stavebné detaily v prietore pamiatky ako aj sprístupnenie náučného chodníka, všetko za pomoci veľkého množstva dobrovoľníkov či rôznych organizácií.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 100 € ST17_055: Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja - LEUSTACH - V rámci projektu sa zrekonštruovalo podlažie lichobežníkovej bašty hradu Hrušov a vytvorila sa historicky prvá vyhliadka na hrade.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 190 € ST17_056: Klub vojenskej histórie Beskydy - V rámci projektu sa vykonali práce potrebné na obnovu oplotenia vojnového cintorína z I. svetovej vojny a zároveň sa podarilo rozšíriť záujem komunity o túto pamiatku, ako aj pomáhať s prácami potrebnými k jej udržiavaniu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 100 € ST17_057: Obec Cerová - Zámerom projektu bolo zorganizovať niekoľko workshopov, v rámci ktorých mohla prebehnúť rekonštrukcia časti hradu Korlátko, ako aj vyčistenie a vyupratovanie jeho okolie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 200 € ST17_058: Pro futuro hradu Čičva - V rámci projektu sa vykonali rekonštrukčné práce na hrade Čičva. Okrem toho bolo cieľom upraviť okolie hradu, aby sa prístupová cesta stala prejazdnejšou ako pre peších návštevníkov, tak aj tých na kolesách, čo sa podarilo splniť.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 100 € ST17_059: Občianske združenie Hrad Uhrovec - V rámci dobrovoľníckych brigád sa vyčistilo okolie hradu Uhrovec a vymurovala sa časť objektu a predišlo sa výraznejšiemu poškodeniu pamiatky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 120 € ST17_060: RENOVA - Zámerom projektu bola realizácia niekoľkých dobrovoľníckych workshopov, ktorých úlohou boli rekonštrukčné práce na hrade Dobrá Voda, a zároveň slúžili ako zmysluplné využitie voľného času pre mládež.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 120 € ST17_061: Čierny hrad - Zámerom projektu bolo zorganizovať niekoľko workshopov a dobrovoľnícky tábor, ktorých výsledkom bola konzervácia steny interiéru hradnej veže.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 100 € ST17_062: Obnova Slovenskej Zeme - V rámci projektu bola zabezpečená reštaurátorská práca a konzervácia historických omietok pamiatky pod dohľadom reštaurátora, ale aj pomoci dobrovoľníkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 100 € ST17_063: Obec Maňa - V rámci projektu prebehla odborná reštaurácia podstavca kríža v obci Maňa, vybudoval sa nový betónový základ a pôvodný kríž bol umiestnený do interiéru, aby sa zabránilo poškodzovaniu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 200 € ST17_064: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Ladice - Zámerom projektu bolo vytvorenia a montáž schodiska, dlážky a parapetov a sprístupniť tak kostolík sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom verejnosti.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 100 € ST17_065: Spoločnosť pre pamiatky - Zámerom projektu bolo poukázanie na stav hradu Likava a jeho význam pre občanov a odbornú verejnosť, prostredníctvom poskytnutých prostriedkov bolo zabezpečené reštaurovanie omietok na záchranu dôležitých častí historických omietok.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 80 € ST17_066: HUBERT Ľuborča, občianske združenie - Prínos projektu spočíva v úprave okolia Ľuborčianskej doliny a zároveň vybudovania prístrešoku nad miestnym vyvierajúcim prameňom.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 100 € ST17_067: Castrum Liptov - V rámci projektu vyšla publikácia vo forme informačnej brožúrky, ktorá bola slávnostne predstavená za prítomnosti verejnosti, návštevníkov hradu Liptov. Rovnako boli osadené drevené lavičky a vykonané práce, ktoré podnietili návštevnosť hradu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 200 € ST17_068: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže - Vykonali sa konzervačné práce na pamiatke, archeologický výskum a iné pomocné práce za pomoci dobrovoľníkov v rámci organizovaných táborov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € ST17_071: Imobilio občianske združenie - Z grantu bol vybudovaný trakčný výťah v objekte Imobilia potrebný pre vertikálnu prepravu postihnutých študentov a osôb so zhoršenou pohyblivosťou v budove, ktorý tak zlepšil integráciu občanov s ťažkým postihnutím.
e) podpora vzdelávania 300 € ST17_072: OZ NepocujuceDieta.sk - Cieľom projektu bolo zrealizovať desať podujatí, kde sa účastníci mohli naučiť hovoriť rukami a spoznať svet nepočujúcich. Pripravilo sa 15 edukačných hier s učením posunkov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 295,42 € ST17_073: Fond UŠKO pri ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so SP, internátna - Cieľom projektu bolo zrevitalizovať exteriér ZŠ a MŠ prostredníctvom vybudovania záhradky a vylepšenia existujúceho ihriska pre deti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € ST17_074: ZŠI pre SP, int. Viliama Gaňu - Cieľom projektu bolo vytvorenie špeciálnej terapeutickej miestnosti, kde prebiehali individuálne terapie pre deti so sluchovým postihnutím.
e) podpora vzdelávania 300 € ST17_075: Spolok nepočujúcich pedagógov - Cieľom projektu bolo zrealizovanie prospešných aktivít pre nepočujúcich - zorganizoval sa medzinárodný deň nepočujúcich, uskutočnila sa prednáška, informovalo sa o novinkách a podpore stále prebiehajúcej tvorby elektronického prekladového slovníka.
b) podpora a rozvoj športu 300 € ST17_076: Deaflympijský výbor Slovenska (DVS) - Cieľom projektu bolo vzdelávanie a šírenie vedomostí o pohybe v horských podmienkach, ako sa pripraviť na krízové momenty, ich riešenia a spôsob komunikácie so záchrannými zložkami.
f) ochrana ľudských práv 500 € ST17_077: Linka detskej istoty, n.o. - Projekt napomohol k zabezpečeniu kontaktu a odbornej pomoci maloletým deťom, ktorým bola poskytnutá pomoc s problematikou šikanovania, násilia, sexuality a rôznych závislostí. Navyše sa vytrénovali aj noví operátori Linky detskej istoty.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 660 € ST17_078: Porta Artium - V rámci projektu bolo zrealizovaných 9 koncertov a workshopov pre žiakov so sluchovým postihnutím a sprostredkovať žiakom so sluchovým postihnutím zážitok z hudby formou jedinečného hudobného prístupu.
e) podpora vzdelávania 700 € ST17_079: SLOVAK FASHION COUNCIL - V rámci projektu bol zorganizovaný 5 dňový tábor, v ktorom si deti mohli vyrobiť svoj vlastný módny návrh oblečenia, pracovali v duchu recyklácie, záujmu o environmentálnu problematiku, a v neposlednom rade, v myšlienke inklúzie nepočujúcich detí.
e) podpora vzdelávania 900 € ST17_080: Od emócií k poznaniu,n.o.-EDUMA - Cieľom projektu bol redizajn portálu Online živá knižnica a webstránky Eduma. Súčasne sa nastavila kampaň na promo stránky Eduma. Počas projektu sa spolupracovalo s učiteľmi, riaditeľmi škôl ale aj firmami a zaregistrovanými užívateľmi.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 500 € ST17_081: IPčko - Zámerom projektu bolo finančne zabezpečiť prevádzkové náklady internetovej poradne IPčko, ktorej náplňou je poskytovať bezplatné poradenstvo 24 hodín denne ľuďom, ktorých trápia úzkosti, depresie, či iné vážne problémy.
e) podpora vzdelávania 500 € ST17_082: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica - Cieľom projektu bola publikácia desiatich príspevkov o vzdelávaní, ktoré ponúkli priestor na zamyslenie. Tieto texty dokážu inšpirovať k ochrane životného prostredia, kvalitnejšieho vzdelávania, porozumeniu v spoločnosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € ST17_083: EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského - Zrealizovaný projekt mal prínos najmä pre komunitu nepočujúcich, konkrétne pre deti materskej a základnej školy, ktorým podla poskytnutá odborná pomoc formou surdopedickej starostlivosti, logopedickej intervencie a práce špeciálneho pedagóga.
e) podpora vzdelávania 2 000 € ST17_084: Manageria - Cieľom projektu bolo systematicky zlepšovať kvalitu vzdelávania, najmä pre deti, ktoré dosahujú najslabšie výsledky, sústredením pozornosti lídrov krajiny na tento problém.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € ST17_085: OZ KDE BOLO, TAM BOLO... - Zámerom projektu bola inklúzia hendikepovaných a zdravých detí prostredníctvom festivalu, kde si mohli deti, ale aj dospelí, vyskúšať rôzne workshopy s architektúrou, dizajnom, či inými pohybovými a kultúrnymi aktivitami.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € ST17_086: OZ Tatra Flowers - Zámerom projektu bolo zorganizovať kultúrne podujatie - festival Tatra Flowers, ktorý kladie dôraz na výber mimo meanstreamových, nekomerčných umelcov a prináša rôzne spôsoby kultúrneho vyžitia.
e) podpora vzdelávania 150 € ST17_087: Občianske združenie Bagar - V rámci projektu prebehli vo všetkých krajoch, s dobrým zastúpením samospráv a organizácií znevýhodnených skupín občanov, inkluzívne programy, ktorých zámerom je zvyšovať informovanosť verejnosti o problémoch znevýhodnených skupín občanov.
e) podpora vzdelávania 2 000 € ST17_088: Nové školstvo - V rámci podpory bola vykonaná prvá fáza projektu, ktorá pozostávala z prípravnej a výskumnej fázy, s cieľom je identifikovať potreby škôl a zlepšiť kvalitu vzdelávania.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € ST17_089: Človek v ohrození - V rámci tohto projektu sa uskutočnil 18.ročník filmového festivalu Jeden svet, ktorého hlavnou myšlienkou je upriamiť na problematické a aktuálne témy, ako napríklad, boj proti extrémizmu, korupcií, zvýšenie tolerancie v rôznych smeroch, atď.
b) podpora a rozvoj športu 50 € ST17_090: Centrum nepočujúcich ANEPS Poprad - V rámci projektu bola zorganizovaná sprievodná akcia v rámci Medzinárodného dňa nepočujúcich v Poprade, ktorej hlavným cieľom bolo formou tanca a športu za pomoci tlmočníka v posunkovej reči, vytvoriť spoločný program pre deti počujúce, ale aj nepočujúce.
e) podpora vzdelávania 260,06 € ST17_091: Univerzita Komenského V Bratislave - Pedagogická fakulta - Cieľom projektu bolo vytvorenie publikácie Posunkuj so mnou, ktorá je pre odborníkov aj užívateľov posunkového jazyka so zameraním na základnú posunkovú zásobu detí.
e) podpora vzdelávania 54,6 € ST17_092: KORÁLKY-občianske združenie na pomoc deťom so špeciálnymi potrebami - Zámerom projektu bolo v rámci udalosti Medzinárodného dňa Nepočujúcich priblížiť príbehy mladých ľudí s poruchou sluchu, a to predstavením rôznych typov povolaní, ktoré môžu vykonávať a zároveň tým odstrániť predsudky voči Nepočujúcim.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 50 € ST17_093: Infosluch - V rámci podpory bol zakúpený audiometer, ktorý je dôležitým prístrojom pri správnom vyšetrení sluchu, rovnako bola rodinám zabezpečená kvalitnejšia špeciálno-pedagogická starostlivosť.
e) podpora vzdelávania 6 000 € ST17_095: OZ NepocujuceDieta.sk - Cieľom projektu bola realizácia celoslovenského stretnutia pre 40 rodín s deťmi, ktoré majú poruchu sluchu. Boli zorganizované rôzne workshopy, prišli odborníci, deti sa zúčastnili edukačno-zábavného programu. Uskutočnilo sa 10 stretnutí.
e) podpora vzdelávania 2 000 € ST17_096: Od emócií k poznaniu,n.o. - Cieľom projektu bolo vytvorenie kampane a dvoch programov,ktoré podporujú budovanie vnímavej komunity, ktorej cieľom je šíriť hodnoty vnímavej komunity. Ponúkajú inšpiráciu pre študenotv, učiteľov a zamestnanocv.
e) podpora vzdelávania 5 580 € ST17_100: Amity o.z. - Zámerom projektu bolo posilnenie muzikoterapie a práce s nepočujúcimi deťmi v rámci vyučovania. Išlo o aktivity, ktoré napomáhajú k adaptácií s rovesníkmi a rovnako budujú vzťah k hudbe.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € ST17_101: Sport Kids Academy, o.z. - V rámci podpory bolo zorganizovaných niekoľko detských športových podujatí, ktorých cieľom je rozvíjať pohybové schopnosti a hravou formou prilákať deti ale aj ich rodičov k športu.
e) podpora vzdelávania 20 000 € ST17_102: Nezisková organizácia Voices - V rámci projektu bolo zorganizovaných 10 verejných podujatí s cieľom prispieť k rozvoju občianskej spoločnosti, zvýšeniu tolerancie a k formovaniu postojov k sebe a komunite.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € ST18_001: Rodinné centrum Dlháčik - Prínosom projektu bolo zakúpenie germicídnych žiaričov, ktoré pomáhajú zabrániť rozšíreniu chorôb a bacilov.
e) podpora vzdelávania 996,4 € ST18_002: Rodičovské združenie pri materskej škole - Prínosom projektu bol nákup kníh, vylepšil sa kútik predčitateľskej gramotnosti podnetnými pomôckami, zriadením divadelého kútika si deti rozvíjali komunikačné schopnosti.
b) podpora a rozvoj športu 697 € ST18_003: Občianske združenie Milúšik - Prínosom projektu bolo vytvorenie senzorického chodníka, čo deti využijú na stimuláciu nôh, aj na rôzne hry.
e) podpora vzdelávania 995,95 € ST18_004: Základná škola - Prínosom projektu bolo naučiť deti spolupracovať v trojgeneračných tímoch a oboznámiť ich o živote včiel a napokon žiaci nacvičili inscenáciu o včelách.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 921,44 € ST18_005: Základná škola Gemerská 2, 040 01 Košice - Prínosom projektu bolo vybudovanie pocitového chodníka, ktorý slúži aj ako reflexná masáž na rozvoj zmyslového a zážitkového vnímania žiakov.
e) podpora vzdelávania 1 000 € ST18_006: Základná škola s materskou školou - Prínosom projektu bolo finančne podporiť besedy, exkurzie a tvorivé dieľne prostredníctvom ktorých sa vzdelávali mladí ľudia o kľúčových udalostiach zo slovenskej histórie.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € ST18_007: Základná škola - Prínosom projektu bolo finančne podporiť zloženie a osadenie záhonov, komposterú, vysadiť stromčeky, kríky a byliny a žiaci počas hodín stavali kŕmidla, búdky.
e) podpora vzdelávania 790 € ST18_008: Náš Devín - Prínosom projektu bolo finančne podporiť kúpu záhradného nábytku, výrobu knižnej búdky a uskutočnila sa knižná burza.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € ST18_010: Jungle Gym Levice O. Z. - Prínosom projektu bolo finančne podporiť kúpu dopadovej plochy tatami, ktorá je vhodná na tlmenie dopadov a bezpečné trénovanie akrobatických prvkov.
e) podpora vzdelávania 1 000 € ST18_011: Základná škola - Prínosom projektu bolo zveladenie interiéru školy a aj prostredníctvom toho napomáhať žiakom získavať vedomosti hravou a nenásilnou formou.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € ST18_012: Športový klub Sandberg - Prínosom projektu bolo zhotoviť a osadiť areál stálych kontrol pre tréning orientačného behu, aj pripraviť dizajn pre informačnú tabuľu a tréningové mapy.
e) podpora vzdelávania 973,17 € ST18_013: Centrum sociálnych služieb Letokruhy - Prínosom projektu bol nákup materiálu na spoločné aktivity a na preplatenie cestovného deťom, ktoré dochádzajú do zariadenia.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € ST18_014: FBC Slovan Rimavská Sobota - Prínosom projektu bola rekonštrukcia osvetlenia v telocvični prostredníctvom úsporného LED svietidla.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € ST18_015: Občianske združenie rodičov pri Materskej škole Bodvianska - Prínosom projektu bolo upraviť školský dvor, kde sa vysadila tráva, stromy, kúpili sa aj herné zostavy pre deti, aby mali kde aktíve tráviť svoj čas.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € ST18_016: Spoločenstvo Tolkiena, združenie fantastiky - Prínosom projektu bolo finančne podporiť priebeh festivalu SlavCon2018.
e) podpora vzdelávania 1 000 € ST18_017: ZRPŠ Pri kríži - Prínosom projektu bolo prehlbiť vzdelanie o holokauste, aby študenti pochopili dôsledky rasizmu a antisemitizmu a ako spozorovať a reagovať na nebezpečné signály v spoločnosti.
e) podpora vzdelávania 1 000 € ST18_019: Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - Mamateyova - Prínosom projektu bolo organizovanie kurzov a zakúpenie didaktických pomôcok pre zlepšenie komunikačných vlastností žiakov.
e) podpora vzdelávania 189,31 € ST18_020: Debate Team Tilgnerova - Prínosom projektu bolo zvýšiť povedomie o debatných zručnostiach a návšteva debatných súťaží.
e) podpora vzdelávania 1 000 € ST18_021: Nadácia Novohradská - Prínosom projektu bolo zakúpenie dvoch 3D tlačiarní, čo sa používali nielen počas vyučovania ale aj pri aktivitách, napríklad workshopov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 950 € ST18_022: Liečebno-výchovne sanatórium - Prínosom projektu bolo vytvoriť priestor pre deti, kde trávia svoj voľný čas zmysluplne a naučia sa aj nové veci.
b) podpora a rozvoj športu 700 € ST18_023: Školský volejbalový klub Tatran Banská Bystrica - Prínosom projektu bolo zrevitalizovanie vonkajšieho volejbalového ihriska v priestoroch ZŠ, dobudoval sa aj altánok, drevené lavice a stôl.
b) podpora a rozvoj športu 500 € ST18_024: Žltý Sneh Košice - Prínosom projektu bolo zakúpenie dresov pre florbalové družstvo starších žiačok,v ktorom následne odohrali niekoľko súťažných zápasov.
b) podpora a rozvoj športu 476,04 € ST18_025: TJ NOVÉ SADY - Prínosom projektu bolo zrekonštruovať žiacke šatne, aby deti vo futbalovom oddieli mali pocit, že sa o nich niekto stará.
b) podpora a rozvoj športu 800 € ST18_026: Občianske združenie Usmej sa na mňa - Prínosom projektu bolo zorganizovať pobyt pre hendikepované deti, kde sa venovali rôznym aktivitám.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € ST18_027: Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade - Prínosom projektu bolo vymeniť okná za plastové okná, aby sa zvýšila kvalita trávenia času v zariadení.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 800 € ST18_028: Obecná knižnica - Daniela Konvičková - Prínosom projektu bola menšia rekonštrukcia knižnice - deti vymalovali, zakúpil sa nábytok pre deti, aj knihy.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € ST18_029: Horoklub ŠK UMB BANSKÁ BYSTRICA - Prínosom projektu bolo vtvorenie lezeckých podmienok pre začiatočníkov, usporiadali sa rôzne brigády a čistili sa skaly, osádzali sa istenia a iné bezpečnostné prvky.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 850 € ST18_030: Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina - Prínosom projektu bolo vybudovať oddychovú zónu, aj s kuchynským vybavením pre prípravu občerstvenia.
b) podpora a rozvoj športu 500 € ST18_031: Športový klub polície Bratislava, oddiel vodného slalomu a zjazdu - Prínosom projektu bolo dokončenie lodenice, terasy a miesta a na odkladanie lodí, aby sa aj deti mohli venovať vodným športom v Čunove.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 850 € ST18_032: Asociácia Divadelná Nitra - Prínosom projektu bolo použitie fiančných prostriedkov na prevádzku klubu Darujem ti tulipán a rekonštrukcia zákonu.
e) podpora vzdelávania 500 € ST18_033: Rodičovské združenie sv. Františšek - Prínosom projektu bolo rozvíjať vzťahy v komunite prostredníctvom celodenného programu plného workshopov, aktivít a vystúpení.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 850 € ST18_034: Nadácia Ochranné krídla - Prínosom projektu bolo vytvorenie tvorých dielní pre matky s deťmi, kde sa naučili vyrábať dekoratívne mydlá, osvojili si aj pracovné návyky, získali sebamotiváciu.
e) podpora vzdelávania 450 € ST18_035: Združenie rodičov a priateľov Základnej a Materskej školy v Rudine - Prínosom projektu bolo vytvorenie tvorivých dielní, kde deti pripravili výrobky na výstavu a predaj pre verejnosť na veľkonočných trhoch.
e) podpora vzdelávania 900 € ST18_036: Súkromná materská škola - Prostredníctvom projektu získali škôlkári priamu skúsenosť s modelovaním hliny a tvarovaním z nej. Vďaka zakúpenej peci si vyskúšali prácu na hrnčiarskom kruhu.
e) podpora vzdelávania 1 000 € ST18_037: Základná škola Veľké Zálužie - Projekt prispel ku skrášleniu školského priestoru maľbami detí na betónovom múre. Okolie školy sa taktiež skrášlilo zeleňou.
e) podpora vzdelávania 700 € ST18_038: Združenie rodičov a priateľov MŠ Bancíček,o.z. - Projekt pomohol nadobudnutiu prírodovednej gramotnosti prostredníctvom výskumných metód u detí v MŠ. Spoločne s rodičmi sa zúčastnili workshopov, vďaka ktorým získali nové vedomosti, skúsenosti, menili svoje postoje, hodnoty, názory, zručnosti a schopnost
e) podpora vzdelávania 1 000 € ST18_039: Základná škola Narnia - Za financie z grantu bol nakúpený potrebný diagnostický a stimulačný materiál a pomôcky, vďaka ktorým boli realizované individuálne aj skupinové stretnutia s deťmi v škole. Odbornou intervenciu k deťom so švvp sa úroveň vedomostí žiakov zvýšila,čo sa prej
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € ST18_040: Základná škola - V rámci projektu bol zrevitalizovaný verejný priestor v blízkosti školy a vytvorený Ekopark, ktorý má environmentálny charakter a slúži na vzdelávanie, výchovu, rekreáciu a oddych.
e) podpora vzdelávania 1 000 € ST18_041: Základná škola - Vďaka podpore navštívili žiaci ZŠ partnerskú školu v Nemecku, kde komunikovali v nemeckom a anglickom jazyku, pričom si vytvorili postoje k cestovaniu a multikulturálnemu chápaniu sveta.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 850 € ST18_042: SRRZ-RZ pri Materskej škole - Projekt prispel k zvýšeniu estetického a enviromentalného cítenia, odbúravaniu predsudkov, a tiež pochopeniu kultúrnych a sociálnych rozdielov u detí a rodičov.
e) podpora vzdelávania 850 € ST18_043: Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik - Projekt pomohol k zlepšovaniu čitateľskej gramotnosti detí z málo podnetného prostredia pomocou rôznych aktivít (o. i. maratón v čítaní, súťaž v množstve prečítaných kníh, posedenie pri čaji a knihe, bola zorganizovaná andersenová noc v škole, kde deti na
e) podpora vzdelávania 998,42 € ST18_044: Základná škola - Deti zo školského klubu vytvorili záhradu na školskom pozemku, vďaka čomu sa rozvíjala ich kreativita, estetické cítenie, pracovné zručnosti, a tiež prírodovedné vedomosti.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 974 € ST18_045: Materská škola - Prínosom projektu bolo zväčšiť záujem detí o prírodu - robili rôzne videá a fotky prírody a prostredníctvom výučbovývh programov sa aj vzdelávali.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 850 € ST18_046: Základná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela - Na základnej škole v rámci projektu Prírodná záhrada zrealizovali výsadbu trávy na školskom dvore a skrášlili si priestory. V spolupráci s učiteľmi deti na hodinách technickej výchovy vytvorili a osadili vtáčie búdky.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € ST18_047: SZŠW - V rámci projektu bola na SZŠW dokončená stavba ekodomčeka, v ktorom žiaci, rodičia a členovia miestnej komunity začali realizovať komunitné stretnutia, aktivity a dielne.
e) podpora vzdelávania 972,5 € ST18_048: Obec Dražkovce - Výsledkom projektu je dosiahnuté prepojenie vzdelávacích aktivít detí materskej školy so širšími komunitami obyvateľov obce. Obec nakúpila detské kostýmy lienok, včielok a motýlikov, v ktorých deti vystúpili aj ku Dňu matiek.
e) podpora vzdelávania 1 000 € ST18_049: Základná škola - V rámci projektu žiaci spolu s učiteľmi vytvorili v školskej záhrade nové prvky (pocitový chodník, bylinkovú záhradku, smerovú ružicu, meteorologickú búdku, cintorín odpadkov, lavičky okolo ohniska a 2 náučné tabule) vhodné k výučbe a vytváraniu pozitívny
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € ST18_050: Základná škola, Radošovce 338 - Prínosom projektu bolo spríjemnniť areál školy prostredníctvom zberaním úrody, staraním sa o bylinky prostredníctvom čoho sa žiaci vzdelávajú z oblasti biológie, ale čítania, lebo do upraveného areálu chodia a trávia tam čas.
e) podpora vzdelávania 1 000 € ST18_051: Rodičovské združenie pri Materskej škole Linzbothova 18 - Projekt prispel ku začleneniu dopravnej výchovy do výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole. Vďaka dopravnému ihrisku a zakúpeným odrážadlám si deti osvojili pravidlá cestnej premávky, čím sa zvýši ich bezpečnosť na cestách.
e) podpora vzdelávania 1 000 € ST18_052: Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom - Z poskutnutých finančných zdrojov bol zakúpený materiál na keramiku a kancelársky materiál potrebný na výrobu štruktúrovaného prostredia tried a pracovných úloh. Výrobky boli prezentované na rôznych podujatiach.
e) podpora vzdelávania 700 € ST18_053: Základná škola, Pionierska 33, Čaňa - Projekt bol zameraný na rozvoj komunikačných zručností detí na ZŠ prostredníctvom klasických slovenských rozprávok. Prostriedky z grantu boli použité na zakúpenie sady rozprávok na magnetickú tabuľu, slovných hier pre deti, ktoré umožňujú uplatňovať zážit
e) podpora vzdelávania 995,6 € ST18_054: Základná škola Jakubov - Prínosom projektu bolo deťom sprostredkovať vedomosti o včelách a žiaci využívali informačné technológie aj pri vzájomnej spolupráci si vyskúšali prospešnosť života v spoločenstve.
e) podpora vzdelávania 1 000 € ST18_055: Združenie rodičov Materskej školy Švantnerova - Združenie rodičov Materská škola Švantnerova zrealizovalo projekt, ktorý prehĺbil multikultúrnu uvedomelosť žiakov. Hlavný prínos projektu bol v rozšírení poznatkov detí o iných národnostiach a kultúrach. Projekt prehĺbil taktiež schopnosti tolerancie a
e) podpora vzdelávania 961,8 € ST18_056: Rodičovské združenie pri materskej škole - Projekt obohatil život detí v materskej škole prostredníctvom zážitkového učenia. Aktivity prispeli k prevencii, ako si chrániť svoje zdravie, ako sa správať v dopravných situáciách, deti spoznávali prácu niektorých profesií. Návštevou farmy a botanickej
e) podpora vzdelávania 1 000 € ST18_057: Náručie-združenie rodičov a priateľov waldorfskej materskej školy - Prínosom projektu bolo naučiť deti remeselnej činnosti, samé si vyrobili hračky a aj sa pripravili na divadelé predstavenie, kde si zlepšili vyjadrovacie schopnosti, rovnako aj pohybové zručnosti.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 850 € ST18_058: Základná škola s materskou školou Zlaté - Projekt prispel ku zvýšeniu povedomia o regionálnych a kultúrnych hodnotách u detí predškolského veku a žiakov ZŠ, pričom pomohol vytvoriť priestor pre vytváranie vzťahov medzi rodičmi, deťmi a starými rodičmi navzájom.
e) podpora vzdelávania 991 € ST18_059: Materská škola - Prínosom projektu bolo, že deti sa prostredníctvom bádania a hrania sa s edukatívnymi predmetmi učili a rozvíjali zvedavosť a kognitívne schopnosti.
e) podpora vzdelávania 951 € ST18_060: Základná škola s materskou školou Podolie 804 - Základná škola s materskou školou Podolie 804 vytvorila edukačný program pre žiakov deviateho a ôsmeho ročníka za cieľom oboznámiť ich s históriou Holakustu. Na začiatku projektu mali žiaciu len malé vedomosti o tomto období, no po ukončení projektu sa na
e) podpora vzdelávania 588,68 € ST18_061: Občianske združenie Milúšik - Prínosom projektu bolo podporiť u detí rozvíjanie koncentrácie, motoriku, kreativitu, pracovať v tíme a schopnosť pracovať s pocitmi v materskej škôlke.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € ST18_062: Základná škola Laborecká 66 Humenné - Prínosom projektu bolo zákupenie stolových hier, aby deti mohli aktívne tráviť voľný čas. Projekt bol úspešný, deti mali veľký záujem sa hrať popd dozorom pedagógov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 970 € ST18_063: CZS Narnia - Cieľom projektu bolo prepojiť aktivity medzi žiakmi na škole s domovom dôchodcov. Deti a seniori sa vrámci vyučovania stretávali, komunikovali a deti sa popri tom učili k samstatnosti a zodpovednosti, čo vytvorilo aj vzájomnú medzigeneračnú úctu.
e) podpora vzdelávania 1 000 € ST18_064: Základná škola Rajecká Lesná - Vďaka projektu bol vytvorený čitateľský kútik v nevyužitej časti chodby pre deti ZŠ, kde boli zakúpené knižné publikácie a štyri elektronické čítačky kníh.
e) podpora vzdelávania 937 € ST18_065: Obec Moravany - Materská škola - Prínosom projektu bolo aby deti nadobudli pozitívny vzťah k prírode, aj prostredníctvom výučby v prírode a vďaka edukačným pomôckam aj naďalej pokračovať v učení v prírode.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 960 € ST18_066: Základná škola Rudina - V rámci projektu boli zakúpené ľudové kroje pre deti zo súboru. V nich potom nacvičovali tance a pásmo na vystúpenia.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € ST18_067: ZŠ s MŠ KOŠ - Deti zo ZŠ, MŠ aj ZUŠ spoločne vytvorili učebňu v prírode, ktorú vymaľovali svojimi výtvarnými prácami, zasadili zeleninu, kvety a bylinky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 200 € ST18_068: Združenie Rondel - Realizáciou projektu sa zlepšil technický stav objektu a zvýšila sa bezpečnosť návštevníkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 200 € ST18_069: Prievidzský Parostrojný Spolok o.z. - Projekt bol súčasťou rozsiahlejšieho projektu ožívenia rušňa.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € ST18_070: Rád sv. Bazila Veľkého - Tento projekt pomohol skrášliť okolie a vytvoriť priestor na sedenie v duchovnom prostredí
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 200 € ST18_071: Združenie priateľov Hričovského hradu - Realizáciou projektu sa zlepšila celková statika objektu, konzervačné práce zvýšili bezpečnosť ľudí v blízkosti hradu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 092,4 € ST18_072: Gotická cesta - Prínosom projektu bola obnova kostola v Henckovciach, ale rovnako sa informovala široká verejnosť o pamiatkách aj vďaka propagačným materiálom.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 977,6 € ST18_073: Skryté Poklady Slovenska - Vďaka projektu budova historického kina ožila a čiastočne sa dostala do vyhovujúceho stavu aby bolo možné sprevádzať turistov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 915 € ST18_074: FONTIS - občianske združenie - V rámci projektu sa podarilo vytvoriť prístupové cestičky k náhrobným kameňom, odkryť časť zasypaných náhrobných kameňov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 200 € ST18_075: OZ Hrad Tematín - Projektom sa podarilo zachrániť východnú stenu bránovej veže aj vďaka dobrovoľníkom.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 500 € ST18_076: Združenie na záchranu Zborovského hradu - Prínosom projektu bolo finančne podporiť rekonštrukciu hradného múru Zborovského hradu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 500 € ST18_077: Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja - LEUSTACH - Vďaka projektu za pomoci dobrovoľníkov sa podarilo staticky zabezpečiť baštu a dobrovoľníci si rozvíjali organizačné schopnosti.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 940 € ST18_078: Ruská Nová Ves - Vďaka tomuto projektu sa zlepšil prístup na hrad, zvýšila bezpečnosť pohybu návštevníkov v areáli hradu a zlepšila vizuálna prezentácia hradnej architektúry pre laickú verejnosť.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 600 € ST18_079: Renova - Projekt sa zameral na rekonštrukciu Východnej bašty, na úpravu areálu. Záujem a pracovné zanietenie dobrovoľníkov posúva rekonštrukciu dopredu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 300 € ST18_080: Obec Cerová - Vďaka projektu sa podarilo významne prispieť k bezpečnosti hradu pre návštevníkov a významne predĺžiť životnosť pamiatky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 125 € ST18_081: Klub vojenskej histórie Beskydy - Poslednou fázou tohto projektu bolo osadenie krížov na hroby vojakov. Vojnový cintorín bol týmto vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € ST18_082: Obnova Slovenskej Zeme - Prínosom projektu bolo zrealizovanie množstvo workshopov na záchranu pamiatky. Statickým zabezpečením a konzerváciou prešli časti objektu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € ST18_083: Združenie na záchranu hradu Revište - Dobrovoľníci pracovali na odťažovaní sutinových závalov,príprave kameňa na murovanie a kopaní archeologických sond za prítomnosti archeológa.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € ST18_084: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže - Vďaka projektu sa urobili ďalšie veci na objekte: zakonzervovanie ruín, oprava a archeologický výskum krypty, osveta. Vnútorný rast, formovanie postojov a budovanie zdravého sebavedomia u mladých ľudí.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 250 € ST18_085: Dubova Colonorum - Konzervácia a statické zaistenie kostolíka umožňuje pomocou letného tábora,workshopov, stretávanie dobrovoľníkov a obyvateľov obce Sedliacká Dubová
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 200 € ST18_086: Združenie na záchranu hradu Šášov - Projektom sa dosiahla stabilizácia koruny muriva a 1 okenného otvoru, čím sa zabráni deštrukcii muriva a zároveň sa zvýši bezpečnosť návštevníkov na hrade.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 500 € ST18_087: Vodné mlyny Oblazy, n.o. - Cieľom projektu bolo zabezpečiť dobrú strechu nad jedinou obytnou izbou v celej Kvačianskej doline a tiež umožniť dobrovoľníkom siahnuť si aj na takúto peknú prácu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 300 € ST18_088: Občianske združenie Hrad Uhrovec - Účastníci projektu sa oboznámili s pôvodným technologickým postupom, ktorý sa používal v histórii pri stavbe hradu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 950,01 € ST18_090: ZŠ pre žiakov so SP,int. V. Gaňu - Prínosom projektu bolo zrealizovanie terapie s deťmi, ktoré po terapii vykazovali zlepšenie v oblasti koncentrácie a lepšieho školského výkonu.
e) podpora vzdelávania 3 000 € ST18_091: Združenie "Nepočujem" - Prínosom projektu bolo zakúpenie CNC frézy s príslušenstvom, aby žiaci so sluchovým postihnutím vedeli ako pracuje CNC stroj.
e) podpora vzdelávania 2 258 € ST18_092: Spojená škola internátna - Prínosom projektu bolo zabezpečiť modernejšiu didaktickú techniku v 2 triedach pre nepočujúcich žiakov.
e) podpora vzdelávania 3 000 € ST18_093: Fond UŠKO n. f. - Prínosom projektu bol nákup modernej technológie a výučbovývh programov aby sa zaktívnil výučbový proces u detí.
e) podpora vzdelávania 3 000 € ST18_094: IPčko - Prínosom projektu bolo získať potrebné informácie o vhodnej online komunikácii pre skupinu nepočujúcich, čo sa uskutočnilo aj prostredníctvom stretnutí s odborníkmi, aj nepočujucími, čím sa vytvoril koncept online poradne.
e) podpora vzdelávania 2 791,99 € ST18_095: OZ NepocujuceDieta.sk - Vďaka projektu Viac informácií pre rodiny nepočujúcich detí sa podarilo vytvoriť funkčnejší, prehľadnejší a užitočnejší web nepocujucedieta.sk, kde môžu rodičia, ktorým sa narodí nepočujúce dieťa využiť nájsť potrebné informácie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 € STPP18_02: Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie, o.z. - Prínosom projektu bolo podporiť sieť podujatí a koncertov venovaných L.Beethovenovi. Projekt bol prijatý s veľkým úspechom, čomu svedčí aj vysoká návštevnosť.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 13 000 € STPP18_03: EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského - Prínosom projektu bolo poskytnúť deťom, ktoré majú sluchové postihnutie a rodinám podporu a pomoc, aby sa dieťa bolo schopné sa plnohodnotne rozvíjať a následne vzdelávať na bežnej škole a integrovať sa. Tiež sa zlepšilo poskytovanie služieb výmenou podlá
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € STPP18_04: Vienok - Vďaka grantu k príležitosti 50. výročia založenia folklórneho súboru Vienok sa podarilo podporiť zachovávanie tradícií a kultúrneho dedičstva prostredníctvom usporiadania Galaprogramu, kde účinkovalo 118 členov súboru.
e) podpora vzdelávania 7 000 € STPP18_05: Inštitút pre verejné otázky - Projekt priniesol poznanie o úrovni vzdelania obyvateľstva v oblasti informačno-komunikačných technológii a robotiky/robotizácie.
e) podpora vzdelávania 10 000 € STPP18_08: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica - V rámci projektu bolo na portáli čierna labuť publikovaných 21 reportáží a rozhovorov o vzdelávaní. Taktiež boli zorganizované 4 diskusie pre verejnosť.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € STPP18_09: Detský folklórny súbor Čečinka - Prínosom projektu bolo zabezpečenie krojov a obuvi na programové čísla, finančne sa podporil aj nový bulletin pre DFS.
e) podpora vzdelávania 50 000 € STPP18_10: Od emócií k poznaniu,n.o. - Prínosom projektu bolo vytvoriť a zavádzať inovatívne prístupy k podpore vnímavosti voči zreaniteľným skupinám v školskom a spoločenskom prostredí.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 5 000 € STPP18_11: IPčko - Projekt pomohol zlepšiť životy vyše 6 tisíckam mladých ľudí, ktorí sa ocitli v situácii, keď si nevedia pomôcť sami a nemajú sa na koho iného obrátiť.
e) podpora vzdelávania 15 000 € STPP18_12: Nové školstvo - Výskumné zistenia vo všetkých troch školách poukázali na potrebu systémovejšej podpory v oblastiach komunikácie, tímovej spolupráce i participatívneho prijímania rozhodnutí.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 15 000 € STPP18_13: Stopka n.o. - Vďaka podpore bol zabezpečený vývoj setu aplikácií Corvus na sprístupnenie smartfónov nevidiacim a slabozrakým s cieľom zvýšenia stupňa samostatnosti používateľov.
e) podpora vzdelávania 3 000 € STPP18_15: Slovenské centrum fundraisingu - Projekt priniesol na Slovensko špičkové poznatky a skúsenosti z fundraisingu, komunikácie a budovania vzťahov s darcami.
e) podpora vzdelávania 15 000 € STPP18_16: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica - Prínosom projektu bolo pomôcť predstaviť drobné školské reformy po Slovensku, zorganizovala sa konferencia.
e) podpora vzdelávania 54 200 € STPP18_17: CEEV Živica - Prínosom projektu bolo ohodnotenie 10 inšpiratívnych učiteľov, z ktorých sa vybral víťaz.
e) podpora vzdelávania 2 000 € STPP18_18: Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina - V rámci projektu bol zrealizovaný rôznorodý program pre deti a dospelých v Žiline, prednášky pre Nepočujujúcich, športové disciplíny, kino bez bariér a sociálno rehabilitačný pobyt a večer. Celkovo sa zúčastnilo cca 1000 ľudí zo Žiliny a 350 sluchovo post
e) podpora vzdelávania 31 509,12 € STPP18_19: HUBBA, o.z. - Oba realizované formáty výrazne napomohli rozvoju a profesionalizácii social business a startupového podporného ekosystému na Slovensku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € STPP18_20: OZ Vagus - Cieľom projektu bolo poskytnutie plnohodnotného ubytovania pre ľudí bez domova, dopomáha to k ich resocializácii a stále prebieha aj mapovanie daného projektu pod dohľadom sociálnych pracovníkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € STPP18_21: Gotická cesta - Prínosom projektu bolo zabezpečiť špeciálnu mapu Gotickej cesty a vytvoriť koncept pte brožúry Gotická cesta.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € STPP18_22: TEDxBratislava o.z. - V rámci projektu bola zorganizovaná multižánrová konferencia, kde dostali priestor osobnosti zo Slovenska a zahraničia výnimočné svojim zmýšľaním, skutkami, talentom či potenciálom.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € STPP18_25: Infosluch - Vytvorením mobilnej aplikácie sa zmenila kvalita života rodín , kvalita života dospelých nepočujúcich sa zmení postupne.
e) podpora vzdelávania 2 000 € STPP18_26: FIRST Global Slovakia, o. z. - Prínosom projektu bolo vycestovanie slovenských študentov do Mexika, kde reprezentovali Slovensko v robotickej olympiáde, kde študenti získali aj ocenenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 € STPP18_27: KDE BOLO, TAM BOLO... - Prínosom projektu bolo vytvoriť priestor pre inklúziu medzi deťmi zdravými a nepočujúcimi, a finančné prostriedky sa použili na realizáciu podujatia.
e) podpora vzdelávania 5 000 € STPP18_29: NepocujuceDieta.sk - Vďaka podpore sa podarilo stabilizovať činnosť o.z. a sústrediť sa tak na prebiehajúcu kampaň o potrebe včasnej intervencie.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 500 € STPP18_30: IPčko - Prínosom projektu bolo zlepšiť grafiku OZ a tým zvýšiť aj profesionalizáciu práce OZ.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € STPP18_33: Cesta von - Boli vyškolené 4 rómske ženy z vylúčených rómskych komunít v Muránskej Dlhej Lúke, Zborove a Kecerovciach v metóde Play wisely a postupne sa zvyšuje kvalitu lekcií zameraných na ranú staroslivosť o deti vo veku 0-3 rokov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € STPP18_34: Uškové deti - Projekt určite prispel k zlepšeniu komunikácie medzi rodičmi a ostatnými členmi rodín a ich dieťaťom - a to už tým, že absolvovali intenzívny kurz posunkového jazyka a naučili sa základné posunky.
b) podpora a rozvoj športu 10 000 € STPP18_36: Bratislavský maratón, o.z. - Prínosom projektu bolo prilákať k športovaniu široké masy.
e) podpora vzdelávania 2 400 € STPP18_37: Od emócii k poznaniu - Eduma - Vďaka projektu sa podarilo nastaviť šírenie osvety a zlepšenia komunikácie projektkov za účelom scitlivovania spoločnosti.
e) podpora vzdelávania 17 100 € STPP18_38: Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava /Open Society Foundation Bratislava - Prínosom projektu bolo vytvorenie kampane na šírenie informácií o dôležitosti včasnej intervencie, vytvorili sa aj edukatívne videá.
b) podpora a rozvoj športu 5 998,96 € UNI18_1: Rozhyb svoje mesto - Združenie uskutočnilo festival pohybu a zdravého životného štýlu pre päť základných škôl. Program bol deťom šitý na mieru a zodpovedal moderným trendom v detskom živote. Pohybové akcie zasiahli 2 500 detí škôl, rovnako ich učiteľov a riaditeľov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 413 117,15 € LIDLPP17_5: Set prístrojov pre novorodenecké oddelenia - Set život udržujúcich prístrojov pre 53 novorodeneckých oddelení po celom Slovensku, pre približne 5500 novorodencov ročne, ktorí potrebujú bezprostredne po narodení medicínsku pomoc.
e) podpora vzdelávania 10 000 € NPI_MO18_01: Via Bona 2017 - oceňovanie firiem za zodpovedné podnikanie. Z príspevku bolo zabezpečené organizovanie ocenenia.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Konferencia o zodpovednom podnikaní CEE SCR Summit sprostredkoval účastníkom nové informácie v oblasti spoločenskej zodpovednosti.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 750 € Dell_IP18_01: Advokáti Pro Bono 2018 - Pro Bono právna pomoc, ktorú právnici spoločnosti DELL poskytujú v rámci programu Advokáti Pro Bono umožnila 4 neziskovým organizáciám a ich klientom byť o svojich právach nielen informovaní, ale tiež uplatňovať ich v praxi.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 2 350 € NPI_MBF18_02: Dobrovoľníctvo Day of Caring 2018 - Vďaka sprostredkovaniu dobrovoľníckeho podujatia Day of caring 2018, mohlo vyše 150 zamestnancov spoločnosti Mercedes-Benz Financial, a MB na Slovensku a v Česku, absolvovať dobrovoľnícky deň v Depaul, Imobilio a Centre rodiny.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 386,82 € NP_LEN18_04: Lentalk 2018 - Mladí ľudia s poruchou autistického spektra, ich vychovávatelia a rodičia budú mať možnosť vďaka aplikácii efektívne komunikovať a orientovať sa v čase (problém, často sa vyskytujúci pri tejto skupine ľudí).
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 5 000 € Podpora chodu portálu dobrakrajina.sk, ktorý umožňuje neziskovým organizáciám získať financovanie formou verejnej zbierky.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 8 197,45 € NPI_JCI18_01: Giving Tuesday 2018 - Vďaka pracovníkom Nadácie Pontis bolo podporené firemné dobrovoľníctvo počas podujatia Giving Tuesday 2018.
e) podpora vzdelávania 9 056,22 € NPI_LEN18_02: Generácia 3.0 - V rámci projektu sú oceňované a šírené vzdelávacie programy zamerané na zručnosti dôležité pre 21. storočie.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 562,4 € NPI_ST18_03: Dieťa v ohrození - Podpora konferencie Dieťa v ohrození zameranej na šírenie vedomostí a vzdelávania odborníkov o potrebe a dôležitosti ranej starostlivosti o zdravotne a sociálne znevýhodnené deti.
e) podpora vzdelávania 11 527,92 € NPA_ST17_15: Kniha Máme dieťa s poruchou sluchu - V rámci projektu bola vydaná knižná publikácia - Máme dieťa s poruchou sluchu, ktorá slúži ako literatúra pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tom, aké je to, keď sa počujúcim rodičom narodí nepočujúce dieťa a čo to znamená.
e) podpora vzdelávania 4 604,4 € NPI_ST18_06: Kurzy posunkového jazyka - Vďaka projektu sa podarilo zorganizovať 4 kurzy posunkového jazyka pre verejnosť s cieľom zmenšovať bariéry medzi počujúcimi a nepočujúcimi.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 74 882,51 € NPI_ST18_05: Mobilný pedagóg - Vďaka projektu sa podarilo zvýšiť osvetu o potrebe včasnej intervencie pre deti so sluchovým postihnutím a vytvoriť analýzu o dopade VI na skvalitennie života nepočujúcich
c) poskytovanie sociálnej pomoci 45 230,63 € NPI_ST18_04: Online tlmočník - Online tlmočenie pomáha v komunikácii medzi počujúcimi a nepočujúcimi. Vďaka projektu sme uľahcili život 309 nepočujúcim v mnohých ich situáciách.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 31 066,78 € NPI_LEN18_01: Naše mesto - Vďaka pracovníkom Nadácie Pontis bolo podporené firemné dobrovoľníctvo počas podujatia Naše mesto 2018.
Spolu 1 719 111,98 €