Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Pontis, Bratislava-Ružinov'
za rok 2020

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
e) podpora vzdelávania 1 400 € ACC_ZGP21_01: Asociácia pre mládež, vedu a techniku - Prínosom projektu zorganizovanie 16.ročníka súťažnej konferencie do ktorej sa zapojilo 273 žiakov. Zorganizovali sa aj 4 workshopy.
e) podpora vzdelávania 1 400 € ACC_ZGP21_03: Ženský algoritmus - Prínosom projektu bolo uskutočnenie online vzdelávania pre ženy na podporu vrátenia sa do pracovného života, zlepšenie sebavedomia, rozvinutie nových zručností. Uskutočnilo sa 8 webinárov, 2 diskusie. Bolo vybraných 27 účastníčok do kurzu.
e) podpora vzdelávania 1 396,5 € ACC_ZGP21_04: Agentúra práce BBSK, n.o. - Prínosom projektu bolo vzdelávanie žien z marginalizovanej skupiny, do školení bolo zapojených 20 žien, ktoré si osvojili základy digitálnych zručností.
e) podpora vzdelávania 2 000 € ACC_ZGP21_05: OpenLab, o.z. - Prínosom projektu bolo vytvorenie študijných materiálov pre študentov a učiteľov, uskutočnili sa 4 workshopy pre 36 študentov, 1 školenie pre študentov SŠ a 1 školenie pre učiteľov.
e) podpora vzdelávania 1 919,64 € ACC_ZGP21_06: Zmudri - Združenie je zamerané na podporu vzdelávania online prostredníctvom edukatívnych videí. Pripravilo sa video, k nemu metodické materiály a vyše 175 učiteľov oň prejavilo záujem.
e) podpora vzdelávania 2 000 € ACC_ZGP21_07: Miestne združenie YMCA Nesvady - Prínosom projektu bolo zorganizovanie pravidelných prednášok, osob. poradenstiev pre skoro 200 ľudí, uskutočnilo sa 1 školenie a 2 kurzy pre nezamestnaných, matky na rod.dovolenke a podnikateľov.
e) podpora vzdelávania 1 994,74 € ACC_ZGP21_08: Mareena - Prínosom projektu bolo zlepšenie komunik. zručností 30 účastníkov jazykového kurzu, odučilo sa 20 hodín, 10 dobrovoľ.hodín a vypracoval sa dizajn jazykového kurzu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € ACC_ZGP21_09: Bol raz jeden človek - Prínosom projektu bolo materiálne a technické vybavenie sociálneho podniku, vďaka čomu sa rozvíjali kreatívne a pracovné zručnosti 9 kresličov, kt. sú zdrav.znevýhodnení.
e) podpora vzdelávania 1 000 € ACC_ZGP21_10: OZ Kockovna - Prínosom projektu bolo vzdelávanie žiačok, ktoré bolo zamerané na blokové programovanie cez STEAM Education, procesu sa zúčastnilo 25 žiačok za mesiac. Uskutočnilo sa 20 rôznych aktiviít.
e) podpora vzdelávania 1 000 € ACC_ZGP21_11: Budúca Generácia Európy, o.z. - Prínosom projektu bolo zorganizovanie tréningového programu pre 14 vybraných účastníčok z VŠ, uskutočnilo sa 5 workshopov.
e) podpora vzdelávania 1 000 € ACC_ZGP21_12: Detský fond Slovenskej republiky - Prínosom projektu bolo zorganizovanie poradenských aktivít pre 72 detí, mladých ľudí a dospelých, kde získali pracovné zručnosti, nakúpili sa aj pomôcky do centra.
e) podpora vzdelávania 800 € ACC_ZGP21_13: Základná školy Nám. Konkolyho-Thege č. 2 Hurbanovo - Prínosom projektu bolo založenie školskej firmy, zakúpenie materiálu a zakúpenie licencie. 30 žiakov mesačne sa zlepšovalo vo funkčnej gramotnosti - finančná, enviro, čitateľ. a it, uskutočnilo sa 30 stretnutí a 1 podujatie.
e) podpora vzdelávania 2 000 € ACC_ZGP22_01: Univerzitka, o.z. - Prínosom projektu bolo zlepšenie vzdelávania detí so špeciálnymi potrebami. Uskutočnilo sa 12 webinárov pre rodičov, 32 webinárov pre deti.
e) podpora vzdelávania 2 000 € ACC_ZGP22_02: Asociácia pre mládež, vedu a techniku - Prínosom projektu bolo uskutočnenie 17.finále súťaže Junior internet, ktorej sa zúčastnilo 52 žiakov a odprezentovalo 44 projektov z IT oblasti.
e) podpora vzdelávania 2 000 € ACC_ZGP22_03: Zmudri - Prínosom projektu bolo rozšírenie portfólia video kurzu na tému kariéra, hľadanie práce, nástup do práce, ktorý absolvovalo 1845 študentov.
e) podpora vzdelávania 1 488,86 € ACC_ZGP22_04: Kolabo o.z. - Prínosom projektu bolo vzdelávanie o téme sociálneho podnikania, uskutočnila sa 1 kampaň, 100 hodín mentoringu, 5 víkendových workshopov, 10 ľudí absolvovalo mentoring, pripravili 10 projektov.
e) podpora vzdelávania 1 463,28 € ACC_ZGP22_09: Psi na život - Prínosom projektu bola podpora vzdelávania v rámci organizácie od výchovy šteniat, až po prácu s klientom. Uskutočnil sa 1 online seminár a 3 prezenčné semináre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 0,05 € ACC_ZGP22_10: Maják n.o. - Prínosom projektu bola realizácia a rozvoj pracovnej terapie. Uskutočnilo sa 40 workshopov, ktorých sa zúčastnilo 9 klientov a ďalších 60 ľudí, medzi ktorými boli aj zamestnanci, rodinní príslušníci, či ľudia z iných organizácií.
e) podpora vzdelávania 876,71 € ADI22_01: Súkromná základná škola, Ulica B. Nemcovej 1 , Lučenec 984 03 - Prínosom projektu bolo technické vybavenie školy, aby bola vybavená na interaktívnu výučbu. Mesačne využívalo nové zariadenie 20 žiakov, 3 pedagógovia a 13 predškolákov.
e) podpora vzdelávania 1 181,29 € ADI22_02: Ukainska spilka - Prínosom projektu bola podpora detského centra, kde sa financovala strava pre deti z Ukrajiny, učiteľka a zaplatil sa nájom. Za mesiac tam bolo 30 detí, pomohlo to 25 matkám z Ukrajiny.
b) podpora a rozvoj športu 2 722,48 € BK_ZGP22_01: Obec Horné Otrokovce - Projekt zabezpečil nové prvky na detskom ihrisku, ktoré napomáhajú k rozvíjaniu športovej zdatnosti detí - jedná sa o lezeckú stenu a lanovú pyramídu. Deti na týchto prvkoch cibria koordináciu tela a získavajú zručnosti.
b) podpora a rozvoj športu 1 213,2 € BK_ZGP22_02: OZ-FRAŠTÁČIK - Získaný grant bol využitý na kúpu trampolín pre deti materskej školy. Cvičenie na trampolínach prináša deťom veľa zdravotných benefitov.
b) podpora a rozvoj športu 1 999,71 € BK_ZGP22_03: Základná škola s vyuč.jaz.maď. Mihálya Borsosa Veľké Úľany- Borsos Mihály Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Nagyfödémes - Zo získaných zdrojov boli zakúpené lopty, siete, bránka, basketbalový kôš a florbalový set. Na vškole vzniklo nové florbalové mužstvo.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 2 160 € BK_ZGP22_04: Dobrovoľný hasičský zbor Leopoldov - DHZ Leopoldov je naďalej prvovýjazdový zbor k rôznym požiarnym udalostiam a nehodám. Prostriedky z grantu použili na zakúpenie zdravotných pomôcok potrebných na záchranu ľudských životov a ich bezpečnosť.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € BK_ZGP22_05: Futbal deťom o.z. - Futbalových kempov sa na troch turnusoch uskutočnených v Červeníku zúčastnilo spolu 155 detí z celého slovenska, 16 detí z Ukrajiny.
b) podpora a rozvoj športu 2 100 € BK_ZGP22_06: OZ Klub rýchlostnej kanoistiky Šaľa - Z prostriedkov grantu bol zakúpený kayak K2 pre deti.
e) podpora vzdelávania 2 000 € BK_ZGP22_07: Základná škola s materskou školou Vlčkovce - Nové pomôcky a náradie nám umožnia viac cvičiť na školskom dvore. Pri zvyšujúcom sa počte detí v triedach je dobré, že máme väčšie množstvo pomôcok.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € BK_ZGP22_08: Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď - Vďaka projektu boli zrealizované 2 basketbalové kempy pre deti od 6 do 14 rokov, ktorých cieľom bolo rozvíjať u čo najväčšieho počtu detí a mládeže vzťah k športu a upevňovaniu ich zdravia a telesnej a duševnej zdatnosti.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € BK_ZGP22_09: Obec Sasinkovo - Vďaka projektu zakúpili work-outové prvky Cyklotrenažér a dvojitý prvok twister a surfer, ktorým doplnili vznikajúce work-outové ihrisko, ktoré sa podarilo v auguste 2022 aj otvoriť.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € BK_ZGP22_10: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ v Hlohovci, Kopernikova24 - Počas štyroch stretnutí sa deti mladšieho školského veku oboznámili s tým ako sa starať o vlastné zdravie a iných (prvá pomoc), so základmi stravovania a zdravého živothé štýlu, s prácou fyzioterapeuta, návykmi sedenia a overili si kondíciu pri pochode.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € BK_ZGP22_11: Atletický klub Bojničky - Počas projektu deti na sústredení trénovali v dvojfázových tréningoch. Zlepšili si svoje výkony, ktoré sa už odzrkadlili na pretekoch dňa 27.8.2022.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € BK_ZGP22_12: Občianske združenie "JA SÁM" - Finančné prostriedky boli použité na realizáciu Letného pobytového tábora JA SÁM od 09.07. do 16.07.2022 na Duchonke. Táboru sa zúčastnilo 13 detí so zdravotným postihnutím a tiež v rámci inkluzívneho spájania i 6 zdravých detí.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € BK_ZGP22_13: Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava - Vynaložené finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie nákupu basketbalového setu (dresu + trenírok) a teplákových súprav.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € BK_ZGP22_14: Dotyk Života, o.z. (Mobilný hospic Vrbové) - Cieľom projektu bolo, aby mali v zariadení dostatočné množstvo infúznych púmp. Zakúpením 3 ks Mircel púmp sa ich počet zvýšil na 13.
b) podpora a rozvoj športu 1 611,95 € BK_ZGP22_15: Funny athletics - Projekt priniesol zakúpenie testovacej jednotky Professional Y Balance test Kit a Sadu Plyo boxov HMS Premium PYBS01, ktoré pomohli skvalitniť a zaktraktívniť proces testovania športovcov.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € BK_ZGP22_16: Forza Balance Sport - Vďaka projektu boli zakúpené inteligentné bránky Futbox a celkovo do projektu bolo zapojených 25 detí.
e) podpora vzdelávania 1 997,52 € BK_ZGP22_17: Základná škola s materskou školou, Rišňovce 427 - Získané prostriedky boli využité na zakúpenie nových telovýchovných pomôcok, vďaka ktorým môžemu telesnú výchovu v škole zamerať viac aj na zdravotnú telesnú výchovu.
e) podpora vzdelávania 2 250 € BKPP22_01: Mesto Hlohovec - Worshop bol realizovaný vo všetkých školách v meste Hlohovec - v základných i stredných školách. Zúčastnili sa ho žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ a 1. ročníka v SŠ.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 3 750 € BKPP22_03: Mesto Hlohovec - V rámci realizácie boli zakúpené 3 ks fontán na pitnú vodu Atlas a 2 kusy hmlových rozprašovacích brán. Všetky boli umiestnené v meste Hlohovec.
e) podpora vzdelávania 1 000 € BKZGPSK22_01: Obec Košúty - Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu a efektívnosť výučby efektívnou a kreatívnou formou v rámci všetkých predmetov žiakov 1.stupňa. Deti sprevádzal moreplavec Čľupo, ktorý im podal zaujímavou formou množstvo informácii z rôznych oblastí.
e) podpora vzdelávania 600 € BKZGPSK22_02: Základná škola, Š. Majora 560, Veľké Úľany - Za poskytnutý grant členovia inkluzívneho tímu nakúpili didaktické pomôcky a hračky, ktoré používajú žiaci počas vyučovania, počas korekčných cvičení a terapií.
e) podpora vzdelávania 2 994 € BKZGPSK22_03: Občianske združenie - FRAŠTÁČIK - Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie interaktívnej tabule, projektoru, notebooku, programu ActiveInspire a školenia pre pedagogických zamestnancov.
e) podpora vzdelávania 699,5 € BKZGPSK22_04: Materská škola, Nábrežie 23, Hlohovec - Projekt bol prínosom pre zlepšenie outdoorovej výuky a pohybu vonku. Zakúpením 20 pršiplášťov a 9 sušičiek obuvi sa zvýši podiel vonkajších aktivít pre deti v MŠ.
e) podpora vzdelávania 2 000 € BKZGPSK22_05: Na trati, o. z. - Prostredníctvom grantu bola zakúpená interaktívna tabuľa, vďaka ktorej klienti vstupujú do virtuálneho sveta. Deti s autizmom sú známe tým, že ich fascinuje elektronika a toto je cesta, ako im ponúknuť nové zručnosti spôsobom, ktorý im je príjemný.
e) podpora vzdelávania 2 212,5 € BKZGPSK22_06: Centrum voľného času Dúha - Projekt Včela - malý zázrak prírody bol veľmi úspešný. Deti sa dozvedeli veľa nového o živote včiel, ako pracujú, ako vyrábajú med a mnoho ďalších užitočných vedomostí.
e) podpora vzdelávania 2 382 € BKZGPSK22_07: Materská škola Kalinčiakova 1, Hlohovec - Prostredníctvom vzdelávacích aktivít mali deti možnosť bližšie sa oboznámiť a prakticky si vyskúšať balančný chodník a počítadlo.
e) podpora vzdelávania 991,63 € BKZGPSK22_08: Základná škola, Podzámska 35, Hlohovec - Vďaka vzdelávacím hrám sme oslovili aj žiakov, ktorý sa bežne počas vyučovania správajú pasívne a začali sa viac zapájať do vzdelávacieho procesu a učia sa s radosťou.
e) podpora vzdelávania 2 913 € BKZGPSK22_09: HLOHOVSKÁ STUDNIČKA - Deti vďaka názorným informačným tabuliam získavajú nové vedomosti alebo si už získané vedomosti o prírode upevňujú. Pomáhajú im v tom hravé úlohy a interaktívne drevené pexeso, ktoré im pomáha s zvieratá lepšie zapamätať.
e) podpora vzdelávania 3 000 € BKZGPSK22_10: Základná škola s materskou školou, Pastuchov 210 - Počas realizácie projektu boli zakúpené dve 3D tlačiarne a interaktívna tabuľa. Cieľom je oboznámiť žiakov s 3D tlačou a jej praktickým využitím.
e) podpora vzdelávania 2 400 € BKZGPSK22_11: Obec Dolné Trhovište - Deti majú po zriadení knižnice väčší záujem o knihy, o ich prezeranie a čítanie s pomocou p.učiteliek. Učia sa s knihou zaobchádzať, vysvetliť, kto je to autor, kto je ilustrátor a pod.
e) podpora vzdelávania 3 000 € BKZGPSK22_12: OZ SEMAFOR pri Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave SPŠD , Študentská 23, 917 45 Trnava - V dňoch 17. až 19. júna 2022 bolo v telocvični SPŠ dopravnej v Trnave inštalované koľajisko modelovej železnice prístupné verejnosti a v dňoch 17. a 18. júna sa konal aj Deň otvorených dverí SPŠD Trnava. Hlavným cieľom projektu bolo spropagovať technické vzdelávanie.
e) podpora vzdelávania 3 000 € BKZGPSK22_13: Súkromné centrum voľného času, Trakovice 10 - Deti pracovali na zakúpenej výpočtovej technike v programe https://makecode.microbit.org/ a programe pre roboti Arduino, kde si pripravovali projekty. Sady micro:bit si požičiavali a reálne skúšali svoje projekty.
e) podpora vzdelávania 1 495 € BKZGPSK22_14: Dospelí pre deti - Vďaka projektu sa mohol pedagogický kolektív zaškoliť a zvýšiť kvalitu vyučovacieho procesu, rozšíriť svoje pedagogické pôsobenie o inovatívne metódy Hejného matematiky a o zaujímavé edukačné aktivity zamerané na digitalizáciu.
e) podpora vzdelávania 2 997 € BKZGPSK22_15: Základná škola s materskou školou, Školská 528, Veľké Ripňany - Podarilo sa vytvoriť zmodernizovanú učebňu prírodných vied, ktorá bude slúžiť pre všetkých žiakov k skvalitneniu vyučovacieho procesu. Nové zakúpené pomôcky sú určené k uplatňovaniu inovatívnych metód a zásad vyučovacieho procesu.
e) podpora vzdelávania 2 960,99 € BKZGPSK22_16: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany - Prostredníctvom projektu zakúpili hardvérové a technické vybavenie. V rámci vyučovacieho procesu zmenili časovo-tematické plány tak, aby obsahovali praktické cvičenia.
e) podpora vzdelávania 2 990,1 € BKZGPSK22_17: Základná škola s materskou školou, Rišňovce 427 - Realizáciou projektu škola podporila vytvorenie spoločnej vízie smerovania školy prostredníctvom pobytového workshopu pre 23 zamestnancov.
e) podpora vzdelávania 2 400 € BKZGPSK22_18: Základná škola Jána Amosa Komenského, Nová cesta 9, Tvrdošovce - Realizáciou projektu sa podarilo spojiť juniora a seniora pri spoločnej práci, práci s digitálnou technikou. Primäli deti, aby svoje zručnosti pri práci s digitálnymi technológiami využili k učeniu staršieho člena skupiny.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € DELLPP22_01: Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy - Cieľom projektu bolo podporiť zdravie Milkiných šteniat komplexnou veterinárnou starostlivosťou a kvalitným krmivom. Sučke Milke sa narodilo 6 zdravých šteniatok. Po spoločne strávených 8 týždňoch, poputovali k vychovávateľom, dobrovoľníkom výcvikovej školy.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € DELLPP22_03: Ružová stužka, n.f. - Systematicky prebiehajúci viacročný projekt vzdelávanie žien, ktoré čakajú na mamografické vyšetrenie. Lekári a zdravotnícky personál boli informovaní o tom, ako vzdelávať verejnosť a ženy čakajúce na vyšetrenie na ich pracovisku.
e) podpora vzdelávania 3 000 € DELLPP22_04: CSOŠE P.G. Frassatiho - Nové IT systémy prinašajú nový "vietor" do školskej IT učebne, čo pozitívne vplýva na motiváciu študentov.
e) podpora vzdelávania 1 929,2 € DELLZGP22_01: Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave - Prostriedky boli použité na stavebnú prípravu observatória. Bude to prvá hvezdáreň v Bratislave s profesionálnym vybavením na pozorovanie oblohy ako aj sprievodnými programami pre laickú a odbornú verejnosť.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € DELLZGP22_02: Speed Skating Club Spartak Trnava, o.z. - Projekt zviditeľnil kúpeľné lokality na Slovensku pre aktívne formy oddychu. Do aktivít sa zapojilo takmer 140 ľudí, z ktorých takmer 30% ešte o Nordic Walkingu ešte nepočuli.
e) podpora vzdelávania 2 000 € DELLZGP22_03: OZ Downov syndróm - V dňoch 3.-5.6.2022 sa v Piešťanoch zišlo 25 rodín s malými deťmi s Downovým syndrómom do 5 rokov. Účastníci navštívili priestory rehabilitačného centra Axis a absolvovali odborné prednášky z logopédie a neurológie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € DELLZGP22_04: Považské múzeum - Projekt zatraktívnil stálu expozíciu venovanú palatínovi Jurajovi Turzovi pre najmenších návštevníkov prostredníctvom zakúpenia magnetickej tabule s magnetkami, dobových hračiek pre deti a výrobou divadelných bábok.
b) podpora a rozvoj športu 1 996,14 € DELLZGP22_05: Dobrovoľný Hasičský Zbor Reca - Vďaka grantu organizácia nakúpila technické vybavenia pre mládežnícky hasičský šport, čím umožnila zlepšiť tréningový proces a posunúť sa na súťažnú rovinu. Aj najmladší členovia sa tak reálne zapojili do vyučovacieho procesu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 750 € DELLZGP22_06: Iniciatíva Naše Karpaty - Vyše 120 ročná studnička bola vážne poškodená, roky neudržiavaná. Podarilo sa vyčistiť vnútro studničky, vyskladať obvodovú konštrukciu, opraviť a zreštaurovať hlavný kameň s nápisom. Zároveň sa vyčistilo okolie od nánosov haluziny a lístia, kamenia a odpadkov.
e) podpora vzdelávania 2 000 € DELLZGP22_07: Infosluch - Vďaka grantu sa zmenil web organizácie, grafickú podobu aj obsah tak, aby bol dostupný pre ľudí so zdravotným postihnutím. Naprogramovali databázu posunkov a hier. Okrem toho urobili 10 dvojhodinových wokshopov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 2 000 € DELLZGP22_08: Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) - Projektu sa zúčastnilo 13 dobrovoľníkov. Rodiny s autistickým dieťaťom mali k dispozícii dobrovoľníka, ktorý sa plne venoval osobe s autizmom. Dobrovoľníci si zážitkovou skúsenosťou rozširovali povedomie o autizme.
e) podpora vzdelávania 2 000 € DELLZGP22_09: Obec Lehnice - Projekt zabezpečil prostriedky na zakúpenie materiálu potrebného k zrekonštruovaniu priestorov MŠ a tým zlepšil podmienky na výchovnú činnosť detí v materskej škole.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 975 € DELLZGP22_10: Živé Račko - Projekt podporil realizovanie podujatia Živé Račko, na ktorom sa podieľalo 15 dobrovoľníkov z OZ Živé Račko. Dobrovoľníci pripravili program pre 1500 návštevníkov, ktorí sa tiež aktívne zapojili do aktivít ako napr. zber starého šatstva, výmena kníh alebo reckylácia odpadu.
e) podpora vzdelávania 1 510 € DELLZGP22_11: Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava - Vďaka grantu škola vybudovala Ekoučebňu. Vznikol krásny nový priestor pre realizáciu detí v prírode. Cieľom je učiť deti environmentálnej problematike a vysvetliť im chod prírody.
e) podpora vzdelávania 605 € DELLZGP22_12: Občianske združenie Charitas Saag - Na dvore voľnočasového centra pre zdravotne znevýhodnené osoby Modrý lúč v Šahách sa konalo 12 tvorivých dielní keramiky, do ktorých boli pozvané deti z miestnych materských škôl, základných škôl, seniorov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 880 € DELLZGP22_13: Horses Heal oz - Vďaka projektu sme zrealizovali bezplatné stretnutia pre deti - workshopy v asistencii s koňmi na podporu duševného zdravia. Aktívne sa na nich zúčastnilo 65 účastníkov.
e) podpora vzdelávania 2 000 € DELLZGP22_14: Základná škola, Prokofievova 5, Bratislava - Tento projekt bude slúžiť minimálne 450 žiakom základnej školy, avšak aj ich rodičom a všetkým ľudom, ktorí sa budú zúčastňovať na školských a kultúrnych podujatiach, ktoré sa budú v novom modernom multifunkčnom priestore realizovať.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 677 € DELLZGP22_15: Slovenský skauting, 30. zbor Bistersa Považská Bystrica - Skauti uskutočnili 3 brigády pred nemocnicou v Považškej Bystrici, kde vyčistili a obnovili rastlinstvo v zanedbanej časti areálu. Zostrojili taktiež 12 vtáčich búdok, 4 hmyzie domčeky a kŕmidlo, ktoré umiestnili v nemocničnom parku.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 101,49 € DELLZGP22_16: Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá - Výsledkom projektu je nanovo vystavaná voliéra, objekt tvorený dreveno - kovovou konštrukciou obalenou plastovou sieťou, ktorá tvorí uzatvorené prostredie pre umiestnenie vtákov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 2 000 € DELLZGP22_17: MUSICA CORDIS - Na organizácii festivalu Hudobná jar sa podieľalo 10 dobrovoľníkov, 25 účinkujúcich a návštevnosť bola 350 divákov. Skvostom festivalu boli diela znejúce vo svetovej premiére.
e) podpora vzdelávania 2 000 € DELLZGP22_18: "OZ Vodníček Rodičovské združenie pri materskej škole Tupolevova 20" - Vďaka novým edukačným pomôckam zabezpečil projekt lepšie vydelávanie pre 88 detí z materskej školy Tupolevova 20 v Bratislave.
e) podpora vzdelávania 2 000 € DELLZGP22_19: Rada rodičov a priateľov materskej školy Šancová - Projekt zlepšil kvalitu pre deti hrajúce sa na škôlkárskom dvore. Okrem toho, že pribudlo naraz väčšie množstvo nových herných prvkov, staré preliezky sa zrepasovali a dodali sa nové dopadové plochy.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 601,8 € DELLZGP22_20: Čas pre rodinu - Projekt zlepšil prostredie komunitného rodinného centra vybudovaním živej steny. Zároveň vytvoril lepšie podmienky pre letnú kolóniu netopierov. V centre zlepšil možnosti separácie odpadu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 3 640 € DM20_02: CEEV Živica - Počas projektu si 25 vybraných a vyškolených obcí zrealizovalo schválený projekt klimatického adaptačného opatrenia na svojom území.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 400 € DM21_14: Lastovička – spoločnosť pre pomoc deťom a mladistvým - Inštalácia outdoorových cvičiacich fitness strojov a ping-pongového stola je súčasťou celkovej revitalizáce areálu.
e) podpora vzdelávania 2 000 € DM22_01: Gymnázium sv. Košických mučeníkov ako organizačná zložka Spojenej školy sv. Košických mučeníkov - Prínosom projektu bola pomoc žiakom z Ukrajiny, ktorý nastúpili na Slovensku do školy. Zakúpili sa pracovné pomôcky, aby sa mohli učiť - stoličky do tried a počítače.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 500 € DMIS21_01: OZ Chrobáčiky pri MŠ v obci Jablonec - Zakúpili sme 2 edukačné obojstranné tabule s hrami, ktoré učia deti čítať s porozumením, koncentrovať sa, rozširujú vedomosti o prírode, živočíchoch a lesoch.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 4 765 € DMIS21_02: Základná škola Zlatá 2 - Vďaka projektu vzniklo v areáli ZŠ vzdelávacie centrum pre teoretickú, ale aj praktickú výučbu. Žiaci si vyskúšali výrobu včelobalu a oboznámili sa aj so starostlivosťou včelstva.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 433 € DMIS21_03: obec Slovenský Grob - Posadili sme celkom 10ks stromov rôznych druhov, na 4 miesta.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 500 € DMIS21_04: Včelomil, o. z. - V rámci projektu boli vysadené medonosné a peľodajné dreviny v blízkosti včelníc, a tiež bolo natočené náučné video pre začínajúcich včelárov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 500 € DMIS21_05: ZRPŠ -Beno - Finančný príspevok bol použitý na revitalizáciu školského dvora. Vďaka dobrovoľníkom boli opravené preliezky, osadené nové lavičky a vysadená zeleň.
b) podpora a rozvoj športu 83,57 € DMIS21_06: Občianske združenie Šóšárskych prameňov - Vybudované detské ihrisko poskytlo bezpečné miesto pre možnosť trávenia voľného času detí. Poskytuje priestor na rozvoj motoriky, sociálnych interakcií s inými deťmi.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 3 000 € DMIS21_07: Amres, občianske združenie - Vďaka grantu získalo naše ihrisko novú formu a život. Vytvorili sa zóny na sedenie, pomôcky na udržiavanie poriadku na ihrisku a nové herné prvky všetky deti.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 5 000 € DMIS21_08: UM UM o.z. - Projekt prispel k vzniku 1. komunitnej záhrady, ktorá leží uprostred najväčšieho sídliska, pri ZŠ Komenského v Starej Ľubovni.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 5 000 € DMIS21_09: Zelená hliadka Pezinok - Pri vode k cyklochodníku skupina dobrovoľníkov osadila náučnú tabuľu o prínosoch bobra v krajine a vysadila 48 veľkých líp.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 3 000 € DMIS21_10: občianske združenie Naša Ratková - Prínosom projektu bolo vytvorenie plochy - námestia - kde sa postavili úle, vyvýšené záhony, 4 náučné tabule, 1 api posedenie, postavil sa plot, vysadili sa kríky a okrasné trávy.
b) podpora a rozvoj športu 54,51 € DMIS22_02: Občianske združenie Šóšárskych prameňov - Prínosom projektu bolo osadenie detského ihriska, pocitového chodníka, drevenej knihobúdky, 3 prvky fitnes ihriska pre deti a dospelých. Počas projektu sa uskutočnila 1 beseda, 6 spoločensko-kultúrnych podujatí , 6 športových podujatí.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 21 327,6 € DZ2022/412: Infúzna technika pre detskú onkológiu a hematológiu v Košiciach - Darovanie zdravotníckych prístrojov za účelom ochrany zdravia a poskytovanie bezplatnej zdravotníckej starostivosti pre detských pacientov na oddelení detskej onkológie a hematológie v Detskej nemocnici v Košiciach.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 21 492 € DZ2022/413: Infúzna technika pre Kliniku pediatrickej onkológie a hematológie v Banskej Bystrici - Darovanie zdravotníckych prístrojov za účelom ochrany zdravia a poskytovanie bezplatnej zdravotníckej starostivosti pre detských pacientov na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie SZU.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 33 088,56 € DZ2022/414: Darovanie materiálno technického vybavenia pre antiseptickú prípravu liečiv do nových priestorov nemocničnej lekárne v NÚDCH za účelom ochrany a podpory zdravia a liečbe detských onkologických pacientov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 246 863,99 € DZ2022/415: Rekonštrukcia priestorov Kliniky detskej hematológie a onkológie a nemocn. lekárne v NÚDCH pre kvalitnejšiu liečbu detských onkologických pacientov.
e) podpora vzdelávania 39 999,07 € DZ2022/416-1: IT technika pre školy - Zakúpenie a darovanie IT techniky na základe konkrétnej potreby školy za účelom podpory vzdelávania ich žiakov.
e) podpora vzdelávania 29 999,95 € DZ2022/416-2: IT technika pre školy - Zakúpenie a darovanie IT techniky na základe konkrétnej potreby školy za účelom podpory vzdelávania ich žiakov.
e) podpora vzdelávania 10 001,6 € DZ2022/416-3: IT technika pre školy - Zakúpenie a darovanie IT techniky na základe konkrétnej potreby školy za účelom podpory vzdelávania ich žiakov.
e) podpora vzdelávania 14 999,36 € DZ2022/416-4: IT technika pre školy - Zakúpenie a darovanie IT techniky na základe konkrétnej potreby školy za účelom podpory vzdelávania ich žiakov.
e) podpora vzdelávania 4 998,83 € DZ2022/416-5: IT technika pre školy - Zakúpenie a darovanie IT techniky na základe konkrétnej potreby školy za účelom podpory vzdelávania ich žiakov.
e) podpora vzdelávania 34 999 € DZ2022/416-7: IT technika pre školy - Zakúpenie a darovanie IT techniky na základe konkrétnej potreby školy za účelom podpory vzdelávania ich žiakov.
e) podpora vzdelávania 19 997,99 € DZ2022/416-8: IT technika pre školy - Zakúpenie a darovanie IT techniky na základe konkrétnej potreby školy za účelom podpory vzdelávania ich žiakov.
e) podpora vzdelávania 319,47 € EMBPP22_02: Občianske združenie AMARANTUS - Na spevnenú betónovú plochu osadili altánok o rozmeroch 4m x 4m. Altánok sa nachádza v blízkosti už vybudovanej školskej včelnice, v ňom budú prebiehať hodiny.
e) podpora vzdelávania 2 000 € EMBPP22_03: Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka - Počas realizácie projektu sa študenti zoznámili s novou digitálnou technikou. Osvojili si prácu so softvérom meracích prístrojov. Naučili sa vyhodnocovať a interpretovať namerané dáta. Posilnili si svoje komunikačné zručnosti a tímovú spoluprácu.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € EMBPP22_04: Športový klub basketbalu dievčat Spišská Nová Ves - Projektu sa zúčastnilo viac ako 400 predškolákov. Získané finančné prostriedky sme použili na prepravu predškolákov z materskej školy do športovej haly a na financovanie posuvných basketbalových konštrukcií.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 13 858 € EMBPP22_05: Domov dôchodcov Spišská Nová Ves - Zakúpením dekontaminačného prístroja pre Domov dôchodcov s momentálnou kapacitou 150 lôžok dochádza k šetreniu životného prostredia. Prístroj dokáže inkontinenčné pomôcky klientov nielen pretransformovať na bežný komunálny odpad, ale aj znížiť jeho objem.
e) podpora vzdelávania 2 500 € EMBPP22_06: Gymnázium sv.Františka Assiského - Zámerom projektu bolo vytvoriť učebňu, v ktorej by sa prepojili rôzne edukačné činnosti korešpondujúce s jednotlivými fázami vyučovacej hodiny. Učebňa sa v plnej miere využíva pri vyučovaní tak spoločensko-vedných predmetov, ako aj prírodovedných.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € EMBPP22_07: Levoča XC ski team - Prostredníctvom projektu bolo zakúpených 21 setov na výučbu základnej techniky bežeckého lyžovania. Výsledkom projektu je reálny záujem detí o šport.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € EMBPP22_08: HK Spiš Indians - V Projekte Spiš Indians 2022 sme sa zamerali na vytvorenie tréningového procesu kvalifikovanými trénermi na ľade aj mimo ľadu. V priebehu projektu absolvoval tím 53 zápasov a v náborových akciách sa prihlásilo 26 nových detí.
b) podpora a rozvoj športu 4 000 € EMBPP22_09: Volejbalový klub Spišská Nová Ves, o.z. - Projektom bolo podporené športové sústredenie pre 38 dievčat a 5 tréneriek s rozvojom športových a osobnostných vlastností jednotlivca vo volejbale, a to samostatne aj v rámci kolektívu.
e) podpora vzdelávania 2 500 € EMBPP22_10: Spišské divadlo 21 - Počas letných prázdnin vybraní študenti pracovali na tvorbe predstavenia, vďaka ktorému si vyskúšali ako funguje príprava divadelnej inscenácie. Objasnili si pojmy ako dramatizácia textu, divadelnej hry, tvorba kostýmov, či scény.
b) podpora a rozvoj športu 25 895,96 € EMBPP22_11: Mesto Spišská Nová Ves - V rámci projektu sa zrealizovala rekonštrukcia 9 verejne prístupných športovísk na území mesta, z toho 6 basketbalových, 2 volejbalové a jedno futbalové.
b) podpora a rozvoj športu 4 917,16 € EMBPP22_12: Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš - Grant bol použitý na pokrytie nákladov súvisiacich so súťažov pre rodiny a deti, ktoré povzbudzovala k tomu, aby trávili dosť času v prírode.
e) podpora vzdelávania 1 000 € EMBPP22_13: SPOSA SNV, o.z. - Z poskytnutého grantu boli zakúpené terapeutické pomôcky, zabezpečené informovanie prijímateľov intervencií prostredníctvom individuálnych osobných pozvaní, predstavenie centra pomocníček a priestorové zabepečenie aktivít.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € EMBPP22_14: Spišský Lukostrelecký Klub - Podarilo sa nám zakúpiť požadovaný materiál a prostredníctvom projektu zabezpečiť prenájom priestorov na realizáciu aktivít klubu.
h) veda a výskum 4 531,34 € FPTS21_1: Transparency International Slovensko - Identifikácia problémových oblastí samosprávnych krajov, rebríček transparentnosti žúp, analýza objektívnosti župných médií a diskusie s verejnosťou a predstaviteľmi regiónov.
e) podpora vzdelávania 7 719,18 € FPTS21_2: Ťahanovská záhrada - Zosieťovanie kľúčových aktérov a grafické znázornenie príjmov a výdavkov mesta KE a KSK zaujímavé a ľahko pochopiteľné pre bežného voliča.
h) veda a výskum 3 867,34 € FPTS21_3: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť - Zmapovanie personálnych výmen na pozíciách riaditeľov a zástupcov riaditeľov okresných a krajských riaditeľstiev policajného zboru za roky 2002 až 2020, publikovanie odborných článkov a analytických výstupov.
f) ochrana ľudských práv 6 464,91 € FPTS21_4: Slovensko.Digital - Nastavenie a zabezpečenie procesov otvorenosti a participácie partnerov projektu, ako aj komunity pri verejných investíciách do IKT na regionálnej úrovni s cieľom väčšej transparentnosti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 56 204,55 € GEN21_01: Únia materských centier - Projektom realizujeme vzdelávanie sociálne slabých rodín za účelom lepšieho pochopenia dôležitosti vzdelávania detí za prítomnosti rodiča.
e) podpora vzdelávania 70 735 € GEN22_01: Únia materských centier - Pracovali sme na vzdelávaní v 10 lokalitách, pre rodiny, ktoré to najviac potrebovali. Našich kurzov sa zúčastňovali deti za prítomnosti rodičov, prevažne matiek.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 30 529,6 € GEN22_02: Horská záchranná služba - Aplikácia HZS 2.0 bola úspešne doplnená o ďalšie funkcionality ako napr. informácie o aktuálnych podmienkach, automatickú aktualizáciu polohy v priebehu tiesňového hovoru a ďalšie.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 9 000 € DELLZGP22_10: Živé Račko - Projekt podporil realizovanie podujatia Živé Račko, na ktorom sa podieľalo 15 dobrovoľníkov z OZ Živé Račko. Dobrovoľníci pripravili program pre 1500 návštevníkov, ktorí sa tiež aktívne zapojili do aktivít ako napr. zber starého šatstva, výmena kníh alebo reckylácia odpadu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 998,36 € JC21_02: Plamienok n.o. - Vďaka zakúpenému prístroju organizáciou Plamienok bude mať prístup z pohodlia domova k vyšetreniu a tým zlepšenie stavu 40 nevyliečiteľne chorých detí za rok.
e) podpora vzdelávania 8 500 € JLRPP22_01: Komunitné centrum - Komunitné centrum vybudovalo prevádzku klubu pre ukrajinské deti, v ktorom sa deti prirodzene socializovali nielen medzi sebou, ale aj slovenskými deťmi. Vďaka programovej štruktúre klubu získali nové zručnosti v oblasti výtvarnej výchovy, hudobnej, a pohybovej.
e) podpora vzdelávania 1 799,92 € JLRPP22_02: Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre - Počas projektu sa podarilo obohatiť knižničný fond o 183 kusov nových knižničných jednotiek, ktoré pomohli zatraktívniť knižničný fond a s pomocou ktorých sa podarilo do knižnice prilákať aj nových čitateľov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 7 500 € JLRPP22_03: Komunitné centrum - Nitrianske centrum dobrovoľníctva prostredníctvom aktivít projektu vytvorilo tzv dobromapu, (mapu organizácii, ktoré potrebujú pomoc iných) nitrianskeho regiónu, ktorá bude slúžiť ako podporný edukačný nástroj pre firmy, ktoré sa zapájajú, alebo plánujú zapojiť.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € JLRPP22_04: NIE RAKOVINE, o.z. - Projekt podporil rozšírenie organizácie po stránke personálnej a materiálnej. Organizácia aj vďaka nemu môže vytvárať podporu pre pacientov s ťažkými diagnózami.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 400 € JLRZGP22_07: Krajšie Slepčany, o.z. - V rámci projektu sa podarilo zrealizovať zavlažovací systém.
e) podpora vzdelávania 722,59 € JLRZGP22_08: Základná škola, Beethovenova 11, Nitra - Vďaka projektu v škole očistili školské átrium od zarastených porastov a buriny, pridali do átria novú pôdu so zakúpeným substrátom, vytvorili medovkovú i mätovú vaňu a vysadili nové rastliny. V átriu vytvorili priestor s novými stolmi a lavicami.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 900 € JLRZGP22_09: "NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra - Zrekonštruovaná zastávka autobusu s označníkom z tých čias, slúži na rozhovory a spomínanie. Pre ľudí, trpiacich demenciou, predstavuje táto zastávka známy prvok, vďaka ktorému sa vracajú k istotám minulosti.
e) podpora vzdelávania 1 500 € JLRZGP22_11: AGAČINA - Projekt bol zameraný na zlepšenie zručností , vedomostí a vnútornej motivácie u 50 detí predškolského a školského veku. Prostredníctvom zakúpených materiálov sme počas pravidelných stretnutí pod odborným vedením napomáhali zlepšovať všeobecný rozvoj školských zručností detí.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € JLRZGP22_12: BK Nitra - Turnaja sa zúčastnilo viac ako 60 hráčov zo 7 bedmintonových klubov. Odohralo sa vyše 165 zápasov v rámci 7 výkonnostných kategórií. Návštevnosť tejto akcie dosahovala viac ako 200 ľudí.
e) podpora vzdelávania 1 000 € JLRZGP22_13: Miestne združenie YMCA Nesvady (KRESŤANSKÉ ZDRUŽENIE MLADÝCH ĽUDÍ - YOUNG MEN´S CHRISTIAN ASSOCIATION) - Aktivity projektu bol zamerané na pravidelnú klubovú činnosť, na športové aktivity a zdravý životný štýl, kde si deti a mladí ľudia mohli bezpečne ventilovať svoje frustrácie, agresiu a energiu.
e) podpora vzdelávania 600 € JLRZGP22_14: Zariadenie pre seniorov Komfort n. o. - Možnosť využívať 4 nové tablety zlepšila možnosť spojenia seniorov s informáciami, ktoré si dokážu vyhľadávať sami alebo s nimi pracuje sociálna pracovníčka počúvajú hudbu, vyhľadávajú informácie, ktoré ich zaujímajú, spájajú sa so svojimi blízkymi.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 900 € LGBT21_01: IPčko - Mladým LGBT+ ľuďom sme zabezpečili nonstop anonymnú, bezplatnú a dostupnú odbornú pomoc na našich linkách pomoci.
f) ochrana ľudských práv 900 € LGBT21_03: Mladí, o.z. - Výstupom projektu je päť 35 minútových epizód. Každá z nich zameraná na inú tému spojenú s LGBT+ komunitou na Slovensku.
e) podpora vzdelávania 100 € LGBT21_07: Mgr. Roman Samotný - Cieľom projektu bolo vytvoriť bezpečný priestor v online svete pre LGBTI ľudí, poskytovaťpravdivý obraz o komunite a vytvoriť tak protiváhu množstvu hoaxov v LGBTI téme.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € LGBT21_10: Liga za duševné zdravie SR, o.z. - Projekt Bezpečné miesto pomohol s identifikovaním a označením bezpečných miest pre poskytnutie pomoci a podpory LGBTQI+ ľuďom v rôznych oblastiach.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 071,71 € MBF22_001: Depaul Slovensko, n.o. - Cieľom projektu bolo zabezpečiť stravu pre ľudí bez domova v zariadeniach, ktoré naša nezisková organizácia prevádzkuje. Vďaka finančnej podpore z fondu MBF sme mohli pokryť časť výdavkov spojených so zabezpečením stravy pre ľudí bez domova.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 4 000 € MBF22_002: PRO VIDA - Cieľom projektu bolo zabezpečiť kvalitnú priebežnú supervíziu koordinátorov dobrovoľníkov umožnila udržanie kvalitnej podpory BUDDY dvojíc aj v neistom popandemickom a vojnou ovplyvnenom období. Do programu bolo zapojených 6 nových BUDDY dvojíc.
e) podpora vzdelávania 5 000 € MBF22_003: Cesta Von - V rámci projektu Omama sa podarilo zrealizovať 34 supervízorských návštev, vyškoliť 3 omamy a celkovo sa tak omamy venujú 159 deťom v komunitách Košického kraja. Pomáhajú tak rozvíjať potenciál, vedomosti, zručnosta a postoje sociálne odkázaných ľudí od raného detstva.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 800 € MBF22_004: Imobilio - Cieľom projektu bolo zabezpečiť rehabilitačné pomôcky a zariadenia pre rehabilitáciu "Vojtovej metódy". Vojtova metóda sa používa pre mnohé druhy rehabilitácie najmä pre ľudí s detskou mozgovou obrnou.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 700 € MBF22_005: OZ DOMOV - DÚHA - Prostredníctvom získaných financií zabezpečila organizácia vybavenie priestorov Krízového strediska novou chladničkou, práčkou, počítačom a tlačiarňou.
e) podpora vzdelávania 3 000 € MO22_001: Základná škola, P. Mudroňa 3, Martin - Cieľom projektu bolo ytváranie a udržanie vzťahu žiakov školy k pohybovým aktivitám a zdravému životnému štýlu využitím exteriérového TEQ ONE stola na hodinách telesnej výchovy. Na tomto stole sa dá realizovať 5 rôznych športových hier.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € MO22_002: HOKEJBALOVÝ KLUB HBC POVAŽSKÁ BYSTRICA - Cieľom projektu bolo zakúpenie športovej výsroje, s ktorou trénujú a hrávajú zápasy mladí hokejbalisti.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € MO22_003: Futbalový klub Prípravka Rudina - Cieľom projektu bolo zakúpenie prenosných futbalových bránok na výbornú. Kempu sa zúčastnilo 69 detí z Rudiny , Žiliny, ale aj Kysuckého Nového Mesta a jeho okolia.
b) podpora a rozvoj športu 2 990 € MO22_004: Športovo strelecký klub Pobys - Cieľom projektu bolo kúpa elektron. trenažéra, 2ks pažby na malokal. pušku, ďalekohľad, strelivo do vzduch. pušky a minerálky (pitný režim)
e) podpora vzdelávania 2 550 € MO22_005: ZŠ Námestie mladosti 1 - Vďaka projektu sa nám podarilo vybudovať relaxačno-terapeutickú miestnosť Oáza, ktorú sme začali aktívne využívať koncom septembra.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € MO22_006: Občianske združenie Asanka klub - Cieľom projektu bolo zabezpečiť dievčatám nové teplákové súpravy, ktoré bude využívať niekoľko ďalších generácií.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 971 € MO22_007: Archanjel Michal Turie Občianske združenie - Cieľom projektu bolo zrealizovať odvodnenie Kostola sv Michala v Turí, ktoré pomôže zabrániť vlhnutiu a degradácií obvodových múrov tejto budovy.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 3 000 € MO22_008: Žilinský skrášľovací spolok - Cieľom projektu bolo zakúpenie traktorovej kosačky. Tá teraz slúži na údržbu parku. Komunita dôchodcom našla spôsob ako byť užitočný a pritom ešte aj niečo spraviť.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € MO22_009: Združenie na záchranu Lietavského hradu - Cieľom projektu bolo osadiť 2 ks prenosných ohnísk s vybudovaním dreveného sedenia okolo. Taktiež zakúpiť nové smetné koše, ktoré sa budú tematicky venovať recyklácii odpadu a jeho významu pre ochranu planéty.
e) podpora vzdelávania 3 000 € MO22_010: Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin - Cieľom projektu bolo zakúpiť a umiestniť záhradné sedenia a zrealizovať plot.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € MO22_011: Objatie ako dar - Organizácia zakúpila dresy, prilby, okuliare, a inú výstroj na bicykel. So zdravotne znevýhodnenými ľuďmi s mentálnym postihnutím sa aj vďaka podpore podarilo zrealizovať 3 podujatia a 5 výletov na bicykli.
e) podpora vzdelávania 3 000 € MO22_012: Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2, Martin 8 - Cieľom projektu bolo zrekonštruovať nevyužitý priestor a vybudovala školskú kuchynku a vybavila spotrebičmi a pomôckami tak aby mohla byť dlhodobo využívaná na vzdelávanie v oblasti prípravy jedál a výchove k zdravému stravovaniu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 656,98 € MO22_013: Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA - Cieľom projektu bolo akúpenie antidekubitných matracov pre klientov Centra sociálnych služieb HARMÓNIA v Žiline. Podarilo sa nám zakúpiť 12 kusov pasívnych antidekubitných matracov a ďalšie 3 aktívne nafukovacie matrace s kompresorom.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 840,1 € MO22_014: Porubské ochotnícke divadlo - Cieľom projektu bolo zakúpenie svetelnej divadelnej techniky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 694 € MO22_015: Rovnováha - Cieľom projektu bolo realizácia canisterapie a hipoterapie. Uvedené terapie prispeli výzamnou mierou k zlepšeniu psychicky traumatizovaných detí alebo detí so špeciálnymi potrebami.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € MO22_016: Pro Žilina - Cieľom projektu bolo zakúpiť pádlovací trenažér.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € MO22_017: Telovýchovná jednota Nižná - Cieľom projektu bolo budovanie súvisiacej infraštruktúry, ako sú rôzne malé premostenia, prístrešky, lavičky... Vďaka projektu sme zakúpili AKU set náradia (krovinorez, plotostrih, píla) na vykášanie trávnatého porastu a náletových drevín okolo cyklotrás.
e) podpora vzdelávania 3 000 € MO22_018: Slovenský skauting, 25. zbor Vodopád Žilina - Cieľom projektu bolo kompletne zrekonštruovať sociĺálne zariadenia V skautskej klubovni 25.zboru Vodopád Žilina.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € MO22_019: Futbalový klub Čadca - Vymenili staré, nemoderné a už miestami rozbité striedačky a nahradili ich novými, modernými a pohodlnými striedačkami.
e) podpora vzdelávania 3 000 € MO22_020: Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Kysucké Nové Mesto - Vďaka podpore sa podarilo dobudovať apidomček na apiterapie a priestory včelnice na rôznne vzdelávania a aktivity. Pravidelne každé 2 týždne realizuje organizácia včelársky krúžok a na podujatí včelárska nedeľa sa zúčastnilo 350 účastníkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 926 € MO22_021: Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o. - Cieľom projektu bolo zákupiť pomôcky na stimuláciu detí s poruchou autistického spektra (PAS) v oblastiach senzoriky, komunikácie, sebaobsluhy a motoriky. Zakúpené pomôcky sme prinášali na konzultácie do rodín, využitie pomôcok sme prezentovali rodičom.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € MO22_022: Obecný športový klub Rosina - Z grantu sa podarilo osadiť kovové stĺpy, zabetónovať ich a natiahnuť ochrannú sieť vďaka čomu sa vytvorilo komfortnejšie a bezpečnenjšie prostredie pri tréningoch a zápasoch.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € MO22_023: Obec Krasňany - Cieľom projektu bolo zakúpiť mobilnú čalúnenú basketbalovú sklopnú konštrukciu vrátane závažia, ktorá bude slúžiť pre širokú verejnosť. Konštrukcia je umiestnená v športovom areáli.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € MO22_024: Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom - Cieľom projektu bola oprava poškodenej rímsy veže NKP kaštieľ Teplička nad Váhom. Umelecko-remeselné práce realizovali dvaja štukatéri. Povrch rímsy sa vyčistil od sekundárnych omietok a náterov, upevnili sa uvoľnené časti omietok a murív.
e) podpora vzdelávania 2 800 € MO22_025: Základná škola s materskou školou, Súľov-Hradná 64 - Cieľom projektu bolo Vybudovanie chýbajúcej plochy na edukáciu žiakov Základnej školy Súľov-Hradná v jej školskej záhrade na čerstvom vzduchu, umožňujúcej uplatniť moderné vyučovacie formy a metódy v predmetoch prvouka, prírodoveda, biológia a technická výchova.
b) podpora a rozvoj športu 2 959,94 € MO22_026: Telovýchovná jednota Tatran Klin - Cieľom projektu bolo obnoviť a zrekonštruovať tribúnu na štadióne v obci Klin. Nakúpili sme tribúnové sedadlá vo farbách klubu a nainštalovali ich.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € MO22_027: Občianske združenie ARCUS - Projekt vytvoril prostredníctvom zakúpených športových pomôcok 560 deťom, mladým, ale aj starším ľuďom príležitosť k osobnostnému rozvoju a k pravidelnému alebo príležitostnému športovaniu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 9 996 € MOPP2022_002: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica - Cieľom projektu bolo akúpenie 4ks elektrických odsávačiek MEVACS M38 MOD.1 s príslušenstvom pre potreby pacientov na internom a neurologickom oddelení NsP Považská Bystrica.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 9 263,36 € MOPP2022_003: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca - Cieľom projektu bolo nákup audiometrickej komory s audiometrom, ktorá bude slúžiť všetkým pacientom pri vyšetrení sluchu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 9 960 € MOPP2022_004: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN - Cieľom projektu bolo nákup nového typu neurofyziologického systému sa umožní kvalitnejšia diagnostika neurodegeneratívnych ochorení, kvantitatívna analýza EEG a zapojenie do neurofyziologických štúdií, presnejšia depistáž v posudkových otázkach.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 9 990,2 € MOPP2022_005: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina - Cieľom projektu bolo zrekonštruovať bývalú miestnosť archívu, ktorá môže slúžiť sestrám, sanitárom a upratovačkám oddelenia vnútorného lekárstva "A". ďaka grantu sme mohli zakúpiť materiálne vybavenie na kompletnú obnovu šatne - sanitu, skrinky, lavičky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 9 500 € MOPP2022_006: Obec Krasňany - Cieľom projektu bolo oprava betónového oplotenia pri kríži, pri hlavnej ceste.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 10 000 € MOPP2022_007: Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá - nákup vhodnej potravy pre konkrétne druhy živočíchov, a tiež veterinárna starostlivosť o vzácne druhy z voľnej prírody .
b) podpora a rozvoj športu 10 000 € MOPP2022_008: Obec Čičmany - Cieľom projektu bolo vybudovať detské ihrisko v obci Čičmany.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 € MOPP2022_009: Truc sphérique - Vďaka získaným finančným prostriedkom sa podarilo renovovať terasu a sociálne zariadenia nezávislého kultúrneho centra a prostredníctvom drobných zásahov vytvoriť kultúrnejšie a príjemnejšie prostredie pre návštevníkov kultúrnych podujatí.
e) podpora vzdelávania 3 838,64 € MOPP2022_010: Centrum pre deti a rodiny Necpaly - Cieľom projektu bolo vytvoriť terapeutický priestor Centra pre deti a rodiny Necpaly. Z uvedeného grantu sme zakúpili 10 stolov a 38 stoličiek. Tieto budú slúžiť našim deťom na svoj tvorivý a individuálny priestor.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 382 € MTRPP2021_003: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar - Anjelská kapustnica sa od svojho vzniku v roku 2012 stala už tradičným a neoddeliteľným predvianočným podujatím v meste Košice s cieľom získania prostriedkov na pomoc rodinám s mal. deťmi ohrozeným bezdomovectvom a mladým dospelým v zložitej životnej situácii.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 16 750 € MTRPP2022_001: Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. - Cieľom projektu bolo pokračovať v projekte z roku 2021 a doplniť ďalšie aktivity ako workshop s odborníkmi na tému klímy a poľnohospodárstva za účasti farmárov.
e) podpora vzdelávania 4 244,84 € MTRPP2022_002: urbanE.T - Cieľom projektu bolo počas letnej školy so žiami vytvoriť dažďovú záhradu ktorá nielen pozitívne vplýva na mikroklímu okolia, ale najmä dokáže zachytiť a znovu využiť zrážkovú vodu na zalievanie najmä tzv. jedlých rastlín.
e) podpora vzdelávania 4 680 € MTRPP2022_003: BioHive o.z. - Cieľom projektu bolo vypracovať 6 komplexných výstupov prieskumu trhu funkčného eko dizajnu obalových materiálov a využitia vedľajších produktov biorafinérie, ktoré môžu mať potenciál ekonomického zhodnotenia.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 900 € MTRPP2022_004: občianske združenie SaUvedom - Cieľom projektu bolo rozšíriť portfólio kurzov, uvítali sme nových návštevníkov i užívateľov Zdieľne. Zrealizovali 5 nových kurzov a zakúpili sme pomôcky na ich realizáciu.
e) podpora vzdelávania 8 400 € MTRPP2022_005: Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. - V rámci projektu vznikla metodika pre interaktívne vzdelávanie o téme minimalizácie odpadu a prechodu na obehové hospodárstvo. Metodika bola odprezentovaná aj na podujatí, ktorého sa zúčastnilo 23 účastníkov z verejnej správy a škôl.
e) podpora vzdelávania 2 701,57 € MTRPP2022_006: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica - Cieľom projektu bolo vyškoliť približne 200 učiteliek, ktoré prenášajú najnovšie metodiky k svojim žiakom inováciou výučby v rôznych regiónoch Slovenska, zrealizovali sme workshop inšpirácií pre učiteľky na ZŠ Škrabáka Dolný Kubín (solárna sušiareň bylininiek).
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2,35 € MTRPP2022_007: Repairably - Cieľom projektu bolo tvorba online Platformy opraviteľnostia a jej uvedenie do praxe. Súčasťou procesu bol dizajn UI/XI, testovanie s užívateľmi, programovanie a komunikácia výsledkov.
h) veda a výskum 38 000 € NFSEPS21_001: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky - Cieľom projektu bolo vypracovanie štúdie náhrady záložných zdrojov elektrickej energie na elektrických staniciach PS. Ako pilotný projekt sa spracováva pre elektrickú stanicu Moldava 400/110 kV.
h) veda a výskum 40 000 € NFSEPS21_002: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky - Cieľom projektu bola analýza dát o výrobe vo fotovoltických elektrárňach za rok 2021 pre celú SR ako aj po regionálnych distribučných sústavách. Bola vytvorená praktická aplikácia pre začlenenie batériového úložiska do ES SR pre stanovenie potrebného výkonu.
e) podpora vzdelávania 18 000 € NFSEPS22_003: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky - Cieľom projektu bola analýza fyzikálno-chemických vlastností izolačného oleja v transformátoroch sa určili zariadenia, ktorých izolačný systém (olejová náplň) sa vyznačoval nevyhovujúcimi parametrami. Nasledovala výmena oleja v regulačných transformátoroch.
h) veda a výskum 48 476,4 € NFSEPS22_004: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky - Cieľom projektu bolo zakúpiť špičkové laboratóre zariadenia na podporu výuky a výskumu na katedre.
e) podpora vzdelávania 69 076,49 € NFSEPS22_005: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií - Cieľom projektu boli stavebné úpravy priestoru, súčasťou ktorých boli opravy stien a ich maľovanie, osadenie nového kazetového stropu, nová kvalitná podlaha, umývadlo. Finančné prostriedky boli použité na nákup moderného počítačového a výučbového vybavenia.
e) podpora vzdelávania 40 000 € NFSEPS22_006: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky - Cieľom projektu bolo obnoviť zastaralé vybavenie Laboratória vysokých napätí, ktoré neumožňovalo realizovať pedagogický proces ako aj riešenie vedecko-výskumných projektov na požadovanej kvalitatívnej úrovni.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 5,26 € NFSEPS22_007: OZ Návrat do divočiny - Cieľom projektu bol nákup prístrojového a technického vybavenia potrebného pre možnosť praktickej výuky a vzdelávania v oblasti pomoci, ošetrenia a ochrany voľne žijúcich živočíchov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 159,99 € PWC_OZ21_017: Youth@Bratislava o.z. - Finančnou podporou podujatia TEDxYouth@Bratislava 2022 sme podporili vzdelávanie prostredníctvom prednášok nazývaných TED Talks, na ktoré boli pozvaní zaujímaví hostia z rôznorodých oblastí vedy, umenia, politiky, vzdelávania, biznisu či technológií.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 269,04 € PWC_OZ21_019: FUTURE GENERATION - Projekt mal za cieľ pomôcť aj naďalej navštevovať odborné centrum zamerané na profesionalnu fyzioterapiu pre ľudí s nevyliečitelnými ochoreniami.
e) podpora vzdelávania 240 € PWC_OZ21_020: Asociácia Divadelná Nitra - Projekt má za cieľ pomôcť tvorivo vzdelávať deti so zrakovým postihnutím, deti z menšinových skupín spoločnosti v integrácii s vidiacimi deťmi.
b) podpora a rozvoj športu 800 € PWC_OZ21_021: Základná škola, Vrútocká 58, Bratislava - Cieľom projektu bolo zakúpenie ping pong outdoorového stola.
h) veda a výskum 12 900 € PWC_PP21_001: Kempelenov inštitút inteligentných technológií - Organizácia pripravila a zrealizovala verejný odborhý seminár na tému: "Measuring quality of explanations of AI predictions". Taktiež navrhli vlastnú metódu adresujúcu problém získavania zrozumiteľných a verných vysvetlení rozhodnutí umelej inteligencie.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 638 € PWC_PP22_001: PLAMIENOK n.o. - Cieľom projektu je využutie prístroja na zmeranie nasýtenosti krvi kyslíkom jednoducho a presne aj v domácich podmienkach.
h) veda a výskum 14 675,91 € PWC_PP22_002: Kempelenov inštitút inteligentných technológií - Projektom získala organizácia zdroje na zozbierenie relevantných vedeckých poznatkov a ich identifikovanie otvoreného problému. Pripravili 5 článkov na tému vysvetliteľnej umelej inteligencie
c) poskytovanie sociálnej pomoci 15 000 € PWC_PP22_003: Človek v ohrození, n.o. - Vďaka projektu sme dokázali zabezpečiť na hraniciach jedlo a základné hygienické potreby pre niekoľko tisíc ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny, ktorí predtým niekoľko dní utekali z vojnových oblastí.
b) podpora a rozvoj športu 1 200 € PWC_PZ21_012: Snipres Bratislava, o.z. - Finančná podpora bola využitá na prenájom telocviční, v ktorých organizujeme tréningové jednotky mládeže a tak im zabezpečili lepšie možnosti na zlepšenie ich schopností.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 0,01 € PWC19_13: Helpi - Dobré skrinky predstavujú bezplatný, jednoduchý a priamočiary spôsob výmeny tovarov v rámci komunity v duchu "prines čo nepotrebuješ a zober si čo potrebuješ". Ide o drevené skrinky s rozmermi 55x55x50cm umiestnené na verejnom priestranstve.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 500 € SEeo22_01: Obec Vysoká nad Uhom - Obec urobila betónové stojisko na bicykle, vyrobila striešku na stojisko a zakúpila stojany na bicykle, ktoré pevne namontovala na betónový podklad.
b) podpora a rozvoj športu 1 694,05 € SEeo22_02: Mesto Šaľa - Osadením cyklostojanov pre 12 bicyklov a 5 kolobežiek sa zvýšila kapacita o 12 miest na bicykle, čo predstavuje 300 % navýšenie kapacity státia pre bicykle oproti pôvodnej situácii a vytvorili sa úplne nové kapacity na parkovanie kolobežiek v počte 5 ks.
b) podpora a rozvoj športu 2 500 € SEeo22_03: Mestská časť Košice - Sídlisko KVP - Vďaka grantu zakúpili 3 kusy spomaľovacích vankúšov, ktoré osadili na frekventované úseky, v ktorých je v blízkosti základná škola a materská škola.
b) podpora a rozvoj športu 4 749 € SEeo22_05: Mesto Martin - Prostredníctvom realizácie projektu mesto postupne zlepšuje úroveň doplnkovej infraštruktúry pre nemotorovú ekologicky prijateľnú formu dopravy. Vytvorením kvalitného, pútavého a na používanie jednoduchého zázemia pre parkovanie kolobežiek motivuju žiakov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 4 999,95 € SEeo22_06: Mesto Vráble - MEsto Vrávble vďaka projektu vybudovalo 45 cyklostojanov v meste a podporuje tak atraktivitu cyklodopravy.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € SEeo22_10: Obec Margecany - Podarilo sa realizovať upokojenie dopravy na Rolovej ulici zmenou a doplnením dopravného značenia a rozšírenie cyklistickej infraštruktúry v obci o 3 cyklostojany s celkovou kapacitou 15 miest.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 4 960 € SEeo22_11: Mesto Trenčianske Teplice - Inštalovanie 2 ks cestných vankúšov na spomalenie dopravy na ul. Hurbanova v časti so zvýšeným pohybom obyvateľov a návštevníkov mesta a osadenie 10 ks stojanov na bicykle na pešej zóne vo vnútornom kúpeľnom území mesta.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € SEeo22_12: Obec Dolný Lopašov - Zakúpili dva prístrešky na bicykle a stojany pre 10 bicyklov do každého prístrešku. V prvom týždni zaznamenali vyšší počet zaparkovaných bicyklov.
b) podpora a rozvoj športu 3 600 € SEeo22_13: Obec Kajal - Obec Kajal vďaka projektu obohatila každý verejný priestor v obci o cyklostojan.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 5 000 € SEeo22_15: Dom kultúry v Námestove - Ľudia stojany využívajú, keď idú „na kultúru“ /kino, knižnica, kúpa vstupeniek/ ale i pri využívaní ďalších okolitých služieb. Osadili 7 cyklostojanov do priestoru námestia a 1 servisný cyklostojan, ktorý slúži na drobné opravy.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 5 000 € SEeo22_23: Mesto Trenčín - Z financii bol dofinancovaný nákup elektrického eskalátora a pasívnej rampy pre bicykle vo veľmi využívanom podchode v Trenčne pod cestou I. triedy s intenzitou cca 40.000 áut denne.
b) podpora a rozvoj športu 4 997 € SEeo22_24: Obec Dolný Hričov - Kapacita stojanov v areáli školy sa zvýšila o 32 parkovacích miest (pôvodná kapacita 48), t. j. o 67%. Deti sú motivované k trvalo udržateľnej mobilite používaním bicykla, či kolobežky, celkovému aktívnemu ekologickému prístupu, zdravému športovému prístupu.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € SEepk22_03: AUTIS - Autis doplnilo svoj areál o dve pružinové hojdačky, ktoré mohli rodiny s deťmi využiť aj počas zorganizovaného športového dňa a dňa planéty.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 999 € SEepk22_04: Obec Štitáre - Obec Štitáre vybudovala dažďové záhony, ktoré pomôžu k využívaniu dažďovej vody a k náprave systémových chýb v odvodňovaní krajiny.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 800 € SEepk22_07: Máňanská muzička - Maňánska muzička vďaka projektu opravila hudobný nástroj a realizovala výchovno-vzdelávacie koncerty v materských školách.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € SEepk22_08: Mestské kultúrne stredisko Tlmače - Mestské kultúrne stredisko Tlmače usporiadalo festival Tlmačská grámora, ktoré navštívilo 1800 divákov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € SEepk22_10: ZŠ Mojmírova 98 Piešťany - ZŠ Mojmírova vďaka projektu umožňuje deťom vzdelávať sa v spojitosti s prírodou, aktívne pracovať v školskej záhrade a poznávať rastliny. Zakúpil sa potrebný materiál pre budovanie vyvýšených záhonov.
b) podpora a rozvoj športu 2 245,5 € SEepk22_12: DRAČIA LÉGIA TRENČÍN - Dračia légia Trenčín vďaka projektu kúpila tréningovú loď pre začiatočníkov a juniorov, rozšírili tak možnosti športovej prípravy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € SEepk22_13: Turiec pre deti - Vďaka grantu sa podarilo zmodernizovať osvetlenie a zakúpiť elektroniku do klubovne pre deti v Turci.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € SEepk22_15: OZ Potulky chotármi - OZ Potulky Chotármi vybudovalo mostík k miestu budúceho odpočívadla a pripravilo plochu pre jeho budúcu stavbu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 3 000 € SEepk22_17: Gymnázium, SNP 1, Gelnica - Gymnázium SNP1, Gelnica zvýšilo environmentálne povedomie u 170 žiakov, vytvorilo Zelenú ekoučebňu v areáli školy s prvkom na zachytávanie dažďovej vody a zrealizovali besedy.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € SEepk22_18: Chlpáči pre radosť - Vďaka projektu mohli Chlpáči pre radosť nakúpiť nové prilby a bezpečnostné vesty na jazdenie pre deti, ktoré ich navštevujú. Taktiež zakúpili výbavu pre kone a sedlá, ktoré boli ešte použiteľné nechali opraviť a dopasovať.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 500 € SEepk22_19: Mesto Sereď - Mesto Sereď zrevitalizovalo vnútroblok, vysadilo stromy a umiestnili búdky pre vtáctvo spolu s informacnými tabuľami. Okrem zapojenia obyvateľov vnútrobloku sa zapojila aj škola a skauti.
b) podpora a rozvoj športu 2 275,5 € SEepk22_21: VITALE - Projektu sa zúčastnilo celkovo 40 účastníkov a 8 dobrovoľníkov. Z účastníkov bolo 12 detí a 28 dospelých ľudí, pričom 1 bol ZŤP v sprievode rodiča. Účastníci sa oboznámili s časťami projektu formou prednášok a praktických nácvikov vo vode.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € SEepk22_22: ĎARMOTY - Občianske zdrzženie - Občianskemu združeniu Ďarmoty sa podarilo vysadiť ovocné stromy pri cyklotrase, čím zvyšujú biodiverzitu okolia a atraktívnosť cyklotrasy.
b) podpora a rozvoj športu 1 750 € SEepk22_23: UNIPLÁŽ - Občianske združenie Unipláž vďaka projektu zakúpila pomôcky na plážovú hádzanú/volejbal/tenis/futbal, čím umožnia širšej verejnosti stať sa súčasťou komunity plážových športovcov. Tiež sa im otvorila možnosť organizovať lokálne turnaje.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 230 € SEepk22_24: Základná škola - Základná škola vytvorila atraktívne prostredie pre vzdelávanie v exteriéri. Deti sa zapojili do výroby búdok, kŕmidiel a hmyzích hotelov. V prostredí sa uskutočnili besedy a workshopy.
b) podpora a rozvoj športu 7 000 € SEppo22_004: Slovenský zväz cyklistiky - Účastníkom bolo zabezpečené ubytovanie a rovnako aj štartovacie balíčky a pitný režim počas pretekov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € SEppo22_007: Horský film Poprad, n.f. - Horský film Poprad, n.f. zorganizoval 30. ročník festivalu MFHF Poprad. Festival prebiehal v 3 mestách a videlo ho 9570 divákov. Uskutočnili sa tiež špeciálne premietania pre školy , besedy a tlačová konferencia.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 6 000 € SEppo22_01: Sv. Lujza, n.o. - Sestra mobilného hospicu sv. Lujza poskytla zdravotnú starostlivosť 30-tim pacientom, ktorých navštívila 165 krát.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € SEppo22_012: Bežecký klub Malženice - Pretekov v detských kategóriách sa zúčastnilo spolu 64 detí. V dospelých kategóriách zaznamenali 59 bežkýň a bežcov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € SEppo22_02: Potravinová banka Slovenska - Vďaka projektu Potravinová banka Slovenska zakúpila technické vybavenie na zefektívnenie práce potravinovej pomoci.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € SEppo22_03: Tensta - Podpora najväčšej tenisovej akcie na Slovensku pre deti, mládež do 15 rokov a dospelých. Prostriedky z grantu sa použili na úpravu areálu kde sa turnaj konal.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € SEPPO21_04: Tensta - Podpora tenisového turnaja Bratislava open 2021, ktorý prebehol v stanovenom termíne za účasti mnohých svetových tenistov ale aj špičky slovenských tenistov. Prostriedky z grantu sa použili na úpravu areálu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 12 000 € SEppo22_05: TUR - Projekt podporil realizáciu podujatia Ekotopfilm - Envirofilm, ktorý sa konal 1 mesiac v 5 festivalových mestách, zúčastnilo sa ho takmer 7000 divákov.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 15 000 € SEppo22_06: Asociácia samaritánov SLovenskej republiky - Organizovanie dobrovoľníckej činnosti v súvislosti s prevádzkou dočasného núdzového tábora pre odídencov z Ukrajiny.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € SEppo22_08: Cyklistický klub SPARTAK TLMAČE - Hobby jazda Energia pre krajinu sa zúčastnilo 145 hobby jazdcov, ktorí absolvovali trať dlhú 23,5km z Lipníka s cieľom v Energolande kde mali pripravené občerstvenie a kde boli ocenení prvý pretekári medzi mužmi a ženami.
b) podpora a rozvoj športu 7 000 € SEppo22_09: Futbalová akadémia AS Trenčín, n.o. - Podpora 14. ročníka charitatívneho podujatia Hviezdy deťom 2022. Podarilo sa zorganizovať festival športov so zapojením paralympijských športov, atrakcie pre deti, no najmä beach futbalový a volejbalový turnaj osobností.
e) podpora vzdelávania 3 000 € SEppo22_10: Združenie Maxa Reinhardta - Združenie Maxa Reinhardta zorganizovalo 20ty ročník Detskej Univerzity komenského, ktorý absolvovalo 307 študentov denného štúdia a 380 študentov online štúdia. 185 denných študentov a 214 online študentov si odnieslo diplom.
e) podpora vzdelávania 40 000 € SEppo22_11: 100 názorov - Podpora 1. fázy dokumentu o elektroenergetike. Podarilo sa osloviť 6 slovenských expertov, s ktorými boli natočené rozhovory na vybrané témy. Materiál bol spracovaný ako podklad pre 2. fázu projektu.
e) podpora vzdelávania 3 500 € SEppo22_13: Trojsten o.z. - Vďaka grantu sa uskutočnilo 5 dňové sústredenie pre 36 účastníkov Na sústredení sme sa venovali rozvoju schopností účastníkov, v oblasti šifrovania, logického myslenia. V rámci programu sme uskutočnili 9 prednášok, 6 hier, 6 diskusií a 3 veľké šifrovacie aktivity.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 4 000 € SEppo22_14: 100 názorov - V rámci festivalu sme zrealizovali dva workshopy. Jeden sa konal na festivale Cinematik v Piešťanoch a druhý priamo na festivale Azyl Shorts v Banskej Bystrici. Workshop prebiehal od pondelka do piatka a určený bol pre stredoškolákov a vysokoškolákov, ktorí sa zaujímajú o audiovizuálnu tvorbu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € SEppo22_15: Obec Starý Tekov - Počas projektu Tekovských folklórnych slávností boli širokej verejnosti predstavené hudobné, spevácke, divadelné a tanečné súbory nielen z tekovského regiónu, zamerané na zachovávanie kultúrnych hodnôt.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 37 170,05 € SEppo22_16: Klub slovenských turistov - Udelený grant bol použitý na realizáciu fotovoltaického a batériového systému na Zbojníckej chate. Od jeho uvedenia do prevádzky došlo k zníženiu vypúšťania spalín z fosílnych palív a zníženiu hluku pri výrobe elektrickej energie pomocou diesel agregátu v najvyššom stupni ochrany prírody.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € SEppo22_17: Športový klub Oravaman, o.z. - Vďaka projektu sme usporiadali 6. ročník medzinárodných triatlonových pretekov JÁNOŠÍK Slovak Xtreme Triathlon, ktorého sa zúčastnilo 28 pretekárov z 10 krajín.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € SEppo22_18: Nezisková organizácia Projekt DOM.ov - Vyškolení sociálni pracovníci prezentovali v obci Jelšava Rómom možnosti zapojenia sa do projektu svojpomocnej výstavby domov. Financie z grantu boli využité na dofinancovanie nákladov na realizácie.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € SEppo22_19: OZ Alan Alexander - Dlhodobá domáca ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť a účinná liečba ťažkých pooperačných a postradiačných komplikácií.
b) podpora a rozvoj športu 8 000 € SEppo22_20: obec Jaslovské Bohunice - Výsledkom je dokončenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v objektovej skladbe cyklocestička a lávka cez potok Blava.
e) podpora vzdelávania 6 750 € SEppo22_21: Vedátor - Výsledkom boli štyri besedy, na ktorých odznelo dohromady 12 prednášok slovenských vedcov a vedkýň pre laickú verejnosť. Z každej prednášky vznikol záznam, ktorý je voľne dostupný na internete. Besied sa zúčastnilo 250 divákov a 1950 unikátnych divákov sledovalo live stream.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € SEppo22_22: osoh - Grant prispel k zvýšeniu úrovne podujatia Beh do oblakov Bojnice a k zdvojnásobeniu účasti oproti predchádzajúcim ročníkom.
e) podpora vzdelávania 2 747,04 € SEppo22_23: Asociácia pre mládež, vedu a techniku - Vďaka grantu bol zrealizovaný edukačný výlet do výskumnej vesmírnej stanice LunAres v bývalom vojenskom letisku, Pila v Poľsku, pre víťazov stredoškolskej súťaže s témou astronómie.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € SEppo22_24: OZ HORE-DOLE DEREŠOM - Podpora 1. ročníka Medzinárodných pretekov horských služieb, ktorých sa zúčastnilo 32 pretekárov.
e) podpora vzdelávania 4 951 € SEppo22_25: Zippy - Realizácia školení v programoch Zippyho kamaráti a Kamaráti Jabĺčka v BA, TT, BB, SNV. Tlač materiálov a školenie učiteľov a šk. psychológov v metodike.
e) podpora vzdelávania 6 900 € SEppo22_26: Slovenská jazzová spoločnosť - Finančné prostriedky boli použité na technické zabezpečenie a honoráre lektorov „Letnej jazzovej dielne". Workshopy prebiehali formou vyučovania každý deň a večerných jamsession, na záver sa študenti predstavili v záverečnom koncerte.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € SEppo22_27: IPčko - Vytvorenie a distribúcia pomáhajúcci materiálov (online aj offline), ktoré sa zameriavajú na spracovanie rôznych tém duševného zdravia, búranie mýtov o duševnom zdraví, informovanie o dostupnej pomoci.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 250 € SEppo22_28: OZ Vagus - Terénny tím programu STREETWORK v rámci projektu navštívil 317 miest obývaných ľuďmi bez domova, väčšinu z nich opakovane a pracoval s 372 ľuďmi bez domova. Vďaka práci nášho terénneho tímu programu Streetwork došlo k eliminovaniu rizík spojených so životom na ulici.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 23 823 € SEppo22_29: Asociácia samaritánov Slovenskej republiky - Z grantu bol zakúpený prívesný vozík pre imobilných utečencov z Ukrajiny, čím sme prispeli k zlepšeniu podmienok pre ľudí so špeciálnymi potrebami.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € SEppo22_30: Westernový jazdecký klub Ižkovce - Počas projektu boli zakúpené 3 kvalitné brány na pasienky v Ižkovciach, ktoré ohradili a zabezpečili vstup na pasienok a zabránia, aby kone ušli z pastviska.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 450 € SEppo22_31: Depaul Slovensko n.o. - Zabezpečenie technického vybavenia (zdvihák pre imobilných pacientov a profesionálny krájač) pre Útulok a ZOS sv. Lujzy de Marillac.
f) ochrana ľudských práv 1 500 € SEppo22_32: CENTRUM SLNIECKO, N.O. - Vďaka grantu sa podarilo zatepliť dom Centra Slniečko, ktoré viac ako 20 rokov prevádzkuje špecializované zariadenie pre týrané a sexuálne zneužívané deti od 3 do 14 rokov.
e) podpora vzdelávania 1 500 € SEppo22_33: Kvapka šťastia - OZ Kvapka šťastia vďaka projektu - "Online priestor pre naše vzdelávanie" zakúpilo deťom umiestneným v Centre pre deti a rodiny Levice 3 ks notebookov pre zlepšenie podmienok online vzdelávania a využitia počítačovej techniky na rôzne edukačné aktivity.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € SEppo22_34: Detský domov Pečeňady - Opora, o. z. - Vďaka podpore si môže 55 detí z domova v Pečeňadoch rozvíjať aktívny životný štýl, upevňovať si zdravie a imunitný systém.
e) podpora vzdelávania 1 500 € SEppo22_35: Rodičovské združenie Spojenej školy internátnej v Leviciach - Projekt Keď pes učí bol zameraný na kvalitné a zmysluplné trávenie voľného času žiakov s mentálnym a viacnásobným postihnutím a žiakom s autizmom, ktorí navštevujú školský klub detí ako súčasť Spojenej školy internátnej v Leviciach
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € SEppo22_36: Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany - Projekt "zdravý spánok" prispel nákupom technického vybavenia k zlepšeniu kvality poskytovanej starostlivosti a k zlepšeniu starostlivosti o 68 detí v Centre pre deti a rodiny Veľké Kapušany.
b) podpora a rozvoj športu 7 500 € SEppo22_37: Šiaro racing - Projekt pomohol nákupom technického vybavenia k zlepšeniu podmienok na prípravu športovcov, vrátane reprezentantov Slovenska pri tréningu v simulovanej vyššej nadmorskej výške.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € SEppo22_38: Harmonia n.o. - Vďaka grantu bolo zakúpené technické vybavenie (chladnička, mraznička) do zariadenia sociálnych služieb Harmonia n.o.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 3 000 € SEppo22_39: OZ LES - Zabezpečenie ubytovania pre skupinu dobrovoľníkov na akcii Čisté hory 2022 v ústí Žiarskej doliny v Tatranskom národnom parku a nákup fotopascí.
e) podpora vzdelávania 1 920 € SEppo22_40: OZ Semafór pri SPŠ dopravnej v Trnave - Nákup materiálu na stavbu súťažného vozidla a materiálu na zabezpečenie činnosti na súťaži v elektromobilite.
e) podpora vzdelávania 1 500 € SEppo22_41: Občianske združenie - Čuntava - CDR- Dobšiná - Zrealizovanie týždenného pobytu pre 15 detí a mladých dospelých mimo zariadenia v ubytovacom zariadení termálneho kúpaliska Vadaš - Štúrovo. Výsledkom projektu bolo aktívne trávenie voľného času počas jesenných prázdnin a plnenie zážitkových aktivít.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € SEppo22_42: Občianske združenie Detský domov Lastovička Trenčín - Rekonštrukcia a technické vybavenie telocvične v zariadení Lastovička v Trenčíne.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 687,47 € SEppo22_43: Názov subjektu Modrý anjel / tím krízovej intervencie n. o. - Vďaka grantu bolo posilnené materiálno - technické zabezpečenie tímu Modrý anjel, ktorý sa venuje krízovej intervencii.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 500 € SEuds_11: Ružínska priehrada o.z. - Vyzbieralo sa okolo 8 ton odpadov, ktoré boli namechované a odvezené spoločnosťou SVP povodie Hornádu na likvidáciu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € SEuds22_003: AUTIS - Deti s autizmom pomocou ineraktívneho ovládača samostatne menili prvky v Snoezelen miestnosti. Učili sa tak meniť farby , vône, samostatne pomenovávať. Deťom s autizmom sa vďaka jednotlivým špeciálnym terapiám zlepšuje porozumenie, komunikačné schopnosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 700 € SEuds22_01: SVETIELKO NÁDEJE - Podarilo sa vytvoriť 2 priestorovú intervenčno -terapeutickú miestnosť, ktorá je určená pre terapiu a intervenciu určenú detským onkologickým pacientom a ich rodinným príslušníkom, ale aj pre psychologickú intervenciu v prípade potreby pre lekárov a sestier.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 700 € SEuds22_02: Castrum Sancti Georgii - Podarilo sa splniť všetky ciele: 1. Statika obrannej veže bola zabezpečená z oboch vnútorných strán a pokračujeme poslednou, priekopovou stranou. 2. Dokončili opravu severného úseku južnej hradby. 3. Pod dohľadom archeológa odkopali suťový zával.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € SEuds22_04: ART-5 - Skupina dobrovoľníkov prerazila a vytvorila chodník spájajúci obe obce. Tým sa vytvoril priestor pre turisticko- náučnú oblasť, ktorá zabezpečí ďalší rozvoj regiónu a umožní bezproblémové spojenie, či už turistom alebo cyklistom.
e) podpora vzdelávania 1 700 € SEusd22_05: Občianske združenie Komenský - Podarilo sa zabezpečiť kompletný projekt na stavbu prístrešku pre stavebné povolenie, tak ako sme plánovali. Ďalej nakúpili podľa projektu (výkaz/výmer) stavebný materiál - krytinu na celý prístrešok, kotviace pätky a ďalší materiál (lak, klince).
e) podpora vzdelávania 1 000 € SEuds22_06: Obec Vysoká nad Uhom - Projekt prispel nákupom elektroinštalačného materiálu k bezpečnosti žiakov a detí, ktoré navštevujú ZŠ a MŠ v obci Vysoká nad Uhom.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 700 € SEuds22_07: Základná škola, Ul. sv. Michala 42, Levice - Zabezpečili sa 4 nové vonkajšie parkové lavičky a 2 nové odpadkové koše, ktoré umožnia sedenie v tieni stromov, respektíve v oddychovej zóne. Natrela sa vstupná bránka do školy, spolu aj so súvisiacim oplotením a náter mostového oplotenia.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 000 € SEuds22_08: LA-VI-NA - Zaobstarali jeden veľký indiánsky stan típí, ktorý zaujme a priláka deti a 2 podporné 4-miestne stany pre sprievodný program. Tieto mobilné stany budú vedieť presunúť na rôzne miesta a robiť tak program bližšie k miestnym komunitám.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € SEuds22_09: Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja - LEUSTACH - Dobrovoľníci boli v rámci murárskych workshopov zapojení do pomocných murárskych prác, prostredníctvom ktorých spoznali techniku dobovej výstavby hradu a rozšírili si tak svoje manuálne zručnosti. Prostriedky boli použité na odborné murárske práce.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 500 € SEuds22_10: Michaelis OZ - Zakúpením digitálneho projektora rozšírili rozsah činností v komunitnom centre. Vzhľadom na multifunkčnosť a všestrannosť tohto zariadenia je projektor využívaný viacerými vekovými skupinami návštevníkov komunitného centra.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_001: Základná škola s materskou školou Krušetnica 83 - Prínosom projektu bolo zakúpenie microbitových sád, ktoré využijú žiaci na hodinách informatiky a aj v medzipredmetovom vzdelávaní, čo je spolu takmer 200 detí.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_002: ZŠ Jána Drdoša - Žiaci absolvovali štvormesačné projektové vyučovanie (prostredníctvom 20 ks zakúpených sád Mciro:bit a prídavných zariadení) zamerané na rozvoj programovania.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_003: Základná škola s materskou školou - Zakúpené micro:bity významne posunuli vnímanie programovania žiakmi, prestali sa obávať a postupne začínajú chápať, že programovanie je všade okolo nás.
e) podpora vzdelávania 738 € STDG21_004: Základná škola s vyuč.jaz.maď. – Alapiskola, Komenského 1, Želiezovce – Zselíz - Vďaka projektu sa na hodinách informatiky žiaci 5-9. ročníkov učia základy programovania prostredníctovm zakúpených micro:bitov.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_005: Základná škola s materskou školou - Prínosom projektu bolo zakúpenie 20 ks micro:bitov, 3 ks microbitových sád, ktoré využilo 100 žiakov na hodinách informatiky a vyškolenie 3 pedagógov na prácu s microbitmi.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_006: ZŠ s MŠ Zuberec - Bola naplnená potreba inovácie vzdelávacieho procesu na škole, ako aj ukážka a predstavenie digitálnej technológie v každodennom živote.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_007: ZRR Nejedlého (Združenie Rady rodičov Nejedlého) - Prínosom projektu bolo zakúpenie microbitových sád, ktoré využije 200 žiakov 2. stupňa, 100 žiadkov 1. stupňa a 3 ďalší učitelia zo ZŠ Nejedlého, na hodinách informatiky.
e) podpora vzdelávania 960 € STDG21_008: Základná škola s materskou školou Hrnčiarovce nad Parnou - Grant prispel k zvýšenému záujmu žiakov o informatiku a k motivácii ju ďalej študovať na strednej škole. Chceli by pokračovať v náročnejších projektoch aj ďalší školský rok.
e) podpora vzdelávania 915,24 € STDG21_009: Základná škola kniežaťa Pribinu - Prínosom projektu bolo zakúpenie microbitových sád, ktoré využije 150 žiakov na hodinách informatiky a aj v medzipredmetovom vzdelávaní na Základnej škole kniežaťa Pribinu.
e) podpora vzdelávania 978,24 € STDG21_010: ZŠ s MŠ, Kotešová 378 - Prínosom projektu bolo zakúpenie základných setov na prácu s micro:bitmi a rozšírenie Ring:bit car, ktoré využíva takmer 70 žiadov na 2. stupni v ZŠ a MŠ, Kotešová.
e) podpora vzdelávania 986,91 € STDG21_011: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava - Prínosom projektu bolo zakúpenie základných setov na prácu s micro:bitmi, ktoré využíva mesačne 80 žiakov v prvom až treťom ročníku SOŠ elektrotechnická v Trnave.
e) podpora vzdelávania 672 € STDG21_012: Základná škola Miloslavov - Prínosom projektu bolo zakúpenie základných aj rozširujúcich setov na prácu s micro:bitmi, ktoré využíva takmer 170 žiadov na 2. stupni v ZŠ Miloslavov.
e) podpora vzdelávania 982,16 € STDG21_013: Základná škola - Prostriedky z projektu boli použité na nákup micro:bitov a príslušenstva, žiaci zistili, že programovanie môže byť aj zábavné.
e) podpora vzdelávania 996,06 € STDG21_014: Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci - Microbity, ktoré si mali žiaci možnosť naprogramovať podľa seba zvýšili atraktívnosť hodín informatiky a záujem žiakov.
e) podpora vzdelávania 970 € STDG21_015: Stredná odborná škola podnikania a služieb - Žiaci pomocou micro:bitov tvorili rôzne zadania a úlohy na rozvoj logického a programovacieho myslenia, pričom programovanie ich veľmi zaujalo.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_016: Gymnázium, Párovská 1, Nitra - Škole sa podarilo sprístupniť žiakom hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií,rozvíjať zručnosti v programovaní, ako aj zvýšiť záujem dievčat o programovanie.
e) podpora vzdelávania 999 € STDG21_017: Gymnázium - Micro:bit sety na hodinách informatiky motivovali žiakov a študentov k tvorivému a logickému mysleniu, riešeniu problémov, ktoré prináša dnešná doba.
e) podpora vzdelávania 797,8 € STDG21_018: Základná škola J.G.Tajovského, Senec - Hlavným cieľom projektu bolo obohatiť hodiny informatiky v 7. a 6. ročníku o praktické používanie programovania, čo sa aj podarilo. Mnohí žiaci prejavili záujem o programovanie aj v domácom prostredí.
e) podpora vzdelávania 817,26 € STDG21_019: SRRZ Rodičovské združenie pri Gymnáziu Františka Švantnera - Vďaka projektu sa podarilo vzbudiť záujem o programovanie prostredníctvom rôznych aktivít s microbitom.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_020: SRRZ - RZ pri Gymnáziu Janka Jesenského - Popularizácia IT, rozšírenie a rozvoj informačných kompetencií žiakov, ako aj posilnenie medzipredmetových vzťahov ako hlavné ciele projektu zvýšili aj počet študentov so zaujmom o programovanie.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_021: Základná škola s materskou školou Veľká okružná Partizánske - Cieľom projektu bolo motivovať žiakov vo využívaní informačno-komunikačných technológií, zvýšiť záujem o informatiku a samotné programovanie.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_022: SOŠ sv. Jozefa Robotníka - Pokračovali sme v inovácii prírodovedných a odborných predmetov a rozvíjali kreativitu žiakov z oblasti robotizácie a programovania pre rôzne odbory.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_023: Spojená škola Svätej Rodiny - Zakúpené zariadenia škola využívala pre 7 tried (vyše 100 žiakov) na výučbe, zvýšila sa motivácia žiakov programovať a škola sa plánuje zapojiť do projektu aj v budúcnosti.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_024: ZŠ J. M. Petzvala - Prínosom projektu bolo zakúpenie základných setov na prácu s micro:bitmi a rozšírenia, ktoré využíva 210 žiakov/ žiačiek na ZŠ J.m. Petzvala.
e) podpora vzdelávania 997,84 € STDG21_025: Základná škola, Pionierov 1, Rožňava - Napriek oneskoreniu dodávky microbitov sa podarilo škole u žiakov prepojiť logické myslenie a motorické zručnosti pri práci s micro:bitmi. Zvýšil sa aj záujem žiakov o programovanie a zatraktívnil sa jeho význam pri využití v bežnom živote.
e) podpora vzdelávania 999,72 € STDG21_026: Základná škola, Juh 1054, Vranov nad Topľou - Prínosom projektu bolo rozšírenie hardvérovej základne o sady micro:bitov v ZŠ Juh, Vranov nad Topľou.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_027: Základná škola Jána A. Komenského 1, Michalovce - Prínosom projektu bolo zakúpenie základných setov na prácu s micro:bitmi a zapájanie žiakov ZŠ: J.A.Komenského v Michalovciach do projektov STEAM.
e) podpora vzdelávania 800 € STDG21_028: Stredná odborná škola lesnícka - Prínosom projektu bolo zakúpenie 20 základných setov na prácu s micro:bitmi, ktoré využíva 95 žiadov ročne v SOŠ lesnícka v Banskej Štiavnici.
e) podpora vzdelávania 778,8 € STDG21_029: Základná škola, Školská 974, Tešedíkovo - Do procesu výučby sme zaradili teoretické aj praktické hodiny týkajúce sa robotiky a na tento účel sme vyčlenili 50 hodín počas celého školského roka.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_030: Stredná odborná škola technická - Vďaka micro:bitom sme zatraktívnili hodiny informatiky, žiakom sa takéto programovanie viac páčilo. Žiaci sa učili navzájom spolupracovať a participovať na spoločnom diele.
e) podpora vzdelávania 954,32 € STDG21_031: ZŠ s MŠ s VJM Vlčany 1547, 92584 - Vďaka micro:bitom sa žiaci naučili nielen základy programovania, ale podnietila sa aj ich tvorivosť, schopnosť tímového riešenia problémov a chuť experimentovať.
e) podpora vzdelávania 700 € STDG21_032: SRRZ-RZ pri Základnej škole - Nakoľko škola nedisponovala predtým digit. zariadeniami, po zakúpení mohla ponúknuť kvalitné vzdelanie v IT pre žiakov a rozvíjať zapálenie učiteľov v oblasti programovania.
e) podpora vzdelávania 700 € STDG21_033: Základná škola s materskou školou Lúky - Micro:bity sa používali na tvorbu rôznych pomôcok a hier a to na rôznych predmetoch. Na škole fungoval aj krúžok Programovanie s Micro:bitmi a škola sa zapájala aj do súťaží v programovaní. Vyškolili niekoľko učiteľov a na budúci školský rok plánujú vytvo
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_034: Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, Dolný Kubín - Počas projektu sme pracovali na tvorbe mini domu - typu smart home. Projekt slúžil najmä ako motivácia žiakov počas vyučovania, aby videli využiteľnosť informatiky v praxi.
e) podpora vzdelávania 999,34 € STDG21_035: Spojená škola - Prostriedky z grantu nám pomohli na škole zvýšiť počet micro:bitov tak, aby každé dieťa v triede malo možnosť s micro:bitom pracovať samostatne.
e) podpora vzdelávania 981,2 € STDG21_036: Základná škola slovenského národného povstania - Vďaka projektu sme obohatili hodiny informatiky o prácu s didaktickým hardvérom mikro:bity a posunuli sme sa v implementácii metódy STEM do nášho vyučovania.
e) podpora vzdelávania 999,84 € STDG21_037: Základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého - Prínosom projektu bolo zakúpenie základných setov na prácu s micro:bitmi a rozvoj digitálnych zručností u 50 žiakov 4. až 9. ročníka mesačne.
e) podpora vzdelávania 940 € STDG21_038: Stredná priemyselná škola technická - Podarilo sa aktívne zapojiť žiakov rôznych študijných odborov (aj dievčatá) do vyučovacích hodín informatiky, hravou formou ich naučiť programovanie. Viedlo to aj k využitiu logického myslenia aj v praxi.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_039: ZŠ s MŠ - Prínosom projektu bolo zakúpenie 20 základných setov s doplnkami na prácu s micro:bitmi a rozvoj digitálnych zručností u 91 žiakov 7. až 8. ročníka mesačne zo ZŠ s MŠ Okoličianska v Liptovskom Mikuláši.
e) podpora vzdelávania 784,56 € STDG21_040: Základná škola s materskou školou Teplička nad Váhom - Vďaka micro:bitom sa žiaci naučili programovať. Vytvorili programy na ovládanie autíčka a na hodiny sa veľmi tešili.
e) podpora vzdelávania 960 € STDG21_041: Gymnázium, Golianova 68, Nitra - Grant umožnil zapracovať micro:bity a príslušenstvo priamo do vyučovania v rámci programovania v Pythone. Žiakov sme oboznámili so základmi robotiky.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_042: Obchodná akadémia - Prínosom projektu bolo zakúpenie 20 základných setov s doplnkami na prácu s micro:bitmi a rozvoj digitálnych zručností u 200 žiakov/ žiačiek z OA v Považskej Bystrici.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_043: Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves - Prínosom projektu bolo zakúpenie základných setov s doplnkami na prácu s micro:bitmi a rozvoj digitálnych zručností u 60 žiakov mesačne zo Spojenej školy na Štúrovej v Spišskej Novej Vsi.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_044: Gymnázium - Poznatky zo vzdelávania s microbitmi boli použité pri vyučovaní žiakov (chlapcov i dievčat) na hodinách informatiky a inform. technológií v praxi. Dvaja učitelia prešli vzdelávaním na prácu s micro:bitom.
e) podpora vzdelávania 900 € STDG21_045: LIBELLUS PRECUM, o.z. - Projekt bol zasiahnutý posunom dodacieho času dodávateľom, ale micro:bity sa plánujú využívať aj v nasledujúcich obdobiach a rokoch. Žiaci sa práci s micro:bitmi tešili a učili sa i učitelia.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_046: Občianske združenie rodičov pri Základnej škole Tupolevova 20 - Najskôr sa žiakom predstavila práca s micro:bitom prostredníctvom workshopu a pripravovali sa projekty v online prostredí. Následne sa aktívne vypracovávali projekty, implementovali micro:bit do vyučovania a rozvíjali tvorivé myslenie.
e) podpora vzdelávania 720 € STDG21_047: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICSTKÁ GALANTA - MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALANTA - Cieľom nášho projektu bolo žiakom priblížiť algoritmizáciu v odboroch ktoré študujú, čo sa nám podarilo vďaka zakúpeným mikro:bitom.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_048: Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice - Projekt zlepšil digitálne zručnosti žiakov 1.-3. ročníka v ekonomických odboroch, podporil analytické a kritické myslenie, kooperáciu v tíme, záujem (aj dievčat) o svet digitálnych technológií a programovanie.
e) podpora vzdelávania 968,4 € STDG21_049: Základná škola s materskou školou Nitrica - Vďaka projektu si žiaci pomocou micro:bitov vyskúšali programovanie, ktoré ich veľmi bavilo, lebo videli výsledky príkazov nielen v simulátore ale aj v reálnom zariadení.
e) podpora vzdelávania 999,72 € STDG21_050: Základná škola, Cabajská 2, Nitra - Prínosom projektu bolo zakúpenie základných setov s doplnkami na prácu s micro:bitmi a rozvoj digitálnych zručností u 132 žiakov na 100 vyučovaích hodinách a 4 hodinách tvorivých dielní na ZŠ Cabajská v Nitre.
e) podpora vzdelávania 995,94 € STDG21_051: Základná škola s materskou školou - Vďaka projektu sme sa naučili so žiakmi používať prostredie blokového jazyka a programovať micro:bity pomocou stránky makecode.microbit.org.
e) podpora vzdelávania 992 € STDG21_052: Základná škola Gemerská 2, Košice - Zavedením didaktickej pomôcky do výučby žiaci hravou a bádateľskou formou nadobudli poznatky o elektrickom obvode a získali zručnosť programovať.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_053: Spojená škola, I. Krasku 491, Púchov - Počas realizácie projektu žiaci technických odborov na hodinách aplikovanej informatiky hľadali nové, kreatívne riešenia využitia micr:bitu v reálnej praxi.
e) podpora vzdelávania 919,08 € STDG21_054: ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany - Pomocou microbitov sa nám podarilo obohatiť výučbu informatiky o nové prvky programovania. Finančné prostriedky boli použité na kúpu základných sad microbitov.
e) podpora vzdelávania 990,6 € STDG21_055: ZŠ s MŠ Pod papierňou 16/A Bardejov - Prínosom projektu bolo zakúpenie 25 základných setov s doplnkami na prácu s micro:bitmi a rozvoj digitálnych zručností u 39 žiakov počas piatich mesiacov na ZŠ a MŠ Pod Papierňou v Bardejove.
e) podpora vzdelávania 995,7 € STDG21_056: Základná škola Sídl. SNP - Prínosom projektu bolo zakúpenie 26 základných setov s doplnkami na prácu s micro:bitmi a rozvoj digitálnych zručností u 140 žiakov 7. až 8. ročníka mesačne zo ZŠ Sídl. SNP v Galante.
e) podpora vzdelávania 999,59 € STDG21_057: Združenie rodičov a priateľov školy pri Obchodnej akadémii v Seredi - Prínosom projektu bolo zakúpenie 25 základných setov s doplnkami na prácu s micro:bitmi a rozvoj digitálnych zručností u takmer 50 žiakov z OA v Seredi.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_058: Stredná priemyselná škola informačných technológií - Vďaka grantu sme zakúpili micro:bity a Cuteboty, vďaka čomu sme získali HW pre vytvorenie mobilných robotov, na ktorých žiaci tvorili rôzne programy v jazyku Python.
h) veda a výskum 980 € STDG21_059: Základná škola s materskou školou Pionierska 2 Brezno - Aktivity boli realizované prioritne v predmete informatika. Pričom vyučovanie prebiehalo v 7. a 8. ročníku.Vďaka aktivitám ako automatický skleník, automatické zavlažovanie či zariadenie na monitorovanie kvality ovzdušia mohli využiť medzipredmetové vzťahy.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_060: Spojená škola, Giraltovce - Žiaci 5.ročníka pracovali so svojím vlastným micro:bitom na vyuč.hodinách, ako aj na krúžku, čím sa podporil rozvoj technického, logického a algoritmického myslenia a tiež zručnosti žiakov.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_061: ZŠ Raslavice - Na škole sa uskutočnil workshop a aktivity na podporu zmeny v postoji a prístupe dievčat k digitálnym zručnostiam. Počas projektového dňa sa uskutočnili tvorivé dielne a súťaž pre žiakov školy.
e) podpora vzdelávania 998,4 € STDG21_062: Základná škola s materskou školou Kamenná Poruba - Prostriedky sme použili na zakúpenie základnej sady micro: bit pre celú triedu a doplnky. Veľmi nás potešil záujem žiakov o stavebnicu a programovanie.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_063: Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce - Hodiny s micro:bitmi prebiehali v 1. ročníku - v 1.A triede (22 žiakov) a v 1.B triede (28 žiakov), spolu 50 žiakov. . Počas realizácie projektu vytvorili súbor pracovných listov pre programovanie týchto zariadení.
e) podpora vzdelávania 900 € STDG21_064: Základná škola Alexandra Dubčeka - Žiaci aj vďaka micro:bitom boli v apríli úspešní na celoslovenskej súťaži RoboCup2022. Budú sa snažiť pracovať s nimi aj na hodinách informatiky.
e) podpora vzdelávania 999,04 € STDG21_065: Základná škola - Zabezpečili sme základnú sadu micro:bit pre celú triedu a niektoré doplnky, ktoré prácu s micro:bitmi dokážu zatraktívniť. Aktivity žiakov zaujali.
e) podpora vzdelávania 999,68 € STDG21_066: Základná škola Kláry Jarunkovej - Podbrezová - Škole sa podarilo zapojiť do projektu 80 žiakov a motivovať aj dievčatá z ročníkov 5 - 8 k programovaniu. Takisto využívali programovanie cez micro:bit v medzipredmetovej výučbe počas telesnej výchovy, fyziky a biológie.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_067: Základná škola A. Sládkoviča - S projektom Bit by bit sme sa v aplikovaní metodiky STEM posunuli opäť na vyššiu úroveň. Microbitom nielen rozumieme, ale učíme sa ich aplikovať.
e) podpora vzdelávania 962,1 € STDG21_068: ZŠ Komenského - Prostriedky grantu sme použili na nákup stavebníc micro:bit, ktoré využívame na vyučovaní informatiky a krúžku Programátor.
e) podpora vzdelávania 993,48 € STDG21_069: Základná škola, Ul. Dr. Janského č.2, Žiar nad Hronom - Na základe pozitívnych skúseností z predchádzajúceho projektu Enter sa programovalo s Microbitmi na škole 2.rok. Aktivity si užili rovnako deviataci (súčasť informatiky), ako aj štvrtáci, pre ktorých deviatačky urobili workshop.
e) podpora vzdelávania 930 € STDG21_070: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely - Vďaka zakúpeným micro:bitom žiaci jednoduchým a hravým spôsobom získavajú vedomosti a zručnosti pri programovaní v odborných predmetoch i na hodinách informatiky.
e) podpora vzdelávania 928,78 € STDG21_071: Základná škola, Slovinky 71 - Väčšina z detí školy mala príležitosť vyskúšať si micro:bit. Niektorí formou hry, mnohí si vyskúšali aj reálne programovanie. V budúcom školskom roku budú pokračovať v projektoch a zdokonaľovať ich.
e) podpora vzdelávania 992,4 € STDG21_072: Súkromné gymnázium Futurum - Žiaci si vďaka micro:bitom rozvinuli vedomosti z programovania, mäkké zručnosti pri prezentovaní projektu, technické myslenie, predstavivosť a spoluprácu v tíme.
e) podpora vzdelávania 985,8 € STDG21_073: Základná škola sv. Alžbety Nová Baňa - So zakúpenými sadami mikro:bitov pracovali žiaci na krúžku Kockáči. Pripravovali sa na 2 súťaže a micro:bity sa využili tiež vo vyučovaní techniky a fyziky.
e) podpora vzdelávania 866,44 € STDG21_074: Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce - Vďaka projektu sme u žiakov našej školy dokázali vzbudiť záujem o programovanie. Vo veľkom počte, záujem o prácu s micro-bitmi prejavili hlavne dievčatá.
e) podpora vzdelávania 939 € STDG21_075: Základná škola s materskou školou - Pomocou zariadení micro:bit sa žiaci naučili základy programovania a prepojili teoretické vedomosti o programovaní s reálnym životom.
e) podpora vzdelávania 894,24 € STDG21_076: Základná škola - Žiaci získali pri práci s micro:bitmi nielen manuálne zručnosti, ale i schopnosť riešenia problémov a kritické myslenie pri zostavovaní modelov podľa plánov.
e) podpora vzdelávania 987,72 € STDG21_077: Základná škola - Podarilo sa nám sprístupniť všetkým žiakom na 2.stupni hravou a zaujímavou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom microbitov.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_078: Gymnázium Nové Zámky - Žiaci gymnázia so záujmom programovali. Bol vytvorený krúžok, kde sa zapojili aj žiaci z iných ročníkov. Projek bol prínosom pri zatraktívnení programovania pre zapojených žiakov a pomohol aj učiteľom pri vyučovaní.
e) podpora vzdelávania 900 € STDG21_079: Základná škola s materskou školou Dolná Krupá - Finančné prostriedky z projektu sme použili na zakúpenie micro:bitov. Žiakom sa práca s nimi a následné programovanie v prostredí makecode veľmi páčila.
e) podpora vzdelávania 997,2 € STDG21_080: Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda - Vďaka micro:bitom sa nám podarilo vytvoriť zaujímavé projekty, ktoré u žiakov vzbudili nadšenie a záujem aj o technické záležitosti fungovania jednotlivých projektov.
e) podpora vzdelávania 976 € STDG21_081: Základná škola, Mierová 67, Želiezovce - Vďaka projektu sme nakúpili základné sady micro-bitov a na ukážku pár stavebníc na rozšírenie práce. Hodiny programovania sa stali zaujímavejšími a zábavnejšími.
e) podpora vzdelávania 708,8 € STDG21_082: Základná škola Lachova 1 - Vďaka projektu sa podarilo zefektívniť prácu na hodinách informatiky a posilniť komunikačné a prezentačné schopnosti žiakov.
e) podpora vzdelávania 998,6 € STDG21_083: Základná škola s materskou školou - Žiaci po čase pochopili a naučili sa programovať v novej platforme. Dokážu vytvoriť jednoduchý program, odskúšať si ho v simulátore, stiahnuť do micro:bitu, pripojiť batériu, použiť na micro:bite kolíky na pripojenie káblov pri jednoduchých obvodoch.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_084: Spojená škola sv. Jozefa - V projekte sa zamerali na rozvoj zručností na hodinách techniky a informatiky. Využili doplnkové sady k micro:bitom, joysticky a AI kameru.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_085: Súkromná stredná športová škola, Užhorodská 39, Košice - Projekt ENTER pre SSŠŠKE absolvovalo 57 žiakov našej školy. Celkovo nadobudli lepší pocit z toho ako vedia programovať.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_086: Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica - Z výsledkov výstupného dotazníka vyplynulo, že vyučovacie hodiny s micro:bitmi sa študentom páčili, páčilo sa im prepojenie s hardvérom.Boli pre nich kreatívne, zaujímavé.
e) podpora vzdelávania 720 € STDG21_087: Súkromná základná škola - Finančné prostriedky pomohli zabezpečiť nákup BBC microbitov pre žiakov jednotlivých ročníkov. Vďaka tomu mohol každý žiak vo väčšej miere pochopiť zmysel programovania.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_088: Stredná odborná škola technická - Zlepšenie vyjadrovacích schopností žiakov, prezentácie vlastnej práce, trpezlivosti pri začatí a dokončení práce, zodpovednosti, dodržiavaní termínov a cieľov. Rozvoj vlastnej tvorivosti a flexibility žiakov.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_089: Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice - Medzi hlavné kvalitatívne výsledky sa podarilo zavedenie programovania s podporou hardvéru do vyučovania INF na škole a zvýšenie motivácie študentov o digitálne nástroje (aj mimo rámca grafických softvérov) a STEAM projekty.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_090: Základná škola s materskou školou, Horná Ždaňa 107 - Škola už s microbitmi skúsenosť mala, navýšenie ich počtu potvrdilo, že programovanie pomocou microbitov je pre žiakov názorné, zábavné a ľahko pochopiteľné.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_091: Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany - Zakúpili sme základnú programovateľnú sadu sadu Microbit, ktorú sme následne využili na hodinách Informatiky, a tiež v medzipredmetových vzťahoch.
e) podpora vzdelávania 942 € STDG21_092: Základná škola - Pomocou microbitu sa zlepšilo ich logické myslenie, čo sa prejavilo zvýšeným záujmom o aktivity na informatike. Ukázala sa aj super prepojiteľnosť predmetov – napr. techniky a telesnej.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_093: Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa - Vďaka projektu boli nakúpené micro:bity, ktoré vylepšili existujúce prvky Ždaňa-City a aj vytvorili nové (skleník, pretekárska dráha, dron,...).
e) podpora vzdelávania 777,42 € STDG21_094: Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou - V rámci projektu študenti naprojektovali Inteligentný dom vďaka zakúpeným micro:bitom. Študenti boli rozdelení do jednotlivých skupín, ktoré mali pridelené rôzne úlohy.
e) podpora vzdelávania 989,88 € STDG21_095: Základná škola s materskou školou, Starojánska ulica 11/11, Liptovský Ján - Grant sme použili na nákup základných sád a doplnkov k microbitom. Cieľom nášho projektu bolo zatraktívniť programovanie na hodinách informatiky, čo sa nám aj podarilo.
e) podpora vzdelávania 997,36 € STDG21_096: Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice - Grant prispel k zvyšovaniu digitálnej gramotnosti žiakov na škole, podporil medzipredmetové vzťahy a zvýšil aj záujem dievčat o kódovanie. Hardver pomáha zábavnou formou získavať potrebné algoritmické zručnosti.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_097: Základná škola Mihálya Katonu s VJM Búč - Katona Mihály Alapiskola - Prínosom projektu bolo zakúpenie základných setov s doplnkami na prácu s micro:bitmi a rozvoj digitálnych zručností u 75 žiakov druhého stupňa na ZŠ Mihálya Katonu s VJM Búč
e) podpora vzdelávania 935 € STDG21_098: Základná škola Klokočova 742/15 Hnúšťa - Projekt bol realizovaný na hodinách informatiky v 5. - 8. ročníku, kde sa žiaci a žiačky najprv zoznámili s micro:bitom a jeho základnými funkciami.
e) podpora vzdelávania 996 € STDG21_099: Súkromná základná škola FELIX Žilina - Vďaka zakúpeniu micro:bitov sme postupne prechádzali rôznymi výzvami, od programovania animácií až po rozpohybovanie robotických podvozkov.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_100: Základná škola Jakubov - Zakúpené doplnkové sady slúžili na programovanie a tvorbu výrobkov pre žiakov s telesným postihnutím - tvorby výrobkov bola podporená formou storytellingu. Hlavné ciele (Prepojiť STEM vzdelávanie so soft-skills a humanizáciou; Posilniť záujem dievčat
e) podpora vzdelávania 540 € STDG21_101: Základná škola Vinodol - Škole sa podarilo vyvolať u žiakov záujem o programovanie zážitkovým spôsobom, rozvíjať ich algoritmické myslenie, tvorivosť, zručnosť a podnikavosť. Žiaci pracovali s micro:bitmi a programovacím jazykom MakeCode.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_102: Stredná zdravotnícka škola - Od septembra 2022 mala škola k dispozícii 15 základných sád a 9 rozširujúcich sád micro:bitov, kt. zahrnuli ich do výučby viacerých predmetov. Ukážky naprogramovaných Microbitov odprezentovali na Dni vedy a techniky.
e) podpora vzdelávania 994,8 € STDG21_103: Gymnázium - Počas projektu sme zrealizovali hodiny informatiky, na ktorých si žiaci mohli vyskúšať prácu s micro:bitmi. Vytvorili si vlastné hry, čo podporilo ich kreativitu.
e) podpora vzdelávania 990 € STDG21_104: Obec Tarnov - zriaďovateľ Základná škola Tarnov - Projektom sa zvýšila atraktivita informatiky na škole, deti sa naučili programovať micro:bity, s pomocou učiteľa, neskôr aj samostane. Programovanie micro:bitov prepájali s ďalšími vyučovacíími predmetmi.
e) podpora vzdelávania 950 € STDG21_105: Základná škola Rajecká Lesná - S micro:bitmi sa okrem detí učili pracovať aj učitelia. Vďaka grantu sa začali o technológie viac zaujímať aj dievčatá. Naučili sa základy programovania, zefektívnila sa aj práca v skupinách a prezentačné schopnosti detí.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_106: Základná škola Dominika Tatarku - Žiaci 7. až 9. ročníka sa na hodinách informatiky, techniky, ale aj fyziky učili programovať micro:bity so zameraním na praktické využitie zručností. Realizáciou projektu sa zvýšil záujem žiakov (aj dievčat) o programovanie.
e) podpora vzdelávania 875,8 € STDG21_107: Základná škola - Žiakov práca s micro:bitmi veľmi zaujala, tešili sa na hodiny informatiky. Počas realizácie projektu žiaci v skupinách vytvorili 10 miniprojektov.
e) podpora vzdelávania 955,2 € STDG21_108: Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola - Vďaka micro:bitom žiaci prakticky využili logické myslenie, algoritmické myslenie, odborné zdravotnícke vedomosti a počítačové zručnosti v reálnom svete.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_109: Cirkevná základná škola sv. Juraja - Pracovali sme s microbitmi nielen na informatike, ale vďaka vytvoreným jednoduchým projektom v makecode a tinkercade sme ich využili aj v iných predmetoch.
e) podpora vzdelávania 953,46 € STDG21_110: Základná škola s materskou školou Brehy - Vďaka realizácii projektových aktivít sme žiakom predstavili micro:bity, prácu s nimi a niektoré z mnohých možností ich využívania.
e) podpora vzdelávania 915,24 € STDG21_111: ZŠ s MŠ Masarykova 19/A, Košice - Aj napriek neskorej dodávke microbitov sa podarilo vzbudiť a zvyšovať záujem žiakov o programovanie, aplikovať micro:bity na hodinách informatiky a rozvýjať logické myslenie a zručnosti v tejto oblasti.
e) podpora vzdelávania 871,5 € STDG21_112: Základná škola - Viac ako 200 žiakov 6. - 9. ročníka sa na hodinách informatiky zoznámilo s programovaním microbitov. U väčšiny z nich to vzbudilo záujem, u dievčat rovnako ako u chlapcov.
e) podpora vzdelávania 700 € STDG21_113: Rada rodičov pri Súkromnej základnej škole, Gorkého č. 2042/4, Skalica - Počas projektu pracovali s micro:bitmi žiaci 2.stupňa na hodinách informatiky aj na krúžku miniprogramovania. Žiakom sa zlepšila digitálna gramotnosť, tvorivosť, schopnosť rozvrhnúť si úlohu na kroky.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_114: Gymnázium Martina Hattalu - Škole sa podarilo vytvoriť pozitívny vzťah žiakov k IT technológiám a manuálnej zručnosti pri stavbe a zapájaní zariadení.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_115: Cirkevná základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským - Z grantu sme obstarali sady micro: bitov a roboty. Rozvíjalo sa algoritmické myslenie žiakov, rozvíjali sa nové a posilnili sa existujúce kompetencie.
e) podpora vzdelávania 540 € STDG21_116: Základná škola s materskou školou - Pracovalo sa najmä so žiakmi na 2.stupni, ktorí si rozšírili prácu s mikrobitmi a hravou formou si osvojili princípy programovania. Pokračovať plánujú aj v ďalšom roku.
e) podpora vzdelávania 817,82 € STDG21_117: Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa v Sabinove - Škole sa podarilo programovať s microbitmi na vyučovacích hodinách aj v krúžku s deťmi 2.stupňa ZŠ. Zaviedli tiež projektové vyučovanie a zrealizovali aj úspešný projektový deň.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_118: ZŠ s MŠ - Väčšina zapojených žiakov dokáže samostatne využívať micro:bity a ich príslušenstvo na riešenie zadaných projektov. Všetci zapojení žiaci majú osvojené základné zručností práce s micro:bitom.
e) podpora vzdelávania 900 € STDG21_119: Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej - Micro:bit sme okamžite integrovali do vyučovania informatiky a deti boli nadšené. Každú vyučovaciu hodinu sa tešili, čo nové sa naučia.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_120: Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves - Škole sa podarilo zastrešiť základy práce s microbitom na hodinách informatiky a vytvoriť pozitívny vzťah žiakov k programovaniu a k informatike. V práci s micro:bitmi plánujú pokračovať.
e) podpora vzdelávania 982,2 € STDG21_121: Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou - Finančné prostriedky sme využili na nákup micro:bitových sád. Na hodinách INF a THD sa žiaci postupne učili pracovať s týmto hardvérom.
e) podpora vzdelávania 994,77 € STDG21_122: Základná škola sv. Cyrila a Metoda - Projekt pomohol zatraktívniť hodiny informatiky aj pre tých žiakov, ktorí sa o IKT pred tým veľmi nezaujímali. Žiaci zažili nový rozmer programovania.
e) podpora vzdelávania 986,16 € STDG21_123: Piaristická spojená škola F. Hanáka Prievidza - Súčasťou projektu bol nákup potrebných komponentov a oboznámenie sa pedagógov s micro:bitom a jeho možnosťami. Zároveň boli zrealizované niektoré pilotné projekty.
e) podpora vzdelávania 996,32 € STDG21_124: Základná škola, Spojová 14, Banská Bystrica - V rámci projektu spolupracovali starší žiaci s mladšími na workshopoch a na vyučovacích hodinách informatiky, kde pracovali s micro:bitmi.
e) podpora vzdelávania 997,86 € STDG21_125: Základná škola - Prostredníctvom microbitov sa podarilo zrealizovať projekty s reálnym využitím senzorov v inteligentnej domácnosti. Na hodinách aj do projektov sa rovnako zapájali chlapci aj dievčatá.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_126: Základná škola Štefana Marka Daxnera Rimavská Sobota - Žiaci si postupne osvojili základy programovania - zvýšil sa ich záujem o informatiku, programovanie a zvýšila sa aj aktivita a motivácia žiakov na hodinách informatiky.
e) podpora vzdelávania 720 € STDG21_127: Základná škola Jána Palárika Majcichov - Žiaci ročníkov 5. – 9. sa prostredníctvom micro:bitov naučili základom programovania v prostredí Make code, vytvárali základné, jednoduchšie a neskôr aj zložitejšie programy.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_128: SSOŠ ekonomicko-technická, Postupimská 37, Košice - Žiaci vytvorili nápadité hry využívajúce tlačidlá a senzory micro:bita. Projekty, v ktorých hardvérové komponenty boli ovládané doskou BBC micro:bit, odprezentovali svojim spolužiakom a učiteľom.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_129: Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava TRSTENÁ - Počas projektu sa naučilo 54 žiakov základy práce s mikrobitmi. Naučili sa čo je mikrobit, vedia k nemu pripojiť príslušenstvo.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_130: Základná škola s materskou školou ako organizačná zložka Spojenej školy - Pomocou Micro:bitov si žiaci zrealizovali digitálne mesto, v ktorom žijú a chodia do školy. Navrhli riešenia a zrealizovali vlastné predstavy ako by sa dali reálne využiť.
e) podpora vzdelávania 919,56 € STDG21_131: Základná škola - Žiaci mali možnosť spoznávať rôzne formy využívania robotických sád v praxi a aj v rámci medzipredmetového vyučovania v rôznych prierezových oblastiach. Pozitívom bolo aj začlenenie dievčat do pracovných tímov
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_132: ZŠ, V. Javorku 32, 010 01 Žilina - Žiaci sa vďaka Micro:Bitom Venovali programovaniu aktívnejšie, pochopili logickú náväznosť príkazov, pracovali samostatne aj vo dvojiciach, zlepšili svoje prezentačné zručnosti.
e) podpora vzdelávania 720 € STDG21_133: Základná škola Ľubotice - Zapojili sme žiačky a žiakov do problematiky programovania prostredníctvom micro:bitov. Žiačky a žiaci sa zapojili do riešenia zaujímavých úloh.
e) podpora vzdelávania 720 € STDG21_134: Spojená škola internátna Michalovce - Žiaci rozvíjali nielen it zručnosti, ale aj samostatnosť, komunikačné schopnosti a vzájomnú spoluprácu. Zároveň bola ich aktivita prepojená na bežný život - videli využitie micro:bitov v praxi.
e) podpora vzdelávania 720 € STDG21_135: Základná škola Komenského 23 Bardejov - Na hodinách sa pri práci s microbitmi vytvorila výborná klíma a žiaci všetkých zainteresovaných ročníkov prejavili nadšenie pre riešenie úloh a projektov s nimi.
e) podpora vzdelávania 977,4 € STDG21_136: Základná škola, Tematínska č. 2092, Nové Mesto nad Váhom - Začlenili programovanie micro:bitov v každom ročníku 1. st. ZŠ, v ktorom sa informatika vyučuje (8 hodín pre 154 žiakov z toho 68 dievčat). Vyučovanie algoritmizácie a programovania vytvára pre žiakov iný pohľad na vyučovanie predmetu informatika.
e) podpora vzdelávania 991,8 € STDG21_137: Stredná priemyselná škola elektrotechnická - Použitím rozširujúcich sád pre microbit umožnili žiakom pracovať na zaujímavejších projektoch a viac menej získali "nekonečné" množstvo možností.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_138: SRRZ-RZ pri Základnej škole - Sprístupnili sme žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov.
e) podpora vzdelávania 995,92 € STDG21_139: Základná škola s materskou školou Zubák - Vďaka projektu ENTER sme zakúpili micro:bity a žiaci sa naučili programovať inovatívnym spôsobom pomocou rôznych aktivít.
e) podpora vzdelávania 956,5 € STDG21_140: Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika - Žiaci sa naučili spolupracovať od plánovania až po realizáciu projektu, zlepšila sa komunikácia v rámci jednotlivých skupín. Prostredníctvom rovesníckeho učenia sa prepojili oba stupne ZŠ. Lego sady využili na prípravu projektu s autíčkami.
e) podpora vzdelávania 999,1 € STDG21_142: ZŠ Márie Medveckej - Na projekte sme začali pracovať hneď po zakúpení sád micro:bitov. Začali sme programovať na hodinách informatiky a aj na krúžku Digitálna gramotnosť (7.roč.).
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_143: Gymnázium Milana Rúfusa - Žiaci si rozvíjali logické a algoritmické myslenie, manuálne a programátorské zručnosti, ale i soft-skills pri tímovom riešení projektov. Žiaci si rozvíjali digitálne zručnosti v oblasti SMART technológií.
e) podpora vzdelávania 690,5 € STDG21_144: Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, Bratislava - Žiaci so záujmom vypracovávali zadania pre praktické využitie micro:bitov a programovanie v MakeCode či Pythone.
e) podpora vzdelávania 999,72 € STDG21_145: Základná škola - Do projektu sa podarilo zapojiť všetkých oslovených žiakov, či už išlo o chlapcov, dievčatá alebo integrovaných žiakov. Veľa žiakov ocenilo, že si môžu svoje programy vyskúšať na micro:bite priamo vo svojich rukách.
e) podpora vzdelávania 999,1 € STDG21_147: Základná škola, Kukučínova ulica 106, 093 03 Vranov nad Topľou - Žiakov zaujali vyučovacie hodiny informatiky s využitím micro:bitov a rozširujúcich modulov, ktoré pomáhajú riešiť situácie z reálneho života.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STDG21_148: Združenie priateľov SPŠE a OA n.f. - Vďaka práci s micro:bitom sa u žiakov prejavilo logické zmýšľanie, ktoré bolo citeľné hlavne pri vytváraní vlastných projektov.
e) podpora vzdelávania 1 168,43 € STPG21_17: Aj Ty v IT - V projekte ENTER sme na prácu s micro:bitom v roku 2021 vyškolili 2145 detí na 77 školách po celom Slovensku.
e) podpora vzdelávania 30 000 € STPG21_18: CEEV Živica - Projekt už po 4x vyhlásil finalistov a laureáta ocenenia, ktoré má za cieľ zviditeľňovať rolu učiteľov v spoločnosti a pozdvihovať ich status a hodnotu u širokej verejnosti.
e) podpora vzdelávania 2 500 € STPG21_19: Greenpower To Schools OZ - Učitelia zapojení do projektu sa začali systematickejšie zaoberať rozvojom mäkkých zručností v rámci Greenpower. Vytvorili sme vzdelávacie materiály a príručky pre úvod do PBL.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 20 000 € STPG21_20: IPčko o.z. - Prostredníctvom Dobrej linky poskytujeme dostupnú, anonymnú a bezplatnú psychologickú pomoc zdravotne postihnutým ľuďom.
e) podpora vzdelávania 5 000 € STPG21_21: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť - Cieľom Úradníckeho činu roka je podporiť výnimočných úradníkov a zlepšiť ich obraz v očiach verejnosti.
e) podpora vzdelávania 998,38 € STPG21_22: Rodičovské združenie pri Gymnáziu na ulici L. Sáru - V rámci projektu “Rozšírenie micro:bitov“ sme sa zamerali na rozšírenie počtu micro:bitov tak, aby každý študent mal počas výuky k dispozícii svoj vlastný hardware.
e) podpora vzdelávania 17 000 € STPG22_01: Nezisková organizácia Voices - Nahrali sme 12 epizód Rozhovory Choices a zverejnili 5 blogov Zápisky z Trenčína. Venovali sme sa rôznym témam (digitálne vzdelávanie, kritické myslenie, kultúra...)
e) podpora vzdelávania 664 € STPG22_03: Základná škola s materskou školou Selec - V rámci projektu sme sa zoznámili s micro:bitom a riešili projekty podľa videí z kurzov pre začiatočníkov a pokročilých.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STPG22_04: Základná škola sv. Andreja a Benedikta, Skalité 729 - Prostriedky získané z projektu využili na zakúpenie milkro:bitov pre celú triedu a na pokročilejšie sady, ktoré sa používajú na krúžku Mladý programátor.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 45 000 € STPG22_08: Centrum bezbariérovej komunikácie - Vďaka finančnej podpore sa nám podarilo prevziať projekt Online tlmočník, ktorý pomáha nepočujúcim a udržať jeho fungovanie.
e) podpora vzdelávania 7 000 € STPG22_09: Kolabo o.z. - Vďaka projektu sa podarilo zrealizovať 5 offline a 6 online workshopov. Zo 40 prihlášok vybrala porota 10 finalistov, ktorý prešli programom Social Impact Award.
e) podpora vzdelávania 7 000 € STPG22_10: Post Bellum SK - Vďaka projektu sa podarilo zdokumentovať 6 životných príbehov pamätníčok a pamätníkov, ktoré sme zverejnili v našom online archíve.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € STPG22_11: Asociácia Nepočujúcich Slovenska - Vďaka grantu sme zorganizovali Medzinárodný deň nepočujúcich v Žiline, vďaka ktorému sme zviditeľnili komunitu nepočujúcich pred širokou verejnosťou.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 15 000 € STPG22_12: Bratislavské regionálne ochranárske združenie - V rámci projektu sa vytvorilo asi 1500 m kanálov, ktoré slúžia na privádzanie vody do mokradí na lokalite Istragov. Takto sa podarilo obnoviť územie s rozlohou asi 38 ha.
e) podpora vzdelávania 90 000 € STPG22_13: SPy - V rámci projektu sme zrealizovali videokurzy a školenia k nim, čím sme podporili učiteľov v kvalifikácii na vyučovanie programovateľného hardvéru.
f) ochrana ľudských práv 5 000 € STPG22_14: VIA IURIS - Vďaka projektu sme dokázali efektívne pomôcť prekonať bariéry vďaka zabezpečeniu právnej pomoci v prípadoch, ktoré sa týkali obhajoby verejného záujmu.
e) podpora vzdelávania 35 000 € STPG22_16: Informatika 2.0, o.z. - Prostriedky sme využili na tvorbu komplexných moderných materiálov a testu digitálnych zručností.
f) ochrana ľudských práv 10 000 € STPG22_17: Liga za ľudské práva - Zriadili sme info-point, v rámci ktorého sme poskytovali najmä právne poradenstvo pre ľudí z Ukrajiny a koordinovali dobrovoľníkov. Naďalej sme prevádzkovali infolinku.
e) podpora vzdelávania 16 500 € STPG22_20: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica - Vďaka projektu sa nám podarilo zrealizovať niekoľkodňové vzdelávacie semináre, verejné aj uzavreté online webináre, a tiež Festival moderného vzdelávania v KE.
e) podpora vzdelávania 10 000 € STPG22_21: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica - Vďaka podpore vyšlo 10 podcastov na šiestich zvukových platformách. Počas projektu sme vydali sériu podcastov pod názvom EDUŽUR – skratka pre vzdelávanie, žiakov, učiteľov a rodičov.
e) podpora vzdelávania 40 000 € STPG22_22: Zmudri - Rozšírili sme doteraz vybudovaný kanál Zmudri na nový mediálny projekt Zmudri G - Generácia, ktorá sa zaujíma, v rámci ktorého komunikujeme aj digitálne témy.
e) podpora vzdelávania 25 000 € STPG22_23: Aj Ty v IT, o.z. - V prvej fáze sa nám vďaka podpore z grantu podarilo vytvoriť časť kurikula pre ďalšie vzdelávanie pedagógov s prepojením na projekt ENETER.
e) podpora vzdelávania 65 700 € STPG22_24: Aj Ty v IT - Vďaka projektu sa podarilo zrealizovať viacero workshopov najmä v téme základy a pokročilé programovanie s micro:bitom.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STPG22_26: Základná škola Jakubov - Žiaci 8.ročníku pomocou tejto sady prepájali vedomosti z informatiky (programovanie) a techniky (elektrické obvody) a mali prípravu na fyziku 9.ročníka (elektrické obvody).
e) podpora vzdelávania 1 000 € STPG22_27: Gymnázium Martina Hattalu - Zamerali sa aj na skupiny kde je väčšina dievčat, ale aj na zmiešané skupiny. Projekt a jeho obsah, tak ako hardvérový aj softvérový napomohol rozvíjať myslenie zapojenej skupiny študentov.
e) podpora vzdelávania 500 € STPG22_28: Základná škola sv. Cyrila a Metoda - Žiaci si prehĺbili základné vedomosti o programovaní micro:bitov, rozvinuli si logické a programátorské myslenie a v neposlednom rade nadobudli aj manuálne zručnosti pri oživovaní jednotlivých projektov.
e) podpora vzdelávania 4 385 € STPG22_31: SPy - Zorganizovanie konferencie so sekciou EduSummit, v rámci ktorej vystúpili aj žiaci a žiačky z ENTER olympiády, ktorí prezentovali svoje hardvérové projekty.
e) podpora vzdelávania 8 336 € STPG22_32: EDUMA, n.o. - Projekt bol zameraný na podporu Vnímavej komunity v roku 2022 prostredníctvom Stretnutia Vnímavých s medzinárodnou účasťou.
e) podpora vzdelávania 8 450 € STPG22_36: Aj Ty v IT, o.z. - Realizácia zisťovania postojov, názorov a záujmov našej cieľovej skupiny (stredoškoláčky), aby sme u nich vedeli podnietiť záujem o IT oblasť.
f) ochrana ľudských práv 5 000 € STPG22_37: Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením - Prostriedky použili na vytvorenie zázemia /podpora vzniku regionálnych centier/ pre laické poradkyne a poradcov, koordináciu a podporu ich aktivít, činnosti, pôsobenia, vzájomného prepojenia. 28 laických poradcov podporovalo rodiny detí so zdravotným znevýhodnením.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 5 000 € STPG22_39: OZ Východoslovenské labky - Finančné prostriedky použili na nákup stavebného materiálu, aby mohli čím skôr dokončiť vnútorne priestory a mať vybudované koterce a aj karanténnu stanicu a zvýšiť tak kapacitu centra. V priebehu posledného mesiaca sa podarilo zachrániť 10 psov a 2 mačky.
e) podpora vzdelávania 4 526,66 € STPG22_40: Infosluch - Rodinám s deťmi s poruchou sluchu sme poskytovali počas celého roka terénne poradenstvo v domácom aj nemocničnom prostredí.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € STPU22_01: Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením - Projekt zefektívnil prevádzku špecializovanej informačnej webstránky pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny utekajúce pred vojnou z Ukrajiny.
e) podpora vzdelávania 1 500 € STPU22_02: Základná škola Narnia - Zakúpené tablety nám slúžili ako výborné pomôcky pre lepšie a efektívnejší štúdium slovenského jazyka pre deti z Ukrajiny.
e) podpora vzdelávania 1 498 € STPU22_03: Rodičovské združenie pri MŠ Linzbothova 18 - Cieľom projektu bolo oživenie školského dvora o nové preliezky, kde spolu trávia čas zdravé, zdravotne znevýhodnené deti, a tiež deti z Ukrajiny.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € STPU22_04: Mesto Trenčianske Teplice - Vďaka projektu bolo zorganizované úspešné športové a kultúrne podujatie v Trenčianskych Tepliciach, ktorého sa zúčastnili aj odídenci z Ukrajiny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € STPU22_05: Matka a dieťa Turca, o.z. - Postupne sa komunitné centrum mení a neposkytuje prisťahovalcom iba humanitárnu pomoc. Vytvorili sme kaviarničku, detský kútik, centrum pomoci a priestor pre väčšie deti.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 500 € STPU22_06: ZDRUŽENIE DETSKÉHO FOLKLÓRNEHO SÚBORU KREMIENOK - Zorganizovanie folklórnych vystúpení, do ktorých boli zapojené aj deti so zdravotným znevýhodnením aj deti, ktoré prišli z Ukrajiny.
e) podpora vzdelávania 2 570 € STZDD21_01: OZ Ženský inštitút tvorivosti - Z grantu bola zrealizovaná letná škola 3D tlače pre 20 seniorov, na ktorej spolupracovali s miestnou mládežou.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 345 € STZDD21_02: Centrum sociálnych služieb Horný Turiec - Projekt podporil rozvoj digitálnych zručností 28 seniorov v centre s dôrazom na prepájanie generácií a aktívne zapájanie seniorov do života.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 819,54 € STZDD21_03: Cenrum sociálnych služieb "Johanka", n.o. - Projekt pomohol 30 klientom CSS Johanka osvojiť si základy práce s digitálnou technológiou, ktoré môžu naďalej využívať vo svojich každodenných aktivitách.
e) podpora vzdelávania 2 450 € STZDD21_04: SÝKORKA n.o. - 50 seniorov zo zariadenia Sýkorky počas 5 mesiacov cez prednášky spoznávalo vymoženosti IT sveta na vyhľadávanie informácií a komunikáciu cez tablet/PC.
e) podpora vzdelávania 5 000 € STZDD21_05: Mesto Komárno - Z grantu bol Klub dôchodcov v Komárne vybavený základnou IKT (počítače, tablety, notebook) a zrealizované kurzy digitálnej gramotnosti pre 36 seniorov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € STZDD21_06: Trnavská arcidiecezná charita - Dom pokojnej staroby - Grant slúžil na zakúpenie tabletov a notebookov pre DSS v Cíferi, ktoré 30 klientov využíva prevažne na komunikáciu s blízkymi.
e) podpora vzdelávania 1 390 € STZDD21_07: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave - Knižnica z grantu rozšírila technické vybavenie o deväť sád Micro:bitov, 9 sád Cutbotov a 3D tlačiareň Prusa a zrealizovala 10 kurzov na získavanie digitálnych zručností seniorov, pracovníkov knižníc a detí, ktorých sa zúčastnilo 64 účastníkov.
e) podpora vzdelávania 3 450 € STZDD21_08: Tekovská knižnica v Leviciach - Knižnica z grantu zrealizovala 12 školení pre zvýšenie digitálnej gramotnosti pre skupinu 10 seniorov, ktoré sa venovali témam ako práca s PC, Word, Facebook, Skype ale aj hoaxy a dezinformácie.
e) podpora vzdelávania 4 080 € STZDD21_09: Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho Veľký Krtíš - Projekt prepojil seniorov so študentami, ktorí ich na pravidelných stretnutiach učili základy práce s počítačom a internetom. Grant bol použitý na nákup technického vybavenia, ktoré sa bude využívať na ďalších kurzoch.
e) podpora vzdelávania 2 500 € STZDD21_10: Kysucká knižnica v Čadci - Z grantu sa zrealizovalo 12 kurzov digitálnej gramotnosti pre 5 seniorov s rodinami. Zakúpené vybavenie bude naďalej využívané na kurzy pre verejnosť.
e) podpora vzdelávania 1 780 € STZDD21_11: Podtatranská knižnica v Poprade - Projekt počas dvoch mesiacov priniesol 11 vzdelávacích aktivít pre seniorov a ŤZP osôb v oblasti informačnej, mediálnej a digitálnej gramotnosti.
e) podpora vzdelávania 1 704 € STZDD21_12: Krajská knižnica v Žiline - Knižnica v rámci projektu zorganizovala 19 školení, ktorých sa pravidelne zúčastňovalo 24 seniorov. Osvojili si nielen základy práce s počítačom ale i základy programovania a 3D modelovania či prácu so smartfónom.
e) podpora vzdelávania 4 984,24 € STZDD21_13: Mesto Trenčianske Teplice - Z grantu bola zrealizovaná séria vzdelávacích aktivít pre skupinu 25 seniorov. Nakúpené vybavenie sa naďalej používa pri pravidelných stretnutiach seniorov aj po ukončení projejktu.
e) podpora vzdelávania 2 500 € STZDD21_14: Seniori v pohybe - Z grantu sa podarilo zorganizovať 10 prednášok, 10 kvízov a 1 medzigeneračnú diskusiu, ktoré prispeli k zvýšeniu digitálnych zručností pre 145 seniorov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 995 € STZDD21_15: Michalovský Domov Seniorov - Z grantu bolo realizované pripojenie michalovského domovu seniorov na wifi a následne boli uskutočnené kurzy digitálnych zručností (práca s PC, internetovými prehliadačmi...) pre 100 klientov Domova.
e) podpora vzdelávania 2 800 € STZDD21_16: o.z. pAKO - pezinská AKČNÁ KOPA - Z grantu bol realizovaný 5-dňový workshop zameraný na digitálnu bezpečnosť a internet, ktorý prepojil 7 seniorov so študentami.
e) podpora vzdelávania 3 680 € STZDD21_17: Obec Spišský Hrhov - Z grantu sa v Spišskom Hrhove podarilo vytvoriť seniorské audio video studio (realizované seniormi), zabezpečujúce technické zázemie pre kultúrne, spoločenské a náboženské podujatia komunity seniorov i celej obce.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 30 338,71 € UNQ22_01: Liga za duševné zdravie SR, o.z. - Prínosom projektu bola podpora linky dôvery. Za obdobie realizácie projektu mali 2903 telefonátov, približne vedeli pomôcť vyše 1000 ľudom.
e) podpora vzdelávania 121 944,15 € NPI_ARR22_03, NPI_GEN22_01, NPI_MBF22_002, NPI_MBF22_003, NPI_ST22_02, NPI_MTR22_002: Nadácia Pontis - Budúcnosť INAK - kvalitný mimoškolský vzdelávací program na rozvoj podnikavosti, digitálnych a mäkkých zručností pre mladých vo veku od 11 do 15 rokov. Podiel dane bol použitý na personálne zabezpečenie, zariadenie a prevádzku centra, expertov na tvorbu kurikula, školiteľov a mentorov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 7 000 € NPI_ST22_05 : Nadácia Pontis - Online tlmočník - Online tlmočenie pomáha v komunikácii medzi počujúcimi a nepočujúcimi a uľahčuje život nepočujúcim v mnohých ich situáciách. Financie boli použité na personálne zabezpečenie (tlmočníci posunkového jazyka), technické zabezpečenie, supervíziu a vzdelávanie.
e) podpora vzdelávania 8 474,71 € NPI_UNI22_01: Nadácia Pontis - Impact Talks 2022 - neformálne spoločenské večery o filantropických príbehoch, sociálnych inováciách a strategických pohľadoch na pomáhanie. Prinášame inšpirácie a hovoríme o tom, ako môže filantropia meniť Slovensko. Pokryli sme čiastočne organizačné náklady na Impact Talks v roku 2022 (Cesty filantropie, Filantropia a umenie, Právo a filantropia).
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 31 660 € NPI_NFSE22_02, NPI_NFSEPS22_01, NPI_MTR22_001, NPI_ARR22_01, NPI_ARR22_02, NPI_AR21_01, NPI_AR21_02, NPI_JC21_01, 91000xx: Nadácia Pontis - Organizácia najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto 2020 a 2021 s viac ako 10 000 dobrovoľníkmi. Financie boli použité na organizačné zabezpoečenie podujatia.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 19 099,43 € NPI_JC21_01, 91000x1: Nadácia Pontis - Giving Tuesday jedinečným spôsobom spája rôzne skupiny ľudí - neziskové organizácie, rodiny aj jednotlivcov a povzbudzuje ich k darovaniu. Financovali sme organizačné zabezpečenie, PR a online kampaň.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 4 215 € NPI_ARR22_02: Nadácia Pontis - Firmy komunite 2022 - Spájame firmy, ktoré sa rozhodli v rámci zodpovedného podnikania podporovať komunity (neziskové organizácie, školy, skupiny znevýhodnených občanov atď.) a prostredníctvom zapájania sa do konkrétnych aktivít zlepšovať ich postavenie v spoločnosti. Podiel dane prispel k organizačnému zabezpečeniu.
e) podpora vzdelávania 6 869,79 € NPI_UNI21_01 : Nadácia Pontis - BLF CSR Summit - konferencia o zodpovednom podnikaní na Slovensku, s dôrazom na domáce príklady a s oceňovaním tých, ktorí prispievajú k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja. Podiel dane prispel čiastočne k organizácii konferencie.
e) podpora vzdelávania 1 266,1 € 91000xx: Nadácia Pontis - Via Bona Slovakia - Ocenenia za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu. Podiel dane bol použitý na organizačné zabezpečenie podujatia.
e) podpora vzdelávania 30 076,72 € NPI_EMB22_01, NPI_LI22_1, NPI_LI22_3, NPI_ST22_04, NPI_FpTS_IP22_01, NPI_ST22_03: Nadácia Pontis - Program Generácia 3.0 je ročný cyklus, v rámci ktorého Nadácia Pontis vyhľadáva inovatívne vzdelávacie prístupy, prepája ich so vzdelávacou komunitou, pomáha im s efektívnym nastavením a podporuje ich pri šírení do škôl po celom Slovensku. Podiel dane pomohol s personálnym zabezpečením projektu.
e) podpora vzdelávania 15 000 € NPI_FpTS_IP22_01, NPI_ST22_03: Nadácia Pontis - Mapa pomáha kľúčovým aktérom v ekosystéme sociálnych inovácií prepojiť sa s ľuďmi, ktorí pracujú na rovnakých cieľoch. Po analýze dát máme aj údaje o bariérach pri realizácií sociálnych inovácií, a následnými krokmi ich môžeme systematicky odstraňovať. Podiel dane prispel k tvorbe mapy, komunikácii a šíreniu výsledkov.
Spolu 2 784 127,29 €