Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Pontis

2016 2015
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
76 748 € 61 658 €
02
502
Spotreba energie
2 107 € 1 984 €
04
511
Opravy a udržiavanie
1 111 € 16 290 €
05
512
Cestovné
12 476 € 20 781 €
06
513
Náklady na reprezentáciu
35 146 € 52 694 €
07
518
Ostatné služby
1 190 124 € 962 302 €
08
521
Mzdové náklady
222 028 € 190 034 €
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
75 522 € 62 954 €
11
527
Zákonné sociálne náklady
3 713 € 3 132 €
12
528
Ostatné sociálne náklady
125 € 133 €
15
538
Ostatné dane a poplatky
3 114 € 2 753 €
16
541
Zmluvné pokuty a penále
6 €
17
542
Ostatné pokuty a penále
44 € 0 €
19
544
Úroky
0 € 1 €
20
545
Kurzové straty
19 834 € 10 808 €
24
549
Iné ostatné náklady
6 492 € 7 336 €
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
36 965 € 42 965 €
30
556
Tvorba fondov
279 028 € 0 €
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0 € -30 €
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
792 180 € 688 879 €
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
383 € 800 €
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
979 936 € 2 839 241 €
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
339 891 € 427 601 €
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
4 076 968 € 5 392 322 €
Výnosy
53
644
Úroky
547 € 279 €
54
645
Kurzové zisky
17 767 € 33 080 €
55
646
Prijaté dary
0 € 14 922 €
58
649
Iné ostatné výnosy
355 812 € 267 998 €
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 000 €
64
656
Výnosy z použitia fondu
611 755 € 350 484 €
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
1 406 130 € 1 157 448 €
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
18 735 € 22 563 €
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
1 322 814 € 3 087 482 €
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
301 536 € 479 791 €
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
4 037 097 € 5 414 047 €
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-39 871 € 21 725 €
76
591
Daň z príjmov
722 € 264 €
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
82 €
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
-40 675 € 21 461 €