Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Pontis

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
48 833€ 43 666€ 114 203€ 76 748€ 61 658€
02
502
Spotreba energie
2 862€ 2 315€ 1 963€ 2 107€ 1 984€
04
511
Opravy a udržiavanie
2 303€ 2 975€ 1 889€ 1 111€ 16 290€
05
512
Cestovné
15 172€ 15 217€ 19 042€ 12 476€ 20 781€
06
513
Náklady na reprezentáciu
48 574€ 41 900€ 60 476€ 35 146€ 52 694€
07
518
Ostatné služby
1 040 195€ 978 615€ 1 135 019€ 1 190 124€ 962 302€
08
521
Mzdové náklady
267 410€ 293 702€ 260 905€ 222 028€ 190 034€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
91 649€ 91 662€ 82 593€ 75 522€ 62 954€
11
527
Zákonné sociálne náklady
7 067€ 6 425€ 4 033€ 3 713€ 3 132€
12
528
Ostatné sociálne náklady
272€ 440€ 0€ 125€ 133€
15
538
Ostatné dane a poplatky
3 464€ 2 961€ 5 577€ 3 114€ 2 753€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 105€ 6€
17
542
Ostatné pokuty a penále
6€ 57€ 205€ 44€ 0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
5 149€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€ 1€
20
545
Kurzové straty
2 137€ 3 262€ 37 601€ 19 834€ 10 808€
21
546
Dary
1 466€ 12 541€ 33 154€
23
548
Manká a škody
0€ 54€
24
549
Iné ostatné náklady
5 181€ 5 029€ 5 672€ 6 492€ 7 336€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
57 664€ 39 336€ 48 466€ 36 965€ 42 965€
30
556
Tvorba fondov
200 590€ 251 686€ 507 901€ 279 028€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 774€ 0€ -30€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
519 169€ 826 854€ 619 401€ 792 180€ 688 879€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 42 350€ 383€ 800€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
1 930 295€ 1 352 279€ 1 597 588€ 979 936€ 2 839 241€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
255 219€ 418 950€ 271 259€ 339 891€ 427 601€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
4 504 678€ 4 390 646€ 4 849 458€ 4 076 968€ 5 392 322€
Výnosy
53
644
Úroky
0€ 1€ 547€ 279€
54
645
Kurzové zisky
222€ 4 304€ 2 839€ 17 767€ 33 080€
55
646
Prijaté dary
7 225€ 9 000€ 26 194€ 0€ 14 922€
58
649
Iné ostatné výnosy
419 986€ 421 449€ 466 075€ 355 812€ 267 998€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 2 000€
64
656
Výnosy z použitia fondu
686 400€ 692 399€ 551 932€ 611 755€ 350 484€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
1 019 327€ 1 484 132€ 1 383 734€ 1 406 130€ 1 157 448€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
105 617€ 15 077€ 40 309€ 18 735€ 22 563€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
2 081 457€ 1 512 319€ 1 855 884€ 1 322 814€ 3 087 482€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
200 590€ 251 965€ 507 600€ 301 536€ 479 791€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
4 520 823€ 4 390 646€ 4 834 566€ 4 037 097€ 5 414 047€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
16 145€ 0€ -14 892€ -39 871€ 21 725€
76
591
Daň z príjmov
3 473€ 474€ 1 629€ 722€ 264€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 82€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
12 672€ -474€ -16 521€ -40 675€ 21 461€