Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
467 204 € 378 926 € 381 506 € 381 681 € 386 655 € 396 214 € 357 507 € 346 785 € 333 751 € 291 391 € 296 124 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
431 831 € 344 821 € 346 294 € 348 768 € 356 221 € 364 410 € 323 846 € 322 228 € 328 441 € 266 013 € 267 582 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
431 831 € 344 821 € 346 294 € 348 768 € 356 221 € 364 410 € 323 846 € 322 228 € 328 441 € 266 013 € 267 582 €
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
260 954 € 260 954 € 260 954 € 260 954 € 260 954 € 260 954 € 260 954 € 260 954 € 260 954 € 260 954 € 260 954 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
65 713 € 74 208 € 70 071 € 77 959 € 85 848 € 93 736 € 53 778 € 59 352 € 0 € 0 € 0 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
6 059 € 9 403 € 13 117 € 3 858 € 5 299 € 4 601 € 4 716 € 1 922 € 3 490 € 5 059 € 6 628 €
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0 € 256 € 857 € 1 825 € 2 824 € 3 823 € 3 102 € 0 € 0 € 0 € 0 €
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
99 105 € 0 € 1 296 € 4 171 € 1 296 € 1 296 € 1 296 € 0 € 63 997 € 0 € 0 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
35 084 € 33 885 € 34 992 € 32 694 € 30 427 € 31 268 € 33 472 € 24 128 € 5 005 € 25 032 € 28 108 €
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
37 € 59 € 40 € 59 € 29 € 36 € 19 € 105 € 206 € 94 € 82 €
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
37 € 59 € 40 € 59 € 29 € 36 € 19 € 105 € 206 € 94 € 82 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
0 € 0 € 2 € 0 € 0 € 1 € 0 € 12 € 0 € 107 € 0 €
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 2 € 0 € 0 € 1 € 0 € 12 € 0 € 107 € 0 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
35 047 € 33 826 € 34 950 € 32 634 € 30 398 € 31 231 € 33 453 € 24 011 € 4 799 € 24 831 € 28 026 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
34 760 € 33 672 € 34 829 € 32 521 € 30 152 € 31 119 € 33 422 € 24 011 € 4 758 € 24 665 € 27 987 €
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet
(222))
154 € 70 € 44 € 51 € 59 € 26 € 9 € 0 € 25 € 129 € 26 €
091
6.
Príjmový rozpočtový účet
(223))
133 € 84 € 77 € 62 € 187 € 87 € 22 € 0 € 16 € 37 € 13 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
290 € 220 € 220 € 220 € 7 € 536 € 189 € 429 € 305 € 346 € 434 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
290 € 220 € 220 € 220 € 7 € 536 € 189 € 416 € 305 € 346 € 432 €
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 13 € 0 € 0 € 2 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
467 204 € 378 926 € 381 506 € 381 681 € 386 655 € 396 214 € 357 507 € 346 785 € 333 751 € 291 391 € 296 124 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-594 € -296 € -538 € -1 431 € -167 € -11 708 € -16 075 € -13 921 € -34 190 € -14 161 € -9 345 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-594 € -296 € -538 € -1 431 € -167 € -11 708 € -16 075 € -13 921 € -34 190 € -14 161 € -9 345 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-296 € -538 € -1 431 € -167 € -11 708 € -16 075 € -13 921 € -34 189 € -14 162 € -9 345 € -7 814 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-298 € 242 € 892 € -1 264 € 11 541 € 4 367 € -2 154 € 20 268 € -20 028 € -4 816 € -1 531 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
463 234 € 372 848 € 373 834 € 382 746 € 386 089 € 406 827 € 372 110 € 360 354 € 366 823 € 303 716 € 302 947 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11 973 € 15 365 € 10 570 € 10 370 € 8 764 € 7 635 €
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7 635 €
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11 973 € 15 365 € 10 570 € 10 370 € 8 764 € 0 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
427 616 € 338 633 € 338 232 € 348 542 € 355 759 € 363 445 € 322 430 € 321 949 € 263 490 € 264 478 € 265 218 €
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
133 € 84 € 77 € 63 € 187 € 87 € 22 € 13 € 17 € 37 € 14 €
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
427 483 € 338 549 € 338 155 € 348 480 € 355 572 € 363 358 € 322 407 € 321 936 € 263 473 € 264 441 € 265 204 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
590 € 433 € 490 € 541 € 575 € 350 € 161 € 353 € 681 € 249 € 492 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
590 € 433 € 490 € 541 € 575 € 350 € 161 € 353 € 681 € 249 € 492 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
35 028 € 33 781 € 35 112 € 33 662 € 29 755 € 31 058 € 34 154 € 27 470 € 92 282 € 30 225 € 29 602 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
974 € 487 € 717 € 1 626 € 301 € 0 € 0 € 0 € 63 997 € 0 € 0 €
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 254 €
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 406 € 1 027 € 447 € 1 561 € 2 118 € 2 181 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
1 039 € 1 225 € 2 071 € 2 091 € 950 € 1 156 € 1 121 € 1 061 € 1 482 € 1 664 € 0 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
18 549 € 18 133 € 18 211 € 16 973 € 16 259 € 16 689 € 18 688 € 15 014 € 14 461 € 15 101 € 14 999 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
11 712 € 11 265 € 11 385 € 10 552 € 10 140 € 10 426 € 10 422 € 9 196 € 8 852 € 9 346 € 9 214 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
2 704 € 2 522 € 2 562 € 2 271 € 2 106 € 2 381 € 2 897 € 1 752 € 1 929 € 1 996 € 1 954 €
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
0 € 149 € 166 € 149 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
51 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12 € 0 € 0 € 0 €
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12 € 0 € 0 € 0 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
4 564 € 6 374 € 8 210 € 366 € 733 € 1 095 € 1 471 € 352 € 1 118 € 1 836 € 2 522 €
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
62 € 32 € 27 € 27 € 25 € 17 € 24 € 61 € 122 € 135 € 117 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
4 502 € 6 343 € 8 183 € 339 € 708 € 1 078 € 1 447 € 291 € 996 € 1 701 € 2 405 €