Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AD HOC Malacky

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
247 132€ 273 690€ 110 577€ 109 414€ 163 684€ 133 869€ 114 043€ 101 564€ 122 074€ 127 741€ 141 650€ 143 875€ 147 418€ 126 781€ 130 881€ 126 946€
02
501
Spotreba materiálu
50 536€ 41 140€ 45 773€ 39 479€ 58 182€ 49 014€ 36 261€ 30 670€ 29 772€ 22 861€ 19 930€ 19 595€ 31 067€ 20 303€ 29 938€ 18 857€
03
502
Spotreba energie
196 595€ 232 549€ 64 804€ 69 935€ 105 501€ 84 855€ 77 782€ 70 894€ 92 301€ 104 879€ 121 719€ 124 280€ 116 351€ 106 478€ 100 943€ 108 089€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
163 969€ 150 192€ 96 543€ 95 564€ 130 469€ 97 620€ 85 487€ 79 504€ 74 255€ 79 248€ 72 260€ 67 007€ 110 804€ 154 833€ 50 255€ 73 251€
07
511
Opravy a udržiavanie
72 117€ 64 575€ 59 047€ 51 858€ 65 734€ 47 658€ 43 988€ 43 056€ 39 528€ 47 979€ 43 926€ 39 918€ 62 216€ 108 978€ 21 388€ 52 172€
08
512
Cestovné
14€ 12€ 11€ 27€ 39€ 26€ 0€ 0€ 553€ 1 506€ 1 496€ 1 616€ 1 539€ 1 691€ 1 553€
09
513
Náklady na reprezentáciu
47€ 26€ 80€ 452€ 13€ 58€ 55€ 139€ 109€ 185€ 194€ 153€ 193€ 119€ 135€ 98€
10
518
Ostatné služby
91 792€ 85 578€ 37 417€ 43 244€ 64 694€ 49 865€ 41 418€ 36 309€ 34 619€ 30 531€ 26 635€ 25 441€ 46 779€ 44 197€ 27 041€ 19 428€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
350 339€ 304 594€ 260 639€ 267 086€ 262 203€ 249 321€ 224 894€ 240 123€ 222 470€ 205 878€ 198 224€ 190 665€ 184 931€ 175 485€ 140 649€ 123 922€
12
521
Mzdové náklady
265 184€ 230 253€ 194 206€ 192 284€ 201 979€ 185 411€ 165 516€ 167 006€ 157 898€ 150 254€ 145 607€ 143 717€ 139 461€ 133 545€ 105 236€ 92 713€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
74 868€ 63 447€ 57 134€ 56 027€ 52 460€ 55 240€ 51 052€ 57 460€ 52 874€ 48 191€ 45 992€ 39 770€ 38 270€ 35 283€ 29 965€ 26 307€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
2 655€ 2 253€ 1 106€ 1 113€ 1 003€ 1 112€ 1 262€ 799€ 319€ 259€ 239€ 239€ 219€ 219€ 186€
15
527
Zákonné sociálne náklady
10 286€ 8 240€ 7 046€ 17 670€ 6 651€ 7 666€ 7 215€ 14 395€ 10 899€ 7 114€ 6 365€ 6 940€ 6 961€ 6 438€ 5 229€ 4 716€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
3 597€ 5 704€ 5 617€ 4 417€ 3 378€ 3 357€ 2 182€ 2 267€ 2 084€ 1 523€ 2 126€ 1 962€ 265€ 289€ 280€ 156€
18
531
Daň z motorových vozidiel
331€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 266€ 5 704€ 5 617€ 4 417€ 3 378€ 3 357€ 2 182€ 2 267€ 2 084€ 1 523€ 2 126€ 1 962€ 265€ 289€ 280€ 156€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
7 568€ 14 035€ 11 277€ 1 214€ 2 227€ 4 268€ 60€ 4€ 452€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
3€ 4€ 1 202€ 0€ 313€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
12€ 0€ 0€ 60€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
11 109€ 0€ 3 955€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
7 565€ 14 031€ 168€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
2 227€ 0€ 0€ 0€ 452€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
147 527€ 144 636€ 148 925€ 137 944€ 133 287€ 126 067€ 119 891€ 112 295€ 101 915€ 96 176€ 96 475€ 97 326€ 97 109€ 94 910€ 78 033€ 76 283€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
145 945€ 144 027€ 140 446€ 137 944€ 133 287€ 124 613€ 118 836€ 111 404€ 101 212€ 96 156€ 86 370€ 87 262€ 86 307€ 83 190€ 69 690€ 68 205€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 582€ 609€ 8 479€ 1 454€ 1 056€ 891€ 703€ 20€ 10 105€ 10 064€ 10 802€ 11 720€ 8 343€ 8 078€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 582€ 609€ 8 479€ 0€ 499€ 0€ 10 086€ 9 752€ 10 465€ 11 472€ 8 252€ 8 078€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 454€ 1 056€ 891€ 204€ 20€ 20€ 312€ 337€ 248€ 91€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 770€ 1 652€ 393€ 283€ 271€ 267€ 391€ 464€ 593€ 462€ 388€ 274€ 280€ 348€ 257€ 421€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
8€ 12€ 52€ 9€ 4€ 0€ 12€ 10€ 0€ 65€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 770€ 1 652€ 393€ 283€ 271€ 267€ 383€ 453€ 541€ 453€ 384€ 274€ 268€ 338€ 257€ 356€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
921 902€ 894 503€ 622 694€ 625 985€ 693 291€ 610 501€ 548 102€ 538 444€ 527 659€ 511 086€ 511 127€ 501 561€ 540 807€ 552 646€ 400 355€ 400 979€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
406 861€ 306 631€ 126 784€ 152 038€ 234 820€ 225 697€ 185 837€ 178 336€ 173 554€ 137 761€ 175 078€ 153 928€ 157 199€ 163 510€ 146 492€ 149 981€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
406 861€ 306 631€ 126 784€ 152 038€ 234 820€ 225 697€ 185 837€ 178 336€ 173 554€ 137 761€ 175 078€ 153 928€ 157 199€ 163 510€ 146 492€ 149 981€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
67 557€ 57 760€ 50 194€ 43 099€ 38 835€ 33 657€ 24 172€ 40 690€ 36 267€ 34 401€ 31 077€ 34 387€ 31 515€ 32 342€ 27 525€ 29 025€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
619€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 132€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
67 557€ 57 760€ 50 194€ 43 099€ 38 835€ 33 657€ 24 172€ 40 071€ 36 267€ 34 401€ 31 077€ 34 387€ 31 515€ 32 210€ 27 525€ 29 025€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
609€ 8 479€ 8 579€ 499€ 3 955€ 10 086€ 9 752€ 10 465€ 14 170€ 8 251€ 7 695€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
609€ 8 479€ 8 579€ 499€ 3 955€ 10 086€ 9 752€ 10 465€ 14 170€ 8 251€ 7 695€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
609€ 8 479€ 499€ 0€ 10 086€ 9 752€ 10 465€ 14 170€ 8 251€ 7 695€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
8 579€ 0€ 3 955€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
83€ 83€ 83€ 80€ 91€ 111€ 96€ 58€ 5€ 5€ 6€ 17€ 18€ 23€ 17€ 47€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
1€ 26€ 40€ 26€ 22€ 5€ 5€ 5€ 17€ 18€ 23€ 16€ 47€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
83€ 83€ 83€ 79€ 65€ 71€ 71€ 35€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
492 527€ 555 916€ 439 994€ 499 331€ 440 189€ 400 115€ 364 169€ 344 425€ 342 440€ 328 197€ 309 653€ 303 966€ 344 259€ 336 629€ 220 125€ 201 816€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
373 400€ 433 500€ 325 000€ 382 759€ 323 154€ 285 617€ 254 000€ 238 922€ 245 612€ 236 040€ 227 056€ 220 056€ 260 500€ 214 244€ 152 692€ 136 095€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
118 486€ 117 178€ 114 353€ 114 486€ 115 394€ 112 447€ 109 857€ 105 191€ 96 516€ 91 845€ 82 285€ 83 598€ 83 447€ 80 616€ 67 121€ 65 409€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
4 597€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 41 457€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
329€ 329€ 329€ 329€ 329€ 89€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 446€ 1 650€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
312€ 312€ 312€ 312€ 312€ 312€ 312€ 312€ 312€ 312€ 312€ 312€ 312€ 312€ 312€ 312€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
967 636€ 928 869€ 617 054€ 703 127€ 713 934€ 659 580€ 574 274€ 564 007€ 556 220€ 510 450€ 525 567€ 502 763€ 547 161€ 540 755€ 401 854€ 380 869€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
45 734€ 34 366€ -5 640€ 77 142€ 20 643€ 49 079€ 26 172€ 25 563€ 28 561€ -636€ 14 440€ 1 202€ 6 354€ -11 891€ 1 499€ -20 110€
136
591
Splatná daň z príjmov
2 714€ 344€ 16€ 89€ 70€ 297€ 85€ 2 383€ 2 119€ 822€ 1€ 694€ 239€ 113€ 847€ 835€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
43 020€ 34 022€ -5 656€ 77 053€ 20 573€ 48 782€ 26 087€ 23 179€ 26 443€ -1 458€ 14 439€ 508€ 6 115€ -12 004€ 652€ -20 945€