Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SMER - sociálna demokracia

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
58 797€ 140 962€ 55 059€ 54 081€ 43 203€ 68 174€
02
502
Spotreba energie
35 024€ 32 505€ 27 602€ 28 234€ 28 892€ 26 730€
04
511
Opravy a udržiavanie
33 369€ 20 050€ 29 154€ 30 201€ 35 049€ 43 675€
05
512
Cestovné
18 112€ 11 268€ 12 146€ 8 133€ 21 385€ 20 558€
06
513
Náklady na reprezentáciu
108 803€ 71 016€ 79 555€ 74 609€ 62 397€ 64 046€
07
518
Ostatné služby
1 144 952€ 1 008 792€ 874 331€ 870 668€ 864 174€ 1 003 915€
08
521
Mzdové náklady
856 182€ 810 895€ 655 757€ 602 952€ 576 507€ 569 526€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
281 283€ 258 671€ 210 347€ 194 353€ 187 908€ 187 398€
11
527
Zákonné sociálne náklady
26 902€ 23 137€ 18 496€ 15 179€ 14 138€ 14 276€
14
532
Daň z nehnuteľností
3 497€ 3 497€ 3 497€ 3 497€ 3 497€ 3 497€
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 750€ 499€ 614€ 520€ 452€ 458€
19
544
Úroky
0€ 27€
20
545
Kurzové straty
117€ 125€ 134€ 1€ 115€ 188€
21
546
Dary
0€ 1 736€ 2 016€
22
547
Osobitné náklady
4 190 497€ 1 605 315€ 2 074 620€ 3 193 624€ 2 176 545€ 3 814 592€
24
549
Iné ostatné náklady
8 797€ 7 985€ 7 707€ 37 901€ 7 666€ 8 041€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
21 592€ 27 984€ 27 669€ 28 934€ 23 460€ 45 636€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
30 226€ 29 551€ 29 435€ 42 484€ 32 422€ 33 970€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
230 000€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
7 049 901€ 4 052 253€ 4 106 123€ 5 185 372€ 4 079 547€ 5 906 722€
Výnosy
53
644
Úroky
2 687€ 1 801€ 5 418€ 4 030€ 129 307€ 296 167€
54
645
Kurzové zisky
1€ 0€ 2€ 50€ 1€ 1€
55
646
Prijaté dary
0€ 1 736€ 1 736€
58
649
Iné ostatné výnosy
262€ 272€ 300€ 292€ 863€ 311€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 100€
64
656
Výnosy z použitia fondu
4 316 000€ 1 310 000€ 1 330 000€ 0€ 135 000€ 1 800 000€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€
70
664
Prijaté členské príspevky
42 599€ 53 422€ 83 212€ 90 430€ 107 747€ 145 927€
73
691
Dotácie
2 669 929€ 2 669 929€ 2 669 929€ 9 702 543€ 3 690 820€ 3 690 820€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
7 051 395€ 4 055 341€ 4 108 778€ 9 817 261€ 4 085 390€ 5 954 978€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
1 494€ 3 088€ 2 655€ 4 631 889€ 5 843€ 48 256€
76
591
Daň z príjmov
1 338€ 2 111€ 849€ 75 890€ 2 870€ 15 072€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
156€ 977€ 1 807€ 4 555 999€ 2 973€ 33 183€