Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SMER - sociálna demokracia

2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
140 962 € 55 059 € 54 081 € 43 203 € 68 174 €
02
502
Spotreba energie
32 505 € 27 602 € 28 234 € 28 892 € 26 730 €
04
511
Opravy a udržiavanie
20 050 € 29 154 € 30 201 € 35 049 € 43 675 €
05
512
Cestovné
11 268 € 12 146 € 8 133 € 21 385 € 20 558 €
06
513
Náklady na reprezentáciu
71 016 € 79 555 € 74 609 € 62 397 € 64 046 €
07
518
Ostatné služby
1 008 792 € 874 331 € 870 668 € 864 174 € 1 003 915 €
08
521
Mzdové náklady
810 895 € 655 757 € 602 952 € 576 507 € 569 526 €
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
258 671 € 210 347 € 194 353 € 187 908 € 187 398 €
11
527
Zákonné sociálne náklady
23 137 € 18 496 € 15 179 € 14 138 € 14 276 €
14
532
Daň z nehnuteľností
3 497 € 3 497 € 3 497 € 3 497 € 3 497 €
15
538
Ostatné dane a poplatky
499 € 614 € 520 € 452 € 458 €
19
544
Úroky
0 € 27 €
20
545
Kurzové straty
125 € 134 € 1 € 115 € 188 €
21
546
Dary
0 € 1 736 € 2 016 €
22
547
Osobitné náklady
1 605 315 € 2 074 620 € 3 193 624 € 2 176 545 € 3 814 592 €
24
549
Iné ostatné náklady
7 985 € 7 707 € 37 901 € 7 666 € 8 041 €
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27 984 € 27 669 € 28 934 € 23 460 € 45 636 €
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
29 551 € 29 435 € 42 484 € 32 422 € 33 970 €
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
4 052 253 € 4 106 123 € 5 185 372 € 4 079 547 € 5 906 722 €
Výnosy
53
644
Úroky
1 801 € 5 418 € 4 030 € 129 307 € 296 167 €
54
645
Kurzové zisky
0 € 2 € 50 € 1 € 1 €
55
646
Prijaté dary
0 € 1 736 € 1 736 €
58
649
Iné ostatné výnosy
272 € 300 € 292 € 863 € 311 €
62
654
Tržby z predaja materiálu
0 € 100 €
64
656
Výnosy z použitia fondu
1 310 000 € 1 330 000 € 0 € 135 000 € 1 800 000 €
66
658
Výnosy z nájmu majetku
19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 €
70
664
Prijaté členské príspevky
53 422 € 83 212 € 90 430 € 107 747 € 145 927 €
73
691
Dotácie
2 669 929 € 2 669 929 € 9 702 543 € 3 690 820 € 3 690 820 €
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
4 055 341 € 4 108 778 € 9 817 261 € 4 085 390 € 5 954 978 €
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
3 088 € 2 655 € 4 631 889 € 5 843 € 48 256 €
76
591
Daň z príjmov
2 111 € 849 € 75 890 € 2 870 € 15 072 €
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
977 € 1 807 € 4 555 999 € 2 973 € 33 183 €