Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2016 2015
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
226 094€ 240 639€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
226 094€ 240 639€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
705€ 753€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
225 389€ 239 886€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
27€ 27€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
27€ 27€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
226 121€ 240 666€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
23 236€ 23 236€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
23 236€ 23 236€
063
 
Základné imanie
(411))
23 236€ 23 236€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
3 549€ 1 200€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
880€ 1 200€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
880€ 1 200€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
2 669€ 0€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
604€ 0€
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
2 065€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
199 336€ 216 230€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
199 336€ 216 230€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
226 121€ 240 666€