Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
393 345€ 280 375€ 275 402€ 226 094€ 240 639€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
393 345€ 280 375€ 275 402€ 226 094€ 240 639€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
160€ 554€ 672€ 705€ 753€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
393 185€ 279 821€ 274 730€ 225 389€ 239 886€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
27€ 27€ 27€ 27€ 27€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
27€ 27€ 27€ 27€ 27€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
393 372€ 280 402€ 275 429€ 226 121€ 240 666€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
23 236€ 23 236€ 23 236€ 23 236€ 23 236€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
23 236€ 23 236€ 23 236€ 23 236€ 23 236€
063
 
Základné imanie
(411))
23 236€ 23 236€ 23 236€ 23 236€ 23 236€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
926€ 1 179€ 3 725€ 3 549€ 1 200€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
880€ 880€ 880€ 880€ 1 200€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
880€ 880€ 880€ 880€ 1 200€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
46€ 299€ 2 845€ 2 669€ 0€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
46€ 299€ 2 845€ 604€ 0€
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
0€ 2 065€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
369 210€ 255 987€ 248 468€ 199 336€ 216 230€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
369 210€ 255 987€ 248 468€ 199 336€ 216 230€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
393 372€ 280 402€ 275 429€ 226 121€ 240 666€