Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2016 2015
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
226 094 € 240 639 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
226 094 € 240 639 €
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
705 € 753 €
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
225 389 € 239 886 €
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
27 € 27 €
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
27 € 27 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
226 121 € 240 666 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
23 236 € 23 236 €
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
23 236 € 23 236 €
063
 
Základné imanie
(411))
23 236 € 23 236 €
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
3 549 € 1 200 €
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
880 € 1 200 €
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
880 € 1 200 €
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
2 669 € 0 €
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
604 € 0 €
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
2 065 € 0 €
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
199 336 € 216 230 €
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
199 336 € 216 230 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
226 121 € 240 666 €