Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Univerzitná nemocnica Bratislava

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
85 003 462€ 87 282 708€ 71 563 880€ 62 934 412€ 68 155 301€ 63 486 081€ 58 282 365€ 56 079 506€ 55 901 259€ 52 219 198€ 54 656 338€ 49 966 631€ 51 660 205€
02
501
Spotreba materiálu
63 795 650€ 65 548 545€ 62 235 520€ 58 198 337€ 62 680 363€ 57 057 865€ 51 879 676€ 49 720 162€ 48 220 535€ 45 458 033€ 48 425 872€ 42 141 132€ 43 543 573€
03
502
Spotreba energie
4 503 770€ 5 769 034€ 4 680 295€ 4 736 075€ 5 474 938€ 6 428 216€ 6 402 689€ 6 359 344€ 7 680 724€ 6 761 165€ 6 230 466€ 7 825 499€ 8 116 632€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
16 704 042€ 15 965 128€ 4 648 065€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
12 593 859€ 12 423 817€ 10 981 255€ 11 018 590€ 12 043 367€ 10 538 687€ 10 937 416€ 10 831 250€ 10 192 633€ 11 014 951€ 11 939 308€ 15 729 813€ 7 661 050€
07
511
Opravy a udržiavanie
2 208 940€ 3 150 059€ 2 734 877€ 2 666 135€ 2 978 422€ 2 945 683€ 3 905 601€ 3 646 013€ 3 100 799€ 3 278 439€ 4 810 658€ 8 379 292€ 2 537 236€
08
512
Cestovné
3 044€ 11 017€ 11 880€ 4 738€ 8 468€ 7 197€ 8 766€ 8 899€ 26 274€ 26 345€ 20 671€ 17 597€ 19 663€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 085€ 942€ 1 218€ 2 179€ 2 879€ 1 893€ 1 319€ 2 126€ 1 198€ 1 171€ 657€ 756€ 559€
10
518
Ostatné služby
10 380 790€ 9 261 799€ 8 233 280€ 8 345 538€ 9 053 598€ 7 583 914€ 7 021 731€ 7 174 212€ 7 064 362€ 7 708 996€ 7 107 322€ 7 332 168€ 5 103 592€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
167 185 987€ 152 227 779€ 136 264 856€ 130 545 837€ 128 540 321€ 125 146 742€ 121 015 174€ 116 337 910€ 109 363 345€ 98 977 739€ 96 127 082€ 88 955 367€ 81 265 857€
12
521
Mzdové náklady
120 748 818€ 110 124 580€ 98 938 146€ 94 785 077€ 93 418 606€ 90 759 685€ 87 759 156€ 84 512 745€ 79 714 307€ 71 817 580€ 70 176 547€ 64 996 780€ 59 366 998€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
41 838 152€ 38 089 722€ 34 232 378€ 32 778 027€ 32 252 751€ 31 525 356€ 30 515 236€ 29 317 662€ 27 203 078€ 24 705 690€ 23 631 352€ 21 807 165€ 19 960 740€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
826 504€ 735 308€ 557 452€ 530 589€ 483 824€ 456 871€ 389 173€ 371 634€ 366 948€ 352 708€ 351 783€ 325 469€ 291 325€
15
527
Zákonné sociálne náklady
3 772 513€ 3 278 168€ 2 536 880€ 2 452 144€ 2 385 140€ 2 404 830€ 2 351 609€ 2 135 869€ 2 073 202€ 2 077 032€ 1 919 104€ 1 774 444€ 1 597 395€
16
528
Ostatné sociálne náklady
5 809€ 24 730€ 48 295€ 51 509€ 49 399€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
806 477€ 885 304€ 695 066€ 1 247 323€ 1 129 151€ 357 229€ 684 661€ 514 402€ 517 042€ 436 385€ 580 558€ 336 676€ 379 841€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 843€ 3 327€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
452 038€ 318 920€ 318 739€ 563 876€ 696 673€ 7 698€ 362 926€ 362 962€ 362 231€ 281 321€ 285 739€ 286 098€ 321 038€
20
538
Ostatné dane a poplatky
354 439€ 566 385€ 376 327€ 683 447€ 432 477€ 349 532€ 321 736€ 151 440€ 154 811€ 155 064€ 294 819€ 49 735€ 55 476€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
21 135 091€ 7 604 807€ 79 338 177€ 8 678 589€ 7 433 959€ 5 111 516€ 5 713 234€ 4 435 695€ 4 802 482€ 7 974 171€ 4 673 960€ 1 292 803€ 12 397 066€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 758€ 21 470€ 10 857€ 6 702€ 25 709€ 45 942€ 22 855€ 2 445€ 381 050€ 1 007 526€ 11 270 998€
23
542
Predaný materiál
139 031€ 41 098€ 29 547€ 852€ 706€ 28 109€ 41 884€ 57 584€ 25 458€ 84 682€ 71 208€ 67 915€ 94 303€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
15 635 300€ 72 624 467€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
234 197€ 1 840 001€ 3 011 041€ 5 299 288€ 3 414 611€ 1 056 526€ 2 050 596€ 693 809€ 1 191 392€ 4 362 718€ 330 122€ 103 414€ 979 665€
26
546
Odpis pohľadávky
120 316€ 48 227€ 34 784€ 135 307€ 298 066€ 440 792€ 19 846€ 26 203€ 13 518€ 111 428€ 86 445€ 67 945€ 33 660€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
5 003 412€ 5 075 511€ 3 629 087€ 3 217 030€ 3 705 607€ 3 576 042€ 3 572 414€ 3 566 051€ 3 544 939€ 3 403 551€ 3 434 524€ 2 906€ 58€
28
549
Manká a škody
2 835€ 599 970€ 3 494€ 4 643€ 4 113€ 3 345€ 2 784€ 46 104€ 4 319€ 9 347€ 370 611€ 43 097€ 18 382€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
36 280 906€ 32 865 392€ 16 541 957€ 15 880 906€ 6 549 527€ 7 919 851€ 11 461 574€ 15 963 163€ 16 712 530€ 16 640 554€ 17 757 060€ 17 924 952€ 18 979 353€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 543 930€ 9 136 014€ 5 716 312€ 5 515 435€ 5 697 271€ 6 784 839€ 9 494 874€ 10 061 890€ 11 170 263€ 12 135 434€ 13 297 147€ 13 911 989€ 14 639 304€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
24 736 977€ 23 729 378€ 10 825 645€ 10 365 471€ 852 256€ 1 135 012€ 1 966 700€ 5 901 273€ 5 542 267€ 4 505 120€ 4 459 913€ 4 012 963€ 4 340 049€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 966 700€ 5 901 273€ 5 542 267€ 4 505 120€ 4 459 913€ 4 012 963€ 3 781 955€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
23 917 885€ 22 933 470€ 10 480 173€ 9 983 709€ 535 800€ 595 440€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
819 092€ 795 909€ 345 472€ 381 762€ 316 456€ 539 572€ 0€ 0€ 0€ 0€ 558 093€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
77 794€ 63 424€ 51 744€ 36 384€ 37 785€ 57 290€ 54 684€ 7 027€ 2 656€ 651 053€ 887 281€ 19 839€ 38 506€
42
562
Úroky
0€ 646 940€ 883 861€ 15 552€ 25 692€
43
563
Kurzové straty
154€ 1 082€ 518€ 1 610€ 447€ 9 019€ 4 785€ 206€ 740€ 2 206€ 1 910€ 3 295€ 10 872€
47
568
Ostatné finančné náklady
77 641€ 62 342€ 51 227€ 34 774€ 37 338€ 48 270€ 49 899€ 6 821€ 1 916€ 1 907€ 1 509€ 992€ 1 942€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
150 677€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
150 677€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
323 083 577€ 293 353 231€ 315 436 935€ 230 492 717€ 223 889 411€ 212 617 397€ 208 149 109€ 204 168 952€ 197 491 947€ 187 914 051€ 186 621 588€ 174 226 082€ 172 381 877€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
222 756 452€ 216 227 147€ 182 002 448€ 170 033 275€ 171 092 718€ 164 077 122€ 158 045 690€ 150 599 759€ 134 968 921€ 127 188 783€ 137 881 671€ 136 284 040€ 130 994 296€
67
602
Tržby z predaja služieb
204 885 504€ 198 938 676€ 176 858 177€ 170 033 275€ 171 092 718€ 164 077 122€ 158 045 690€ 150 599 759€ 134 968 921€ 127 188 783€ 137 881 671€ 136 284 040€ 130 994 296€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
17 870 948€ 17 288 470€ 5 144 271€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
924 510€ 769 232€ 659 061€ 654 043€ 680 213€ 695 071€ 743 660€ 791 640€ 741 675€ 751 104€ 757 683€ 695 739€ 653 729€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
924 510€ 769 232€ 659 061€ 654 043€ 680 213€ 972€ 564€ 558€ 311€ 2 145€ 9 723€ 9 146€ 8 255€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
694 099€ 743 096€ 791 082€ 741 364€ 748 958€ 747 960€ 686 593€ 645 474€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
57 037 044€ 137 102 879€ 86 608 503€ 237 859€ 281 390€ 277 597€ 1 384 749€ 14 137 457€ 295 268€ 24 476 665€ 7 352 564€ 2 519 377€ 32 300 009€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 146€ 20 402€ 33 913€ 210 729€ 18 439€ 10 514€ 9 821€ 1 469 719€ 1 036 828€ 28 252 632€
85
642
Tržby z predaja materiálu
60 596€ 13 275€ 12 829€ 11 593€ 11 694€ 8 873€ 14 648€ 17 922€ 7 971€ 13 421€ 6 897€ 56 646€ 145 989€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 224€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
7 260€ 27 457€ 37 366€ 4 962€ 8 056€ 84 052€ 2 367€ 1 560€ 2 661€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
56 969 188€ 137 059 925€ 86 552 161€ 200 903€ 227 725€ 184 672€ 1 157 004€ 14 099 537€ 274 121€ 24 453 423€ 5 875 948€ 1 425 902€ 3 901 388€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
23 729 378€ 10 825 645€ 10 365 471€ 852 256€ 1 356 513€ 1 966 700€ 3 765 504€ 5 542 267€ 4 505 120€ 4 459 913€ 4 415 379€ 3 937 633€ 2 894 348€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
23 729 378€ 10 825 645€ 10 365 471€ 852 256€ 1 356 513€ 1 966 700€ 3 765 504€ 5 542 267€ 4 505 120€ 4 459 913€ 4 415 379€ 3 937 633€ 2 894 348€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 765 504€ 5 542 267€ 4 505 120€ 4 459 913€ 4 415 379€ 3 379 539€ 2 894 348€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
22 933 470€ 10 480 173€ 9 983 709€ 535 800€ 595 440€ 1 966 700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
795 909€ 345 472€ 381 762€ 316 456€ 539 572€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
221 502€ 0€ 0€ 0€ 558 093€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
3 546€ 33€ 943€ 5 316€ 297€ 107€ 978€ 1 832€ 668€ 1 155€ 1 159€ 2 776€ 36 729€
102
662
Úroky
8€ 94€ 86€ 87€ 147€ 178€ 470€ 466€ 550€ 897€ 24 169€
103
663
Kurzové zisky
3 546€ 33€ 935€ 5 222€ 211€ 20€ 831€ 1 654€ 198€ 689€ 609€ 1 879€ 12 560€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
679 131€ 1 257 328€ 1 250 973€ 1 194 613€ 1 253 182€ 1 321 630€ 1 737 942€ 1 005 302€ 1 108 660€ 1 038 389€ 1 123 585€ 1 144 462€ 882 827€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
679 131€ 1 257 328€ 1 250 973€ 1 194 613€ 1 253 182€ 1 321 630€ 1 737 942€ 1 005 302€ 1 108 660€ 1 038 389€ 1 123 585€ 1 144 462€ 882 827€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
9 756 383€ 5 878 441€ 1 886 808€ 1 981 671€ 1 689 539€ 1 769 949€ 2 448 206€ 3 276 634€ 3 659 237€ 93 801 438€ 4 608 559€ 7 956 126€ 3 691 668€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
6 115 097€ 972 774€ 305 727€ 193 838€ 560 992€ 129 100€ 375 961€ 546 267€ 369 709€ 669 784€ 1 086 326€ 4 522 350€ 1 033 019€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
3 444 773€ 4 709 850€ 1 375 451€ 753 196€ 906 720€ 1 296 821€ 1 811 619€ 2 432 260€ 2 942 888€ 2 900 834€ 3 107 301€ 3 003 855€ 2 207 488€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
656 476€ 0€ 89 857 568€ 2 386€ 1 655€ 393€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
638€ 0€ 0€ 12 274€ 26 525€ 11 935€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
93 068€ 9 872€ 12 742€ 45 452€ 38 823€ 24 809€ 44 587€ 28 542€ 52 088€ 104 614€ 95 633€ 78 712€ 91 961€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
103 446€ 185 945€ 192 888€ 332 710€ 183 004€ 319 219€ 215 400€ 269 565€ 294 554€ 268 638€ 304 639€ 323 029€ 346 873€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
314 886 445€ 372 060 705€ 282 774 206€ 174 959 033€ 176 353 851€ 170 108 177€ 168 126 728€ 175 354 892€ 145 279 549€ 251 717 447€ 156 140 600€ 152 540 153€ 171 453 607€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-8 197 132€ 78 707 474€ -32 662 729€ -55 533 684€ -47 535 560€ -42 509 220€ -40 022 381€ -28 814 060€ -52 212 398€ 63 803 396€ -30 480 988€ -21 685 929€ -928 270€
136
591
Splatná daň z príjmov
290 344€ 227 299€ 201 525€ 188 686€ 165 317€ 163 555€ 172 141€ 126 640€ 128 871€ 179 353€ 234 270€ 212 427€ 2 524 351€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-8 487 476€ 78 480 175€ -32 864 254€ -55 722 370€ -47 700 877€ -42 672 775€ -40 194 522€ -28 940 700€ -52 341 268€ 63 624 043€ -30 715 259€ -21 898 356€ -3 452 621€