Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety,n.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
221 331€ 161 431€ 167 931€ 195 336€ 224 907€ 198 063€ 256 069€ 332 902€ 303 090€ 336 575€ 393 934€ 405 446€ 433 404€
02
502
Spotreba energie
328 502€ 207 932€ 225 292€ 188 841€ 172 985€ 212 714€ 212 046€ 211 841€ 219 046€ 308 380€ 247 145€ 163 329€ 147 261€
03
504
Predaný tovar
697€
04
511
Opravy a udržiavanie
82 549€ 105 117€ 71 384€ 71 536€ 68 171€ 49 962€ 52 388€ 54 866€ 65 224€ 59 360€ 41 611€ 45 416€ 28 311€
05
512
Cestovné
174 258€ 110 673€ 150 779€ 240 655€ 263 874€ 421 132€ 450 875€ 496 139€ 446 829€ 551 630€ 527 508€ 432 362€ 481 170€
06
513
Náklady na reprezentáciu
21 277€ 12 150€ 16 475€ 23 844€ 23 898€ 30 248€ 34 605€ 34 289€ 40 553€ 45 474€ 35 180€ 26 669€ 114 039€
07
518
Ostatné služby
1 289 027€ 1 264 817€ 1 437 215€ 1 474 462€ 1 391 058€ 1 504 837€ 1 611 206€ 1 809 020€ 2 123 299€ 2 261 392€ 2 069 095€ 1 643 116€ 1 341 531€
08
521
Mzdové náklady
2 804 844€ 2 411 175€ 2 094 839€ 2 415 976€ 2 660 171€ 2 825 366€ 3 246 895€ 3 266 668€ 3 498 810€ 3 741 441€ 4 422 156€ 4 100 857€ 4 251 769€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
885 210€ 735 581€ 561 381€ 669 710€ 722 932€ 783 482€ 868 921€ 926 793€ 970 576€ 1 064 977€ 1 015 644€ 848 569€ 975 238€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
42 503€ 35 558€ 120 560€ 143 902€ 164 202€ 183 786€ 215 847€ 231 885€ 244 722€ 238 000€ 219 345€ 181 711€ 212 641€
12
528
Ostatné sociálne náklady
48€ 389€
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
21 475€ 21 475€ 15 615€ 32 960€ 15 460€ 15 948€ 11 658€ 11 658€ 11 658€ 11 658€ 6 602€ 4 953€ 1 052€
15
538
Ostatné dane a poplatky
8 194€ 7 618€ 11 442€ 9 796€ 9 771€ 9 987€ 13 787€ 12 167€ 12 548€ 10 926€ 9 460€ 10 223€ 14 271€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
510€ 138€ 350€ 320€ 93€ 130€ 50€ 9€ 51€ 45€ 398€ 111€ 404€
17
542
Ostatné pokuty a penále
5 962€ 150€ 633€ 326€ 417€ 144€ 584€ 2 763€ 388€ 899€ 2 101€ 1 831€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
4 713€ 4 154€ 350€ 440€ 201€ 245€ 101€ 79€ 80€ 38€ 110€ 80€
20
545
Kurzové straty
10 752€ 11 467€ 14 505€ 6 409€ 8 288€ 20 373€ 24 886€ 14 814€ 12 041€ 13 294€ 9 260€ 10 683€ 14 091€
21
546
Dary
31 518€ 15 000€ 5 000€ 47 989€ 63 237€
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
1 638€ 0€ 1 197€ 36 042€ 234€ 5 931€
24
549
Iné ostatné náklady
438 080€ 398 008€ 42 511€ 34 362€ 40 170€ 67 062€ 68 367€ 45 526€ 52 986€ 75 312€ 81 361€ 74 821€ 70 960€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
566 393€ 591 098€ 594 809€ 804 579€ 855 019€ 869 892€ 871 722€ 881 420€ 869 095€ 627 856€ 492 646€ 386 633€ 200 818€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 19 544€ 9 164€ 68 628€ 70 736€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
54 770€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
1 483 871€ 1 493 273€ 1 300 197€ 1 718 415€ 1 570 315€ 1 680 283€ 1 930 266€ 1 535 642€ 1 665 791€ 1 813 007€ 1 823 522€ 1 156 552€ 811 830€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
27 700€ 63 772€ 132 421€ 155 157€ 93 689€ 105 009€ 152 532€ 10 450€ 76 719€ 165 527€ 120 007€ 217 123€ 98 347€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
8 505 123€ 7 636 675€ 6 958 689€ 8 206 570€ 8 294 785€ 9 048 486€ 10 129 581€ 9 968 931€ 10 613 476€ 11 340 791€ 11 519 983€ 9 758 978€ 9 271 436€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
6 992€ 12 903€ 86 802€ 80 796€
40
602
Tržby z predaja služieb
111 824€ 56 777€ 9 354€ 20 367€ 10 342€ 25 120€ 33 983€
41
604
Tržby za predaný tovar
992€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
95 082€ 35 360€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
47€ 77€ 150€ 303€ 84€ 91€ 484€ 3 497€ 9 644€ 9 905€ 20 580€ 20 827€ 6 682€
54
645
Kurzové zisky
2 455€ 8 071€ 14 005€ 2 901€ 7 222€ 29 414€ 14 038€ 20 096€ 3 541€ 6 074€ 6 679€ 5 056€ 9 061€
55
646
Prijaté dary
5 748€ 4 783€ 1€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
7 501 604€ 6 755 201€
58
649
Iné ostatné výnosy
59 547€ 66 403€ 73 609€ 41 947€ 17 681€ 5 807€ 76 697€ 9 331€ 27 055€ 18 334€ 7 774€ 4 626€ 1 868€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 000€ 150€ 0€ 9 500€ 3 000€ 80 000€ 14 668€ 5 500€ 9 500€ 3 200€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 138 308€ 165 401€ 20 555€ 15 721€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
3 720€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
79 393€ 50 616€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
31 843€ 83 642€ 207 571€ 171 340€ 195 203€ 247 004€ 567 504€ 224 478€ 32 016€ 19 822€ 17 533€ 94 234€ 10 837€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
25 720€ 26 595€ 6 622 241€ 6 773 646€ 6 499 365€ 7 042 997€ 8 006 717€ 9 254 604€ 10 338 715€ 11 647 306€ 12 839 737€ 13 423 434€ 10 846 850€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
8 314€ 10 291€ 8 400€ 11 679€ 18 767€ 7 299€ 8 090€ 8 125€ 5 301€ 5 261€ 7 804€ 18 381€ 6 562€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
1 095 562€ 1 237 227€ 532 861€ 1 048 916€ 1 645 017€ 1 107 259€ 858 192€ 853 262€ 1 027 456€ 799 964€ 1 311 845€ 347 552€ 344 301€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
9 019 139€ 8 336 183€ 7 458 836€ 8 060 232€ 8 524 646€ 8 685 271€ 9 566 946€ 10 378 894€ 11 462 581€ 12 534 024€ 14 235 197€ 14 048 674€ 11 340 940€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
514 017€ 699 508€ 500 147€ -146 338€ 229 861€ -363 215€ -562 635€ 409 962€ 849 106€ 1 193 233€ 2 715 215€ 4 289 696€ 2 069 504€
76
591
Daň z príjmov
4 487€ 493€ 0€ 0€ 27 517€ 28 816€ 2 566€ 659€ 1 827€ 1 873€ 5 895€ 5 738€ 1 069€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
509 529€ 699 015€ 500 146€ -146 338€ 202 344€ -392 031€ -565 201€ 409 304€ 847 278€ 1 191 360€ 2 709 320€ 4 283 958€ 2 068 435€