Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„HARLEKÝN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 273 698€ 1 276 464€ 1 260 846€ 1 275 097€ 1 263 987€ 1 276 073€ 1 267 866€ 1 172 047€ 1 202 216€ 1 216 176€ 1 219 868€ 1 018 600€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 056 772€ 1 078 206€ 1 082 829€ 1 079 071€ 1 057 016€ 1 088 493€ 1 116 521€ 1 031 515€ 1 060 375€ 1 084 881€ 1 094 260€ 944 081€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
1 056 772€ 1 078 206€ 1 082 829€ 1 079 071€ 1 057 016€ 1 088 493€ 1 116 521€ 1 031 515€ 1 060 375€ 1 084 881€ 1 094 260€ 944 081€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
1 037 547€ 1 054 581€ 1 053 405€ 1 044 093€ 1 036 691€ 1 062 456€ 976 742€ 1 001 530€ 1 026 319€ 1 051 107€ 464 786€ 476 842€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
17 565€ 21 966€ 27 496€ 31 383€ 15 062€ 19 106€ 20 622€ 15 365€ 17 768€ 20 171€ 16 705€ 5 063€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
269€ 1 936€ 3 603€ 5 271€ 6 939€ 8 607€ 10 275€ 11 943€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
110 558€ 4 353€ 4 353€ 0€ 611 109€ 460 516€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
215 583€ 197 819€ 177 589€ 195 568€ 206 512€ 186 441€ 151 203€ 139 394€ 140 700€ 131 161€ 125 186€ 74 095€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
13 011€ 12 662€ 12 171€ 12 374€ 13 887€ 15 677€ 29 105€ 27 677€ 30 315€ 12 114€ 12 393€ 13 809€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
13 011€ 12 662€ 12 171€ 12 374€ 13 887€ 15 677€ 29 105€ 27 677€ 30 315€ 12 114€ 12 393€ 13 809€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
99 353€ 95 470€ 85 117€ 91 387€ 78 498€ 65 283€ 45 353€ 31 203€ 25 360€ 22 703€ 8 375€ 10 330€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
231€ 1 950€ 937€ 2 568€ 3 150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
99 122€ 93 520€ 84 180€ 91 387€ 78 498€ 62 715€ 42 203€ 31 203€ 25 360€ 22 703€ 8 375€ 10 330€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
103 219€ 89 687€ 80 301€ 91 807€ 114 127€ 105 482€ 76 745€ 80 514€ 85 025€ 96 345€ 104 418€ 49 957€
087
2.
Ceniny
(213))
716€ 428€ 764€ 321€ 1 143€ 300€ 1 745€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
102 503€ 89 259€ 79 537€ 91 486€ 112 984€ 105 182€ 75 000€ 80 514€ 85 025€ 96 345€ 104 418€ 49 957€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 343€ 439€ 428€ 458€ 459€ 1 138€ 143€ 1 138€ 1 142€ 134€ 422€ 424€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 343€ 439€ 428€ 458€ 459€ 1 138€ 143€ 1 138€ 1 142€ 134€ 422€ 424€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 273 698€ 1 276 464€ 1 260 846€ 1 275 097€ 1 263 987€ 1 276 073€ 1 267 866€ 1 172 047€ 1 202 216€ 1 216 176€ 1 219 868€ 1 018 600€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-7 592€ -4 894€ 507€ -1 300€ 2 664€ 11 305€ 4 504€ 10 454€ 17 479€ 4 017€ 6 309€ 5 502€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-7 592€ -4 894€ 507€ -1 300€ 2 664€ 11 305€ 4 504€ 10 454€ 17 479€ 4 017€ 6 309€ 5 502€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-4 894€ 507€ -1 300€ 2 664€ 11 305€ 4 504€ 10 454€ 17 479€ 4 017€ 6 309€ 5 502€ 3 188€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-2 698€ -5 401€ 1 807€ -3 964€ -8 641€ 6 801€ -5 950€ -7 025€ 13 461€ -2 291€ 807€ 2 314€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 194 438€ 1 193 056€ 1 170 589€ 1 185 186€ 1 168 642€ 1 169 754€ 1 166 352€ 1 061 566€ 1 082 212€ 1 105 850€ 1 105 347€ 902 440€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
13 438€ 5 548€ 4 652€ 5 618€ 4 500€ 2 700€ 20 085€ 15 453€ 11 805€ 6 000€ 5 000€ 6 141€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
13 438€ 5 548€ 4 652€ 5 618€ 4 500€ 2 700€ 20 085€ 15 453€ 11 805€ 6 000€ 5 000€ 6 141€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
1 076 668€ 1 092 770€ 1 085 592€ 1 086 642€ 1 050 228€ 1 066 158€ 1 072 060€ 970 901€ 991 913€ 1 011 759€ 1 004 807€ 854 197€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
99 353€ 95 470€ 85 117€ 91 387€ 78 498€ 65 283€ 45 353€ 31 203€ 25 360€ 22 703€ 8 375€ 10 330€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
977 315€ 997 300€ 1 000 474€ 995 255€ 971 730€ 1 000 875€ 1 026 707€ 939 698€ 966 554€ 989 057€ 996 432€ 843 868€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
5 196€ 4 187€ 3 855€ 3 551€ 4 102€ 6 184€ 5 888€ 5 073€ 3 989€ 3 405€ 2 497€ 1 686€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
5 196€ 4 187€ 3 855€ 3 551€ 4 102€ 6 184€ 5 888€ 5 073€ 3 989€ 3 405€ 2 497€ 1 686€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
99 136€ 90 552€ 76 490€ 89 375€ 109 812€ 94 712€ 68 320€ 70 139€ 74 504€ 84 686€ 93 043€ 40 415€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
9 224€ 12 875€ 8 204€ 10 160€ 8 325€ 3 110€ 6 403€ 2 908€ 2 173€ 2 230€ 1 506€ 2 537€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 21€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
2 399€ 2 221€ 1 819€ 1 825€ 2 260€ 1 499€ 1 384€ 869€ 1 201€ 941€ 874€ 881€
163
12.
Zamestnanci
(331))
47 750€ 40 943€ 36 500€ 42 204€ 55 259€ 52 711€ 34 753€ 39 581€ 40 741€ 53 200€ 50 828€ 23 498€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
31 976€ 27 706€ 24 417€ 28 345€ 35 132€ 29 545€ 21 124€ 21 397€ 24 979€ 20 491€ 32 602€ 11 687€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
7 177€ 6 196€ 4 941€ 6 179€ 8 436€ 7 647€ 4 656€ 5 384€ 5 410€ 7 824€ 7 233€ 1 791€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
610€ 610€ 610€ 662€ 400€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
86 853€ 88 302€ 89 750€ 91 211€ 92 681€ 95 014€ 97 009€ 100 027€ 102 525€ 106 309€ 108 212€ 110 658€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
86 853€ 88 302€ 89 750€ 91 211€ 92 681€ 95 014€ 97 009€ 100 027€ 102 525€ 106 309€ 108 212€ 110 658€