Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„HARLEKÝN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
187 904€ 185 213€ 151 579€ 140 740€ 131 896€ 141 309€ 135 898€ 141 106€ 137 808€ 123 098€ 122 816€ 114 749€ 100 786€ 137 138€ 124 211€
02
501
Spotreba materiálu
93 168€ 121 020€ 87 008€ 74 100€ 70 212€ 72 119€ 76 807€ 80 599€ 85 265€ 60 601€ 61 970€ 58 246€ 58 412€ 77 764€ 79 348€
03
502
Spotreba energie
94 736€ 64 193€ 64 571€ 66 640€ 61 684€ 69 190€ 59 091€ 60 508€ 52 543€ 62 497€ 60 847€ 56 503€ 42 374€ 59 374€ 44 863€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
25 072€ 80 806€ 51 929€ 50 817€ 99 959€ 36 948€ 53 683€ 43 220€ 25 178€ 14 170€ 15 428€ 24 728€ 22 385€ 56 409€ 73 107€
07
511
Opravy a udržiavanie
1 763€ 57 040€ 35 901€ 34 998€ 87 802€ 25 458€ 44 613€ 29 535€ 8 799€ 1 528€ 781€ 3 107€ 357€ 27 067€ 26 019€
08
512
Cestovné
218€ 125€ 66€ 450€ 381€ 281€ 421€ 619€ 290€ 426€ 49€ 8€ 60€ 438€ 27€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
23 091€ 23 640€ 15 962€ 15 369€ 11 777€ 11 209€ 8 649€ 13 065€ 16 088€ 12 216€ 14 597€ 21 613€ 21 968€ 28 903€ 47 061€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 293 872€ 1 270 367€ 1 209 254€ 960 263€ 822 261€ 762 461€ 713 621€ 678 943€ 568 024€ 524 647€ 544 756€ 523 247€ 521 779€ 542 598€ 429 853€
12
521
Mzdové náklady
924 484€ 915 573€ 871 091€ 692 892€ 595 239€ 555 684€ 523 795€ 501 131€ 419 072€ 382 878€ 399 787€ 390 761€ 395 208€ 398 782€ 316 305€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
319 485€ 315 813€ 299 794€ 240 230€ 206 684€ 193 507€ 181 771€ 168 727€ 140 550€ 132 298€ 136 262€ 125 300€ 119 273€ 137 038€ 108 179€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
9 704€ 10 264€ 10 064€ 8 644€ 7 741€ 5 123€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
40 014€ 28 199€ 27 158€ 17 187€ 11 507€ 7 109€ 6 833€ 7 220€ 5 898€ 7 062€ 6 424€ 5 174€ 4 929€ 4 326€ 3 520€
16
528
Ostatné sociálne náklady
185€ 518€ 1 148€ 1 310€ 1 090€ 1 038€ 1 222€ 1 864€ 2 505€ 2 409€ 2 282€ 2 012€ 2 369€ 2 452€ 1 849€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
2 009€ 2 002€ 1 987€ 1 976€ 1 901€ 1 924€ 1 924€ 1 444€ 1 444€ 1 444€ 1 444€ 1 905€ 0€ 0€ 1 315€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
1 444€ 1 444€ 1 444€ 1 444€ 1 444€ 1 444€ 1 444€ 1 444€ 1 444€ 1 444€ 0€ 666€ 0€ 0€ 1 313€
20
538
Ostatné dane a poplatky
565€ 558€ 544€ 533€ 458€ 480€ 480€ 1 444€ 1 238€ 0€ 0€ 2€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1€ 2 838€ 21 576€ 3 433€ 96€ 204€ 397€ 130€ 0€ 891€ 1 031€ 824€ 9 370€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
14€ 0€ 877€ 158€ 824€ 807€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 849€ 0€ 103€
26
546
Odpis pohľadávky
2 794€ 21 511€ 3 374€ 284€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 460€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1€ 43€ 50€ 59€ 96€ 204€ 113€ 130€ 0€ 14€ 24€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
45 808€ 62 541€ 28 662€ 34 872€ 28 360€ 51 319€ 28 671€ 35 978€ 32 860€ 49 932€ 44 313€ 40 665€ 33 277€ 27 072€ 18 493€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
25 120€ 21 654€ 21 923€ 21 434€ 22 813€ 24 699€ 23 053€ 31 478€ 30 160€ 29 847€ 28 860€ 28 860€ 27 277€ 14 420€ 12 353€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
20 688€ 40 887€ 6 739€ 13 438€ 5 548€ 26 620€ 5 618€ 4 500€ 2 700€ 20 085€ 15 453€ 11 805€ 6 000€ 12 652€ 6 141€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
20 688€ 38 811€ 6 739€ 13 438€ 5 548€ 4 652€ 5 618€ 4 500€ 2 700€ 20 085€ 15 453€ 11 805€ 6 000€ 5 000€ 6 141€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 076€ 21 968€ 0€ 0€ 0€ 7 652€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
91€ 96€ 92€ 271€ 122€ 108€ 102€ 118€ 4 065€ 92€ 93€ 91€ 74€ 58€ 690€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
91€ 96€ 92€ 271€ 122€ 108€ 102€ 118€ 4 065€ 92€ 93€ 91€ 74€ 58€ 690€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
226 985€ 215 980€ 194 387€ 177 608€ 185 146€ 155 882€ 165 013€ 170 121€ 145 790€ 141 352€ 97 917€ 81 131€ 67 187€ 48 487€ 47 610€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
185 065€ 171 287€ 157 906€ 146 354€ 151 322€ 136 624€ 131 906€ 134 225€ 112 076€ 120 835€ 84 941€ 69 920€ 48 726€ 47 765€ 41 962€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
41 920€ 44 693€ 36 481€ 31 254€ 33 824€ 19 258€ 33 108€ 35 896€ 33 714€ 20 517€ 12 977€ 11 211€ 18 461€ 722€ 5 648€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 781 741€ 1 817 004€ 1 637 890€ 1 369 385€ 1 291 222€ 1 153 383€ 1 099 008€ 1 071 134€ 915 566€ 854 864€ 826 766€ 787 406€ 746 519€ 812 585€ 704 648€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
220 489€ 211 586€ 185 673€ 177 940€ 176 260€ 173 405€ 164 994€ 170 023€ 143 146€ 137 600€ 97 901€ 80 090€ 63 088€ 56 087€ 47 544€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
220 489€ 211 586€ 185 673€ 177 940€ 176 260€ 173 405€ 164 994€ 170 023€ 143 146€ 137 600€ 97 901€ 80 090€ 63 088€ 56 087€ 47 544€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
187€ 4 031€ 2 454€ 7 267€ 3 325€ 14€ 91€ 350€ 593€ 0€ 1 019€ 0€ 0€ 66€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
187€ 4 031€ 2 454€ 7 267€ 3 325€ 14€ 91€ 350€ 593€ 0€ 1 019€ 0€ 0€ 66€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
38 811€ 6 739€ 13 438€ 5 548€ 23 998€ 9 171€ 4 500€ 2 700€ 20 085€ 15 453€ 11 805€ 6 000€ 9 099€ 6 141€ 15 134€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
38 811€ 6 739€ 13 438€ 5 548€ 23 998€ 9 171€ 4 500€ 2 700€ 20 085€ 15 453€ 11 805€ 6 000€ 9 099€ 6 141€ 15 134€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
38 811€ 6 739€ 13 438€ 5 548€ 4 652€ 5 618€ 4 500€ 2 700€ 20 085€ 15 453€ 11 805€ 6 000€ 5 000€ 6 141€ 6 674€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
19 346€ 3 554€ 0€ 0€ 4 099€ 0€ 8 460€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
8€ 9€ 7€ 6€ 5€ 6€ 8€ 11€ 10€ 20€ 27€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
8€ 9€ 7€ 6€ 5€ 6€ 8€ 11€ 10€ 20€ 27€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 535 364€ 1 563 417€ 1 457 736€ 1 183 193€ 1 078 292€ 969 286€ 925 530€ 889 673€ 758 775€ 695 260€ 710 019€ 713 737€ 672 041€ 751 165€ 644 218€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 439 462€ 1 421 591€ 1 351 717€ 1 145 914€ 1 040 624€ 927 524€ 887 407€ 844 521€ 719 294€ 662 114€ 679 779€ 665 975€ 640 721€ 733 119€ 630 870€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
23 865€ 20 401€ 20 616€ 19 985€ 21 364€ 23 239€ 21 583€ 29 145€ 27 965€ 27 843€ 26 856€ 26 856€ 25 274€ 12 034€ 9 967€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
68 382€ 117 272€ 82 537€ 14 874€ 14 854€ 16 612€ 13 141€ 13 424€ 9 321€ 1 229€ 0€ 16 872€ 4 043€ 3 365€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 255€ 1 253€ 1 307€ 1 449€ 1 449€ 1 461€ 1 470€ 2 333€ 2 196€ 2 003€ 2 003€ 2 003€ 2 003€ 2 003€ 2 004€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 400€ 2 900€ 1 560€ 970€ 450€ 1 929€ 250€ 2 070€ 1 380€ 2 030€ 0€ 261€ 995€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 382€ 382€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 794 851€ 1 785 782€ 1 659 310€ 1 366 688€ 1 285 822€ 1 155 191€ 1 095 044€ 1 062 495€ 922 368€ 848 916€ 819 745€ 800 873€ 744 228€ 813 392€ 706 961€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
13 110€ -31 222€ 21 420€ -2 697€ -5 400€ 1 808€ -3 963€ -8 639€ 6 803€ -5 948€ -7 021€ 13 467€ -2 291€ 807€ 2 314€
136
591
Splatná daň z príjmov
1€ 2€ 1€ 1€ 1€ 1€ 2€ 2€ 2€ 4€ 5€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
13 110€ -31 223€ 21 418€ -2 698€ -5 401€ 1 807€ -3 964€ -8 641€ 6 801€ -5 950€ -7 025€ 13 461€ -2 291€ 807€ 2 314€