Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

„HARLEKÝN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
140 740€ 131 896€ 141 309€ 135 898€ 141 106€ 137 808€ 123 098€ 122 816€ 114 749€ 100 786€ 137 138€ 124 211€
02
501
Spotreba materiálu
74 100€ 70 212€ 72 119€ 76 807€ 80 599€ 85 265€ 60 601€ 61 970€ 58 246€ 58 412€ 77 764€ 79 348€
03
502
Spotreba energie
66 640€ 61 684€ 69 190€ 59 091€ 60 508€ 52 543€ 62 497€ 60 847€ 56 503€ 42 374€ 59 374€ 44 863€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
50 817€ 99 959€ 36 948€ 53 683€ 43 220€ 25 178€ 14 170€ 15 428€ 24 728€ 22 385€ 56 409€ 73 107€
07
511
Opravy a udržiavanie
34 998€ 87 802€ 25 458€ 44 613€ 29 535€ 8 799€ 1 528€ 781€ 3 107€ 357€ 27 067€ 26 019€
08
512
Cestovné
450€ 381€ 281€ 421€ 619€ 290€ 426€ 49€ 8€ 60€ 438€ 27€
10
518
Ostatné služby
15 369€ 11 777€ 11 209€ 8 649€ 13 065€ 16 088€ 12 216€ 14 597€ 21 613€ 21 968€ 28 903€ 47 061€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
960 263€ 822 261€ 762 461€ 713 621€ 678 943€ 568 024€ 524 647€ 544 756€ 523 247€ 521 779€ 542 598€ 429 853€
12
521
Mzdové náklady
692 892€ 595 239€ 555 684€ 523 795€ 501 131€ 419 072€ 382 878€ 399 787€ 390 761€ 395 208€ 398 782€ 316 305€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
240 230€ 206 684€ 193 507€ 181 771€ 168 727€ 140 550€ 132 298€ 136 262€ 125 300€ 119 273€ 137 038€ 108 179€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
8 644€ 7 741€ 5 123€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
17 187€ 11 507€ 7 109€ 6 833€ 7 220€ 5 898€ 7 062€ 6 424€ 5 174€ 4 929€ 4 326€ 3 520€
16
528
Ostatné sociálne náklady
1 310€ 1 090€ 1 038€ 1 222€ 1 864€ 2 505€ 2 409€ 2 282€ 2 012€ 2 369€ 2 452€ 1 849€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
1 976€ 1 901€ 1 924€ 1 924€ 1 444€ 1 444€ 1 444€ 1 444€ 1 905€ 0€ 0€ 1 315€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
1 444€ 1 444€ 1 444€ 1 444€ 1 444€ 1 444€ 1 444€ 0€ 666€ 0€ 0€ 1 313€
20
538
Ostatné dane a poplatky
533€ 458€ 480€ 480€ 1 444€ 1 238€ 0€ 0€ 2€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
2 838€ 21 576€ 3 433€ 96€ 204€ 397€ 130€ 0€ 891€ 1 031€ 824€ 9 370€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
14€ 0€ 877€ 158€ 824€ 807€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 849€ 0€ 103€
26
546
Odpis pohľadávky
2 794€ 21 511€ 3 374€ 284€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 460€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
43€ 50€ 59€ 96€ 204€ 113€ 130€ 0€ 14€ 24€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
34 872€ 28 360€ 51 319€ 28 671€ 35 978€ 32 860€ 49 932€ 44 313€ 40 665€ 33 277€ 27 072€ 18 493€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
21 434€ 22 813€ 24 699€ 23 053€ 31 478€ 30 160€ 29 847€ 28 860€ 28 860€ 27 277€ 14 420€ 12 353€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
13 438€ 5 548€ 26 620€ 5 618€ 4 500€ 2 700€ 20 085€ 15 453€ 11 805€ 6 000€ 12 652€ 6 141€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
13 438€ 5 548€ 4 652€ 5 618€ 4 500€ 2 700€ 20 085€ 15 453€ 11 805€ 6 000€ 5 000€ 6 141€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
21 968€ 0€ 0€ 0€ 7 652€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
271€ 122€ 108€ 102€ 118€ 4 065€ 92€ 93€ 91€ 74€ 58€ 690€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
271€ 122€ 108€ 102€ 118€ 4 065€ 92€ 93€ 91€ 74€ 58€ 690€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
177 608€ 185 146€ 155 882€ 165 013€ 170 121€ 145 790€ 141 352€ 97 917€ 81 131€ 67 187€ 48 487€ 47 610€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
146 354€ 151 322€ 136 624€ 131 906€ 134 225€ 112 076€ 120 835€ 84 941€ 69 920€ 48 726€ 47 765€ 41 962€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
31 254€ 33 824€ 19 258€ 33 108€ 35 896€ 33 714€ 20 517€ 12 977€ 11 211€ 18 461€ 722€ 5 648€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
1 369 385€ 1 291 222€ 1 153 383€ 1 099 008€ 1 071 134€ 915 566€ 854 864€ 826 766€ 787 406€ 746 519€ 812 585€ 704 648€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
177 940€ 176 260€ 173 405€ 164 994€ 170 023€ 143 146€ 137 600€ 97 901€ 80 090€ 63 088€ 56 087€ 47 544€
67
602
Tržby z predaja služieb
177 940€ 176 260€ 173 405€ 164 994€ 170 023€ 143 146€ 137 600€ 97 901€ 80 090€ 63 088€ 56 087€ 47 544€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
7 267€ 3 325€ 14€ 91€ 350€ 593€ 0€ 1 019€ 0€ 0€ 66€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
7 267€ 3 325€ 14€ 91€ 350€ 593€ 0€ 1 019€ 0€ 0€ 66€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
5 548€ 23 998€ 9 171€ 4 500€ 2 700€ 20 085€ 15 453€ 11 805€ 6 000€ 9 099€ 6 141€ 15 134€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
5 548€ 23 998€ 9 171€ 4 500€ 2 700€ 20 085€ 15 453€ 11 805€ 6 000€ 9 099€ 6 141€ 15 134€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 548€ 4 652€ 5 618€ 4 500€ 2 700€ 20 085€ 15 453€ 11 805€ 6 000€ 5 000€ 6 141€ 6 674€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
19 346€ 3 554€ 0€ 0€ 4 099€ 0€ 8 460€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
7€ 6€ 5€ 6€ 8€ 11€ 10€ 20€ 27€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
7€ 6€ 5€ 6€ 8€ 11€ 10€ 20€ 27€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
1 183 193€ 1 078 292€ 969 286€ 925 530€ 889 673€ 758 775€ 695 260€ 710 019€ 713 737€ 672 041€ 751 165€ 644 218€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 145 914€ 1 040 624€ 927 524€ 887 407€ 844 521€ 719 294€ 662 114€ 679 779€ 665 975€ 640 721€ 733 119€ 630 870€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
19 985€ 21 364€ 23 239€ 21 583€ 29 145€ 27 965€ 27 843€ 26 856€ 26 856€ 25 274€ 12 034€ 9 967€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
14 874€ 14 854€ 16 612€ 13 141€ 13 424€ 9 321€ 1 229€ 0€ 16 872€ 4 043€ 3 365€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 449€ 1 449€ 1 461€ 1 470€ 2 333€ 2 196€ 2 003€ 2 003€ 2 003€ 2 003€ 2 003€ 2 004€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
970€ 450€ 1 929€ 250€ 2 070€ 1 380€ 2 030€ 0€ 261€ 995€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 382€ 382€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
1 366 688€ 1 285 822€ 1 155 191€ 1 095 044€ 1 062 495€ 922 368€ 848 916€ 819 745€ 800 873€ 744 228€ 813 392€ 706 961€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-2 697€ -5 400€ 1 808€ -3 963€ -8 639€ 6 803€ -5 948€ -7 021€ 13 467€ -2 291€ 807€ 2 314€
136
591
Splatná daň z príjmov
1€ 1€ 1€ 1€ 2€ 2€ 2€ 4€ 5€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-2 698€ -5 401€ 1 807€ -3 964€ -8 641€ 6 801€ -5 950€ -7 025€ 13 461€ -2 291€ 807€ 2 314€