Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou, Kostolná 28, Hrnčiarovce nad Parnou

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
126 190€ 86 796€ 93 439€ 83 559€ 87 156€ 84 807€ 77 108€ 89 540€ 91 945€ 83 480€ 93 834€ 94 773€ 90 809€ 90 171€
02
501
Spotreba materiálu
94 998€ 64 644€ 76 105€ 64 224€ 65 016€ 61 483€ 55 345€ 70 579€ 67 378€ 64 313€ 45 435€ 52 979€ 47 412€ 46 235€
03
502
Spotreba energie
31 192€ 22 153€ 17 334€ 19 335€ 22 141€ 23 324€ 21 762€ 18 962€ 24 567€ 19 166€ 48 399€ 41 794€ 43 397€ 43 936€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
19 059€ 30 370€ 31 006€ 24 881€ 24 047€ 20 740€ 17 995€ 10 641€ 10 297€ 20 671€ 7 838€ 6 731€ 10 607€ 7 639€
07
511
Opravy a udržiavanie
267€ 9 480€ 531€ 693€ 1 730€ 6 430€ 10 553€ 4 055€ 2 918€ 12 110€ 3 888€ 2 677€ 4 450€ 2 582€
08
512
Cestovné
249€ 332€ 1 428€ 1 515€ 1 037€ 362€ 101€ 222€ 209€ 271€ 66€ 91€ 224€ 199€
09
513
Náklady na reprezentáciu
277€ 69€ 267€ 239€ 19€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
18 265€ 20 489€ 28 780€ 22 434€ 21 261€ 13 948€ 7 341€ 6 364€ 7 170€ 8 290€ 3 884€ 3 963€ 5 933€ 4 858€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
786 311€ 728 851€ 643 924€ 526 121€ 488 845€ 472 977€ 444 153€ 423 308€ 389 118€ 362 951€ 335 221€ 331 028€ 329 204€ 299 478€
12
521
Mzdové náklady
571 096€ 541 832€ 467 662€ 378 998€ 354 507€ 346 328€ 326 370€ 308 115€ 284 098€ 264 004€ 245 601€ 245 130€ 241 913€ 220 197€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
198 957€ 177 467€ 162 211€ 133 821€ 123 580€ 116 367€ 110 992€ 106 376€ 98 152€ 90 463€ 84 513€ 82 647€ 83 369€ 76 018€
15
527
Zákonné sociálne náklady
16 259€ 9 552€ 14 051€ 13 302€ 10 758€ 10 283€ 6 791€ 8 817€ 6 867€ 8 484€ 5 107€ 3 251€ 3 922€ 3 263€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
0€ 0€ 12€ 0€ 7€ 0€ 977€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 0€ 12€ 0€ 7€ 0€ 977€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
220€ 0€ 0€ 0€ 120€ 1 028€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 787€ 0€ 33€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 120€ 1 028€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
217€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 787€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
32 791€ 32 282€ 29 317€ 29 024€ 34 730€ 34 730€ 33 213€ 32 049€ 49 604€ 47 642€ 23 878€ 24 001€ 29 664€ 29 258€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
32 791€ 32 282€ 29 317€ 29 024€ 34 730€ 34 730€ 33 213€ 32 049€ 33 614€ 27 789€ 7 008€ 7 008€ 7 008€ 6 806€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 990€ 19 853€ 16 870€ 16 993€ 22 656€ 22 452€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 650€ 5 093€ 5 096€ 5 153€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 340€ 14 760€ 11 774€ 11 840€ 22 656€ 22 452€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 581€ 1 514€ 1 491€ 1 402€ 1 218€ 1 316€ 1 419€ 2 133€ 1 169€ 970€ 543€ 474€ 231€ 311€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 581€ 1 514€ 1 491€ 1 402€ 1 218€ 1 316€ 1 419€ 2 133€ 1 169€ 970€ 543€ 474€ 231€ 311€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
46 773€ 31 628€ 60 136€ 64 992€ 23 087€ 22 481€ 23 142€ 14 622€ 9 047€ 6 500€ 7 779€ 6 343€ 6 719€ 10 699€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
46 773€ 31 628€ 60 136€ 64 992€ 23 087€ 22 481€ 23 142€ 14 622€ 9 047€ 6 500€ 7 779€ 6 343€ 6 719€ 10 699€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 012 925€ 911 441€ 859 325€ 729 978€ 659 211€ 638 078€ 598 006€ 572 294€ 551 179€ 522 214€ 469 093€ 464 137€ 467 234€ 437 589€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
44 993€ 30 271€ 56 495€ 62 710€ 58 479€ 59 953€ 53 983€ 47 304€ 43 327€ 43 430€ 38 765€ 38 449€ 37 957€ 37 001€
67
602
Tržby z predaja služieb
44 993€ 30 271€ 56 495€ 62 710€ 58 479€ 59 953€ 53 983€ 47 304€ 43 327€ 43 430€ 38 765€ 38 449€ 37 957€ 37 001€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
0€ 75€ 1 182€ 555€ 399€ 997€ 4 314€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
0€ 75€ 1 182€ 555€ 399€ 997€ 4 314€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 990€ 19 853€ 16 870€ 16 993€ 22 656€ 22 452€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 990€ 19 853€ 16 870€ 16 993€ 22 656€ 22 452€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 650€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 340€ 19 853€ 16 870€ 16 993€ 22 656€ 22 452€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 11€ 67€ 45€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 11€ 67€ 45€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
952 167€ 875 515€ 800 912€ 665 426€ 596 421€ 577 630€ 539 866€ 513 858€ 488 551€ 461 954€ 413 393€ 403 096€ 406 866€ 400 791€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
297 653€ 244 886€ 284 010€ 241 339€ 188 824€ 173 903€ 165 252€ 161 672€ 150 685€ 142 988€ 142 779€ 145 805€ 143 514€ 144 662€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
32 269€ 31 760€ 29 173€ 28 909€ 34 614€ 34 614€ 33 097€ 32 428€ 33 498€ 27 673€ 6 912€ 6 912€ 6 936€ 6 802€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
575 236€ 595 955€ 486 403€ 393 796€ 372 867€ 368 997€ 341 401€ 319 709€ 304 252€ 291 177€ 263 606€ 250 283€ 256 320€ 248 746€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 56€ 115€ 116€ 116€ 116€ 49€ 116€ 116€ 96€ 96€ 96€ 581€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
46 487€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 2 392€ 1 182€ 1 266€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
522€ 522€ 87€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
997 160€ 905 861€ 858 589€ 728 690€ 655 299€ 638 590€ 598 230€ 577 196€ 551 750€ 522 254€ 469 151€ 464 201€ 467 275€ 437 801€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-15 765€ -5 580€ -736€ -1 288€ -3 912€ 512€ 223€ 4 902€ 572€ 41€ 58€ 64€ 41€ 212€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-15 765€ -5 580€ -736€ -1 288€ -3 912€ 512€ 223€ 4 902€ 572€ 41€ 58€ 64€ 41€ 212€