Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
2 873 636€ 2 415 855€ 2 339 686€ 2 274 976€ 2 318 476€ 2 116 775€ 1 919 439€ 1 796 373€ 1 880 016€
02
502
Spotreba energie
302 539€ 385 760€ 339 940€ 318 295€ 324 074€ 352 269€ 476 480€ 484 845€ 462 544€
04
511
Opravy a udržiavanie
225 193€ 223 054€ 206 021€ 179 074€ 102 187€ 117 260€ 77 188€ 97 790€ 70 363€
05
512
Cestovné
2 249€ 2 144€ 2 792€ 3 306€ 1 756€ 794€ 1 142€ 1 422€ 3 662€
06
513
Náklady na reprezentáciu
804€ 621€ 604€ 686€ 193€ 144€ 87€ 60€ 119€
07
518
Ostatné služby
515 329€ 442 741€ 421 472€ 304 668€ 292 282€ 285 582€ 285 229€ 318 293€ 348 003€
08
521
Mzdové náklady
9 475 872€ 8 337 730€ 7 265 448€ 6 821 986€ 6 371 788€ 5 711 717€ 4 635 668€ 4 269 401€ 4 300 080€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
3 304 928€ 2 901 267€ 2 485 719€ 2 320 428€ 2 146 653€ 1 984 180€ 1 565 885€ 1 439 021€ 1 287 005€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11 670€ 11 055€ 11 560€ 11 962€ 16 300€ 15 769€ 16 146€ 16 595€ 16 262€
11
527
Zákonné sociálne náklady
273 667€ 252 115€ 180 722€ 201 803€ 172 955€ 156 173€ 112 058€ 92 917€ 76 168€
14
532
Daň z nehnuteľností
45 644€ 15 886€ 15 886€ 15 886€ 16 180€ 16 180€ 14 776€ 14 721€ 14 721€
15
538
Ostatné dane a poplatky
13 144€ 11 026€ 10 274€ 8 575€ 10 485€ 17 303€ 4 043€ 5 927€ 6 582€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
1 502€ 453€ 51 277€ 20€ 2 207€ 787€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
-1 000€ 1 000€ 3 583€ 400€ 1 633€ 6 839€ 1 660€ 6 500€ 1 502€
18
543
Odpísanie pohľadávky
2 368€ 3 586€ 1 343€ 890€ 1 759€ 1 284€ 504€ 1 129€ 898€
19
544
Úroky
447€ 1 476€ 59€ 142€ 17€ 0€ 306€
20
545
Kurzové straty
11€ 3€ 7€ 7€ 31€ 7€
21
546
Dary
69€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
57 357€ 0€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
168 485€ 188 230€ 167 482€ 158 967€ 167 170€ 170 678€ 167 450€ 174 873€ 170 688€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
691 995€ 485 391€ 524 510€ 630 673€ 635 963€ 680 839€ 652 245€ 612 064€ 619 749€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 015€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
76€ 441€ 444€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
498€ 208€ 28€ 465€ 19€ 37€ 9 283€ 10 708€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
1 467€ 790€ 782€ 782€ 1 050€ 915€ 671€ 682€ 672€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
17 910 505€ 15 684 025€ 13 978 748€ 13 362 911€ 12 581 005€ 11 634 886€ 9 942 185€ 9 344 142€ 9 259 347€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
246€ 419€ 432€ 341€ 293€ 66€ 0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
16 562 741€ 14 677 789€ 12 951 703€ 12 079 594€ 11 646 732€ 10 607 408€ 9 205 814€ 8 382 661€ 8 487 376€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
1 736€ 2 147€ 2 089€ 1 993€ 2 215€ 1 974€ 1 618€ 1 683€ 1 897€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
86 561€ 83 347€ 77 723€ 82 026€ 71 769€ 69 134€ 47 964€ 45 126€ 39 619€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
865€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
2 800€ 1 090€ 130€ 0€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
14€ 0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
387€ 0€ 0€
53
644
Úroky
24€ 54€ 148€ 907€ 2 357€ 1 890€
54
645
Kurzové zisky
21€ 30€
55
646
Prijaté dary
239 247€ 30 113€ 16 014€ 20 224€ 15 053€ 19 127€ 5 065€ 3 411€ 1 953€
58
649
Iné ostatné výnosy
190 698€ 947 099€ 433 981€ 175 455€ 156 659€ 164 481€ 73 118€ 92 609€ 125 381€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
15 500€ 3 465€ 6 961€ 5 058€ 0€ 0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
268€ 983€ 2 605€ 142€ 2 135€ 2 066€
64
656
Výnosy z použitia fondu
115€ 839€ 7€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
196 336€ 197 036€ 182 181€ 184 393€ 181 051€ 181 509€ 216 740€ 216 715€ 215 847€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
7 373€ 6 601€ 40 448€ 21 198€ 2 102€ 1 448€ 0€ 0€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
1 378€ 1 563€ 1 003€ 1 105€ 2 771€ 10€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
7 049€ 14 373€ 6 443€ 2 664€ 2 100€ 1 904€ 5 260€ 0€ 5 108€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
76€ 441€ 444€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
703 362€ 186 897€ 200 648€ 324 289€ 346 770€ 303 460€ 152 756€ 28 412€ 4 221€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
18 012 495€ 16 152 036€ 13 926 313€ 12 893 757€ 12 433 719€ 11 352 051€ 9 709 384€ 8 775 130€ 8 885 388€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
101 991€ 468 010€ -52 435€ -469 154€ -147 286€ -282 835€ -232 802€ -569 012€ -373 959€
76
591
Daň z príjmov
4 929€ 8 004€ 8 163€ 8 201€ 11 316€ 6 573€ 10 800€ 8 443€ 9 403€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
97 062€ 460 006€ -60 598€ -477 355€ -158 602€ -289 408€ -243 602€ -577 455€ -383 362€